שפיראגייט: הדו”ח הפוליטי של מבקר המדינה

מי שקורא בעיון את דו”ח מבקר המדינה אינו יכול שלא להסיק שמדובר בדו”ח מוטה, סלקטיבי ולא ענייני: “כך נהגו מרבית השרים באותה תקופה” כותב שפירא שוב ושוב, אך מזכיר רק את נתניהו

מעל החוק? המבקר שפירא, צילום: יונתן סינדל /פלאש90

לא הסתפקתי בדיווחים בתקשורת על דו”ח מבקר המדינה בעניין נסיעות נתניהו, וקראתי את המסמך עצמו מראשיתו ועד סופו. ככל שהתקדמתי בקריאה נדהמתי יותר ויותר. קראתי אותו שוב כדי לוודא שאינני מתבלבל, עד שלבסוף לא היה מנוס ממסקנה אחת: מדובר בדו”ח שערורייתי, שאין צל של ספק במגמתו הפוליטית. דו”ח שהופך את המבקר לשחקן פוליטי מובהק, ושמסקנתו היחידה היא כי על מבקר המדינה להתפטר מתפקידו לאלתר.

אלו האשמות חמורות כמובן, אך כל מי שקורא את הדו”ח ולא יסתפק בכותרות בעיתונות יתקשה שלא להגיע למסקנה דומה. המבקר מודה שנתניהו לא חרג מהנהלים שנהגו באותם ימים; הוא לא מצליח למצוא ולו מקרה אחד שבו ניתן להוכיח או לפחות להעלות חשד שנתניהו נהג בניגוד עניינים; ולבסוף – המבקר מסביר בעצמו שלמעשה הנהלים בנושא אינם מגובשים עד עצם היום הזה. בהתכתבויותיו עם היועץ המשפטי לממשלה ניכר שבחלק מהמקרים היועץ חולק על המבקר מבחינה משפטית, וסבור שהנהלים הקיימים מספקים.

בסופו של דבר, קשה שלא לקבל את הרושם כי מדובר בדו”ח תפור שמנסה לבודד איש אחד מתוך עשרות שרים, ולתקוף אותו אישית מסיבות לא ענייניות ולא ראויות. גם אם נניח בצד את ההדלפות הלא חוקיות ואת ההתנהלות הבעייתית של המבקר החוזרת על עצמה כבר מספר פעמים, מדובר לדעתי בהפרת אמונים כלפי הציבור. המבקר משתמש במשאביו של הציבור כדי לרדוף את ראש הממשלה שהוא בחר, ללא כל עילה או קשר לחוק, ובניגוד לדעת כל מערכת המשפט.

לא הייתה חריגה מהנהלים

המבקר עצמו אומר במסמך שוב ושוב כי בפעולותיו של נתניהו אין דבר שלא היה נהוג ומקובל בתקופה הנדונה, בין השנים 2003 ל־2005. בנוסף, בנסיעותיו של נתניהו לא היה שום דבר החורג ממנהגם של יתר השרים. כך למשל הוא כותב בעמוד 378:

נמצא כי השרים שכיהנו בעת היותו של מר נתניהו שר האוצר, ובכללם מר נתניהו, הגישו לממשלה או לראש הממשלה בקשות לאישור נסיעותיהם בתפקיד אשר לא כללו פרטים בדבר הנסיעות, מטרתן, נחיצותן, הצטרפות בני משפחה והגורם המממן את הוצאותיהם. משמעות הדבר היא כי בפועל אישור הממשלה נעשה באופן אוטומטי ללא בחינה והיה בגדר “חותמת גומי” בלבד.

ושוב, בעמוד 379:

יצוין כי בכל אותם מקרים, בדומה לשרים אחרים באותה תקופה, לא פנה מר נתניהו לוועדת המתנות או לוועדה למתן היתרים כדי שתבחן אם יש בקבלת המימון החיצוני משום קבלת טובת הנאה או מתנה אסורה.

תיאור זה של הנורמה הרווחת חוזר על עצמו אינספור פעמים בדו”ח: “יצוין כי כך נהגו גם שרים אחרים באותה תקופה” (עמ’ 385); “יצוין כי בתקופה הרלוונטית לביקורת זו נהגו כך מרבית השרים” (עמ’ 388); “יצוין כי בתקופה האמורה גם שרים אחרים לא נועצו בעניינים אלה עם היועץ המשפטי של משרדם” (עמ’ 390); וכך גם במקומות נוספים (עמ’ 397 ועמ’ 402).

נתניהו לא חריג. מתוך הדו"ח.
נתניהו לא חריג. מתוך הדו”ח

המבקר יודע היטב על מה הוא מדבר. בדו”ח הקודם שהוא פרסם בנושא מובאים נתונים לגבי נסיעות שרים לחו”ל באותה תקופה. שימו לב לנתונים הבאים:

בין מרץ 2003 לאפריל 2008 התקיימו 662 נסיעות לחו”ל בתפקיד של שרים וסגני שרים, כאשר 174 מהנסיעות (כ-26%) התקיימו במימון שאינו ממשלתי. המבקר קובע כי נמצאו מספר מקרים שבהם בנות זוג הצטרפו לנסיעות “בלי שהשרים פנו לוועדת המתנות או לגורם מוסמך אחר לקבלת היתר כנדרש”, וכי למרות שנמצאו נסיעות שבעניינן היה חשש ממשי לניגוד עניינים בשל זיקה אישית, רק “שני שרים פנו בתקופה האמורה לוועדה למתן היתרים לבחינת שתי נסיעות לחו”ל”. יתרה מזו: אף שנוהל גיוס התרומות מחייב התייעצות עם היועץ המשפטי של משרדי השרים, רק ב־6 מתוך 60 נסיעות לגיוס כספים פנו השרים ליועץ המשפטי כנדרש.

לפנינו אפוא תיאור של נוהג רווח ומקובל שנראה כי נהג בישראל מימים ימימה, ובוודאי אפיין רבים משרי ממשלת שרון השנייה – בהם גם מאיר שטרית, ציפי לבני ועוד.

בשורה התחתונה אי־אפשר למצוא בדו”ח אפילו בדל עובדה או טענה המצדיקים התייחסות שונה ומיוחדת לראש הממשלה. פשוט כלום. המבקר מתאר שחורֽ־על־גבי־לבן נוהג מקובל בכל המערכת באותו זמן, אך בוחר להתמקד בשר אחד בלבד, בתקופה של לפני יותר מעשור. לקרוא למהלך כזה “תמוה” יהיה אנדרסטייטמנט.

שימו לב לנתונים החסרים. מתוך דו"ח מבקר המדינה 64ג, התשע"ד
שימו לב לנתונים החסרים. מתוך דו”ח מבקר המדינה 64ג, התשע”ד

טענות עמומות

מעבר לאיפה ואיפה השערורייתית, לגופו של עניין המבקר לא מוצא שום ראייה לקיומם של עבירה או ניגוד עניינים. הדו”ח עמוס במשפטים עמומים וכלליים שבהם נטען כי “הדבר עלול ליצור מראית עין של קבלת טובת הנאה או ניגוד עניינים”, משפט שאפשר להגיד פחות או יותר על כל דבר. מה לא “עלול ליצור מראית עין” בעיני מישהו?

מסתבר כי אף שהמבקר עוסק בנושא באובססיביות מזה מספר שנים ומשקיע בכך משאבים ציבוריים רבים, הוא לא העלה בחכתו דבר וחצי דבר. לא מתנה, לא גמול, לא הטבה, לא פרס ולא תשורה. כל שיש היא האפשרות התיאורטית שמשהו שעשה נתניהו ייצור “מראית עין”, אותה “מראית עין” החלה על כל מי שנהג באופן זהה בדיוק אך לא זכה לדו”ח משלו.

יתר על כן: בניגוד לרושם שנוצר בציבור כאילו מאז שנת 2008 ישנם נהלי נסיעות מסודרים (ויש לזכור: מדובר בתקופה מאוחרת לכהונתו של נתניהו כשר), קריאה בדו”ח מגלה כי גם זו אמת חלקית בלבד. לכל אורך הדרך מפציר המבקר בכנסת לגבש נהלים מסודרים יותר, ולקראת הסוף נחשפת עובדה מפתיעה: לדעת המבקר חוסר הבהירות בנושא נמשך עד היום, והוא מצוי במשא ומתן עם משרד היועץ המשפטי לממשלה כדי לגבש את נהלי הנסיעות.

כלומר, לא רק שטיעוניו של המבקר סלקטיביים ומופשטים, אלא שגם אמות המידה שלפיהן הוא שופט מעשים שהתרחשו לפני למעלה מעשר שנים, אינן מוסכמות על ידי הסמכויות המשפטיות במדינה. דברי המבקר ולקט החשדות המעורפל שלו כלל אינם קשורים לחוק או לנוהל המקובל כיום. מדובר בדעתו האישית של המבקר שפירא בלבד. לא מאמינים שזו סיבת כל המהומה? ובכן:

לדעת משרד מבקר המדינה מימון חיצוני של נסיעת שר או של בני משפחתו לחו”ל עשוי להוות לכן מתנה כהגדרתה בחוק המתנות, בשל היותו קבלת שירות או טובת הנאה שלא בתמורה.

אלא שבהתכתבויותיו עם רשויות החוק מתברר לשפירא כי אף אחד איננו שותף לחידושיו המשפטיים. זוהי דעתו בלבד.

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר, למשל, מסרבת להבין מה בכלל רוצה המבקר: “יש לטעמנו קושי לקבוע… כי לא ניתן להתיר קבלת מימון חיצוני לנסיעות מעין אלו”, היא כותבת. זאת משום שעל פי התפיסה המקובלת, “טובת הנאה אשר נכרכה בפעילות הקשורה למילוי תפקידו של עובד הציבור, אין לראותה, ככלל, כטובת הנאה אסורה”. כלומר: הנחת המוצא המשפטית היא שטובות הנאה שמקבלים נבחרי ציבור אינן אסורות, אלא אם כן יש סיבה להניח שהן “עלולות להשפיע על מילוי תפקידו של עובד הציבור” (עמ’ 400-401). במילים אחרות: עם כל הכבוד לדעתו של מבקר המדינה, הגורמים המוסמכים על אכיפת החוק על נבחרי הציבור סבורים אחרת.

למען האמת, אם נניח בצד את המליצות המשפטיות המנופחות, באמת קשה להבין מה כאן הבעיה. בינינו, בישראל של המאה ה־21 מגוחך להציג טיסה לחו”ל כאיזו טובת הנאה שעבורה ימעל שר בתפקידו הציבורי. עם כל הכבוד, מדובר בטיסות עבודה לשהות של ימים ספורים עם הרצאות ופגישות, טיסות שבהן מקובל להשתמש במחלקות עסקים המאפשרות שינה ועבודה, גם בעסקים וארגונים קטנים בהרבה ממשרדי ממשלה. ואם ארגון רוצה להזמין שר להרצות בפניו, והדבר עולה בקנה אחד עם עבודת ומטרות השר, מדוע שמשלם המסים ישלם על הטיסה? כי כך מתחשק לשפירא?

יתר על כן: היועץ המשפטי במיוחד לא מבין מדוע המבקר מתעקש להיטפל לנסיעות במימון הבונדס – ארגון שפעילותו ממומנת מתקציב המדינה ושמטרתו גיוס כספים למען מדינת ישראל – שהוא הארגון המרכזי שמימן את רוב הנסיעות הנסקרות בדו”ח על נתניהו. הוא מבהיר כי נסיעות לאירועי הבונדס שונות באופן מהותי מנסיעות אחרות, וכי “ההשתתפות באירועי גיוס כספים של הבונדס ושל גופים דומים שיש להם זיקה ייחודית למדינה אינה מקבלת מענה בנהלים הקיימים” (עמ’ 390). משום כך, כבר בספטמבר 2014 הודיע היועמ”ש כי “לא נמצא שיש מקום לפתוח בחקירה בחשד לביצוע עבירה פלילית מצדו של מר נתניהו”, וסגר את כל החקירות הקנטרניות הללו שאין בהן שום חשד לפלילים. אך שפירא ממשיך להתעקש.

אז עם מה נשאר שפירא? עם כלום. הדו”ח המדובר איננו מבוסס לא על חוק, לא על נהלים ואפילו לא על חוות דעת משפטית של הגורמים המוסמכים. מבקר המדינה שפירא המציא גדרות, גיבב טענות, פיזר חשדות, עימם משמעויות, אבל חוץ מחומר לקמפיין תקשורתי לא העלה דבר. זהו כנראה הטוקבק היקר בעולם.

הנוהג הרווח. מתוך דו"ח מבקר המדינה 64ג, התשע"ד
הנוהג הרווח. מתוך דו”ח מבקר המדינה 64ג, התשע”ד

הקמפיין של שפירא

בשל מופרכות הדו”ח קשה שלא לחשוד כי מניעיו של שפירא שונים לחלוטין. קשה שלא להתרשם כי מה שמעניין אותו איננה מראית העין בנסיעותיהם של פלוני ופלמוני חברי הממשלה, אלא רדיפה פוליטית של אדם אחד – ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו.

החשד הזה גובר כאשר נזכרים ששפירא לא התחיל בכך רק לאחרונה. עוד בדצמבר 2015, בעיצומה של מערכת הבחירות, המשיך המבקר לדחוק ביועץ המשפטי לפתוח שוב בחקירה בנושא נסיעותיו של נתניהו, ובמהלך הקמפיין פרסם שני דו”חות ביקורתיים נגד ממשלת הימין ונתניהו: דו”ח הדיור ודו”ח מעונות ראש הממשלה.

מדאיגה מאוד המחשבה כי אדם שיש סימנים מטרידים לכך שהוא מנסה להצטייר בתקשורת כמי שהפיל ראש ממשלה מהימין, עומד בראש מערכת שתקציבה 349 מיליון שקלים ולרשותה 391 עובדים – והכול מכספי הציבור. לא לשם כך נבנתה אימפריית הביקורת הזו, ואולי זו ההוכחה שהגיע הזמן לצמצמה באופן דרמטי.

דו”ח המבקר על נסיעות ראש הממשלה הוא כתם בל יימחה בביוגרפיה של יוסף שפירא. הוא לא מקצועי, לא משפטי ולא ענייני, ואיננו משמש לתכלית של ביקורת ראויה על עבודת הממשלה וזרועותיה. יש כאן הרבה יותר ממראית עין של הפרת אמונים ושימוש לרעה במוסד ממלכתי ובכספי ציבור כדי להזיק לנבחר ציבור על לא עוול בכפו. זה לא ביביטורס, זה שפיראטורס.

אם נותר שמץ של הגינות במבקר המדינה עליו להתפטר מתפקידו ולעבור לפוליטיקה, שכן ממסע הצלב שהוא מנהל נגד בנימין נתניהו נראה כי מאווייו שייכים למרחב הפוליטי ולא למוסד הביקורת.

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

26 תגובות למאמר

  1. הבורות והטיפשות אבוי לך. מי שדחף את שפירא זה ביבי בכבודו ובעצמו. מה קרה קשה לך להתמודד עם האמת?.

   כל הכבוד לדוח של שפירא שלמרות ביבי הוא מבקר וכותב את כל האמת!!! כל הכבוד!

 1. יפה מאד, יופי של כתבה, צריך לעשות ממנה לוח מודעות מעל אילון.

 2. כבר היו דברים מעולם. ראש ממשלה לשעבר היושב בכלא על שחיתות שוחד ומרמה. נשיא לשעבר היושב הכלא על אונס. שר אוצר לשעבר שישב בכלא על מרמה. שמיותר לפרט על שרים בכירי משטרה ורמטכל, שופטים ובכירים בפרקליטות, רבנים רופאים וכל אנשי עסקים ומנהלי חברות ובנקים בכירים שסרחו, ומעל כולם שמעון פרס שעליו אמר יצחק רבין חתרן בלתי נלאה ובשנות החמישים הכריז משה שרת שאם שמעון פרה יעלה לגדולה הוא יקרע עליו שטבעה. ואשר עוד עננה כבדה עומדת לפני חשיפתה שעדיין אינה מותרת בפרסום והוא רצח יצחק רבין.האם לא יתכן שגם מבקר מדינה אינו טוב מהם? מי יבדוק ואו יחקור את מבקר המדינה?

 3. זה בכלל לא במנדט של. שפירא. לבדוק את השנים 2005-2003.הוא. צריך. לבדוק את. המנהל. התקין. בשנה או. השנתיים האחרונות ולבדוק אם תוקנו הליקויים הגיע הזמן שמבקר המדינה יהיה. מבקר העוסק במנהל ולמד מקצוע זה. ולא שופט מהתחום הפלילי

 4. הרושם המתקבל אצלי מקריאה באתר זה, שהאתר משמש שופר השלטון, ותומך בו ללא סייג במאבק נגד שלטון החוק, הצרת צעדי/כוחו ועצמאותו של בית המשפט. האתר משמיע קול בגנות זכויות אדם ועיתונות חופשית.
  האתר מנסה להציג תמונה מעוותת ביחס לחוסנה של הכלכלה הישראלית.
  מה קורה פה?
  אתם מאבדים אמינות.

  1. אסור שמבקר המדינה יפלה נציג ציבו מסויים ויתלבש עליו.כאן מראים בבירור שנתניהו פעל לפי הנורמה המקובלת.אם לא מקובלת מדוע אין דוחות גם על שרים אחרים שבני משפחתם נסעו במימוח גורמי חוץ.הכל כאן מראה על ניסיון מביש לפגוע בראש הממשלה.

 5. איזה שטויות,פרס בתור נשיא שבר את כל השיאים בהוצאות על טיסות ואף שמאלני מושתן לא פצה את פיו בנושא

 6. כנראה שהמבקר הזה אויים על ידי דרוקר, או מפחד ממנו שמא יחסוף את שחיתיותיו, לכן העדיף לרצות את דרוקר ולעשות הכל על מנת להפיל את נתניהו.
  אנו נפיל אתכם ביחד, ולא ניתן לכם להפוך אותנו למדינת עולם שלישי. אם דרוקר הפך לשותף שלך ומכסה את שחיתיותיך, אנו נדאג להוציאם לאור.
  שפירא, נא לפנות מייד את מקומך, אינך ראוי ובעצם אסור לך לשבת רגע נוסף על כיסאך.

  בושה וחרפה ! תקשורת מסוכנת לא פחות ! אינה ממלאת את תפקידה לחלוטין. איך את מסתירה מידע כזה מעיני הציבור ? איפה הרעש שאת יודעת לעשות בנושא כזה שחובה לעשות ?!!! תפקידך רק לעסוק בהפלת ראש הממשלה ??? לא יקום ולא יהיה !!! עד כאן !!!

  איפה העמותה לזכות הציבור לדעת ??!!! גם עמותה זו היא שיקרית ועוסקת רק בראש הממשלה. יש להעיף גם אותה !!!

  1. נראה לי שהתבלבלת. מי שמתעשר על חשבון האזרחים ויש כלפיו תלונות ותביעות זה ביבי ראש הממשלה ראי מקרה נפתלי והיו עוד תביעות של מבשלת וכו. דרוקר הוא עיתונאי זה תפקידו להצביע על שחיתות.

 7. ואחרי כל המסמך המזעזע הזה כדאי להוסיף את קשריהם התמוהים של שפירא ודרוקר.
  למי שלא יודע, שפירא מדליף לדרוקר, בניגוד לחוק, סקופים וידיעות מתוך הדוחות שלו בכדי לאפשר לדרוקר לפתוח במסעות ציד טרם פרסום הדוחות, מעשה שכאמור הינו עבירה פלילית.

 8. מר איפרגן,מרוב להיטות להגן על משפחת המלוכה אין אתה נותן לעובדות לבלבל אותך.כל תינוק במדינת ישראל יודע כי המבקר הזה נבחר בפינצטה על ידי ביבי ועורך דינו שימרון (שלא הכחיש זאת) ויש אומרים שגם ידה של שרה היה מעורב בתבשיל הזה,מאחר ולא הכנת שיעורי בית כראוי,הנה מאמר של דרוקר על “החבר” שלו מבקר המדינה.
  http://drucker10.net/?p=285&hlst=%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90

 9. האזרח מהשורה,כמוני, נידהם מההסבר שמציג את דו”ח מבקר המדינה ככתב אישום פוגעני שמטרתו לנגח את ראש הממשלה. אם הפרטים נכונים הם מאמתים את מה שנאמר כאן כי הדו”ח הוא מסע רדיפה אחר ראש ממשלה מכהן. ואסור שזה יקרה.
  הציבור הרחב חייב לקבל הסבר מהמוסדות המתאימים וחשוב שפרקליטות המדינה תתיחס לנושא.

  1. מי זה המוסדות המתאימים? פרקליט המדינה שמונה על ידי נתניהו?
   מפכ”ל המשטרה שמונה על ידי נתניהו?
   יש לך עוד הצעה של מישהו שלא מונה על ידי נתניהו?
   נהנתניהו ברוב חכמתו הקיף את עצמו בשורה של משרתים, כולל טיקוני תקשורת
   וזה בולט גם בתמיכה שהוא מקבל בתקשורת ובחוסר הביקורת על כל מעלליו.

 10. זה לא אתי שאדם מטיל ספק במבקר המדינה שתפקידו לבדוק חריגות של עובדי מדינה אך כאשר מדובר בראש ממשלה זה עלוב
  אם ראש הממשלה בטוח בחפותו שיבקש לעמוד למשפט ורק שם תתברר חפותו אל האיש מניפולטור וכל רצונות לספר לחבורת המלקקים של שרודפים אותו וכל היניין הינו רק פוליטי. כך הו טען בחשדות נגד אשתו אך בית המשפט לאחר שבחן את העובדות חשב אחרת.

 11. משל הגנב יאמר בבית המשפט – אבל גם אחרים גונבים – מדוע שופטים דווקא אותי?
  באם אין נוהלי דיווח מסודרים לנסיעות – גם זו אחריות הממשלה והעומד בראשה. כל מנהל חברה יודע שבאם דוח הנסיעה שהגיש לא יכלול את כל הפרטים שמציין מבקר המדינה – דוח ההוצאות יפסל ולא יוכר.
  ביבי וממשלתו במכוון נמנעו מליצור כללי דיווח ברורים – מה שאפשר להם להמשיך בנסיעות בנוהל “מערב פרוע” תוך שמירת עמימות דיווח.
  ולא – אינני שייך למחנה השמאל אלא לימין, אך חוצפתו של הפקיד משה איפרן מקוממת אותי. עדיף שישתוק ולא ישמש כיסוי עלה תאנה לפעלולן הפוליטי אותו הוא משרת.

  1. דרוקר צריך להחקר וכן שפירא שניהם יחד עושים חזית נגד ראש הממשלה.

 12. חברים מה אתם עושים אבדתם את הסכל? בואו ונפסיק את האשמות ותתנו לכולם לעבוד כי מסביב למדינה שלנו אויבים שמתים ךחסל אותנו ומה אנחנו עושים עושים את העבודה בשביל אויבנו ומחסלים את כל נבחרינו די נמאס תבגרו חברים חתימה טובה ושלום אחים .

 13. יפה מאוד. נראה שבלי הרבה מאמץ גברת על שפירא ביכולת ההנמקה ההגיונית והמתומצתת.
  מה שחבל הוא שכל כך קשה למצוא משרתי ציבור נאמנים. תפקיד המבקר דורש נאמנות והמשימה מאוד רצינית מכובדת וברורה; לאתר אי תקינות במגזר הציבורי. כל שעל המבקר לעשות הוא להתרכז במשימה, אבל לשפירא שאיפות משל עצמו. באמת חבל.

 14. יישר כוח לשפירא . תמשיך במיגור השחיתות הציבורית . 28 מליון שקל לאוגנדה עדיף לתת לקשישים לנצולי שואה ולילדים רעבים . בושה לראש הממשלה
  החושב רק להאדיר את שמו . מאמינה לשפירא ולדרוקר . שוש