לאור אינו ראוי

יצחק לאור הוא איש ציבור ופרס לנדאו הוא פרס ציבורי, לפיכך תמוהים דבריהם של אלו המתייצבים להגנת לאור כאילו זכיה בפרס הינה זכות אדם בסיסית