כך הפך כחלון לשכפ”ץ של מחריבי הדמוקרטיה הישראלית

הדבר היחיד שמונע את הצלתה של הדמוקרטיה הישראלית מחרב שופטי העליון הוא משה כחלון

אחרון המתחסדים | פלאש90

אחרי התאדות נסיכי הליכוד, ועמם ואחרוני המתחסדים הנאיביים והעבדים הנרצעים משורות הליכוד והימין, נותר מחסום פוליטי אחד להצלת הדמוקרטיה הישראלית: משה כחלון ומפלגתו ‘כולנו’. המתמטיקה פשוטה. אם לפני 25 שנים תמכו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו 10 ח”כים מהליכוד ויצחק לוי מהמפד”ל, הרי שהיום נותר בימין בני בגין כשריד אחרון לדור העבדים שמעולם לא ייצגו את בוחריהם והקדישו עשרות שנים בפוליטיקה על מנת לזכות בהכרה מאליטות השמאל. עבור בגין, זו הקדנציה האחרונה. הוא שנוא בקרב המתפקדים ונתניהו לא ישריין אותו שוב מכיוון שאינו מביא שום תועלת אלקטורלית. ישנם גם צחי הנגבי וגילה גמליאל שמשחררים מדי פעם אמירות חלולות בזכות ביהמ”ש העליון, אך אלו אינם האנשים שיחסלו את עצמם פוליטית כדי להגן על עוצמת היתר של החונטה השיפוטית. בעשור האחרון נעשה בימין חריש עמוק שחשף את המאפיינים האנטי-דמוקרטיים של המהפכה השיפוטית. שורת ספרים, מאות מאמרים, אינספור פגישות ומערכה ציבורית מתמשכת של ארגונים, פובליציסטיים, פוליטיקאים ואנשי תקשורת, לצד ההשתוללות שלוחת הרסן של השופטים והיועצים המשפטיים, שינו מהיסוד את עמדות נבחרי הציבור, המתפקדים והציבור הימני בכללותו ביחס למהפכה השיפוטית.

אבירי מסדר האקטיביזם ממשיכים להשליך לכל עבר קלישאות על כך שתפקיד בית המשפט להבטיח את זכויות הפרט והמיעוט ולהגן על הדמוקרטיה המהותית מפני עריצות הרוב, אולם הם מעולם לא התייצבו לדיון ענייני ולא סיפקו תשובה משכנעת מהו המנגנון הדמוקרטי שאמור לשיטתם למנוע את עריצות המיעוט.

הימין, ומצדדי הליברליזם הקלאסי מעולם לא הכחישו שבדמוקרטיה ישנה סכנה לניצול כוח השלטון על ידי הרוב, אלא שהפתרון של אהרון ברק – כוח בלתי מוגבל לקבוצת מיעוט המחזיקה ביכולת למנות את חבריה ויורשיה – הוא החלפת הסיכון התאורטי בהרס מעשי ודאי ומיידי. הפתרון הליברלי למתחים הקיימים במשטר הדמוקרטי הוא שונה: הגבלת כוח השלטון מלכתחילה באמצעות צמצום מעורבות הממשלה בחיי האזרחים, וחלוקת אותו כוח מוגבל לשלוש רשויות מופרדות המאזנות ובולמות זו את זו.

בשיטה הפרלמנטרית הנהוגה בישראל ישנה שורה של איזונים, בלמים ומגבלות על הממשלה והכנסת: הם כפופים לאמון הציבור ומתייצבים בפני אזרחי המדינה אחת לשנתיים, שלוש או ארבע כאשר בכל רגע נתון במהלך כהונתם הם קשובים לאזרחים על מנת לזכות שוב באמונם. בנוסף, הקמת קואליציה במערכת רב מפלגתית דורשת תהליך מתמיד של סחר מכר ופשרות בין מפלגות, אינטרסים, אידיאולוגיות וכוחות שונים. לא רק שהממשלה והכנסת נבחרות על ידי הציבור ומבקשות את טובתו, הן סובלות גם מפיצול אינהרנטי ועל כן גם הכוח המוענק להן מחולק בין כוחות שונים בחברה. עיקרון הנשיאה באחריות גורם לכך שנבחרי ציבור שישתמשו בזדון בכוחם לרעה יתנו על כך את הדין, אך לא רק הם – גם כאלו שפשוט יתנהלו באופן כושל או לקוי לדעת בוחריהם.

התקשורת מנגד, הרשות הרביעית, עוסקת בשיטתיות בביקורת על הממשלה ועל הכנסת, ביקורת שהורידה את האמון הציבור בפוליטיקאים – שהוא המקור האמיתי לכוחם – לשפל. ולצד כל אלה קיימת גם הרשות השופטת, שתפקידה להבטיח שרשויות המדינה לא יפרו את חוקי ונהלי המדינה, לא ינהגו באפליה כלפי פרטים או קבוצות וששלטון החוק ייאכף בצורה שוויונית ועניינית.

שורת האיזונים והבלמים הזו גורמת לכך שתרחיש שבו הרוב ירמוס פרטים או מיעוטים הינו תרחיש קיצון שהתממשותו דורשת שילוב נסיבות נדיר. למרות זאת, הימין מוכן לקבל את העיקרון של ביקורת שיפוטית שתפקידה להתמודד ולבלום את התממשות תרחיש הקיצון הזה. מכיוון שמדובר במהלך מרחיק לכת שמעניק לרשות השופטת כוח עצום, התפיסה הליברלית מחייבת הצבת מנגנוני איזונים ובלמים על הרשות השופטת שיבטיחו שלא תשתמש בכוח האדיר שהוענק לה לרעה. אלו המצדדים בביקורת שיפוטית ומתיימרים להיות דמוקרטיים צריכים לתמוך יותר מכל אחד אחר בהצבת בקרות ומגבלות על סמכותם ועוצמתם של השופטים.

איבדו כל רסן

בארה”ב, שהיא המודל שעל בסיסו בנה אהרון ברק את מניפולציית המהפכה השיפוטית, נהוגים שני מנגנונים עיקריים להגבלת הרשות השופטת: ראשית, שופטי ביהמ”ש העליון כפופים ללשון החוקה שהתקבלה בהסכמה, מייצגת את ערכי העם והמדינה ומבקשת לאזן ולשקלל בין האינטרסים והשיקולים השונים בחיי האומה. שנית, וחשוב יותר, השופטים נבחרים על ידי הנשיא בכפוף לשימוע בסנאט. מכיוון שהשופטים בארה”ב עוסקים בסוגיות ערכיות ופוליטיות, הרי שהם נבחרים על ידי הדרג הפוליטי. ומכיוון שהם אחראים ומחזיקים בסמכות לפרש את ערכי העם היסודיים כפי שהם מתבטאים בחוקה, עליהם לייצג את ערכי העם, ואין דרך אחרת לעשות זאת מלבד לייצג את העם – כלומר להיבחר או על ידי העם או על ידי נבחריו.

אין אף מקבילה עולמית שבה קבוצת מיעוט המחזיקה בסמכות לבחור ולמנות את יורשיה מחזיקה בסמכות לפרש את החוק כרצונה על סמך פסבדו-חוקה חלקית שהתקבלה במחטף ואינה מייצגת את ערכי העם. גם לשיטת  בחירת השופטים הנוהגת בישראל אין כל מקבילה בעולם. בשנת 2011 פרסם המכון לאסטרטגיה ציונית מחקר משווה שכתב ד”ר אביעד בקשי, הבוחן את שיטת מינוי השופטים ב־14 דמוקרטיות מלבד ישראל. הממצאים הברורים היו חד־משמעיים: באף מדינה אין לבית המשפט העליון סמכות כה גורפת לפסילת חוקים כמו בישראל. באף מדינה, מלבד הודו, לא נהוג ששופטי בית המשפט העליון מחזיקים למעשה ביכולת לבחור את עצמם.

על פי המחקר, בשמונה מדינות מרכזיות (ארצות הברית, גרמניה, הולנד, יפן, צרפת, קנדה, אוסטריה ואוסטרליה) אין לרשות השופטת דריסת רגל כלשהי במינוי השופטים לבית המשפט העליון. בשוודיה ובדרום אפריקה השופטים רשאים להמליץ על מועמדים, אך הבחירה והמינוי נעשים על ידי נבחרי ציבור. בספרד ובפורטוגל השופטים בוחרים חלק קטן משופטי בית המשפט לחוקה, אך הרוב המכריע של השופטים נבחר על ידי נבחרי ציבור. לעומת 12 מדינות אלו, בבריטניה הוסמכו אנשי משפט “מקצועיים” לבחור שופטים, אך גם כאן הרשות המבצעת מעורבת בהליך. בית המשפט העליון בבריטניה איננו מוסמך לפסול חוקים, כך שזכות המילה האחרונה בנושא החקיקה שמורה ממילא למחוקק. על פי המחקר, “המודל היחיד שבאמת דומה למודל הישראלי, בו למעשה שופטים ממנים שופטים, הוא המודל ההודי”.

העיקרון הדמוקרטי הקובע כי רשויות הממשל לא ימנו את עצמן וייבחרו בהתאם לעיקרון הייצוגיות, מנחה אם כן את מרבית המדינות הדמוקרטיות. תומכי המהפכה השיפוטית לא השיבו מעולם תשובה רצינית לשאלה מהם המנגנונים שימנעו משופטי העליון להשתמש בכוחם לרעה ולהפוך למיעוט הומוגני המנצל את בית המשפט כמכשיר לכפיית תפיסה עולמו, כפי שאכן מתרחש שוב ושוב. הסיבה לכך היא שאהרון ברק, מרים נאור, בני בגין, דן מרידור, דן מרגלית או כל אחד אחר מבני האור בעיני עצמם הללו לא מסוגל לספק תשובה מניחה את הדעת לבעיית עריצות המיעוט. ולא, המנטרה “בגין אמר שיש שופטים בירושלים” איננה תשובה מניחה את הדעת. לשיטת תומכי המהפכה השיפוטית, פשוט לא אמורים להיות מנגנוני פיקוח ובקרה על השופטים. כשנדחק לפינה בראיון שערכנו עמו ב’גלי ישראל’ אף הודה אוריאל לין – יו”ר ועדת החוקה וח”כ מטעם הליכוד בעת חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו – כי לשיטתו יש לסמוך על כך ששופטי העליון יגבילו וירסנו את עצמם. מאות שנות הגות דמוקרטית וליברלית, והמסקנה של בני האור היא שצריך לתת לחתול לשמור על השמנת. כפי שכתב זאב ז’בוטינסקי, זהו אינו ליברליזם כי אם ריאקציה אנטי-ליברלית ברורה וחשופה.

השכפ”ץ של העריצים

כעת קפץ משה כחלון – השכפ”צ החדש של הרודנות השיפוטית – ובפיו טיעון חדש להגנת עוצמת היתר של מערכת המשפט. לשיטתו “בית המשפט העליון הוא המעוז האחרון של החלשים”. הטיעון המצחיק הזה שובר שיאים של קשקשת וחוסר הגיון. בניגוד לחברי הכנסת ולשרים שנבחרים על ידי הציבור ועל כן קשובים לבקשותיו, לזכויותיו ולאינטרסים שלו, שופטי העליון ממונים עד פרישתם בגיל 70, אינם נדרשים לתת דין וחשבון בפני הציבור, אינם מבקשים את אמון האזרחים אחת לכמה שנים ואינם נושאים בשום אחריות להשלכות פסיקותיהם. הם יושבים במגדל השן על משכורות בסיס של כ-45 אלף שקל בחודש, ועוד עשיריה מצטרפת כבונוסים. הם מתגוררים בשכונות יוקרה, נעים בין בית המשפט לכנסים במכון ואן ליר ובבתי משפט אירופיים, ומתנהלים בגלימות ובאולמות בצורה שמזכירה יותר את חיי האצולה האירופית במאה ה-17 מאשר את החיים היומיומיים של אזרחי ישראל.

טעימה מיחסם לאזרחי ישראל החלשים להם הם אמורים לדאוג לשיטת כחלון זכינו לקבל לאחרונה עם פרסום הספר ‘ללא גלימה‘ בו חשפו את ההתנשאות והבוז שהם חשים כלפי הציבור. יחס שנובע ישירות מהעובדה שההצדקה שהם מספקים לסמכויות היתר שלהם היא שתפקידם להציל את ההמון הנבער והברברי מפני עצמו. רשימת החלשים להם דאגו שופטי העליון מרשימה ומגוונת. היא כוללת את האזרחים המוחלשים עזמי בשארה וחנין זועבי, את ארבעת חברי החמאס המוחלשים ממזרח-ירושלים ובהם מיודענו מוחמד אבו-טיר, עשרות עמותות הממומנות בעשרות מיליונים על ידי ממשלות זרות וזוכות לדלת פתוחה למאות עתירות במטרה להגן על זכויותיהם של מחבלים ובני משפחותיהם, וכן את עשרות אלפי המסתננים גנבי הגבול שהפכו את חייהם של תושבי השכונות לחרפה. תושבי השכונות, כמו רובם המכריע של אזרחי ישראל בסוגיות אחרות, דווקא לא זוכים לדלת פתוחה ולאוזן קשבת אצל שופטי העליון, שכן טרם נמצאה הממשלה האירופית שתממן להם בג”צים או תתקצב ארגון שידאג לזכויותיהם. בקיצור, כמו יתר טיעוני הקש, גם הטיעון החדש של כחלון הוא לא יותר מקלישאה שאינה מחזיקה מים.

מבחינה רעיונית ועניינית, הוויכוח הציבורי בדבר המהפכה השיפוטית הוכרע מזמן. כל שנשאר הוא שחקנים פוליטיים במרכז המפה הפוליטית שמפנים עורף לעקרונות היסוד של הדמוקרטיה הליברלית, לאזרחי ישראל ולבוחריהם ומשרתים את סמכויות היתר של האוליגרכיה השיפוטית ואליטות השמאל.

מצביעי כחלון הם חולשתו הגדולה

מבחינה פוליטית השורה התחתונה פשוטה. יש היום כ-55 חברי קואליציה שצפויים לתמוך בחקיקה לצמצום סמכויות היתר של מערכת המשפט. משה כחלון, אופורטוניסט חסר תקנה שהתחיל את הקריירה כסנצ’ו-פנשה של עוזי לנדאו ובנה את עיקר מעמדו כשהתחזה לאידיאולוג בתור אחד ממורדי הליכוד, חשף בשנים האחרונות את פרצופו האמיתי כעבד נרצע של אליטות השמאל. הוא מפנה עורף בשיטתיות לבוחרי הימין ומציב את כל כובד משקלו כלשון המאזניים הפוליטי לשימור עוצמתה המופרזת של הרודנות השיפוטית. כפי שראינו לאחרונה בפרשת התאגיד, הוא נוהג כך גם בשירות ההגמוניה של השמאל בתקשורת.

טיעוני הקש המצחיקים של כחלון לא מחזיקים מים ולא הם המקור להתייצבותו הפתאומית לשירות מרים נאור ועוזי פוגלמן. המקור להתנהלותו של כחלון הוא פחד. כפי שציין שר המשפטים לשעבר פרופ’ דניאל פרידמן, הפרקליטות מחזיקה ברזומה ארוך של חקירות וכתבי אישום מופרכים נגד אנשי ציבור ופוליטיקאים שהעזו לערער על עוצמת מערכת המשפט. המהירות והשיטתיות שבה כחלון הפך מאחד ממורדי הליכוד לעבד נרצע של מרים נאור ודורית בייניש, מובילים למסקנה שכחלון הבין את המסר והתיישר בהתאם. בהתנהלותו ובתקיפות שבה כחלון ממהר להבהיר שיבלום כל חקיקה להגבלת מערכת המשפט מעוררת את הרשום שכחלון מתנהל פחות כמנהיג ויותר כנפגע טראומה אחוז בעתה. יתכן שכחלון עצמו יודע על מה הוא עשוי למצוא את עצמו בחדר החקירות ועל כן הוא נשבע אמונים לשירות האוליגרכיה השיפוטית בכל פעם שהסוגיה עולה לסדר היום.

המקור השני המטיל את אימתו על כחלון הוא התקשורת. ‘כולנו’ היא לא יותר ממפלגת אוירה. קיומה תלוי בפופולריות של פוליטיקאי אפרורי וחסר כריזמה שמינף הישג מינורי של הורדת מחירי הסלולר לפופולריות חסרת פרופורציה. מבחינה תקשורתית כחלון הוא טרף קל. כמה חודשים של עליהום תקשורתי על כישלונו בהורדת מחירי הדיור ירסקו את מעמדו הציבורי ויורידו את ‘כולנו’ אל מתחת לאחוז החסימה. העובדה הזו הופכת את כחלון לפגיע במיוחד מבחינה תקשורתית ולפלסטלינה שמנונית ורכה שהברנז’ה יכולה ללוש ולעצב כרצונה.

כחלון הפך לגורם היחיד המונע את החזרת מערכת המשפט לגודלה הטבעי. בתגובה, הימין צריך לנקוט בשלוש פעולות פשוטות: הראשונה היא להפעיל לחץ ציבורי בלתי פוסק על כחלון במטרה להשפיע על התנהלותו כבר בקדנציה הנוכחית. מכיוון שרובם המכריע של מצביעי ‘כולנו’ הם אנשי ימין הרי שקמפיין ממוקד מכיוון הפוליטיקאים, אנשי התקשורת והארגונים החוץ-פרלמנטריים הימנים יחייב את כחלון לשקול את נחישות התגייסותו לשמאל. הדבר השני הוא לפעול לריסוק פוליטי של ‘כולנו’ וכחלון עד הבחירות הקרובות. המטרה צריכה להחזיר את בוחרי כחלון הביתה, לחשוף את הבלוף, את הסיסמאות החלולות ואת היותו פיון בידי אליטות השמאל, להוריד את כולנו אל מתחת לאחוז החסימה ולגבש רוב ימני אמיתי בכנסת הבאה. הדבר השלישי חיוני והכרחי לא רק להשפעה על התנהלות כחלון אלא לטווח ארוך ולהשפעה על כל הפוליטיקאים ומפלגות הימין מעתה והלאה. בעשור האחרון פיתח הימין מערך של כלי תקשורת וארגונים חוץ-פרלמנטריים שהגדילו לאין שיעור את עוצמת מחנה הימין. כעת חייב הימין להציב לעצמו כיעד אסטרטגי בנייה וטיפוח של ערוץ טלוויזיה, תחנת רדיו ואתרי אינטרנט בעלי עוצמה דומה לזו של כלי התקשורת הגדולים. מכיוון שרוב הציבור ימני האתגר העומד בפנינו פשוט: הקמת מערך של כלי תקשורת וארגונים חוץ פרלמנטריים שייצרו חפיפה בין העמדות והאינטרסים של בוחרי הימין לאלו של נבחריו. ימי הנסיכים הנרצעים, הכחלונים והמרידורים עומדים לחלוף מהעולם ולאחריהם תכווץ ותרוסן גם האוליגרכיה השיפוטית.

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

67 תגובות למאמר

 1. המיעוט ששולט זמנו קצוב.
  לעיתים הזמן נראה נצחי.
  אבל הנפילה בלתי נמנעת.
  לפעמים המיעוט שולט ללא שום דרך חלופית.
  אבל אז בשיא גדולתו וכוחו.
  הוא מתרסק מתפורר נמוג ונעלם.
  השמאל איבד את השלטון ב77.
  את כוחו הוא יאבד בתקופה יותר מאוחרת.
  אולי ב2027 בעוד עשור כנראה.
  אבל מה שבטוח שכוחו יותש.
  ושלטון העם ינצח.וזה בטוח לגמרי.
  זה לא קורה ביום זה תהליך שמתהווה ונבנה.
  ועל הימין להציב אלטרנטיבה.שתתפקד בבוא היום.

  1. הימין עלאק חגג את נצחונו ופטפטניותו במסירת סיני.

 2. לו רק היית יכול, ארז היקר, לדבר עם מישהו משפיע במדינה, נגיד רוה”מ או שר התקשורת, שיואילו לא לבזבז את 9 השנים האחרונות ב… מה בדיוק הם עשו בנושא? להקים תחנות טלויזיה של המחנה הלאומי ברישיון, אם אתה מכיר שם מישהו, זה יהיה נחמד. אה כן, ערוץ 20 הוא סבבה, אבל לא התחנה המתבקשת. חוצ’מזה, אתה צודק לגמרי. אה כן, ויש את העניין הזה שנתניהו בולם חקיקה מאזנת נגד בג”ץ. גם את זה צריך לברר. אולי כחלון הוא השחפ”צ שלו?

  1. מהנחיות הקרן החדשה לישראל לטוקבקיסטים שלה: הכו בנתניהו והחלישו את מדינת היהודים. לא משנה על מה כותבים – תמיד תאשימו את ביבי. והכי טוב – תתחזו לאנשי ימין כשאתם מטקבקים (כדי שהימנים הטיפשים לא יבינו שאתם פועלים מטעם יריבי מדינת היהודים). שמענו עליכם, נביאי הזעם המתחפשים ל”ימין אמיתי”, המציגים את נתניהו כאויב ישראל ואת המדיניות המחושבת שלו כאסון – כדי לדחוף אותנו לתמוך במשה פייגלין, ברוך מרזל, איתמר בן-גביר ושאר תואמי אבישי רביב, וכך לסייע לממשלת אוסלו ב’ לעלות לשלטון.

  2. מי אם לא ליצניהו החזיר את דן מרידור (המסריח) ואת בני בגין?? כלפי דן מרידור (המסריח) ההתנגדות היתה כל כך גדולה שכבר לא יכל לעשות דבר, ואילו את בני בגין ליצניהו ממשיך להביא.

  3. השיטה של ימין אמיתי אינה להקים כלי תקשורת ימניים אלא להפוך את התקשורת לחופשית לכל דורש כמו עתון. אינך יכול להכות את השמאל בשיטות של השמאל אלא אך ורק בשיטה של הימין, חופש!
   להסתמך על דניאל פרידמן באיזה נושא יכול לההפך בקלות לבומרנג. דניאל פרידמן שם לו למטרה להציל את אחד מגדולי המושחתים אולמרט מהרשעה משפטית. האיש ודעותיו פסולים ואין צורך להזדקק להם.
   האמירה שבית המשפט הוא מגן לחלשים, היא לעג הרש. והכותב יכול להעיד על כך מניסיון אישי. הנשיאה נאור רומסת את זכויות האדם הרגיל.

 3. מאמר מעולה. צריך למחוק את כחלון פוליטית בבחירות ההבאות. ההצעה של בנט ושקד היא גרועה מאוד. היא נותנת לבג”ץ סמכות מפורשת לפסול חוקים מבלי להעביר במקביל את מינויי השופטים לידי נבחרי הציבור כמו ביתר מדינות המערב בהן בית המשפט הוא אקטיביסטי ופוסל חוקים.

  1. כולם מפחדים לעתידם הפוליטי מהתיקים הנאגרים בפרקליטות ובמשטרה, וממתינים לשעת כושר.

 4. ומה עם בנימין נתניהו? האם הוא פעל במרץ לשנות את מערכת המשפט? האם הוא פעל במרץ למען תקשורת חופשית? או שדאג לערוץ 10 לעשרות מליונים על חשבון משלם המיסים?

  1. שוב השיטה להשמיץ ולהשחיר את נתניהו. היחיד שהתנגד לתאגיד וסיכן את כסאו היה נתניהו. נתניהו הוא היחיד המבין את מהות החופש ועושה כמיטב יכולתו בתחום הזה.

 5. מאמר מצוין אך עדיין אין בו הסבר לשתיקה ולפסיביות של ראש הממשלה. יש בכוחו של נתניהו לכופף את כחלון ולהחזיר את השפיות למערכת המשפט. מספיק אם היה מתייצב במלוא כוחו לימינה של שרת המשפטים. מדוע הוא איננו עושה כן?

  1. נכון מאוד. במיוחד בתקופה שכחלון היה בשפל בסקרים גם נתניהו וגם בנט יכלו לכופף את כחלון. ושניהם נמנעו מלעשות כן.

  2. החקירות הבלתי פוסקות כנגד נתניהו מסנדלות אותו. אם יפעל כנגד בית המשפט לא רק שיוגדר כאויב הדמוקרטיה, אלא שיסובבו את זה איכשהו כסוג של עניין אישי לאור החקירות נגדו.

  3. אהה, אז החקירות מסנדלות את נתניהו. אם רק לא היו חקירות, הוא כבר בטח היה מטפל בזה.
   אני חושב שנוח מאוד לנתניהו שקיים האשם התורן בדמות כחלון.
   נתניהו הוא שמרן קיצוני ומאוד יפתיע אותי אם יעשה משהו מעבר לשמירה על הקיים.

 6. זה קורה כאשר איש עילג חסר כשורים ספוג רגשי נחיתות זוכה בגלל טמטום של ציבור מסוים בעשרה מנדטים.

 7. לדעתי ההסבר הוא אחר. כחלון פשוט מושחת. אולי לא הוא, אז אחיו, והוא מגן עליו. ראינו כבר את כנופית שלטון החוק עוצרת את אחיו של קצב על אונס לכאורה, יום אחרי מה שהם כינו ׳נאום הבלהות׳ של קצב. כחלון מודע למצב הזה, ולכן מיקם את עצמו כך.

  זה, דרך אגב, ההסבר של אישתי. אותי היא שיכנעה.

  1. קצב ישב בצדק מאחורי סורג ובריח. מי ששם אותו בבית הסוהר לא כנופית שלטון החוק אלא החוק שמפעם לפעם מתממש בצורה נכונה. נכון שאחיו של כחלון הוא בעייתי

 8. השר כחלון – טועה:
  ————–

  השר כחלון לא ימדד בהגנה על בית המשפט העליון. הוא לא ימדד בתאגיד. כחלון יבחן על סמך נושא אחד ואחר בלבד – מחירי הדיור.

  כחלון הבטיח שיעשה לדיור את מה שעשה לסלולאר – מחשבון unlimited של 300ש”ח לחודש למנוי סלולאר של 25ש”ח.

  במחירי הדיור, כרגע כחלון הצליח להושיב על הגדר 100,000 זכאים. מפתחות לדירה הוא עוד לא מסר ולכל היותר ימסור כמה מאות מפתחות עד סוף השנה.

  בקואליציה כמו בקואליציה יש צורך בפשרות, כחלון טיפס על 2 עצים חסרי חשיבות מבחינת הבוחרים שלו. זה לא קליקת התאגיד או קליקת בית המשפט העליון.

  חבל שהקואליציה לא מעמידה אותו במקומו – אם אתה רוצה שנצביע בעד החוקים שלך שחשובים לך תצביע בעד מהלכים שחשובים לנו.

 9. ארז תמשיך להעלות את הנושא, אתה עושה עבודת קודש
  הגיע הזמן
  יישר כוח

 10. לכחלון יש אח בשם קובי. ישנן שמועות שהוא הסתבך וכחלון נסחט כדי שלא יועמד לדין.

 11. תירוצים כמו חול ואין מה לאכול. אני זוכר שלא מזמן סיפרו לנו שיש הקפאת בנייה בגלל אובמה וברגע שיגיע נשיא רפובליקני תהיה בנייה באלפים וברבבות. תירוצים והפניית אצבע ושום דבר מעבר.

 12. מאמר מאלף. השאלה היא אם נתניהו, במצבו הנוכחי, מסוגל להתעמת עם כנופיית שלטון החוק. חוששני שלא.

 13. לכחלון יש תיקים וגם נגד אחיו זה הסיפור של משה כחלון הדופרצופי שהפך לשנוא בקרב הימין…אדם עלוב מושחת

 14. גם צ’ומפי, גם דודו וגם דורון צודקים. נתניהו הוא השכפ”ץ האמיתי. יותר מכך, הוא מיישם הלכה למעשה את מדיניות השמאל. בתור מתפקד של מפלגת העבודה אני מקווה מאד שנתניהו ייבחר לקדנציה חמישית

  1. צ’ומפי, דודו ודורון הם כנראה ברק, גם לפי הסגנון וגם לפי דף המסרים האחרון של הקרן החדשה לישראל.

 15. בעוד כחודש,אמור להתקיים טקס מינוי השופטת חיות “כיורשת” במונרכיה של השופטת נאור,לפי שיטת “הסניוריטי” האווילית. אין צל של ספק ששיטה זאת נמצאת בלבה של מחלוקת פוליטית קשה,בין השמאל שתומך בה והימין שמתנגד לה ורואה בה דרך של השמאל לקיים את שליטתו בבג”ץ,מה שנכון.
  היכן העותר הציבורי,שיפנה לבג”ץ בדרישה לאסור על שופטי העליון,כולל השופטת חיות,בהסתמך על “פסק הדין” האחרון של ?בג”ץ?,מלהשתתף באירוע שנמצא בלב מחלוקת פוליטית חריפה ?

 16. מהסיבה הזאת מנסים לחסל את ערוץ 20. כי הוא מציג בדיוק את מה שהימין צריך.
  הבעיה היא שבבחירות הקודמות הליכוד עסק במלחמה בבית היהודי ולא בכחלון ולא בלפיד.

 17. הכתבה – מעולה!
  יש רק דרך אחת לנטרל את כחלון ומפלגתו והיא לגרום למפלתו בבחירות הבאות לכנסת.
  צריך בכול דרך האפשרית לחשוף לפני הציבור את פרצופו האמתית של האיש.

 18. כחלון ימחק בבחירות הבאות אלה אם כן יעשה קומבינה עם ביבי או עם מפלגה אחרת.
  בוחריו שונאים אותו הוא בגד בהם .

 19. ומה עם נתניהו? נתניהו שהכשיל את כל הצעות החוק של יריב לוין לפני שתי קדנציות אאל”ט, הצעות חוק שהיה בהן כדי לחולל רפורמה בבגצ. (חוק מינוי שופטים ועוד). נתניהו שמעת לעת מצהיר כי לא ייתן לאיש להחליש את כוחו של הבגצ. נתניהו שהחתים את בנט בהסכם הקואליציוני על זכות ווטו לו, לנתניהו, על כל הצעת חוק שתובא בפני וועדת השרים לחקיקה. ואף הכריז כי לא ייתן לאיילת שקד לעשות שום מהפכה של ממש בבגצ, וכן כי יפקיד עליה איש מטעמו כדי להשגיח עליה. אני מאוד מעריכה אותך , ואוהבת לשמוע ולקרוא אותך, אולם מה שחסר לי תמיד מאוד זו הנקודה הזאת, שאינך מזכיר אף פעם את חלקו של נתניהו, אם בהקשר לבגצ אם בהקשר לקרן, שהרי הוא טירפד את חוק מימון העמותות של ליברמן בזמנו (אתה אומנם טוען שבני בגין טירפד את זה. השאלה, האם נתניהו הסכים אז לחוק? או שכמו עכשו, בני בגין רק הסתיר את נתניהו, כשם שעכשו כחלון מסתיר אותו).לפחות לגבי היעדר תקשורת פתוחה שמחתי לשמוע שאתה כן מתייחס לאחריותו של נתניהו לכך וזה כבר משהו…

 20. ואיפה נתניהו בכל זה? הרי הוא שהכשיל את הצעות החוק של יריב לוין בזמנו לפני מספר שנים. כולל הצעת חוק מינוי שופטים ועוד. ההצעות ההן באו לחולל רפורמה בבגצ. בנוסף מעת לעת הוא הצהיר כי לא ייתן לאיש להחליש את כוחו של בגצ. כמו כן הוא החתים את בנט בהסכם הקואליציוני על זכות ווטו לו, לנתניהו, על כל הצעת חוק שתובא בפני וועדת השרים לחקיקה. וכן אמר במפורש כי לא יאפשר לאיילת שקד לעשות מהפכה אמיתית בבגצ, וכי יפקיד עליה איש מטעמו בוועדת השרים לחקיקה, שישגיח עליה. אך שום דבר מהדברים הללו אתה לא מזכיר אף פעם. בנוסף, בנושא קרוב, נתניהו גם טירפד את חוק העמותות של ליברמן בזמנו (אתה מייחס את זה אומנם לבגין, אולם שאלה האם נתניהו הסכים אז לחוק? ). בהמשך גם החליש מאוד את חוק העמותות של איילת שקד. שמחתי באחרונה לשמוע שלפחות בנושא האחריות להיעדר תקשורת פתוחה אתה לא נמנע מלהזכיר את חלקו של נתניהו. גם זה משהו…

 21. מיהו דן מרידור
  דן מרידור לא נבחר מטעם מהליכוד והוא מאוד מתוסכל ומשמיץ את ישראל בניכר, חוזר על דבריו של האנטישמי ג’ימי קרטר שהמציא על ישראל אפרטהייד. ביטוי זה אינו לעניין לא בהקשר לסיכסוך הרי טען בו זמנית להגדרה עצמית מדינית לערבים תושבי הגדה שאינם חלק ממדינתונו ובו זמנית לאפטהייד. באותה מידה ביטוי זה אינו לעניין בהיות אפריקאים פולשים ומשתלטים על מדינתנו – אין לעם ישראל יכולת ולא התחיבות לפתור את בעיות יבשת אפריקה כפי שהוא רוצה. דן מרידור הינו תופעה! . בל נשכח דן מרידור העלה לגדולה את דורית בייניש בנימוק שהתרשם ממנה מאוד! לדעת משפטנים רבים בייניש משפטנית גרועה חוץ מהיותה בלתי מוסרית ועברינית סדרתית. בעודו יושב על תקן של פוליטיקאי כמי שאמור ליצג את הציבור, הקדיש את מירב זמנו לפגישות עם החונטה המשפטית מתוך כונה לקדם קריירה ציבורית שניה זו של שופט בבית המשפט העליון. לצורך כך הכתיר עצמו בתואר “משפטן בכיר” – מלבדו איש אינו מבין על סמך מה. בהיותו נבחר ציבור דאג לאינטרסים של החונטה המשפטית המשתללטת העריצה האנטי דמוקרטית. בהיותו שר המשפטים וגם לאחר כהונתו היות והיו לו מהלכים במשרד המשפטים, דאג לחוסר צדק ולהתעמרות באזרח. הוא יבא לבית הדין לתעבורה את שיטת “ההקראות” – על הנאשמים להתיצב “לדיון המשפטי” בו רק נשאלים אם מודים או לא, אלא שבהן אף פעם לא מקריאים לנאשם את כתב האישום נאשמים שאינם מודים מוכנסים למכבש לחצים להודות ואם עדיין אינם מודים, מזומנים לדיון למועד אחר. הוא גם ישם את שיטת העיכובים, שוטר אינו מופיע וכל דבר להמשכות ההליכים כדי לשבור את רוח הנאשמים שיודו. כמו כן הכניס את ‘תא הנאשמים’ כדי להשפיל ולבזות בכל אלו עודד את בית המשפט להרשיע תמיד ואת המשטרה להמשיך להגיש תביעות שוא! הוא בין האנשים הצבועים ביותר שניתן להעלות על הדעת! הוא גם איים לעזוב את הממשלה אם הכנסת תעביר חוק שהכנסת ממנה את השופטים ולא כפי שנהוג הם עצמם נבחרים על ידי עצמם. את כל זאת צרח בשם הדמוקרטיה! מרוב דמוקרטיותו אינו יודע לקבל את דין הבוחר בתוך המפלגה שלא בחר בו – אינו יודע לקבל את כללי המשחק הדמוקרטי. דן מרידור מלא בטענות ונימוקים חסרי שחר ונותן דרור למניעים פסולים ולמרירותו ומראה עד כמה אופיו שלילי ומעוות. דן מרידור המעורב בפרשיות שחיתות נותן ציון למפלגה ממנה סולק וככל שהוא משמיץ יותר כך רואים כמה האגו הנפוח שלו נפגע ואיזה איש קטן הינו.

 22. ענק!!! זה זמן רב שאמרתי בחוגי משפחתי שהליכוד חייב לרסק את כחלון בבחירות הבאות. האפס הזה משום מה הצליח לגנוב את קולות הימין ומבצע שמאל חזק.
  ארז תודה.

 23. יש לחוקק את חוק יסוד החקיקה! הקושי – הטרור המשפטי המשמש את בית המשפט. באמצעות תפירת התיקים בפרקליטות על פי צו בית המשפט (הפושע). תובעים ממלאים תפקיד מכונן בכוחם של שופטים. אישי ציבור ופוליטקאים הפועלים שלא כפי שדעתם של שופטים נוחה, “זוכים” לתפירת תיק במיוחד מטעם הפרקליטות. טרור משפטי זה הינו מקור כוחו של בית המשפט ומקור הענות הפוליטיקאים, ביניהם חברי כנסת האמורים ליצג את הציבור – לכל חפצו של בית המשפט. בשל כך ובשל עריצותו הכללית של בית המשפט שאיננו עושה צדק אלא עולות ואי צדק יש למצא שעת כושר ולפזר את בית המשפט! חייבים גם לדאוג להפרדה מוחלטת בין התביעה לבית המשפט. מי שבוחר בקריירה של תובע לעולם לעולם לא יוכל להיות שופט. הפרדה זו גם מצוינת למען ההתמצאות הכללית של השופטים לא כמרשיעים בלבד. (חוץ מהעובדה שיש לעבור לשיטת חבר המושבעים)

 24. ‏כחלון שכח שרוב המצביעים שלו הם ימנים מזרחים צריך להזכיר להם שכחלון הישתכנז ‏הוא מתבייש להיות מזרחי גאה

 25. התחלת טוב, עד החלק על כחלון ועל הקמת ערוצי תקשורת וכולי וכולי. עמדתי כעמדתך לגבי העליון. אך זכותו של כחלון להביע את עמדתו ואין צורך לקצץ לו כנפים ולשבור לו רגלים. הציבור ישפוט ויצביע בקלפי. אם דמוקרטיה אז עד הסוף. אפשר וצריך לפרוש את משנת הימין במדיומים הקיימים כמו זה שאנחנו נמצאים בו כעת, אין צורך בצינורות תעמולה ייעודיים מטעם השלטון.

 26. עדר בבונים בטבע אינו זקוק לשופטים …שלא לדבר על בית משפט חזק המאפשר יישום החלטות השופטים ….השליט הנבחר משמש כרשות השופטת בפועל …..דוגמה לכך נמצאת ברוסיה גם שם בחירות …השופטים נבחרים ע”י …ועיתונאים ופעיליאופזיציה נרצחים ואו מגורשים ללא משפט

  הספיין השקרי שכותב שופר עדר הבבונים תתדמור בו בית המשפט פוגע/מחריב הדמוקרטיה …כדאי לנסות להחליף במחשבה שמלך עדר הבבונים מבקש שלטון דמוקרטי נוסח פוטין

 27. גיבוב שטויות ורעל אוילי ומסוכן

  בישראל אין איזונים ובלמים בין הכנסת והממשלה – מאז הקמת ״ועדת השרים לחקיקה״ ב-2015 הכנסת סורסה וכבר אינה רשות מחוקקת עצמאית – בכנסת עוברים רק חוקים של הקואליציה (שמרכיבה את הממשלה).

  כל ליברל אמיתי יודע הממשלה והכנסת לא ״מבקשות את טובת העם״ כי כל כח רגולטיבי מוכפף בשחיתות לבעלי הון אינטרסנטים

  זה מאוד יפה שהימין ״מוכן לקבל את העיקרון של ביקורת שיפוטית״, או דמוקרטיה בכלל… כי עדיף משטר פאשיסטי?

  זה גם נחמד שחוקי היסוד ״אינם מייצגים את ערכי העם״. כי כשמחנכים את ״העם״ לדתיות לאומנית גזענית, איך יהיו לו ערכים כמו שוויון בפני החוק?
  לפי ההגיון הזה החוקה הנאצית היתה טובה כי היא יצגה את ״ערכי העם״ האנטישמי

  הרשות היחידה שמייצגת את החלשים היא בגץ – ח״כים ושרים דואגים רק לעצמם, לטייקונים שמממנים אותם ולחברי המרכז שבוחרים ומשחדים אותם תמורת ג׳ובים, כפי שמוכיחה המציאות של בוגרי מעשיהו שיצאו מהכנסת.

  1. איזה שכל בג”צ מייצג את החלשים? דרום תל אביב והמסתננים ובצ”ג שאינו מאפשר לגרשם הוא דגמא מובהקת לכך. שלא לדבר על אותם שופטי העליון כאשר הם יושבים בתור בית המשפט העליון לערעורים אילו עולות איזה תפקוד!

 28. כל הכבוד לארז תדמור שחושף את הרודנות המשפטית והמשתפים שלהם בכנסת כמו בני בגין וכחלון

 29. ברור שנתניהו העמיד את הנוכל הזה (כחלון) בתור “מגן שלטן החוק”. הרי הוא הוא בכוונת תחילה נתן לו את ה”דגל” הזה.
  יש לכם הסבר אחר? הרי כחלון הזה כזה עקרוני שאי אפשר היה לכופף אותו בעניין הזה. חה-חה!
  אם כי ב”זכות” נתניהו אפשר לציין שהוא הרשה בכניעה לאותו כחלון לחבל במתווה הגז בגלל “ניגוד עניינים” שהתבטא בזה שלמטיבו קובי מימון היה עניין גדול מאוד בחבלה הזאת שכמעט הצליחה.

 30. אל מערכת אתר מידה,

  אני מקווה שהאתר בודק את התגובות קודם פרסומן. כל עוד המגיבים, משמאל ומימין, יכתבו ויביעו את דעתם בצורה משכנעת, גם חריפה, הכל בסדר. זכות הציבור וכותבי התגובות לכתוב לגופו של הנושא, ללא פגיעה אישית, הגכחה, זלזול, כינויים, קללות ועוד.

  לדוגמא, הכותב בשם “אניהו” בתגובה 2.2. ציטוט : “…ליצניהו…דן מרידור (המסריח)…?? כלפי דן מרידור (המסריח)… בני בגין ליצניהו…”

  אפשר היה לוותר על התגובה הזו. אף קורא לא החכים מהתוכן אלא חש גועל נפש מהכינויים, גם אם לא מסכימים לדעותיהם ולדרכם של המוזכרים.

  1. התגובות נבדקות מראש. התגובה שהבאת לא חורגת מהכללים שקבענו, אותם תמצא בעמוד “אודות”.

  2. שמואל היקר,

   אני דווקא מוצא הרבה תועלת בתגובות מהסוג שמגעיל אותך, משום שיש עליהן חותמת מובהקת של לוחמה פסיכולוגית להשנאת נתניהו: לשמאל יש הרבה כסף (300 מיליון דולר קיבל השמאל מאובמה לקראת הבחירות שבהן היה עליו לנצח את ביבי) כדי להעסיק גדודי טוקבקיסטים שיבקבקו לנו את הבקבוקים של שרה ויטחנו לנו את המוח עם הכינויים שקרניהו, נהנתניהו, תחמניהו. ואנחנו צריכים ללמוד מהתגובות האלה את שיטות הלוחמה הפסיכולוגית של אויבי ישראל ולהתחסן מפניהן.

 31. הימין טיפש. נאור צוחקת, היא עושה הכול כדי שהכנסת יגביל את הבג”ץ רגע לפני שהבג”ץ עובר לימין. והימין לא טופס ונופלים בפח שלה

 32. מאמר קצת מוגזם לדעתי.
  אפילו בנט ואיילת שקד לא טוענים ש”צריך להציל את הדמוקרטיה מהחרב של בית המשפט”.

 33. נו באמת, ארז, לטעון שכחלון הוא המכשול העיקרי זאת בדיחה. המכשול העיקרי הוא כמובן ביבי, שבניגוד לדבריך לא מוכן להוציא מפיו עד היום אף מילה של ביקורת על החונטה המשפטית, לכן אין שום בסיס לטענתך ש-55 ח”כים מהקואליציה (ובראשם ביבי) יצביעו נגדה. עובדה שזה לא קרה במשך 11 שנות שלטונו של ביבי, ולא במקרה, כי לא רק שהוא לא מתבטא נגד החונטה הוא גם מקפיד להתבטא בזכותה ולהשיבע לה אמונים.

  רק לפני כמה שבועות לאחר בג”ץ המסתננים השערורייתי אמר ביבי בסיור בדרום ת”א ש-“עלינו לכבד את בג”ץ גם אם איננו מסכימים לפסיקותיו”. יש גם ראיון איתו בערוץ הכנסת מ-2012 שבו הוא מתרברב בפני אורית לביא-נשיאל כיצד הוא טרפד כל חוק שאיים על החונטה, ובאותה שנה גם הגיע למפגש המביך עם דורית בייניש בו התרפס בפניה כמו שאף אחד אחר לא עשה עד היום. ככה לא בונים חומה וככה לא מפילים את שלטון החונטה.

  בנוסף, פעיל ליכוד בכיר (שאתה מכיר היטב), הודה בדף הפייסבוק שלו באחרונה שהוא לא מצליח לשכנע את סביבת רה”מ לנטוש את החונטה המשפטית. זה מדבר בעד עצמו.

  1. ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי. אוי, כמה קשה עובד הטוקבקיסט של הקרן החדשה באתר הזה! בכל כתבה הוא מכניס לפחות שבע תגובות – בשמות שונים, שכולן תולות בנתניהו את האשמה בעניין שעולה בכתבה.

 34. “עריצות הרוב היא מצב נדיר”???? אנחנו חיים במדינה שבכל שנייה מתבטאת בה עריצות הרוב. מהשליטה האנטי-דמוקרטית ואנטי ליברלית על הפלסטינים עד לחוק הלאום הגזעני, אנחנו רואים פה עריצות רוב בכל מקום. Give me a break.

  1. הקרן במימון זר לחיסול זכויות היהודים ומדינתם הקטנטונת והעברתן לאומת מוחמד הגיב:

   מדינת ישראל הוקמה כמדינה היהודית לעם היהודי. האם עובדה זו ידועה לך צבוע שכמותך? איש לא חשב בעבר שיוולדו לעמנו אותם מהרסים ומחריבים ממעינו שאתה דוגמא להתגשמות הנבואה הזו – שיטיפו בחוצפה לכך שמדינה יהודית ליהודים האומללים היא גזענות. אך עכשיו משנולדו אתה ותואמיך ממעינו ולדאבוננו עלינו לקבוע את העובדה הברורה הזו בחוק מדינה כדי שלא תחסלו אותנו מבפנים באמצעות קעקוע זכות היסוד הברורה הזו. ההתנגדות שלך ושל דומיך לחוק הלאום חולנית ומסוכנת בדיוק כמו שהכחשת השואה מסוכנת ולכן הקמנו את יד ושם שיציג את העובדות ויתריס כנגד כל המכחישים הרמאים והשפלים. חוק מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי הוא הקמת היד ושם של זכותנו הבלעדית על המדינה הזו ועל אופיה דתה עמה ומהותה. שום דרוזי ערבי לא יוכל מחר לטעון שזה פוגע בו ולכן שאנחנו היהודים נתרפס בפניו וכאות תודה על כך שהוא חי כאן אצלנו חיים טובים כל כך נתבטל ונהפוך למדינה של כל בר בירב. ממש לא!!!

   ומדבריך מבינים שהיית ממש מעדיף שהיהודים יחיו כאן תחת עריצות הרוב הערבי שאתה קורא לו פלסטינים, כי הם באו לשחוט אותנו כידוע במשך 120 השנה האחרונות – פעם אחר פעם ואילו הצליחו ב 48 או ב 67 היית נשחט. מה זה פלסטינים? אלה ערבים שנהרו לכאן כדי למצוא פרנסה אצל היהודים שחזרו לארצם. אין להם שום זכות על ארצנו. מגורים במקום כלשהו, גם אלפי שנה לא מקנים זכות כלשהי. בדיוק כמו שהיהודים שחיו בארצות ערב אלפי שנה אינם זכאים להקים שם מדינה משלהם והיהודים בארהב אינם זכאים לדרוש מדינה משל עצמם כך הערבים והערבים הדרוזים וכל שאר הערב רב אינם בעלי זכויות כלשהן על הארץ הזו. יש להם פתרונות רחבי ידיים. והערבים שאתה מכנה פלסטינים ושחיים חיי פאר ועושר פה מוזמנים להניע את מכוניות הפאר שלהם ולחיות בשטחי ארץ ישראל שנקראים ירדן ועמאן היא בירתם. אל תבלבל לנו את המוח עם התעמולה שלך ושל דומיך. אין בה בדל אמת או צדק.

 35. רק כחלון אשם ולא אף אדם אחר בכל המתרחש עם בג''צ ועם המסתננים האפריקנים שפלשו לישראל הגיב:

  רק כחלון אשם ולא אף אדם אחר בכל המתרחש עם בג”צ הפוסט ציוני ועם המסתננים האפריקנים שפלשו לפה ללא רשות.
  שפטל:

  ברק ובייניש שעמדו בראש בג”צ כמעט 2 עשורים, עיצבו אותו במודע ובמובנה כבית משפט פוסט ציוני מובהק שחייב לפעול נגד יהדותה של המדינה. בג”צ חותר תחת הרוב היהודי הציוני במדינת ישראל באמצעות פסיקות הנוגעות לערבים ולמסתננים. כמו כן הוא פועל באופן לא חוקי כשהוא מבטל חוקים של הכנסת, כיוון שאין לו רשות לכך. החוק קובע שכל גוף שלטוני בדמוקרטיה אינו רשאי לעשות שום פעולה שהחוק לא התיר לו אותה במפורש.

  כל הדיבורים מיותרים כל עוד הצבוע תומך הבג”צ כחלון תוקע את המדינה ואת הממשלה והכנסת מלשנות את המצב.

  הצבוע הזה טוען שהוא מגן על בג”צ כי בג”צ מגן על החלש.

  אולי יראיין אותו אחד מהצבועים בתקשורת, שמאתרגים את מתרפס השמאל הזה וישאל אותו על איזה חלשים מגן בג”צ? על אומללי וחלשי מדינת היהודים או על פושעים חצופים שפלשו לכאן בניגוד לחוק והם אזרחי מדינות אחרות בכלל?

  וגם:

  1.מדוע הוא מונע סילוק המסתננים האפריקנים הפושעים (רק לפושע אפריקני יכולים להיות 5000 דולר לצורך פלישה למדינה לא לו בניגוד לחוק) מישראל בכך שהוא מונע מהממשלה ומהכנסת לפעול, בלי ששופטי בג”צ שבחרו את עצמם בעצמם באמצעות ועדת הדילים האפלים בראשות שלשה מהשופטים האלה שבחרו את עצמם בעצמם – מלגרשם מישראל ומיד???

  2.מדוע הוא גורם למצב שכשר אוצר הוא מממן על חשבון הציבור את עשרות אלפי הפושעים האפריקנים, האלה שיולדים פה בכמות מפחידה עשרות אלפי מסתננים חדשים? אנחנו משלמים את החשבון שהוא על סך מיליארדים. כחלון, זה תקין??? לא ראוי לחסוך את המיליארדים העצומים האלה ולמנוע את הנזק לעתיד למדינה היהודית?

  3.כחלון מחפש דיור והרי עשרות אלפי דירות מושכרות לפושעים האפריקנים האלה. האם לא כדאי שהם יוחזרו לארצם שם לא נשקפת להם שום סכנה והדירות תתפנינה עבור אזרחינו ומחירי השכירות ירדו?

  4.כחלון מאתרג עצמו באמצעות התרפסות בפני השמאל ובג”צ, שזה אותו דבר בדיוק כדברי פרופ’ מאוטנר. האם לא הגיעה העת להשיב את כל הג’ובים לידי יהודים וערבים המתגוררים פה ולא לדאוג לאזרחי מדינות זרות?

  די עם העמדת הפנים של כחלון.

  כחלון הוא האשם בממשלה הנוכחית שיכלה לשנות ולחוקק מה שדרוש להצלת המדינה היהודית והוא מונע זאת. הוא אשם במצב הנורא שנקלענו אליו שהוא גם מסוכן מאד לעתיד המדינה.

  כשישראל הוקמה נותרו בה 150.000 ערבים והיום הם כמעט שני מיליון.

  דמיינו אם הפושעים האפריקנים יישארו כאן חלילה כמו שבג”צ עושה הכל שיקרה – מה יהיה פה בעוד מספר שנים.

  אין פה במדינה הפצפונת הזאת כבר מקום, אוויר ומים עבורנו.

  מקומם בארצם.

  יש להם ארצות רחבות ידיים ושם שישנו מה שבא להם וכל מי שתומך בהם ומרחם עליהם, כולל שופטי הבג”צ שבחרו את עצמם בעצמם ודואגים לחיי החברה של הפושעים האלה ולא לחיי החברה של היהודים שניטלו ונרמסו ע”י הפולשים הפושעים האלה – מוזמנים להצטרף אליהם במסעם הביתה לארצם ולתמוך בהם שם כפי שראוי לטובי לב כאלה וטהרנים כה גדולים.

  איזו צביעות הזועקת לשמים.

  יידע כל מי שיצביע כחלון שהוא מצביע עבור תקיעת המסתננים האפריקנים והאחרים במדינת ישראל האומללה ועבור המשך שלטון שופטי בג”צ השמאלנים על המדינה בה בוחרים ימין ומקבלים שמאל.

  העליונים מכים שוב: מאיימים לבטל חוק יסוד

  https://mida.org.il/2017/09/06/%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%98%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%99%d7%a1%d7%95/

 36. שופטים הם בסך הכל עורכי דין שמינו את עצמם ונתמכים ע"י כחלון המאתרג עצמו באמצעות ליקוק לשמאל הגיב:

  פסיקת בג”ץ המסתננים מהווה התנקשות אלימה וחצופה, ביעדיה ובחזונה של המדינה היהודית, בידי אנשים אטומים ומנותקים.
  לקרוא ולא להאמין: “בית המשפט העליון התבלבל ושכח שהשופטים ממונים ולא נבחרים (…) אור גדול נגלה, וגילה שניתן לנהל את המדינה באמצעות זכות העמידה. העליון ברא א-לוהים חדש, ‘האדם הסביר’, והחל להתפלל אליו. ומי הוא ‘האדם הסביר’? שופט בעליון. הוא ולא אחר. מהפכה דתית באופיה”.

  מי לדעתכם כתב השבוע שורות חתרניות אלה, שמתמצתות את מחשבותיהם של רבים וטובים בישראל? רמז: לא נאמני המחנה הלאומי שמבחינתם הפך בג”ץ מנכס, לנטל כבד על צווארה וציוניותה של המדינה. גם לא שרת המשפטים איילת שקד, שהשמיעה רק בשבוע שעבר רעיונות דומים, בנאומה המזהיר בפתיחת שנת המשפט, בו התייחסה לאימפריאליזם האקטיביסטי של הבג”ץ, על רקע פסק דינו המתיר למסתננים האיסלמיסטים להשתקע בארץ לדורי דורות, תוך פגיעה אנושה ברעיון הציוני ובאופיה היהודי של המדינה.

  שקד: “לא רק שהם יודעים לזהות זכויות יסוד קיימות (…) גם לזהות זכויות יסוד שאינן קיימות. הם מזהים זכויות יסוד גם כשבית המחוקקים (…) החליט מסיבותיו שלו, וכתוצאה מתהליך שקילה ארוך, שלא להעניק אותן בשלב זה. לעומת יכולות זיהוי אלה, ביחס לזכויות הפרט, יש למערכת המשפט בישראל שטחים מתים, אזורים שלמים שבהם אין היא מסוגלת לזהות דבר”.

  מי אם כן חתום על השורות החושפות את ערוות הבג”ץ? לא תאמינו – אמנון אברמוביץ, המאתרג הלאומי. גם הוא מבין סוף סוף שבג”ץ חורג מן המנדט שלו, עד כדי תפיסתו את עצמו כממשלת-על. אמנם הם לא נבחרו מעולם לקבל החלטות הרות גורל, המתנקשות בצביונה היהודי והציוני של המדינה. אבל מה איכפת להם? הם הרי בני אלים, הגזע העליון.

  2.בפס”ד המסתננים, שעיקרו מתן היתר בג”צי לעבריינים איסלמיסטים להתנחל בארץ לעולם ועד, תוך פגיעה אנושה ברעיון הציוני ובאופיה היהודי של המדינה, ושלילת זכותה לגרש פורעי חוק אלה, הלך הבג”ץ כיברת דרך נוספת במסע האטימות שלו להתנתקות מן העם ומן הציונות, ולהתבצרותו במרומי האולימפוס האוּטוֹפי. ou-topia, להזכירכם, היא מונח יווני שמשמעותו ביוונית ‘לא מקום’; מונח שאומץ בחדווה בידי ההוגה הבריטי תומאס מוֹר, לפני 501 שנה. המדינה שהיתה הכי קרובה למצב אוּטוֹפי, היתה בריה”מ הקומוניסטית, וסופה מעיד על תחילתה: היא קרסה אל מותה, כעבור 70 שנות אוּטוֹפיה.

  ללא שום דיון ציבורי בכנסת ובבימות לגיטימיות אחרות, העניק הבג”ץ לעבריינים, רובם מאריתריאה, מעמד של ‘הגנה קבוצתית’, פטוֹר סיטוני מעונש, וממתן דין וחשבון; הלבנה כללית של כל שובל העבירות שנקשר מאחורי גוום: על תקנות הכניסה לישראל, חוקי העבודה, תשלומי ארנונה, רישוי עסקים, מיסוי וכדומה. הבג”ץ העדיף על פני זכויותיה האזרחיות של האוכלוסיה המוחלשת בדרום ת”א, את טובתם של אזרחי מדינה זרה, שהמלחמה האחרונה בארצם תמה ב-1993, ועל פי כל חווֹת הדעת האירופיות, לא נשקפת סכנה לאזרחיה. מהגרי עבודה, ותו לא. בטוח ללא שום עילת פליטוּת.

  3.הבג”ץ, למרות התבודדותו באולימפוס, ותחושתו ש’אלוקים לשלטון בחרתנו’, מודע לעובדות. אז למה הוא ממשיך להתבלבל, כהגדרת אברמוביץ?

  הנה ההסבר של שרת המשפטים איילת שקד, כפי שהושמע בנאומה בפתח שנת המשפט: “יש מילים שנכתבו בשעתן, באופן כל כך מדוייק וכל כך מלוטש, שגם השנים שעוברות מאז התפרסמו לראשונה, לא פוגמות ברלוונטיות שלהן, והזמן לא מצליח לכסות אותן בחולותיו הנודדים”.

  ומכאן ציטטה שקד את דבריו המבריקים של השופט מישאל חשין ז”ל, בבג”ץ איחוד משפחות מחבלים, 2006: “משהונחה בפנַי חוות דעתו של חברי הנשיא ברק, נתתי ידי בידו, והנחתי לו להובילני בדרכו. עלינו הרים שבפסגותיהם זכויות יסוד, עברנו על פניהן של דוקטרינות, ירדנו אל כללי משפט פרטיקולריים, ובדרכנו ליוו אותנו כל העת הצדק, האמת, היושר והשכל הישר.

  “לקראת סופו של המסע עלינו על אנייה, והגענו אל אי באמצע האוקיאנוס. ירדנו מן האנייה, ועל המזח הקביל את פנינו איש נשוא פנים.

  ‘ברוכים הבאים’, ברכנו במאור פנים.

  ‘ברוכים הנמצאים’, השיבונו. ‘אנו מישראל, מבית-המשפט העליון של ישראל. ומי אדוני?’, שאלנו.

  ‘שמי הוא תומאס, תומאס מוֹר’.

  ‘נעים מאוד. ומהו המקום שאנו נמצאים בו?’, שאלנו.

  ‘אתם נמצאם במדינת אוּטוֹפְּיָה’, השיב האיש.

  ‘ומהי שיטת המשפט השוררת באוטופיה? האם דומה היא לשיטת המשפט שבישראל?’.

  מר מוֹר חייך והשיב: ‘צר לי, אך יש הבדלים עמוקים בין שתי שיטות המשפט, ויעבור זמן רב עד שישראל תגיע למדרגת אוּטוֹפְּיָה. לעת הזו אתם נלחמים על חייכם, על קיומה של המדינה, על יכולתו של העם היהודי לנהל חיי קהילה ומדינה ככל העמים. דיני אוּטוֹפְּיָה – במצבכם כהיום הזה – לא לכם הם. עדיין לא. שימרו על עצמכם, עשו כמיטבכם, וחיו’.

  כך אמר האיש ולא יסף. ואיקץ, והנה חלום”. עד כאן המשל של השופט חשין, שהציל את המדינה ב-2006 משאיפתם של חבריו לאפשר איחוד משפחות לכל דורש ערבי. הבג”ץ החליט אז, ברוב של 5 מול ארבעה, ובהם השופט חשין, שלא לאמץ את חוק איחוד המשפחות, אשר עלול היה להמיט אסון על המדינה ולהחדיר לתוכה מחבלים אכולי משטמה.

  אגב, בדיעבד התברר, כך אמרה השבוע שרת המשפטים, כי גם ללא איחוד משפחות סיטוני, ועם מהלכים הומניטריים נקודתיים של איחוד משפחות, הפך התהליך לבית חרושת לפיגועים. לדבריה, רבים מהפיגועים בארץ, בוצעו בידי מחבלים שנקלטו כאן במסגרת איחוד משפחות הומניטרי, ו/או ע”י ילדיהם שגדלו כאן וינקו עם חלב אימם את מצוות ‘אידבח אל יאהוד’.

  4.אחת עשרה שנה אחרי שהשופט חשין ז”ל הזכיר לנו שאיננו חיים במדינת אוּטוֹפְּיָה, מוכיחים שופטי העליון, בפסיקתם בבג”ץ המסתננים האנטי יהודי האנטי מוסרי והלא אנושי, שהם כבר מזמן חיים בבועת אוּטוֹפְּיָה. המדינה היהודית, חזונה, יעדיה, יהודיה, כל אלה ממש לא מעניינים את הפוסט ציונים שחותרים להפוך את מדינת ‘לא מקום’ הדמיונית, הבלתי יישומית, למציאות מרה, כאן ועכשיו.

  http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/16548

  תגוביות:

  1.הימין כל הזמן בוכה ולא עושה כלום. הם תקועים ולא מסוגלים להזיז שום דבר. שילמדו מהשמאל אם הם לא יודעים.

  2.כחלון הוא האשם הגדול בפסק הדין המעוות, כמו כל שאר פסקי הדין המעוותים מתוצרת הפקידים הממונים האלה, שממנים את עצמם בעצמם באמצעות ועדת הדילים האפלים בראשות שלושה מהשופטים הממונים ע”י עצמם בעצמם.

  יכולנו לשנות זאת בממשלה הנוכחית עם שקד אילו הצבוע הדו פרצופי שמלקק למנותקי בג״צ היה מאפשר לממשלה לשים קץ לשלטון המאוס הזה. אבל כחלון מעדיף את אתרוגו העצמי באמצעות הגנה על בג”צ ושלטון השמאל משם. מי שיצביע כחלון יצביע בעד אי סילוק המסתננים האפריקנים הפושעים (רק לפושע אפריקני יכולים להיות 5000 דולר לצורך פלישה למדינה לא לו בניגוד לחוק).

  כחלון מממן כשר האוצר את מיליארדי השקלים שהפושעים האלה עולים לנו כל יום וכל רגע בעודם מתרבים פה על חשבוננו באמצעות הבאת נשים אריתראיות דרך נתב״ג שרצות מיד למיטה ולהריון כדי להוליד לנו פה עוד ועוד אלפי יורשים למדינתנו הקטנה בה אין כבר מקום לנו ולילדינו.

  האפריקנים הפולשים הלא חוקיים האלה תופסים עשרות אלפי דירות על חשבון אזרחינו. הם תופסים עבודות שקודם עבדו בהן יהודים וערבים כי הם עובדים בתמורה לפחות כסף כך שיהודי או ערבי מקומי לא היו יכולים להסתדר עם זה ואת זה מעודד כחלון בכך שהוא תומך בבג”צ ובביטול החוקים שלו.

  יש לחסל את בג״צ במתכונתו הנוכחית ואת השופטים תבחרנה אך ורק ממשלות ישראל לאחר שימוע עומק בכנסת. שודדי ים משפטיים החוצה מחיינו! Out. עכשיו ומיד.

 37. סנצ’ו פנשה? נדמה לי שנתניהו החל את דרכו כסנצ’ו פנשה של משה ארנס. נדמה לי שבוג’י הרצוג התחיל כסנצ’ו פנשה של אהוד ברק. כל אדם צעיר מתחיל במשהו, לא ייתכן הרי לקבל תפקיד בכיר מכלום.
  הישג מינורי? מה בדיוק השיג נתניהו לפני שהפך לראש ממשלה? שגריר באו”ם? גם הוא ‘מינף’ את ההישג הפעוט הזה באו”ם.
  כאשר הכותב מחליט להפר את כללי הנימוס האלמנטריים כלפי איש ציבור כמו כחלון, אדם משכמו ומעלה באמת, גם אם רוצה הוא להביע עמדה נחרצת באשר לפעילותו למען בית במשפט העליון, כאן עלינו להיעצר,להפסיק לקרוא.
  ודרך אגב, בוחרי כחלון אינם ימניים, הם מרכז (המילה השנואה על האידיאולוגים השמרניים מימין ומשמאל). ואף אחד לא עשה טובה לכחלון. כמו שאף אחד לא עשה טובה לליצמן או לליברמן או לבנט.
  מצביעיו של כחלון לא מחכים לטלפון מנתניהו. למרות, ואולי בגלל, כל מה שאמרת עליו, הם נאמנים לדרכו ולמפלגתו.
  ברגע שהתחיל הכותב בשפה זולה, איבד את כל תשומת ליבי ואהדתי.

  1. כחלון הוא מרכז - חה חה חה. כחלון הוא ולא אחר - יד ביד עם שמאלני בג"צ תוקע פה את המסתננים ומשלם מיליארדים לאחזקתם פה!!! הגיב:

   מה זה מרכז? כחלון הוא צבוע שזורק מיליארדים על מסתננים אפריקנים ומונע מהממשלה לסלקם מפה כי הוא תומך בצביעותו “המרכזית” בבג”צ שחוסם מהממשלות לסלקם מפה.

   זו האידיאולוגיה המרכזית של כחלון הצבוע שאתה מוכר לנו פה בצלופן מהודר של איש אידיאולוגי. הוא אפס והוא מתרפס והוא איש שמאל דה פקטו והוא תוקע פה את המסתננים הסודנים והאריתראים!!! כחלון חסר יושרה מינימלית כלשהי שכן אחרת לא היה מסכים לשפוך על גנבי גבול פושעים אלה מיליארדים מהכסף שלי ושל כל עם ישראל!!!

 38. בקואליציה הנוכחית מונע כחלון חוק שיגביל את בג''צ שהוא המימסד המשפטי הישן הגיב:

  משה כחלון קיבל עשרה מנדטים; רובם המוחלט מאנשים בעלי השקפת עולם שמרנית־ימנית, כמו רוב הבוחרים שהצביעו בעד הקואליציה הנוכחית, והיו רוצים לראות שינויים משמעותיים בהרכב בית המשפט העליון ובאופי השפיטה.

  בקואליציה הנוכחית, משמש כחלון בתפקיד “הבלם ששומר על ביהמ”ש העליון” (“הארץ”).

  דעותיו המדיניות של כחלון ידועות, גם בית הגידול שלו רחוק מזה של “הארץ”, ובכל זאת הוא פועל לשמר את כוחו של הממסד המשפטי הישן, למרות שהוא שמייצג קבוצה קטנה בממשלה.

  במאי האחרון הטיל כחלון וטו על כוונת הליכוד וישראל ביתנו (ומן הסתם שאר הקואליציה, כולל חברים במפלגתו) לחוקק חוק שיגביל את כוחו של ביהמ”ש העליון לפסול חקיקה של הכנסת – דרישה לגיטימית שעלתה בעשורים האחרונים לא רק מצד נבחרי ציבור, אלא מפי משפטנים בכירים ופילוסופים של המשפט.

  http://www.israelhayom.co.il/opinion/411641

  בעוד כחודש תיקבע פסיקת בג”צ האם ניתן להעלות הילוך סוף סוף ולהתחיל להוציא מגבולות הארץ את המסתננים האפריקנים שהורסים את המירקם החברתי בארץ, שעולים מיליארדים למשלם המיסים ולקופת האוצר ושמקומם אינו בישראל בשום מצב.

  הם אינם יכולים להיחשב בישראל כפליטים כיוון שישראל כלל אינה גובלת בארצם, ודו”חות רבים מאירופה כולל מבריטניה, דנמרק, נורווגיה ולאחרונה משוויץ קבעו שלא נשקפת להם שום סכנה בשובם לארצם.

  ביטול חוק ההסתננות 3 פעמים ברצף שמתפרש כבר על פני כ- 10 שנים על ידי בג”צ, מבלי שיש לבג”צ רשות לעשות כן, היא הסיבה להתארכות שהותם בגבולות ישראל.

  בג”צ והוא בלבד יצר את הבעיה הלאומית החמורה הזו המסכנת את זהות המדינה כמדינה יהודית – וכחלון הוא זה שבשלב קריטי זה מונע חקיקה הדרושה לפתרון הבעיה ולהוצאתם המיידית מישראל.

  במידה ובג”צ יתקע שוב מקל בגלגל תוכנית המדינה להוציאם למדינה שלישית – ניתן יהיה לומר שהבעיה הלאומית החמורה הזו התהוותה אך ורק באשמתו של כחלון שמנע שינוי, שהינו בר ביצוע בממשלה הנוכחית עם שרת משפטים מהמחנה הלאומי, שאף רוצה לחוקק חוק שיגביל את כוחו של בג”צ לפסול חקיקה של הכנסת.

  האסון הזה יהיה ארוך טווח וייזקף לחובת כחלון בלבד.

 39. לא אופתע אם כחלון וביבי מתואמים היטב. לאחר שהשתמש בנסיכי הליכוד , משתמש נתניהו בכחלון כדי להגן על בג”ץ. קרוב לוודאי שגם למשה כחלון יש אינטרסים בהגנתו על בג”ץ, אבל שורש הבעיה הוא נתניהו. ביבי משתמש בבג”ץ כדי שיעשה עבורו את העבודה השחורה ויחסום את הימין “הקיצוני” משום שנתניהו לא מסוגל לעמוד בלחצים החיצוניים והפנימיים הנגזרים מנקיטת פעולות “קיצוניות”. כילד טוב רחביה שגדל בחסות אב נרדף ודחוי פוליטית ע”י הממסד השמאלני, נתניהו מאמין ומעריך הרבה פחות את הפוליטיקאים מאשר את השופטים.
  עם זאת משה כחלון הוא פוליטיקאי משופשף, ראש מפלגה ואין בדברים לעיל כדי להקל אף לא במעט מהאחריות שלו לפגיעה בדמוקרטיה הישראלית בידי בג”ץ.

 40. ‏כחלון השתקנז ‏אני קורא לכל הבוחרים הספרדים להפסיק לבחור בו כי הוא שקרן עם מסכה על הפנים האשכנזים בטוח לא היבחרו בו ‏הוא כמו נייר טואלט בשבילם הם השתמשו בו והזריקו ‏לבית השימוש

 41. מעוז החלשים הצחקתם אותי תבדקו מי בעיקר מגיש עתירות לבגץ האם זה משפחת כהן מדימונה או שזה כל מיני ארגונים שמאל מר כהן מדימונה גם אם היה רוצה אני בספק אם היה יכול להרשות לעצמו כספית לעתור לבגץ בכל נושא שהוא

 42. מתחילה מהסוף: יש לנו את ערוץ 20, לא?? אפשר וכדאי שיהיו עוד כמה, אבל כבר יש…
  לגבי כחלון: זה לא היה הישג קטן כלל וכלל – הוזלת הסלולר! כבר שכחת מה היה פה. הוא באמת שיחק אותה אז… עכשיו – אני כבר ממש לא בטוחה…
  בפנטזיה לי: ביבי ממשיך להיות ראש ממשלה (לענייני חוץ בעיקר). פייגלין ורעיונותיו – ראש ממשלה לעינייני פנים.

  הוא כבר יעשה סדר: בחוקה, ברשות השופטת שעברה מזמן כל גבול ובכלל – יש לו רעיונות לא רעים בכלל, ובעיקר – שונים. מה דעתך?