עניין של כריזמה

ככל שחולף הזמן מתברר שאת הבחירות לנשיאות בארה"ב יכריעו לא המדיניות והטיעונים המנומקים, אלא האישיות, הנרטיב, והכריזמה שמביאים איתם המועמדים אל קדמת הבמה