שנת מלחמה

בעוד שסוריה ממשיכה להתפורר והפליטים נעים מערבה, האמריקנים נסוגים ומותירים חלל מסוכן עבור הרוסים והאיראנים. סיכום שנה סוערת במזרח התיכון

חג הקורבן היהודי

העיתוי של גל הפיגועים הנוכחי בישראל ובארה"ב איננו מקרי: הפעילות הדתית האינטנסיבית בחגי האסלאם דוחפת את המאמינים לנקום את כבודה האבוד של "דת האמת" מידי הכופרים