ניצחונותיה האחרונים של הבירוקרטיה: מכון התקנים וחוק הספרים מכניעים את הצרכן הישראלי

הפקידות הממשלתית משגשגת תחת הרפורמה האחרונה והמסורסת במכון התקנים. הגדלת מוטת הכנפיים שלה לחסות גם על שוק הספרים מאותתת כי הביורוקרטיה עומדת בפני תור זהב אמיתי. הציבור, לעומת זאת, יזכה לתור פח.