אודות

אתר 'מידה' הוא מגזין יומי חדשותי ואינטלקטואלי, אשר שם לו למטרה להעמיד לרשות הציבור מידע ועמדות שאינם שכיחים בשיח הרווח באמצעי התקשורת בישראל.

בפרפרזה על משפט מפורסם, "שום דבר לאומי אינו זר לנו": נעסוק בכלכלה, בטחון, חינוך, תרבות, אקדמיה, משפט, ענייני רוח, ועוד. מטרותינו הן להביא לציבור הקוראים מידע חדש על ישראל, לחשוף אותו לחדשות והגות מן העולם, לבחון את המדיניות הקיימת בתחומים שונים ולעתים גם להציע חלופות אפשריות.
מבחינה ערכית, אנו "ליברלים קלאסיים" או "שמרנים ליברליים". אנו רואים בחירות הפרט הישג פוליטי ייחודי לתרבות המערב, הישג הנקנה באחריות אישית ומעורבות אזרחית; יחד-עם-זאת, אנו מכירים בכך שבחירות כשלעצמה אין די, והיא נתמכת בזהות ומוסדות חברתיים, העיקריים שבהם הלאומיות והדת. בעינינו, מוסדות אזרחיים וולונטריים וספונטניים עדיפים לאין שיעור על-פני מדינה גדולה ומשופעת תקציבים, הפוגעת בחירות האישית והכלכלית.

'מידה' מבקשת להתבונן על המציאות במבט מפוכח. מנחה אותנו ריאליזם: אנו מכירים בעובדה שגם אם לתרבות ולערכים יש תפקיד בעיצוב ההיסטוריה, הרי שלרוב שיקולי "פחד, כבוד ואינטרס" הם הקובעים את סדר היום. נהיה נאמנים ככל-האפשר לעובדות, ולא לתיאוריות ומשאות-לב.

אתר 'מידה' הוא יוזמה של ארגון 'אל הפרט: חירות ואחריות אזרחית', מוסד ללא כוונות רווח.

חברי המערכת

רן ברץ | עורך אחראי

ארכיון מאמרים | פייסבוק

אמיר לוי | עורך ראשי

תנאי שימוש

מבוא

בכל שימוש באתר www.mida.org.il ("האתר") המופעל על-ידי 'אל הפרט: חירות ואחריות אזרחית' (ע"ר) ("המפעיל") הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה, כנוסחו באותה העת.

זכויות יוצרים

חזקה כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר וכל תוכן אחר הכלול בו הינן של המפעיל בלבד, אלא אם כן נאמר אחרת. לעניין זה, "תוכן" – כולל כל מידע שהוא הכלול באתר, כגון מלל, תמונות, הקלטות, סרטים, קבצים, יישומים וכן כל דבר הקשור באופן עריכת והצגת האמור לעיל. מותר לעשות שימוש נאות, כמוגדר בחוק, בתוכן, לרבות ציטוט וייחוס של תוכן מוגן בזכויות יוצרים. אסור למשתמש שימוש נאות לסלף, לפגום או לשנות את התוכן המוגן, או לעשות בו כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן, העלולה לפגוע בשמו הטוב או בכבודו של בעל זכויות היוצרים בו.

אחריות

אין להתבסס על התוכן בהליך משפטי כלשהו. התכנים והקישורים באתר מוצעים כשירות לציבור והמפעיל לא יישא באחריות לתכנים באתר ולתכנים המקושרים או לתוצאות השימוש בהם.

תגובות

המפעיל עשוי לאפשר תגובות לתכנים מסוימים באתר. התגובות הינן באחריות המגיבים ומטעמם בלבד. להסרת תגובות פוגעניות או בלתי-ראויות אנא פנו לכתובת מייל זו.

נפרסם ללא הגבלה כל תגובה עניינית המעודדת דיון.
לא נפרסם תגובות הכוללות אחד או יותר מן הרכיבים הבאים:

  1. שפה בוטה מדי, מזלזלת ופוגענית;
  2. איומים ישירים או מרומזים;
  3. תגובה שאיננה קשורה לכתבה;
  4. תגובות הכוללות קישורים המפנים לאתרים אחרים;
  5. פניה לאתר או לעורכים (ניתן לעשות זאת בדף יצירת קשר).
שונות

המפעיל רשאי לסיים הסכם שימוש זה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי. על הסכם שימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לגבי הסכם שימוש זה הינו בתי-המשפט המוסמכים בירושלים, בלבד.