כך נפתח את התקשורת לתחרות

שוק התקשורת בישראל כורע תחת עומס של רגולציה וחסמים שאינם רלוונטיים במציאות הטכנולוגית הנוכחית. מחקר חדש שבוצע ב'פורום קהלת' משרטט את הצעדים הדרושים לשינוי, לטובת הצופים והצרכנים