בג"ץ ושילוב החרדים: כרוניקה של התערבות מזיקה

פעם אחר פעם הכנסת מגיעה להסדרים בסוגיית גיוס החרדים, אך בג"צ מבטל אותם ומלבה את הסערה. הכל בשם "השוויון"

הפגנת אחים לנשק במאה שערים. צילום מסך

כאילו שחסרות סיבות למהומה במדינת ישראל, בשבוע שעבר פרצה בסערה סוגיית חוק הגיוס שוב לחיינו, אחרי שבית המשפט הורה לרשויות הצבא לפעול לגיוס תלמידי הישיבות החרדים, וכן הורה לממשלה להפסיק העברת כספים לישיבות בגין אותם תלמידים שלא התגייסו. החלטת בית המשפט אינה מפתיעה לאור תגובת היועצת המשפטית לממשלה שהוגשה, ואשר טענה גם היא כי למעשה אין מקור חוקי להמשך המצב הקיים.

תגובת היועמ"ש לבית המשפט הייתה תזכורת נוספת לעובדה שממשלת ישראל למעשה אינה מיוצגת כלל על ידי היועצת המשפטית לממשלה. מערך הייעוץ המשפטי התנתק לחלוטין ממדינת ישראל, ומזה למעלה משנה הוא מהווה פשוט משרד עו"ד עצמאי שמייצג את עמדתה של גלי בהרב-מיארה, ללא כל התחשבות בעמדתה של ממשלת ישראל. הממשלה נאלצת פעם אחר פעם לפנות לעו"ד פרטיים או לעמוד מושתקת בפני בית המשפט.

הפסיקה האמורה, שמחוללת כאמור סערה במדינה ועוד תוביל לכאוס פוליטי ואזרחי לא פשוט, זכתה להגנה בטענה ש"לא הייתה לבית המשפט ברירה" כיוון שאכן לא היה שום בסיס חוקי לפעולת הממשלה. כדי להבין את הצביעות וההיתממות שבטענה הזאת, צריך להיזכר מעט בהיסטוריה של חוק הגיוס, ובמעורבות העמוקה של בית המשפט שהובילה אותנו עד הלום.

טרם שנרחיב בסוגיית חוקי הגיוס ובהליכים השונים בבג"ץ בעניינו, חשוב לציין שהכותב תומך לחלוטין בגיוס חרדים לצבא. אני רואה בפטור גורף מגיוס על בסיס השתייכות סוציולוגית עוול, ובהתנהלות החרדית בנושא שילוב של חילול ה' חמור משולב עם חרפה מוסרית. אולם הדרך להתמודד עם עוולות חברתיות מהסוג הזה אינה עוברת בשום פנים באולם בתי המשפט, אלא בשדה הפוליטי. רוצים לגייס חרדים? תלחצו על חברי הכנסת. לא עובד? תבחרו במפלגה שתהיה מחויבת לתהליך. את התוצאות של כמעט 30 שנות מעורבות משפטית בסוגיה, ניתן לראות להלן.

סיפור שחרורם של בחורי הישיבות החרדיות מגיוס מתחיל למעשה עוד בראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, דוד בן גוריון, אשר הורה על שחרורם מגיוס של כ-400 בחורי ישיבה שתורתם אומנותם, וזאת בהתאם לסמכות שיקול הדעת של שר הביטחון לפי ס' 12 לחוק שירות הביטחון להורות על שחרור אדם מחובת השירות. עם השנים החל מספרם של התלמידים המשוחררים לגדול, אולם עד אמצע שנות ה-70 עדיין עמד המספר המקסימאלי על 800 משוחררים בשנה. החלת הפטור הייתה נחלתן של כל המפלגות וכל שרי הביטחון, לרבות פרס, רבין, וייצמן ושרון.

בג" בדיון. צילום מסך

לאורך השנים הוגשו כנגד הפרקטיקה של שחרור תלמידי הישיבות משירות מספר גדול של עתירות, הראשונה שבהן עוד בשנת 1970, אולם רובן נדחו מטעמים של היעדר זכות עמידה – כלומר הדרישה שאדם יוכל לעתור לבית המשפט רק בנושא הפוגע בו אישית, ולא בנושאים ציבוריים שצריכים להיות נידונים ומוכרעים בזירה הציבורית והפוליטית. תחילת השינוי, והתערבות בית המשפט בסוגיה, הגיעה באמצע שנות השמונים בעקבות סדרת עתירות שהגיש רס"ן יהודה רסלר (בג"ץ 448/81 רסלר נ' שר הביטחון). רסלר היה עותר סדרתי, שגם נדחה מטעמי זכות עמידה, אולם בשלב מסוים הגיע לפתחו של השופט (דאז) אהרון ברק. בפסק הדין בעניין רסלר הרחיב ברק את זכות העמידה, ולמעשה פתח את הפתח לעותרים ציבוריים להביא בפני בית המשפט כל נושא, פוליטי, בטחוני או חברתי.

הטענה בה נתלה ברק הייתה, בחלקה, כי הגידול המשמעותי במספר המשוחררים בפטור של בחורי ישיבות גדל באופן כזה, שהנטל שנוצר על משרת המילואים שכן מתגייס מצדיק הענקת זכות עמידה. ואכן, ברק דן בעתירה לגופה, אולם לאחר למעלה מ-60 עמודים של התפלפלות משפטית, קבע כי הענקת הפטור הינה בסמכות שר הביטחון, וכי השימוש בסמכות נעשה באופן סביר. לכאורה דחייה של העתירה, אולם בפועל, מרגע שנכנס מושג ה"סבירות" לשימוש, ברור היה לכולם שהתערבותו של בית המשפט היא רק עניין של זמן.

ואכן, רסלר הבין את הרמז וכעבור 10 שנים, בסוף שנת 97, עתר שוב לבית המשפט. הפעם דן השופט ברק בעתירה כבר ממושב נשיא בית המשפט העליון, וההתייחסות לסוגיה הייתה אחרת. אם בשנת 87 עמד מספרם הכולל של תלמידי הישיבות שזכו לפטור על 17,000, הרי שבשנת 97 היה המספר כ-28,000 פטורים מגיוס. בעתירת רסלר השניה שינה ברק את המנגינה, וקבע כי לאור היקפי הפטור מדובר על סוגיה שלא ניתן להשאירה לשיקול דעתו של שר הביטחון, כפי שקבע החוק עד אז, ויש להסדיר את הפטור הספציפי של בחורי הישיבות בחקיקה ראשית. לצורך השלמת החקיקה ויצירת הסדר ראוי העניק ברק לכנסת 12 חודשים, בהם נותר ההסדר הישן על כנו.

בעקבות פסק הדין בעניין רסלר, מינה ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק את שופט בית המשפט העליון בדימוס צבי טל לעמוד בראש וועדה ציבורית שתנסח את המתווה להסדר הגיוס. יחד עם השופט טל כיהנו בוועדה נציגי משרד הביטחון, אלופים בצבא, נציגי החרדים ואנשי ציבור. הוועדה נכנסה לעבודה במרץ רב, ועד חודש אפריל של שנת 2000 הגישה דו"ח לממשלה. בג"ץ האריך את קיומו של ההסדר הישן עוד שלוש פעמים נוספות, ובשנת 2002 פעלה הכנסת בהתאם לרוחו של הדו"ח, וחוקקה את חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, אשר קבע כללים ברורים לדחיית השירות של תלמידי הישיבות, ואמור היה להיות בתוקף למשך 5 שנים.

אולם גם כנגד החוק המתוקן הוגשו כמעט מיד עתירות ע"י גורמים שונים, והוא חזר לשולחנו של הנשיא ברק (בג"ץ 6427/02). ברק מציין אמנם כי החוק נחקק בהתאם להמלצות ועדת טל, על דעת שופט בית המשפט העליון ונציגי הצבא, אולם הפעם תוקף ברק את ההסדר מכיוון אחר לחלוטין – בפסק הדין שניתן בשנת 2006 תקף ברק את עצם חוקתיותו של החוק. בפסק דינו קבע ברק כי ההסדר שקבע חוק הגיוס פוגע בזכות לשוויון – זכות שאמנם לא מופיעה כלל בחוקי היסוד, אולם ברק החליט כי היא בכל זאת זכות חוקתית – ובהתאם קבע כי החוק כולו אינו חוקתי ודינו להיפסל. המעניין הוא כי ברק מבסס את פסילת החוק על כך שלשיטתו מטרת החוק צריכה להיות קידום השוויון בגיוס, ומאחר והחוק אינו מוביל לתוצאה האמורה הרי שהוא לא מקיים את דרישות המידתיות.

למרות הקביעה הנ"ל לא הורה ברק על פסילת החוק באופן מיידי, אלא העניק ברוב חסדו "תקופת המתנה" בת חמש שנים, במהלכה ביקש לראות כיצד יתמודדו הממשלה, הצבא והכנסת עם תלמידי הישיבות הזכאים לפטור, שמספרם התקרב כבר ל-50,000 באותה התקופה, ובינתיים לדחות את העתירות.

ואכן, חמש שנים לאחר פסק הדין הראשון בעניין החוק, שכונה "חוק טל", ניתן פסק הדין בעתירה החוזרת (ששוב הוגשה ע"י עו"ד רסלר). הפעם ישבה בראש ההרכב הנשיאה דורית בייניש, שקבעה:

"מן האמור מתחייבת הקביעה אלינו (הטעות במקור, ז.ל.) הגענו בסופה של דרך ארוכה בה צעדנו מספר שנים כי חוק דחיית השירות אינו מקיים את תנאי המידתיות הקבוע בפסקת ההגבלה, ועל כן, אינו חוקתי. התוצאה המעשית של מסקנה זו היא הכרזה על בטלותו של חוק דחיית השירות או במילים אחרות, וכאשר אנו צופים פני העתיד, קביעה כי אין ניתן להאריך את החוק במתכונתו הנוכחית" (מתוך בג"ץ 6298/07)

בפסק הדין ציינה הנשיאה בייניש את העובדה כי לאורך השנים היה מספר המתגייסים מהציבור החרדי קטן מאוד, בעוד מספר המשוחררים מגיוס עלה כבר על 61,000 באותה התקופה.

בראשון לאוגוסט פקע עם כן חוק טל, אולם מבלי שהכנסת תחוקק כל תחליף עבורו. העתירות לבית המשפט בדרישה לחייב את גיוסם של בני הישיבות, ולעצור את מימון הישיבות עצמן, מיהרו להגיע, אולם טרם ההכרעה התקיימו הבחירות לכנסת ה-19, ובסופן הוקמה ממשלה חדשה בראשות נתניהו אשר כללה את יאיר לפיד כשר האוצר. הממשלה מינתה וועדה חדשה לעניין השוויון בנטל, בראשה עמד השר יעקב פרי ממפלגת "יש עתיד". בכנסת ניהלה את הוועדות שדנו בהצעות החוק חברת הכנסת איילת שקד.

וועדת שקד קיימה למעלה מ-50 ישיבות, ושמעה סקירות וחוות דעת של אנשי ציבור, קציני צבא, משפטני ורבנים. בשנת 2014 סיימה הוועדה את הליך החקיקה, והכנסת חוקקה את התיקון לחוק שירות הביטחון בהתאם להמלצות הוועדה. העתירות, כרגיל, הגיעו מיד.

אלא שבמהלך הדיון כבר נבחרה הכנסת ה-20, אשר תיקנה שוב את חוק שירות הביטחון, ובית המשפט דן כבר בנוסח החוק המתוקן, אשר עיגן בחקיקה ראשית את סמכות שר הביטחון לדחות את גיוסם של תלמידי הישיבות, אולם יצר מנגנון מורכב של מכסות וכללים, אשר אמורים היו להציב יעדי גיוס כלליים, לכלל הציבור החרדי.

את פסק הדין (בג"ץ 1877/14) כתבה הפעם הנשיאה נאור, אשר חזרה ופסלה את ההסדר אליו הגיעה הכנסת:

"בחינת תוצאותיו המעשיות של ההסדר [מלמדת]… כי הלכה למעשה, המחוקק ויתר מראש על השגת המטרה של קידום השוויון בעתיד הנראה לעין, שהיא התכלית המרכזית שאותה אמור היה ההסדר להגשים. אף אם הדבר נועד להשיג תכליות אחרות, לא ניתן לקבל הסדר כה לא מאוזן… אציע לחברי לקבל את העתירות… במובן זה שנורה על ביטולו של פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון." (ההדגשה של המחבר)

הנה כי כן, התעקשותו של בית המשפט לכפות את ערכיו שלו על רצונו של המחוקק, הוביל שוב לדחייתו של חוק שהושג בהסכמה פוליטית רחבה יחסית, ולאחר שמיעת מגוון רחב מאוד של עמדות בציבור הישראלי, וזאת בשל סתירה לעקרון השוויון המקודש.

פסק הדין המורה על ביטולו של החוק ניתן ביום 12.9.2017, ומועד הביטול נקבע לשנה אח"כ. מאז שנת 2018 דחה בג"ץ שוב ושוב את מועד ביטולו של החוק, כל פעם בטוענה שונה. למעשה, דחה בית המשפט את מועד פקיעתו של חוק הגיוס 14 פעמים, עד להחלטה האחרונה שלמעשה הכניסה את ביטולו לתוקף, והביאה את מדינת ישראל לפסק הדין שניתן השבוע.

אז מה היה לנו?

אחרי שנים של פסיקה שמרנית, שדחתה את העתירות על הסף והותירה את העיסוק בסוגיות חברתיות לתקשורת ולפוליטיקאים, החליט בית המשפט של אהרון ברק להתערב בסוגיית הגיוס בכל מחיר. בהתחלה בטענות שניתן להתערב ב"סבירות" החלטותיו של שר הביטחון, אח"כ בטענה המוזרה שהחוק שמסמיך את שר הביטחון אינו מספיק, ונדרש חוק שמציין באופן ספציפי את האוכלוסייה החרדית, ומרגע שהחוק תוקן כך שיתייחס ישירות לחרדים, פסילה שלו בטענות של פגיעה בשוויון.

לא עזרה למחוקק העובדה שהחוק נחקק בהתאם למסקנות שופט בית המשפט העליון. לא הועילו הוועדות הציבוריות, הדיונים המעמיקים ושמיעת כל הצדדים. מזה 26 שנים שבית המשפט מטלטל פעם אחר פעם את הספינה, מערער את המערכת הפוליטית ודוחף את מדינת ישראל לכאוס חברתי ופוליטי בשם המרדף המקודש אחרי ערך השוויון.

האם פסיקתו הנוכחית של בית המשפט תקדם את השוויון הקדוש? מסופקני. ספק גדול בעיניי שבעקבות פסק הדין נראה מגמת גיוס המונית של חרדים. מה שסביר יותר שיקרה הוא מסמוס של החוק, ומקורות תקציביים חלופיים לישיבות בכנסת הבאה, אולם במקביל חוסר יציבות פוליטית ואולי אפילו בחירות במהלכה של המלחמה הקשה ביותר בפניה ניצבה ישראל בחמישים השנים האחרונות.

לא ניתן לסיים מאמר זה בלי לשאול את עצמינו מה החלופה. מה היה קורה לו בג"ץ היה נמנע מלהתערב בסוגיית גיוס בני הישיבות, וממשיך במסורת של דחיית העתירות על הסף בשל היעדר זכות עמידה?

קשה לשחק ב"נדמה לי" מסוג זה, אולם הערכה סבירה בעיני היא כי לאורך השנים, וככל ומשקלם של בני הישיבות בקרב שכבות הגיוס היה גודל, כך היה הלחץ של הציבור הציוני על נבחריו לשנות את האיזון, להגביל את הפטור מגיוס או לקבוע מכסות נוקשות גדל. במדינה בה לא נושאים כולם עיניים לאח הגדול, בדמות בית המשפט, שיכפה עליהם פתרונות, מתרגלים האזרחים לבוא בדרישות לנבחרי הציבור, ואלה בתורם מגבשים פשרות.

אלו לא היו, מן הסתם, פשרות מושלמות. סביר להניח שהשינוי אצל החברה החרדית היה איטי, וייתכן ולאורך הדרך התעקשות חרדית הייתה מובילה לקואליציות ציוניות של מפלגות מרכז שהיו פועלות בצורה משמעותית יותר כנגד מנגנוני הרווחה שמאפשרים את קיומה של החברה החרדית. בתגובה כנראה שהחרדים עצמם היו מתמתנים, ולומדים להתפשר לצורך השתתפות בשלטון והקלה של הנטל עליהם.

אנו חייבים להפנים שכך נראית המציאות. דרך ארוכה, איטית ומלאת טעויות ותיקונים, שבמהלכה נדרשים כל הצדדים להתפשר ולדבר זה עם זה, אבל שמוליכה בצורה עקבית לעתיד טוב יותר. הניסיון להשיג קיצורי דרך באמצעות פסיקות חותכות של בית המשפט לא רק מועד לכישלון, אלא גם מונע פיתוחה של תרבות פוליטית וחברתית רצינית, כזו בה כל הצדדים מתפשרים לעיתים.

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

5 תגובות למאמר

 1. זכות העמידה,

  הינה המשך ישיר (עם כי, לא באותו שיעור), של השאלה הראשונה שבד"כ שואלים בהרצאה הראשונה בשנה א' ללימודי משפטים – מה תפקידה המדויק של המערכת המשפטית?

  במשפט האזרחי בו אנו עוסקים, התפקיד הוא כמובן, פתרון סכסוכים (במשפט הפלילי, זו כמובן אכיפה של הנורמות אשר עלו לדרגת חוק פלילי, דהיינו – אכיפת החוק. קרי, ענישת עבריינים. אך אנו כמובן, לא עוסקים במשפט פלילי או המנהלי).

  לשם מילוי תפקידה, קיימים לרשות השופטת כלים, אין **אין להם מקבילה** בשאר רשויות השלטון.

  להביא כדוגמא, הייתי רוצה דווקא את עקרון סופיות הדיון (ידוע גם כ"החלטה חלוטה"). עקרון יסודי זה במשפט קובע, כי קיים סוף – פרוצדורלי וענייני – לכל הליך באשר הוא. כאשר לאחר סוף ההליך והפיכת ההחלטה באשר היא לחלוטה, כמעט בלתי אפשרי להמשיך לעסוק בנושא.

  הכוח להחליט החלטה החלוטה (דהיינו סופית, שכמעט לא יתכן עליה ערעור), שמור *רק* לרשות השופטת. אין לכוח זה, מקבילה באף רשות שלטונית אחרת. ברשות הנבחרת לדוגמא, נהפוך הוא – עצם קיומה הוא דיון מתמשכת ובאמצעותו, אתגר של הנורמות הקיימות (והחקיקה הנגזרת מהן) ותיקון החקיקה, בהתאמה להתפתוח החברה האנושית (עבדות למשל, פעם היית מותרת והיה אסור עפ"י חוק, אף לעזור לעבדים להשתחרר/להסתירם – זו היית פגיעה בזכות הקניין. היום, ב-2024 בחברה מערבית …).

  עכשיו, כאשר מסתכלים על כוח זה מזווית יישוב סכסוכים בין בני אדם ו/או תאגידים – כלל זה "עושה שכל" בצורה פשוטה מאוד. סכסוך במקרה זה, יהיה ממוקד (חוב כספי, הפרת חוזה, נזיקי) ולרוב אינו מתמשך. לאחר מיצוי הליכי הערעור, קשה עד לא קיים – לראות תוספת של פרטים חדשים, המשנים את לב ההליך מקצה לקצה, כך שיהיה הגיוני לעסוק בו שוב.

  כאן, מזווית זו, אנחנו פוגשים את זכות העמידה, עליה מרבים לדבר בשנים האחרונות. גם כאן, אלמנטרי ביותר, שהזכות לקבוע כי קיים סכסוך (ובעקבות זאת, להתחיל הליך משפטי), שמורה למשתתפים הישירים בלבד.

  אך למה אני מדבר על עקרונות משפטיים אלה, במאמר העוסק בהיסטוריה של גיוס בני הישיבות לצה"ל? ללא ספק, יש מחלוקת על עצם ההתערבות של העליון בויכוח ציבורי זה וקיום (או לא), של זכות העמידה לעותרים. אך אם זה, גם כדבריי, ידוע – אז מה בדיוק אני מחדש בתגובה זו? על מה אני מדבר? רק על מה שכאמור, ידוע לכל קוראי אתר זה?

  אז אני כותב תגובה זו, כי לפנינו סקירה הסטורית מצוינת, של תולדות הויכוח הציבורי אודות גיוס בני הישיבות לצה"ל. בדגש על הצד המשפטי שבו וזו, כנראה הדוגמא הנפלאה ביותר שקיימת – לסכנות שבהפיכת הרשות השופטת לפוסק על, במשטר דמוקרטי!

  יוצרי החלוקה לרשויות השלטון, ראו סיכון זה. העקרונות עליהם דיברתי מעלה (וגם כאלה שלא דיברתי) והמשמעות המקורית שלהם – הם ההבדל בין משטר דמוקרטי, במרכזו (קרי, לו באמת הכוח) הציבור במדינה לבין המשטר בטהראן, במרכזו המנהיג העליון, עלי חמינאי.

  גם באיראן יש בחירות, יש ריבוי מפלגות והרשות הנבחרת, ממלאת בדיוק אותם תפקידים, אותה ממלא כל רשות נבחרת בעולם המערבי. אז למה המשטר באיראן איננו דמוקרטיה? רק כי רשימת המועמדים למג'לס מסוננת?

  אז הסיבה היא ,כי המילה האחרונה בכל ויכוח ציבורי באיראן (גם ביישוב סכסוכים בין אנשים ו/או תאגידים, אבל אנחנו עוסקים כאן בויכוחים ציבוריים בלבד) אינה בידי המג'לס (הפרלמנט האיראני), אינה בידי הציבור האיראני ואף אינה בידי האליטה האינטלקטואלית שלו.

  המילה האחרונה בכל ויכוח ציבורי איראני, בידי המנהיג העליון של איראן (אשר כהקבלה מעניינת, בדיוק ראש הרשות השופטת באיראן). רק לו שמורה הזכות האחרונה לקבוע, איזו החלטה של כל רשות אחרת, תצא או לא תצא לפועל והאם המג'לס, פעלה עפ"י חוקת איראן או לא. אין לבוחרי איראן ולנבחרי הציבור שלהם, ערעור על החלטה זו. המילה האחרונה היא בידי המנהיג העליון. לא הציבור.

  סכנה זו היית ידוע כאמור, גם ליוצרי שיטת המשטר הדמוקרטית. הסכנה בהפיכת הרשות השופטת לעליונה על 2 הרשויות הנותרות, להיות פוסק על.

  אך מדוע אני לא קורא אם כך, לעקרונות עליהם כתבתי – בלמים? הרי כידוע, שיטת האיזון בין הרשויות במשטר דמוקרטי, נסמכת על מה שלרוב מכונה "איזונים ובלמים". אז בשפה זו, מדוע עקרונות משפטיים אלה אינם בלם?

  אז התשובה אלמנטרית: בלם, בהגדרת השיטה הדמוקרטית, נמצא בידי *רשות שונה מזו* אשר את כוחה רוצים לגדר!

  בין המניעים הפילוסופיים הבסיסיים לשיטת המשטר הדמוקרטי, קיימות מספר הנחות יסוד. אחת מהן, היא: אנשים תמיד ינסו להשיג לעצמם עוד כוח ועוד סמכויות (עד הכוח האבסולוטי). מדוע? כיוון שזהו הטבע האנושי! אין ביסודות מדעי המדינה: נבחרי הציבור זה השטן, אבל השופטים זה מלאכים. כולם פגיעים לדינמיקה זו, תמיד. כך שלמעשה, השיטה הדמוקרטית בעצם מנסה לאזן את חסרונות טבע האדם הפרטי, לטובת הכלל. כולם פגיעים לזה. לא – רשות אחת, כו ושנייה – לא. זו גם הסיבה אם כך, מדוע הבלם מופקד לפי הגדרה, בידי אדם אחר מזה שפועלים לאזן.

  למעשה, בסקירה ההיסטורית במאמר זה, אנחנו רואים דוגמא נפלאה (שלילית אמנם, אבל בדיוק מופלא עפ"י התסריט שלעיל) ל-מה שקורה, כאשר *הרשות השופטת עצמה* אחראית על הגבלת כוחה ופעולה ע"ב הגבולות עליהם כתבתי מעלה (לדוגמא, הגדרת זכות העמידה). בדיוק בהתאם לסכנה, אותה ראו מייסדי השיטה הדמוקרטית, פעלה הרשות השופטת, להרחיב את כוחה (ע"י הענקת פירושים מרחיבים, לכלים המגבילים את כוחה). הם עשו זאת למטרות טובות, כמובן.

  יתרה מכך, כל האסונות בהיסטוריה האנושית, קרו בדיוק בידי אנשים שהיו בטוחים שהם פועלים *לטובת* הכלל! זו מלכודת (או מסיכה, תשפטו אתם), אותה ניצלו כל הדיקטטורים האיומים עלי אדמות. זו הסיבה, מדוע הדרך לגהינום, רצופה בכוונות טובות.

  בטוחים שהעליון "מראה לחרדים האלה מאיפה משת*ן הדג"? ברוכים הבאים לדיקטטורה. אל תבכו כאשר ב-2033, יחליט השליט העליון שאתם צריכים "עבודה משחררת" (אולי הוא גם יחליט את זה בנירנברג, כמו קודמו).

  נשלול רק, את ה"הגנה" הסטנדרטית על בית המשפט: לבית המשפט, אין לא ארנק ולא חרב – איך הוא יכול לצבור כוח, מעבר לניירות עליו החלטותיו כתובות? אז לפני שנת 2023, היה ניתן לעבוד על אנשים עם מנטרה זו. אך לאחר פרעות רוצחי הישראלים עבור פרסים מאוסלו, כנגד הניסיון לאזן בין רשויות השלטון בישראל – אתם (סמולנים לא יקרים), עדיין רוצים למכור לי שהחונטה בעליון, לא מתואמת עם כמה מפלגות פוליטיות, עסקנים בחברות עסקיות וקצינים כאלה ואחרים, בכוחות הבטחון?

  נניח שאתם נוסעים בכביש ואתם רואים בית בתהליכי בנייה. ונניח, שאתם רואים חלק בבניין שכרגע חסר אך יחד עם זאת – אתם רואים, מונח ליד השלד – חלק שמתאים בול לפאזל אשר מישהו כבר חתך ומישהו כבר הביא והניח ליד. האם תרצו להאמין שנאור, יאיר, עמי ואחרים, לא היו מתואמים מלכתחילה וידעו בדיוק מה החלק של כל אחד מהם, בתוכנית הכוללת? (תודה לאחד הנשיאים הטובים ביותר שהיו לארה"ב, אברהם לינקולן, על אנלוגיה זו).

  גיוס בני הישיבות, הוא בין נושאים הקשים ביותר להכרעה, הקיימים בדיון הציבורי בישראל. הוא דוגמא נפלאה לדילמה, דהיינו – בחירה בה כל האפשרויות, גרועות. הרי, אם היית אפשרות פשוטה ("על פני הקרקע") ש-99.99999% מהציבור הישראלי, היו גם מסכימים עליה – סוגיה זו, היית מגיעה אל פתרונה מזמן. לפיכך, כל פתרון שיושג, טומן בחובו סיכון *אדיר* לקרע עצום בין חלקי הציבור בישראל (למי יהיה כואב יותר ולמי פחות, תלוי כמובן, בפתרון המדויק שיושג).

  לפיכך, אל תתנו למי שמאיץ נושא זה בימים אלה, לשקר לכם כי הוא/היא רוצים באחדות העם בישראל ומציבים אחדות זו (הנדרשת לנצחון הצודק מאין כמובו, על חמאס דאעש והבאת הסוגייה הכואבת של החטופים, לפתרונה) – מעל הכל.

  ניתן היה לחוקק כרגע הוראת שעה ולהשאיר נושא נפיץ זה, לתקופה אחרת. האחדות כרגע, חשובה פי אינסוף מכל נושא אחר.

  אין הבדל, אם סוגיית גיוס בני הישיבות, תוכרע ב-2024 או 2025. אך זה משנה מאוד לחטופים שלנו, האם הסוגיה שלהם/ן, תוכרע ב-2024 או 2025. מה לעשות, שאנחנו מעריכים חיי אדם, יותר מהרוצחים והאנסים המתועבים של חמאס דעאש (ימח שמם).

  לפיכך, אם מישהו שם היום את גיוס בני הישיבות במקום הראשון, תוך חבלה מודעת במה שמשותף לכולנו וריכוז מאמץ במה שמפריד בינינו – שלא יספר שאחדות בין ישראלים בתקופה זו ואחדות היא כלי הנשק העיקרי שלנו כנגד אוייבינו, חשובים לו.

  1. אהבתי.
   רק תיקון איד: לא צריך ללכת לקונספירציות של קנוניות שמתוכננות מאחורי הקלעים כשהתשובה פשוטה יותר: לבג״ץ אין ארנק ואין חרב אבל יש מספיק כוחות שמחזיקים בארנקים עמוקים וחרבות חדות שמצייתים לכל הוראה של מערכת המשפט ללא פקפוק או היסוס ואף מוגים בזה.

 2. כאשר בגין עלה לשלטון, הוא קנה את השתתפות הנציגות החרדית בכנסת בנתינת תקציבים לכוללים וישיבות. הציבור החרדי הלך עד אז לצבא ועבד. מאז הוא נהיה ציבור עני, שאמנם יושב ולומד תורה, אך אינו שותף בהגנה על העם היושב בציון. לצבא כנראה היה טוב כך, שכן הוא מעולם לא דרש את גיוס החרדים. מי שדרש זאת היה הבג"ץ, שראה בכך הזדמנות פז לנגח את הממשלה ואת החרדים.

 3. בגץ ממזמן איבד אחיזה במציאות. הוא לא זוכה לאמון העם. יש שם אנשים שצריכים להיות בכלא לא בבית דין

 4. אין ברירה צריכים לצאת נגד בית המשפט נגד היועמשית וכל עוכרי ישראל לא ניתן להם לפגוע בלימוד התורה לא ניתן להם לפגוע ביהדות ובמדינה היהודית שלנו גם במחיר של לשרוף את כל מדינת ישראל ובמחיר של מלחמת אחים