כשל-מדינה ושמו חינוך

העיסוק בחינוך בישראל מניח כמובן מאליו שחינוך הוא עניינה הכמעט-בלעדי של הממשלה. אלא שהממשלה משיגה תוצאות בינוניות עד גרועות בעלות אדירה. הגיע הזמן לחשוב מחדש על חינוך

נתן החכם

נתוני האמת על זרימתם של פליטים ומסתננים לישראל ביחס לעולם מצביעים על מציאות קשה. דו"ח חדש של עמותת 'איתן' עושה סדר במספרים ובלגאן בכנסת