דרישה באוסטרליה: לממן מכספי המיסים "אזורים בטוחים" להסתה אסלאמית

מוסלמים באוסטרליה קוראים להקים 'אזורים בטוחים' שבהם יוכלו מוסלמים להביע דעתם "בחופשיות", ללא פיקוח הרשויות. מוסלמים מתונים מזהירים: "האסלאם הקיצוני רוצה להקים באוסטרליה מדינה בתוך מדינה"