app-splash-midaq
image image image image

המשתה האחרון של המלכה אסתר

הבלתי-נבחרים שוב מאיימים לשבור את הכלים אם תזוז להם קצת הגבינה; הפעם הם יצטרכו להתרגל
החלטות חסרות אחריות שלקחו הרמטכ"לים האחרונים הובילו לבריחת קצינים איכותיים ופגיעה במוטיבציה לשירות
הישראלים ישלמו עבור ערך תרבותי אמיתי אם ירצו בכך, אבל אין שום סיבה להכריח אותם לשלם
סקר ומחקר חדשים מלמדים על הסיבה האמיתית לצניחת אמון הציבור בבית המשפט ומצביעים על פתרון אפשרי

להתבגר ולהתגבר

הארות על פסקת ההתגברות

ללא מהלך כולל של השבת משילות ואיזון בין הרשויות, התגברות נקודתית רק עשויה לחזק את כוחו של בית המשפט על פני הכנסת

לקראת ממשלה חדשה

קובעים מדיניות

המשימות הדחופות והמטלות העיקריות לשרים החדשים

Posts from archive

Accessibility Toolbar

Simple Share Buttons