תודה שהשתכנזנו

צריך להיות חולה אנוש במחלת התקינות הפוליטית כדי להתכחש ליתרונו הגורף של המערב על המזרח. ראשי הציונות שדרשו מהמזרחים להתנער מעברם, תבעו זאת קודם מעצמם