זבל של שיטה

השביתה בירושלים ממחישה את העיוות במבנה השלטון המקומי בישראל: הממשלה מחלקת פטורים והנחות בארנונה, אך הגירעון נופל על כתפיו של ראש העיר, הנושא באחריות ללא סמכות