ציונות ללא הכרה

שוב ושוב פעלו ראשי הציונות להשגת הכרה בינלאומית במפעל הציוני, מאמץ שנגמר כל פעם מחדש במפח נפש. שלושה אירועים שהתרחשו במהלך חודש נובמבר נותנים חומר למחשבה.