האליטות שסרחו

בכל חברה יש אליטות עשירות ומשכילות, וכל חברה גם זקוקה לכאלה לשם התפתחותה. אך מה עושים כאשר האליטה מפנה עורף, מתנכרת, ולוחמת בעם במקום למענו? סיפורן העגום של האליטות הישראליות