הווסטיבולום בן 40

לא רק פרס חוגג יום הולדת, גם רן ברץ מנצל את מעמדו הבינלאומי ושררתו המידתית על מנת לפרסם ברבים את יום הולדתו. בלוג ממרום ארבעים שנות