סילוף תולדות האנושות

שני ספריו של יובל נח הררי הם פרויקט מרשים של היסטוריה ופילוסופיה. אך בכמה סוגיות אנושיות מרכזיות נראה שהאידיאולוגיה גוברת על האמת.

שני ספריו של יובל נח הררי ("קיצור תולדות האנושות" ו-"ההיסטוריה של מחר") הם פרויקט מרשים של היסטוריה ופילוסופיה • אך בכמה סוגיות אנושיות מרכזיות נראה שהאידיאולוגיה גוברת על האמת • חיים נבון תר אחר מקומה של הדת והשפעתה בספריו של הררי ולא מצא

A monk prays during a mass, with the Dome of the Rock seen from the window, of the Church of Dominus Flevit. The Church of Dominus Flevit (translated "the Lord wept") was built in 1954 and is located on the Mount of Olives in Jerusalem. The site is venerated by Christians as the place where Jesus wept when prophecing the impending destruction of the Second Temple. on Feb 15,2011. Photo by Abir Sultan/Flash90. *** Local Caption *** ?? ???? ??????? ??? ????? ???? ???? ????? ????? ????? ????? ??? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ??????? ??????
האם אפשר להסביר את העולם על בסיס חומרי בלבד? פלאש 90 אביר סולטן

בחנות ספרים בפראג ראיתי לפתע תרגום מקומי ל"קיצור תולדות האנושות" של יובל נח הררי. לא הייתי צריך להבין צ'כית כדי לפענח את סרט הנייר שעטף את הספר. מתברר ש"קיצור תולדות האנושות" הוא רב-מכר גם במרכז אירופה. מצד אחד, תמיד משמח לפגוש מכּרים ותיקים בחו"ל, בטח בחנות ספרים. מצד שני, היה לי קצת חבל לפגוש שם דווקא את המכּר הזה.

"קיצור תולדות האנושות" ואחיו הצעיר "ההיסטוריה של המחר", הם לצערי ספרי עיון מעולים. הם כתובים היטב, מחכימים, מעניינים ולא שגרתיים. "קיצור תולדות האנושות" הוא ספר היסטוריה שאינו מדבר על מלחמות, קרבות ושליטים, אלא על תהליכים גדולים בהיסטוריה (ובפרה-היסטוריה). הוא מזהה שלוש מהפכות מרכזיות בתולדות האנושות: המהפכה הלשונית (שהתחוללה לפני 70,000 שנים), המהפכה החקלאית (לפני כ-10,000 שנים) והמהפכה המדעית (ממש אתמול – לפני כ-500 שנה).

עצם הבחירה בקנה מידה של רבבות שנים מכתיב הרבה מהתוכן של הספר. כאשר היסטוריון כותב ספר על אירועים שהתחוללו ביום יחיד, ויש כאלה, הרי שעוד לפני שנקראה המילה הראשונה כבר ברור שליום הזה יש (לדעת המחבר) חשיבות מיוחדת. מצד שני, כאשר מחבר סוקר בספרו 70,000 שנים, הרבה מעבר להיסטוריה המתועדת שלנו, עצם הבחירה הזו כבר מלמדת שבעיניו כל מעלליהם של בני האדם – כיבושים וממלכות, עמים ואומות, יוזמות ומרידות- כולם חשיבותם מעטה למדי, לנוכח הכוחות הגדולים באמת הפועלים בעולם. ובכלל, בני אדם הם בסך הכול עוד בעל חיים.

"ההיסטוריה של המחר" ממשיך לפתח את הרעיונות של אחיו הבכור, ומדגיש בעיקר את תחזיות המחבר בנוגע להתפתחות האנושות בעתיד. לדעתו, האנושות כנראה עומדת לקחת על עצמה שלושה פרויקטים: הבסת הזיקנה ואף המוות, גילוי המפתח לאושר, וכתוצאה משני אלו – שדרוג המין האנושי. העתיד צופן לנו לדעתו פיתוח טכנולוגי מואץ של יכולות על-אנושיות, אולי אף אלמוות; אולי אפילו נהפוך למין אחר לגמרי, לעל-אדם. כלומר, אלו מאתנו (או מילדינו) שיזכו לכך. נחיה ונראה.

פחמן ומים ותו לא

כאמור, לצערי אלו ספרים מצוינים. למה "לצערי"? הייתי יכול לציין את הרמיזות הפוסט-ציוניות או את הזלזול המופגן ביהדות (דומני שהמשפט היחיד בשני תמונה ההיסטוריה של מחרהספרים המפרגן לדתות מנוסח כך: "חבל להתעלם מחוכמה שנצברה במשך 2,500 שנה בידי מיליוני נוצרים, מוסלמים, בודהיסטים, דאואיסטים, סטואים ואפיקוראים". נשמטה מהרשימה הזו דת אחת. קורה). אבל האמת היא ששני הספרים הללו מבוססים על תזה בעייתית עוד יותר.

מזווית מסוימת, אפשר לראות בהם מניפסט רלטיביסטי. הררי חוזר ומדגיש שכל מה שמעבר לביולוגיה הוא בסך הכול דמיון ואשליה. למעשה, אין באדם דבר מעבר לפחמן ומים (ועוד כמה מינרלים חשובים): "ככל שאנו בודקים את פנימיותו של האדם יותר לעומק, איננו מוצאים שם שום נשמה, אלא רק איברים, הורמונים, סינפסות וגנים" (מזכיר קצת את ההצהרה היהירה של הקוסמונאוט הסובייטי יורי גאגרין: "הייתי בשמים, ולא מצאתי שם את אלוהים"). דתות, אמונות, ערכים, מוסר – כולם אשליה ובדיון.

הררי מודה שגם אם על הנשמה ניתן להתווכח, ברור שיש לאדם תודעה. למעשה, כפי שלימד אותנו דקארט, הרבה יותר קל להוכיח את קיומה של התודעה מאשר את קיומו של העולם החיצוני. הררי אף מודה בקושי שמציב קיומה של התודעה בפני תורת האבולוציה; מדוע התפתחה התודעה? למה היא נחוצה לשרידתנו? הוא אף מכיר בקושי העצום להסביר באופן מדעי את הקשר שבין התודעה לבין הגוף, את הזיקה שבין תהליכים מנטליים לבין תופעות גופניות. אך הררי אינו עומד על כך שעצם קיומה של התודעה מערער את התפישה המטריאליסטית שלו. התודעה אינה ניתנת להסבר במונחים מטריאליסטיים, והקשר בינה לבין עולם החומר הוא תעלומה בלתי ניתנת להבנה. האם עצם העובדה הזו אינו מערער את היומרה להסביר את העולם על בסיס חומרי בלבד?

Visitors walk past the installation 'Evolution and Theory' by Zadok Ben David, part of the exhibition "A Brief History of Mankind" at the Israel Museum in Jerusalem, on June 23, 2015. The Exhibition explores crucial moments in the history of humankind combining archelogical objects shown side by side with contemporary works of art. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ???????? ???????, ???? ?????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ????? ????? ??????? ??????????? ???????? ????????
האדם הוא בסך הכול בעל חיים מפותח. מתוך תערוכת "קיצור ההיסטוריה האנושית" במוזיאון ישראל. פלאש 90 הדס פארוש

כוחו של "סיפור"

לזכותו של הררי ייאמר שהוא אינו מפלה: האלילות, היהדות, הנצרות, הקפיטליזם, ההומניזם הליברלי, "זכויות האדם" – כולם בעיניו דתות מדומיינות שבני אדם ממציאים לעצמם. התפישה הרלטיביסטית הזו, המתחזה לחדשה, היא למעשה נושנה מאוד. כבר ביוון העתיקה אפשר למצוא כמה טיפוסים שאמרו דברים דומים, ובטח היו כאלה עוד קודם.

ככל מניפסט רלטיביסטי, גם לגבי "קיצור תולדות האנושות" ניתן לתמוה מניין הוא מגייס להט אידאולוגי כנגד כל להט אידאולוגי באשר הוא. הררי מציג את הטענה שכל האמונות הן "סיפורים" מומצאים בהתלהבות מלאת עונג,כמי שחושף את האמת העירומה בפני התמימים הנדהמים. אבל הטיעון שלו מביס את עצמו. כי אם כל טענה שאי אפשר למשש היא רק "סיפור" שהאנושות ממציאה, הרי גם הטיעון הזה עצמו הוא רק "סיפור". ואם כבר, יש סיפורים הרבה יותר מוצלחים ממנו. במילים אחרות: צריך לנתץ גם את המטא-נרטיב הקורא לנתץ את כל המטא-נרטיבים.

יותר מכך: הררי עצמו טוען שהתקדמותו של ההומו-סאפיינס החלה ב"מהפכה הלשונית", לפני כ-70,000 שנה. בזכות יכולתו של האדם להמציא סיפורי-על ולהאמין בהם, נוצרה אפשרות לשיתוף פעולה בין אוכלוסיות ענקיות של בני אדם. למשל, לנו היהודים מכרו את הסיפור שאנחנו "עם"אחד, ובגלל הסיפור הזה אנחנו מוכנים לשתף פעולה, ואף להקריב קרבנות זה למען זה. לולא הסיפורים הללו, לא הייתה נוצרת שום חברה אנושית גדולה.

אם כך, הררי כנראה מניח שהספרים שלו לא באמת יצליחו. כי מה שהוא מכנה "סיפורים", כלומר: האמונות שלנו, יעבדו רק כל זמן שאנחנו מאמינים שהן אמונות אמיתיות ולא סיפורים מומצאים. באחד הסיפורים של אסימוב מגלה מדען שחוש ההומור של בני האדם הוא ניסוי שעורכים בנו חייזרים. באותו רגע מאבדים כל בני האדם את חוש ההומור שלהם. בדומה, הרי שאם נאמין להררי, מיד יפסיקו כל "הסיפורים" לשכנע אותנו, וממילא נפסיק לשתף פעולה, ונביא חורבן על המין האנושי. אם הררי מקווה שבכל זאת יש עתיד לאנושות, ומספריו נראה שהוא סבור כך, התקווה הזו כנראה נסמכת על ההנחה שקוראיו לא באמת יאמינו לו.

גם הררי עצמו מספר לנו "סיפורים" כאלו. למשל, הוא מטיף למען זכויות בעלי חיים. האמירה הזו עולה בקנה אחד עם הדגשתו, לאורך שני הספרים, שבני האדם הם בסך הכול בעלי חיים, עם יכולות שונות במקצת מאלו של חיות אחרות. מלבד הכשל הרגיל שבניסוח טענה אידיאולוגית מפיו של רלטיביסט, הטענה הזו מביסה את עצמה באופן עוד יותר אלגנטי; שהרי אין שום בעל חיים אחר המטיף לצמחונות אידיאולוגית. האריה טורף צבאים ללא היסוס. הצבי אינו טורף אריות, וגם לא חלזונות, אבל זאת לא מחמת שיקולים מוסריים, אלא בגלל אינסטינקטים, טכניקות שרידה ומבנה מערכת העיכול שלו. האם עצם העובדה שהררי יכול לנסח טיעון בדבר הזהות הבסיסית שבינינו לבין בעלי החיים, ולנסות לשכנע אותנו בהשלכות המוסריות שלו, אינו עוקר את הזיהוי המדומה שבינינו לבין החיות, שעליו מבוסס הטיעון הזה עצמו?

האיסלאם הקיצוני חסר חשיבות. האמנם?

אחת הטענות המרכזיות של הררי ב"ההיסטוריה של המחר" היא שהדתות המאמינות באלוהים סיימו את תפקידן ההיסטורי, ולא תהיה להן יותר השפעה משמעותית על הכיוון שאליו צועדת החברה האנושית. הוא שואל את השאלה המתבקשת: ומה לגבי האיסלם הקיצוני? ומשיב שאין לו חשיבות גדולה, משום ש"האיסלם הרדיקלי אינו מבין את העולם של המאה ה-21".

זוהי גישה משונה, לטעמי, עבור היסטוריון. להררי יש תיאוריה, איך אמור להיראות העולם במאה ה-21. בתיאוריה שהוא בונה אין מקום לדתות המסורתיות. עם זאת, הכוח הכי משפיע במישור הבינלאומי בעשור וחצי הראשונים של המאה הזו הוא דווקא האיסלם הקיצוני, שאין לו שום תפקיד במציאות העכשווית, כפי שמבין אותה הררי. ההשפעה של האיסלם הרדיקלי היא שלילית מאוד, אבל גם חזקה מאוד. איך מיישבים את התיאוריה עם המציאות? הררי מסביר שהמציאות מתעלמת מהתיאוריה, ולפיכך אין לה תוקף. ואולי דווקא הררי הוא זה שאינו מבין את העולם של המאה ה-21? אולי הדת בכל זאת תמשיך להיות כוח מרכזי מאוד בחיי האנושות (לטובה – בגילוייה החיוביים, ולרעה – בגילוייה השליליים)?

Muslims pray in front of the Dome of the Rock on the compound known to Muslims as al-Haram al-Sharif and to Jews as Temple Mount during the fourth Friday of the holy month of Ramadan in Jerusalem's Old City, July 10, 2015. Photo by Muath Al Khatib/Flash90 *** Local Caption *** ????? ??????? ?? ???? ?????? ??? ???? ??????? ?????
בניגוד לתפיסה של הררי, האיסלאם כאן כדי להישאר. פלאש90 מועטא אל חאטיב

תיאוריות נופלות

הררי מתעלם מעוד עובדה בסיסית לגבי ההיסטוריה של המאה ה-21: ההתאבדות הדמוגרפית של החברה המערבית. שיעור הפריון הממוצע במדינות ה-OECD הוא כ-1.7 ילדים לאישה. זהו שיעור נמוך בהרבה מזה הנחוץ לשמירה על גודל האוכלוסייה. במדינות רבות השיעור עוד נמוך מזה בהרבה. לאחר כמה דורות של ילודה נמוכה, רוסיה ויפן כבר הגיעו למצב שבו המספר הכולל של האזרחים הולך ומצטמק מדי שנה.

מדינות נוספות באירופה מתקרבות למקום הזה. לעת עתה אוכלוסייתן עדיין גדלה, אבל רק בזכות התפתחות אחרת, שאותה דווקא מציין הררי: הארכת תוחלת החיים. התקדמות הרפואה מבטיחה חיים ארוכים הרבה יותר לזקני המדינות העשירות. כך נוצר מצב חסר תקדים בתולדות האנושות, של מדינות שבהן התהפכה הפירמידה: אוכלוסייה ענקית של קשישים, שנסמכים על מעט מאוד צעירים שיפרנסו אותם (ובשעת הצורך גם יגנו עליהם, אם התחזית של כמה מומחים בדבר קץ המלחמות בעולם המפותח תתברר כאופטימית מדי).

לאחר שניים-שלושה דורות של ילודה נמוכה, יש מומחים שטוענים שהמצב אינו הפיך: גם אם צעירי אירופה יחליטו ללדת ילדים רבים, כבר אין מספיק צעירים בגיל הפוריות שיוכלו ללדת את הילדים הללו. מדינות אירופה יזדקקו ליותר ויותר מהגרים, שיבואו עם השכלה ותרבות שונות לגמרי. ויש גם גבול חברתי וכלכלי למספר המהגרים הזרים שמדינה יכולה לקלוט.

דווקא אלו ממדינות העולם שצועדות בכיוונים שמזהה הררי – שנוטשות את הדתות המסורתיות ומתמסרות לטכנולוגיה מתוחכמת – נוקטות בהתאבדות דמוגרפית. עתידן של החברות הללו עומד בסימן שאלה. יש רק מדינה אחת בעולם שהיא גם מערבית, טכנולוגית ומפותחת וגם נהנית משיעורי ילודה בריאים. ייתכן שכדאי לנסות ללמוד ממנה משהו על עתידה האפשרי של האנושות, אם אכן רוצים שיהיה לה עתיד. זו מדינה שהררי מכיר היטב, ושבה עדיין מאמינים ב"סיפורים" העתיקים שבהם הוא מזלזל. זו מדינה שאינה נוצרית, מוסלמית, בודהיסטית, דאואיסטית, סטואית או אפיקוראית. עוד רמז: לא צ'כיה.

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

135 תגובות למאמר

 1. יש בתאוריית הררי משהוא אחד חיובי . השמאל כידוע חלול לגמרי מתכנים אמיתיים , הנה מגיע ספק תוכן שמוכר להם את הגרסא המעודכנת ביותר של הכלום עלי אדמות – "ויקראו שונאי ישראל ויהנהו בראשיהם עד מאוד , ויבינו שבמדינת ישראל הפרימיטיבית אין להם מה לחפש ויסעו ויחנו בגרמניה . "

  מעניין עם העתידן יודע באיזה שנה הם יגררו בשערות מביתהם התרבותיים בברלין וירצחו על רצפת הרחוב , אבל מה זה משנה הם בסה"כ חיה מדברת …

 2. יובל הררי הוא היסטוריון, איש מדיספלינה לא מדעית להזכירך. המקומות היחידים בהם הויכוח על הפרשנות היא נמוכה, הוא כשהררי מפרשן עדויות אמפיריות קבועות שנמצאו על ידי דיספלינות מדעיות. (שהן אגב, הרבה יותר קשות לעיכול לאדם הדתי מאשר פרשנות ליברלית אתאיסטית כזאת או אחרת).
  המחבר בתור אדם דתי מתקשה להתעלם מהעובדה שהדת על הסקאלה היא אפיזודה קצרה בציר הזמן האנושי,כזאת שלצד תועלות חברתיות הביאה להרס וחורבן והרג שכנראה חורגים מכמה מכמה מגיפות גדולות בתולדות האנושות.
  דבר אחרון, האיסלאם הרדיקלי הוא תופעה שגדלה למימדים כאלו רק בחמש השנים האחרונות. היא בדיוק מה שהררי מספר עליה (לא מספיק) כהתנגדות לשלב הבא באנושות, שיהיה כבר לא אנושי, גם ביהדות מפחדים פחד מוות ממנו, פשוט כי כאשר ינצחו את המוות, את המחלות והזקנה אין בדיוק שום סיבה להתפלל, וגם החוויה האנושית לא תהיה דומה.
  אל ישכח גם המחבר שהררי מביא רעיונות שהוא מחובר אליהם ברמה היומיומית בתור אדם פרטי, אני מניח שגם אם הוא היה כותב ספר דומה היה ניתן לערער על מסקנותיו וניתוחו הסובייקטיבי.

 3. אני מוצאת את הכתבה מרתקת אך דמגוגית משהו.

  ראשית, יובל לא טוען שההשגחה האנושיים לא משמעותיים. הוא נותן קנה מידה אחר לסקירה.
  לגבי הדתות, מסכימה שתמו שהוא המיטה את היהדות, אחרי הכל היא ריכזה לא מעט תבונה והייתה חדשנית בתקופתה, אבל בזה מסתיימת הסכמתי עם מחבר המאמר. אין כל סתירה בין התבונה ובין אי קיום משהו מעבר… התבונה היא תוצאה ישירה של התפתחות המחשב שלנו. היא קיימת במידה מסוימת בחיות אחרות ולא דורשת אלוהות או משהו מעבר למנגנונים הביולוגיים שלנו.

  בנוגע לאמונה בסיפורים – אכן עבר זמנה. המודל הזה עזר לנו להתפתח כעם ולהתרבות – אבל עכשיו הוא כמ בגלגלי ההתפתחות. אין צורך הלאומים ובדתות כדי להתפתח. צברנו מספיק ידע, הבסנו מספיק אויבים כמו חיות טורפות, רעב, אימתני הטבע ועוד. הגיע הזמן להתפתח הלאה. להפסיק להלחם זה בזה כמו שעשינו כשבאים ואחר כך כעמים – ולהתחיל לעבוד יחד. האנושות כולה, לפתרון הבעיות שעדיין מטרידות אותנו…
  אני לא מסכימה עם הררי שנביס את המוות. אנחנו זקוקים לו כדי לאפשר ילדים חדשים, אבל אולי נהפוך אותו להומני יותר…

  1. "הגיע הזמן ל…" מניח חובה כלשהי – מוסרית, דתית, חברתית… כלומר – חובה שנובעת מ"אמונה בסיפורים".

   ולמה דוקא עכשיו הגיע הזמן להתפתח ולהפסיק להילחם? האם עד עכשיו הזמן היה מתאים להידרדרות ולמלחמות?

  2. בתגובתך, את משתמשת ב"תבונה" כערך חלופי ל"תודעה". המחבר לא השתמש במילה תבונה כערך חלופי לתודעה. לכן הביקורת שלך לוקה בחסר. זאת מאחר שלא הוכח שתודעה נמצאת אצל חיות אחרות חוץ מהאדם (אגב, זה גם לך על מצפון)

 4. סליחה על השגיאות שנפלו בתגובה הקודמת שלי. יש לטלפון שלי נטייה לקבוע עבורי מה רציתי לכתוב…

  ההשגחה = ההישגים
  שתמו שהוא מיטה = שתמוה שהוא השמיט
  התפתחות המחשב שלנו = התפתחות המח שלנו
  הוא כמ בגלגלי= הוא כמקל בגלגלי
  שעשינו כשבאים ואחר כך כעמים = שעשינו כשבטים ואחר כך כעמים.

  1. לניבה: אם לא היית מתעצלת לקרוא מה שכתבת לפני שאת שולחת, לא היו שגיאות ולא היית מבזבזת את זמן הקוראים. אם את יודעת שלטלפון שלך "יש נטיה לקבוע עבורך מה לכתוב".. (איזה ארגומנט מטומטם) אז עשי מזהו בקשר לזה ואל תבזבזי את זמננו

  2. כמה רוע יוצא ממך, כוכי.
   נראה כי עברת חיים לא פשוטים-
   זו לא הדרך הנכונה.
   עושה רושם שאת מאבדת את עצמך לרוע הפנימי שתבוע בך.

   הינך אדם עם כעס ושנאה אשר גוברים על היותך להיות אדם
   בין היתר; ציניות מטופשת ומוגזמת המזכירה ילדה כאילו פקחית אך חוצפנית ובורה שבטוח שאם אביה היה מכוון למצעים במקום ל… עולמנו היה יפה יותר.

   מרגיש כי סטיתי מן הנושא
   אך כה התאכזבתי לראות שקיימים בני אדם מהסוג הנמוך והשפל שלך שהייתי חייבת לעצור הכל.

   בהמון אהבה,
   יהודית קיגלבאום.

 5. חיים נבון, אם אתה רב, נראה לי שראוי שתציין זאת בפרופיל שלך. כדי שמי שקורא את דבריך (שבעיני לא מתמודדים באמת עם הטענות המאוד חזקות שיובל נח הררי טוען כלפי המיתולוגיה היהודית שאתה בטח מכנה "מקרא") ידע באיזה הקשר תרבותי ודתי אתה חי.
  שבת שלום

  1. באיזה הקשר תרבותי ודתי אתה חי?
   ראוי שתציין זאת כדי שמי שקורא את תגובתך יוכל להעריך עד כמה לא היית אוביקטיבי כשהערכת את דברי הרב נבון מול דברי פרופסור הררי, או כשקבעת שהמקרא הוא "המיתולוגיה היהודית".
   (ובגלל שדרשת כל כך יפה – אני דתי, מתנחל, תכניתן, ומדרשיסט. מספיק סיבות כדי להתייחס בזלזול לדברי…)

  2. שלום לויטל- אתה בעצם מודה שלהקשר התקרבותי והדתי של הכותב יש השפעה על איך דבריו מתקבלים. אתה מתאר כשל לוגי שנקרא אד-הומינם: התייחסות ותקיפת הדובר ולא הטענה.
   גילוי נאות- אני שקרן פתולוגי.

  3. צודק.
   הרב ממורמר כי הררי לא טרח להתייחס לדת הזניחה שלו (פחות מאחוז מאוכלוסיית העולם).

 6. מאמר יפה וחשוב. תודה.
  אגב, בזמנו תומר פרסיקו פרסם בבלוגו (לולאת האל) פוסט ביקורתי בנושא. מומלץ לקרוא.
  כפי שהוא כותב שם היה זה נבון שעוררו לפנות אל זפרו של הררי.. :

 7. בשביל להתמודד עם הטענות של הררי צריך הרבה יותר מכתבה שטחית כזו!

  "פחמן ומים ותו לא" – אלפים השקיעו את חייהם בנסיון לחקור ולהוכיח את קיומה של נשמה וכדומה, ולא הצליחו. לעומת זאת, גילו מרכיבים ביולוגיים אחרים לאין ספור, והיכולת הרפואית היום היא לא פחות מנס. מותר לך לחלוק עליו, אבל אין בידיך שום עובדות.

  "כוחו של סיפור" – התשובה שלך לאפיקורוס הררי היא לא יותר מהמהום של נער מתבגר. הררי לא עוסק בפילוסופיה אלא בהיסטוריה – דתות אכן עלו וירדו לאורך ההיסטוריה, כולל שתי דתות חילוניות ורצחניות בתחילת-אמצע המאה הקודמת. אנשים מאמינים בכל פעם במשהו אחר, ומוכנים לרצוח עבור זה. עובדה שהאמונות הללו מתחלפות כל הזמן. העובדה הזו לא שוללת ממי שמציין אותה את הזכות לדעה.

  "האיסלאם הקיצוני" – הזכרתי שתי דתות חילוניות ורצחניות מהמאה הקודמת. האם האיסלאם הקיצוני הביא לנזק בסדר גודל כזה? התשובה היא שהוא הביא בערך ל 1/100 מהנזק ההוא. במובן הזה האיסלאם הקיצוני הוא זניח. אם היחס הזה חלילה ישתנה, אני בטוח שהררי יתנצל.

  אדם משכיל שרוצה להאמין או להחזיק בדעות מוסריות כלשהן אכן מתמודד היום עם מדע חזק ומבוסס שמציב לו סימני שאלה קשים. בכתבה הזו הוא לא ימצא פתרון.

  1. המדע הגיע להישגים כבירים במאות השנים האחרונות, מתוך חקירה של העולם הפיזי באמצעות מושגים אובייקטיבים של חומר ואנרגיה והקשרים המתמטיים ביניהם, בלי להזדקק לתופעות על טבעיות. זו המתודה המדעית – כך המדע עובד. מהשיטה המדעית *לא* משתמע שרק דברים שניתנים לחקירה במתודה המדעית, ז"א, גלגולים של חומר ואנרגיה, קיימים. התפישה שכל מה שישנו ביקום הוא חומר ואנרגיה היא תפישה מכובדת וליגיטימית, ונקראת פיזיקליזם או נטורליזם פיזיקלי, אבל כל מי שחושב שהאמונה המטאפיזית הזו (זו אמונה מטאפיזית בדיוק כמו האמונה שביקום יש עוד דברים חוץ מעצמים פיזיקליים) מתחייבת מהשיטה המדעית עצמה, לא מבין לא במדע ולא בפילוסופיה.

  2. האיסלם והיהדות רוצחות את הנפש הנשית יום יום.

   ובאיסלם סוקלים נשים או רוצחים אותן על רקע מגדרי. אולי מבחינתך זה פחות גרוע…

 8. גם המדינה שצויינה בסוף לא תישאר כך לאורך זמן היות והאוכלוסיה המשכילה בתוך אותה מדינה מצתמקת גם כן או לחילופין, מהגרת וכך בעוד כך וכך שנים ישארו כאן עובדי אלילים שהדבר שהם יודעים לעשות הכי טוב זה להתרבות ולהמשיך את הניצול של כל משאב אנושי או טבעי עד תום.
  וכן, אני מדברת גם על הפרזיטים היהודים וגם על המוסלמים. כך שאל יתהולל חוגר כמפתח.

 9. גם המדינה שצויינה בסוף לא תישאר כך לאורך זמן היות והאוכלוסיה המשכילה בתוך אותה מדינה מצטמקת גם כן בעקבות שיעורי ילודה נמוכים או לחילופין, שיעורי הגירה גבוהים וכך בעוד כך וכך שנים ישארו כאן עובדי אלילים שהדבר היחיד שהם יודעים לעשות ממש טוב זה להתרבות ולהמשיך את הניצול של כל משאב אנושי או טבעי עד תום.
  וכן, אני מדברת גם על הפרזיטים היהודים וגם על הפרזיטים המוסלמים והנוצרים. כך שאל יתהולל חוגר כמפתח.
  שלא תמצאו את עצמכם מסתכלים לכיוון של מדינות ערב ותבינו שאתם בכלל מביטים במראה.

 10. הררי הוא קשקשן ברמות ואני מוכן להתערב שהדתות עוד יהיו בחיינו הרבה אחרי שהיורשים של הררי ימסרו את נפשם לבורא.

  1. דווקא אתה הוא הקשקשן. הנצרות הגיעה לשיאה ב 1492 עם טורקוומאדה ומיטות הקיצור לו ושריפות האוטו-דה-פה. לקח כמה מאות שנים של מלחמות דמים בין כתות קתוליות ופרוטסטנטיות למיניהן אבל הנצרות כבר לא שורפת כופרים. האיסלאם כיום בדיוק במקום שעמדה הנצרות ב 1492. האביב הערבי היה הניצוץ. ייקח הרבה זמן אבל האיסלאם נידון לכליה משום הוא חברת התגלות קיצונית (על פי אוריה שביט) ודינן של כל חברות כאלה להיעלם מול חברות הספק– המדע. מי שמקשיב לקורצוייל או קורדרו או מיציו קאקו או ניל דגראס מבין שהמרחק בין עקומה אקספוננציאלית וליניארית שואף לאינסוף. האיסלאם שמאמין באל, בנביאו ובקוראן כאמת מוחלטת–נידון לכליה ולא משנה כמה זמן זה ייקח. זה אחד הדברים הכי טובים שיקרה לאנושות בעתיד הקרוב ואנחנו (ישראל) מהווים את ההוכחה הניצחת לכך. העולם לא יכול לעמוד בפני התפוצצות המידע והצעירים המוסלמים שמבינים כיצד חברות חילוניות מנצחות בגדול יהרגו יום אחד את הבודהא שלהם. הררי (גם אם יחסו ליהדות טפשי) צודק. קאקו מדגיש כיצד תרבות המבוססת על קומודיטיס חייבת להפסיד לתרבות המבוססת על ידע. ברגע שאנרגיה סולארית תחליף לחלוטין את הנפט– האיסלאם ייעלם מעל פני האדמה (או יעבור רפורומציה בדיוק כמו הנצרות

  2. התפיסה שלך בנוגע לדתות קצת פשטנית. אף דת לא נשארה כפי שנוצרה. הדתות כל הזמן עוברות אבולוציה ורפורמציה.
   הדוגמה הכי טובה זאת היהדות כיום שלא דומה בכלל ליהדות של לפני 2000-3000 שנה.
   הדתות עוברות שינויים כל כמה מאות שנים בהתאם למצב.

   אנשי הדת לא יתנו לעצמם לאבד מכוחם ויהיו מוכנים לרפורמות מרחיקות לכת. ראה את השינויים שעוברת סעודיה בימים אלו.

   מעבר לכך דת היא לא רק דוגמא, אלא גם תרבות וסוציולוגיה. אנשים לא כל כך מהר יוותרו על זהותם

  1. תגובה למרקו
   זה נכון שהדתות עוברות אבולוציה ( למעשה אבולוציה דרוויניסטית שמבוססת על תחרות קיומית )
   אבל; הדתות כדי להתקים ( כדי לתפוס מקום בראש של בני האדם וכדי להשפיע עליהם ) חייבות
   ( ולכן פתחו ) מנגנוני תגמול שבין השאר מבוססים על המבנה הנפשי של המין האנושי. מנגנוני תגמול אלה כל כך חזקים עד שלפעמים הם מביאים את המאמין לוותר על חייו במקום לוותר על אמונתו ( היהדות הצטיינה בזה ). אינני רואה בעתיד הקרוב שנוי במבנה הנפשי של המין האנושי ואינני רואה בעתיד הקרוב ויתור המוני על אמונה דתית וגם אם תהליך כזה יתחיל יש לסמוך על הדתות שיפתחו למען שרידותן מנגנוני תגמול חדשים.
   המצב דומה לתחרות הקימת בין פרזיט למאכסן. כאשר המאכסן מפתח מנגנון חסינות כנגד הפרזיט
   הפרזיט מפתח מנגנוני תקיפה חדשים. ככה בנויה האבולוציה הדרוויניסטית ויש לה כבר ותק של שלושה וחצי מיליארד שנים.

 11. כי אם כל טענה שאי אפשר למשש היא רק "סיפור" שהאנושות ממציאה, הרי גם הטיעון הזה עצמו הוא רק "סיפור". ואם כבר, יש סיפורים הרבה יותר מוצלחים ממנו. במילים אחרות: צריך לנתץ גם את המטא-נרטיב הקורא לנתץ את כל המטא-נרטיבים.

  לא רק שהטיעון הזה כושל לוגית, הוא גם מצביע על אי הבנה עמוקה של הכותב את הספר.

  קודם ינ"ה מתייחס לטענות נורמטיביות ולא לטענות דסקריפטיביות. הרי ברור שינ"ה לא טוען שהטענה בדבר כוח המשיכה היא סתם סיפור שהאנושות המציאה לעצמה כדי לשפר את שיתוף הפעולה בין הפרטים.

  הוא מתייחס לטענות נורמטיביות, כלומר טענות מוסריות או כאלה שאומרות שהעולם צריך להתנהל בדרך מסויימת X, כלומר כל טענה ששוללת רלטיביזם ואומרת שיש שיש דרך חיים אחת או צורת התנהגות אחרת שהיא נכונה מדרך חיים או צורת התנהגות אחרת בצורה מוחלטת ולא יחסית.

  להגדרה הזאת נכנסות כל הדתות, וגם הומניזם ומערכות שהן כלכליות-פילוסופית (ליברטריאניזם לדוגמה). המדע לא נכנס להגדרה הזאת.

  הטענה של ינ"ה עצמו היא טענה דסקריפטיבית (בבסיסה היא: כל הטענות הנורמטיביות מומצאות ולא באמת נכונות יותר אחת מהשניה) ולא נורמטיבית ולכן לא יכולה להישלל כהמצאה בלבד.

 12. משנתו של הררי אינה מושלמת.
  גם המדע המודרני לא פתר את כל הפרדוקסים.
  והליברליזם המערבי לא נטול סתירות.
  יחד עם זאת תודה לאל שיצאנו מימי הביניים בזכות אנשים מהאסכולה של הררי.

  המדע לא מצליח להסביר את קיומה של התודעה – ואללה יופי הררי לא מתכחש לזה. אף אחד מאיתנו לא יכול להבין את התודעה של הזולת ואנחנו בכל זאת חיים.

  הסדר החברתי מבוסס על זה שבני אדם בוחרים להאמין בסיפורים – ואם נספר להם את זה הסדר החברתי יתמוטט.
  זה אפילו לא פרדוקס – לא צריך לספר לנו – כולנו יודעים שכסף זה במקרה הטוב ניירות ובכל זאת אנחנו מאמינים בשוויים של אותם ניירות כי אנחנו מעוניינים בסדר החברתי שנותן ערך למי שעמל קשה ויצר דברים לטובת הזולת עבור הכסף הזה.

  ואחרון חביב האיסלם – כוחו היחיד של האיסלם הוא בעיקוב הקידמה.
  הסדר החברתי משתנה בימים אלו ממש מסין והודו ועד דרום אמריקה ואירופה.
  מרבית המוסלמים מושפעים חזק מאוד מהקידמה.
  כ700 מיליון מוסלמים חיים בדמוקרטיות באינדונזיה בהודו בבנגלדש ובאירופה.
  המזה"ת הוא פסיק קטן – כוחו הצבאי שגם ככה הוכח כחלש במלחמות המפרץ מתמוסס.
  כוחו הכלכלי אך ורק בזכות הנפט.
  הקריסה הדמוגרפית במזה"ת היא המהירה בעולם – מ7 ילדים לאשה ל2-3 תוך 3 עשורים.
  ארה"ב כבר הפילה משטרי ג'יהאד באפגניסטן ועיראק ולוב ואין לה שום בעיה לחזור על זה. אין שום סיכוי לאיסלם לנצח בשום טווח.

  1. יפה כתבת. הרשה לי לפתח מעה.
   קשיינו בהתמודדות עם האיסלאם היום קשורים לאי יכולתנו להתמודד עם מימד הזמן (5 דקות הן הרבה זמן? תלוי אם אתה יושב על התנור או מתבונן בו). בזמן האחרון האיסלאם תופס כותרות. הטרור, הג'יהאד, התאומים, בין- לאדן, אובאמה, טראמפ והטומוהקים שלו על אסד, ניקי היילי באו"ם, חמאס וחיזבאללה זוכרים את נאצר מחכה לרבין אי אי אי…. הררי מסתכל על העולם וההיסטוריה ממעוף ציפור של אלפי שנים. (אינו יכול להימלט מגורלו היהודי של חוכמת ה "דער װײטער קוק"). האיסלאם תקוע במאה ה 14 ועכשיו נאבק על חייו מול הסמארטפון בידי ילדיו. הוא אינו יכול לוותר על האמת המוחלטת שלו כי זה כל מה שהוא יכול לקבל (שביט מסביר היטב את המאבק של 200 השנים האחרונות באיסלאם לפשר בין המדע והאמונה הקיצונית דרך עבדו, ריג'אד, אימרה, טנטאווי, זווהירי, קרדאווי…אבל הדבקות שלהם בגן עדן פשוט לא מאפשרת ל PSYCHE שלהם לעבור את משפט הקופים שלהם ולהצטרף לקידמה.)
   איסלאם ממש אינו שונה מזה שקופץ מגורד שחקים ועובר על פני צופה בקומה ה-40 ואומר לו: SO FAR SO GOOD. הוא המוהיקני האחרון אבל עדיין לא הגיע לצ'יף ג'וזף I SHALL FIGHT NO MORE FOR EVER. קשה מאד לבני אדם לחזות את העתיד (על פי נילס בוהר או יוגי ברה). אבל קורצוייל מראה די יפה שבסקלה לוגריטמית—קצב התפתחות המידע (והידע בסופו של דבר) די צפוי. כל מי שבוחר כיום להתעלם מהעובדה (שהררי מראה די יפה) שהמוצר הכי חשוב בעולם כיום הוא הידע ולא הנפט או הזהב או הכותנה–פשוט מפספס את הרכבת. ייקח זמן אבל האנושות מתרחקת מהאיסלאם הליניארי בקצב מעריכי ולא משנה כמה הנמר האיסלאמי (איך אומרים TORA TORA TORA בערבית?) יפרפר ויהרוג בפרפורי המוות שלו–דינו נחרץ. הזמן פשוט עובד נגד הבורות.
   זה לא סתם שנתניהו מתגאה במספר המדינות הערביות שבחשאי מנסות לקנות מישראל ידע כי גם הן מתחילות להבין (לאט מדי, לדעתי) שהעולם שייך לתרבויות הידע ולא לתרבויות הקומודיטיס. הנכס היחיד של האיסלאם הוא הנפט שלו. נכס מתכלה לחלוטין.
   הדת, או כל תפיסת עולם שמתעלמת מהתפוצצות המידע– דינן כליה
   משפט המפתח, לדעתי, בקיצור תולדות האנושות מופיע בעמוד 256:
   "המהפכה המדעית איננה מהפכה של ידע. זוהי מהפכה של אי-ידיעה"
   האיסלאם לא מסוגל לקבל זאת כי עבורו האמת של הקוראן מוחלטת וכל וויתור על כך הוא "הרס" האיסלאם וגן העדן עם הבתולות שלו. כל הנסיונות שלו לגשר על פני דרווין, המפץ הגדול, אקראיות עם האמת המוחלטת של הקוראן נידחות. הם לא קראו את טום פיטרס: CHANGE OR PERISH או Innovate or Die

  2. היי, הגעתי מהעתיד, 2020 אם לדייק, וארצות הברית ברחה מאפגניסטאן והוא חזר להיות מוסלמי.

 13. מהמעט שקראתי זהו ספר מדע בדיוני בכלל. כבר בעמודים הראשונים יש כמה קביעות מוזרות כגון זה שבזכות ההליכה הזקופה התפתחו העצבים בידיים וזה מה שאיפשר ליצור כלים.
  או ההנחה המשתמעת שכל החיות התרכזו במספר עמקים בודדים ומשום כך היה צריך ההומו ספיינס להילחם בניאנדרטלי על מקור המחיה הזה.
  תכלס, כמה אנשים היו אז בכל העולם? לא יכלו למצוא מרחבי מחיה נפרדים?

  1. אהבתי. יש יותר חורים מגבינה. המדע מפוצץ בתאוריות. עדיין לא בורור מי היה קודם; הביצה או התרנגולת. בשביל ביצה צריך תרנגולת בגירה שמופרית מזכר בגיר. וכך גם לגבי בע"ח אחרים…..המון כוחות לא מובנים למדע(תחשוב על כח הכבידה) המדע מכיר בכעשרים מספרים שלא מובנים לאדם במלואם, אבל ידוע דרך סימולציות שכל שינוי מזערי במספרים הללו, העולם לא היה מתקיים בכלל…

 14. למשל מי שנולד מוסלמי ישאר מוסלמי. הררי מאמין בגלובליזציה, מאמין שכשל כולם יש גישה לידע אנשים יבחרו בהיגיון . ובמרוצת השנים הדת הוכיחה עצמה כמיותרת .

 15. בתור קורא שגם מתנגד לכמה מהרעיונות שהררי מקדם (כמו צמחונות או רלטביזם תרבותי) התאכזבתי מהניתוח פשטני והרדוד ומטיעוני הנגד החלשים המוצגים כאן. ניכר שהכותב לא מבין, או מסלף, את הרעיונות שאותם הוא מנסה לבקר. דוגמה אחת:

  "הררי כנראה מניח שהספרים שלו לא באמת יצליחו. כי מה שהוא מכנה "סיפורים", כלומר: האמונות שלנו, יעבדו רק כל זמן שאנחנו מאמינים שהן אמונות אמיתיות ולא סיפורים מומצאים."

  הררי לא מניח שום הנחה כזאת ולא טוען שום טענה כזאת (מה זה "אמונות אמיתיות"? כוונתך לא תהיה ברורה יותר אם תכתוב "אמונות המשקפות את האמת"?). אדרבא – בהתאם לטענת הררי, ערך של מטבע (לדוגמה הדולר) נקבע בהתאם למידת האמון באותו מטבע מצד הסוחרים בו (זו אמונה ב"סיפור מומצא", שהרי איש אינו חושב שחתיכת הנייר שעליה מודפס שטר של 100 דולר שווה בעצמה 100 דולר). למרות שכולם יודעים שסיפור הדולר "מומצא", רבים מאוד מבינים את התועלת שבאמונה בסיפור הדמיוני ואת יתרונו של השימוש במטבע על פני סחר החליפין.

  כאמור, זו רק דוגמה אחת לטעויות, או ההטעיות, שמצאתי במאמר, המחלישות את הביקורת וחבל שכך.

 16. חיים, כאדם נבון אתה צריך לדעת שיש 7,000 דתות בעולם אתה חושב -ש6,999 מהן טעות והררי חושב שכל ה-7,000 סטטיסטית ההבדל לא כזה גדול.
  מה גם שבאמת נכון – דת, כל דת, היא דבר מומצא.
  נ.ב. אני אוכל בשר.

  1. אבי, 1) כמי שמנהל אתר של מדע פופולרי אתה צריך לדעת שלכל ערך של המשתנה המקרי בפונקצית צפיפות ההסתברות יש משקל שונה אלא אם מדובר בהתפלגות מלבנית. היות והדתות השונות נבדלות זו מזו בהרבה מאוד פרמטרים איוולת להכריז ש-"סטטיסטית ההבדל לא כזה גדול". הוא כן גדול. די גדול. 2) בנוגע למשפט על הדתות, שכחת להוסיף "לעניות דעתי". 3) ועוד בנוגע למשפט הספציפי הזה, לעניות דעתי אתה טועה

  2. כאדם לא-נבון, נראה לי שעירוב הסטטיסטיקה בויכוח הזה שגוי.
   נניח שילד יפנה למבוגר ויקרא לו "אבא!", והמבוגר יענה "מה אתה רוצה ממני ילד? אני לא אבא שלך!"
   לפי הטיעון שלך – שניהם מסכימים שמיליארדי גברים בעולם אינם האבות של הילד, ומיליארדי ילדים אינם בניו של המבוגר, כך שסטטיסטית ההבדל ביניהם זעום. ועדיין, זה ויכוח חשוב וחיוני, לפחות עבור שני אלו.

   נ.ב. בתיאבון

 17. וואו, חיים, מאיפה להתחיל. גם אם הררי חוזר על טיעונים ישנים שנאמרו שנים קודם, אין מכך להפחית בעוצמת הטיעונים. הדיון המעניין באמת הוא הדיון הפילוסופי בגין תקינות הטיעונים שלו, ושלך.

  כן, ההיסטוריה האנושית לא חשובה בקנה המידה הרחב של תהליכים פיזיקליים בעולם. למעשה, משך ההיסטוריה כל כך קצר ביחס לתופעות הטבע שסובבות אותנו (כוכב הלכת Kepler-452b, ״בן הדוד״ החדש של כדור הארץ שהתגלה לאחרונה, היה שם מיליארד וחצי שנים לפני שכדור הארץ שלנו התחיל להיווצר. בואו נעצור רגע ורק נחשוב על כמה זמן זה ביחס ל- 100 שנים שאנחנו חיים ומשך ההיסטוריה האנושית בת ה- 70,000 שנים.
  נקודת המבט האגואיסטית, והמתנשאת של האדם, הרואה בעצמו מרכז הבריאה ומייחס לעצמו חשיבות יוצאת דופן בטבע, ממש מגוכחת. חשיבות היא עניין יחסי. ההיסטוריה הפרטית שלי, והציבורית שלנו כעם, חשובה לנו, משפיעה עלינו ומעצבת את חיינו. אבל קיימים עמים גדולים על כדור הארץ שלא שמעו אפילו על הסדר המדומיין לו אנו קוראים מדינת ישראל, על הסדר המדומיין לו אנו קוראים יהדות, ולהם היסטוריה וסדר מדומיין משלהם (מרתק במיוחד לפגוש סינים ולספר להם על המדינה הקטנה שלנו וסיפורי העמים שלנו וללמוד על שלהם).

  הררי אינו אובייקטיבי, גם אתה ואני לא, אך לא הרגשתי מקריאת ספרו שהוא מנסה להסתיר זאת. יחד עם זאת, לא מצאתי פגם בטיעונים הלוגיים שלו, אפילו אם הוא בוחר להשמיט את היהדות מרשימת הדתות שהוא מציין.
  אתה טוען ש- ״אם כך, הררי כנראה מניח שהספרים שלו לא באמת יצליחו. הרי שאם נאמין להררי, מיד יפסיקו כל "הסיפורים" לשכנע אותנו, וממילא נפסיק לשתף פעולה, ונביא חורבן על המין האנושי.
  זה לא מה שהוא טוען. הררי טוען שסדר מדומיין לא ניתן לבטל, אלא להחליף בסדר מדומיין אחר, שמסביר את הסדר הקודם, והוא מצביע על כוחות המעצבים סדר מדומיין חדש (מצביע ולא מציע, כלומר שופך אור על מציאות קיימת ולא על יציר דמיונו) במסגרתו נמשיך לשתף פעולה במספרים גדולים אף יותר, רק תחת סיפורים חדשים (ברבים). לטענתו, פחות ופחות מהסיפורים יהיו דתות חדשות וחדשות-ישנות ויותר יהיו מבוססות על דתיות לא במובן הקלאסי, כגון דת הכסף. הניסיון של הררי להאיר את זכויות בעלי החיים כסדר מדומיין שהוא תומך בו אינו מספק עילה לבטל את הבסיס הלוגי עליו בנוי הספר.

  התודעה כן ניתנת להסבר במונחים מטריאליסטיים, והקשר בינה לבין עולם החומר אינו תעלומה בלתי ניתנת להבנה. תודעה ניתנת להקבלה לתוכנה בעוד שהביולוגיה מקבילה לחומרה. לא רחוק היום (גם אלפי שנים זה זמן קצר…) בו נוכל לבנות יצור חי ואפילו אדם – כיום אנו יודעים לבנות מעגלים חשמליים באמצעות סיליקון ולייצר שערים לוגים באמצעות מוליכים למחצה, אך פרט למגבלה טכנולוגית כיום, אין סיבה שלא נוכל לבנות מעגלים חשבמליים ביולגיים (מתאי גזע) וייצר שערים לוגיים באמצעות רכיבים ביולוגיים שיוצרו במעבדה. לא קיים חסם תיאורטי ליכולת שלנו לכתוב תוכנה אשר תממש את כל אחד מהתהליכים הפיזיולוגים הפעולים בגופנו (חלוקה של תא לדוגמא). תוכנה כזו תאפשר להריץ סימולציה של חיים ביולוגיים שלמים בתוך דקות.
  תודעה היא מצב של מערכת מצבים (state machine) והיכולת של המערכת לבחון את מצבה לשנותו. הגוף שלנו ניתן לתאור על ידי מערכת מצבים (מצב = הקונפיגורציה של המודל ברגע נתון, כאשר המודל הוא הגוף שלנו על כל חלקיו, מהתנוחה הפיזית ועד למתח החשמלי המדוייק שיש בין כל ניורון במוח שלנו). המודל שלנו מחליף מצבים ללא הפסקה. בעבור מודלים פשוטים כבר הצלחנו כיום לממש תודעה ממוחשבת.
  התפתחות התודעה יכולה להיות מוסברת על ידי האבולוציה. מערכת שיודעת לבחון את עצמה ולהשתנות תשרוד בעוד מערכת שלא תהיה נחותה יותר.

  גאוותך הלאומית ברורה מהטקסט שלך. נהדר. גם אני גאה (לרוב) להיות ישראלי. יש דברים שאנחנו עושים נפלא ויכולים להוות דוגמא לעולם וישנם דברים מבישים שצר לי מאד שקורים דווקא כאן אצלנו. ישראל קמה על בסיס של אמונה בסדר מדומיין של ציונות ויהדות. וכיום, אנו מבצעים דברים נפלאים אך גם עוולות קשות בשם אותו סדר מדומיין.
  אני חושב שכדאי לנסות ללמוד מהטוב אצלנו אך לא יותר או פחות מאשר שכדאי ללמוד מהטוב במדינות אחרות.

  1. So far there is no materialistic explanation to subjective experience of consciousness. I believe there may be in future but what you said is not.

  2. הדברים שכתבת בקשר לתודעה פשוט מגוכחים, ואני מקווה שהם נובעים מבורות ולא מעיוות מכוון של העובדות. התודעה, במובן של חוויה סובייקטיבית, אינה "מצב של מערכת מצבים", אלא כינוי למכלול הרגשות, התחושות, הרצונות והחוויות הפנימיות שהאדם חש, שנבדלות מהתהליכים האובייקטיבים המתרחשים במוחו במקביל לאותן חוויות (פעילות חשמלית, כימית וכדומה). אני מאוד ממליץ לך לקרוא מעט (אפשר להתחיל מוויקיפדיה) על המושג qualia ועל בעיית הגוף והנפש (body mind problem).

  3. תופעת התודעה ( מצב הכרה ומודעות ) קשה להבנה. לדעתי זו יכולת ליצור מהמציאות מודל ולהשתמש בו. גם לזבוב שיודע להגיע מנקודה בה הוא נמצא לנקודה נבחרת אחרת חייבת להיות תודעה אבל לתא בודד שמגיב לגירוי אור וחום איןתודעה אלא רק תגובה אוטומטית ( כעין רפלכס ).
   כדי לקים תודעה חייבת להיות מערכת עצבים. התודעה מאפשרת ליצור להגיב בצורה מורכבת יותר מאשר רפלכס בלבד לעולם בו הוא חי.
   אצל האדם התודעה התפתחה לדבר שלדעתי הטבע לא התכוון לו כלומר ליכולת הפשטה , הבנה תכנוןופעולה במימד הזמן שהן מעבר למה שדרוש כדי להתקיים היטב בעולם הזה. הטבע לא התכוון לתת לנו יכולת לפעול בתוך העולם האטומי , לפצח אטומים , להבין את תורת היחסות ואת תורת הקוונטים והמין האנושי מרגע שרכש יכולות אלה ניצל אותן בין השאר כדי לבנות נשק גרעיני.
   בצורה סמלית אפשר להגיד שכאשר המין האנושי גנב את פרי עץ הדעת ( אני אדם חילוני שמתיחס לתנ"ך כאל ספר אגדות בעקרו ) הוא גורש מגן העדן אבל כאשר המין האנושי גנב פעם שניה ( גנב ממי? ) את יכולת ההפשטה הוא הגיע לפתחו של הגיהנום.
   ובמאה שלנו המין האנושי עחמד לגנוב פעם שלישית את פרי עץ הדעת ולהגיע להנדסה הגנטית , לאן זה יוביל אותנו קשה לשער.

 18. תודה על מאמר מצוין. אני מעריך את הנכונות שלך לצלוח את כל הספרים של הררי.
  שני עמודים בספר הספיקו להבין את מה שניסחת היטב.
  מה שעומד ברקע 'מדעיזם'. על פיו העולם הוא ביטוי מורכב של חומר ואנרגיה, ועל כן כל תופעה ניתנת לרדוקציה (באופן עקרוני, אם כי לא תמיד באופן מעשי) לחלקיקים אלמנטריים, כוחות, אנרגיות וכו'. תפיסת עולם זאת הנה בפירוש **אמונה מטפיזית** שאינה ניתנת להוכחה אמפירית או ביסוס לוגי ולכן אינה תוצא של מחקר מדעי. המדעיזם – המקובל על רוב המדעים כיום וכמובן על הררי – תופס טרמפ על המדע (שיטותיו, יוקרתו והישגיו) על מנת לבסס ולהצדיק אונטולוגיה מטריאליסטית–אתאיסטית.

  1. אלהים, עמד מאחורי כל חייל גרמני שירה, שיסף ושרף..מי אתה שתחליט מתי אתה פונה לכיוון אלהים ומתי טוען כנגדו. אסונות שנעשו באמצעות הטבע וגם באמצעות בני אדם היו ידו של אלהים שכן הוא גם מזהיר זאת בתנ"ך שוב ושוב. לא מדבר אליך?! אל תשאל מה שאתה לא רוצה לדעת, תמשיך לצאת נגד מי שאתה לא מאמין בו.

  2. שאלתי שאלה זו את סבי שאיבד שם את אשתו וששת ילדיו וענה לי: ראיתי אותו איתי בכל רגע וצעד שצעדתי שם

 19. אכן כן
  אין היהדות דת שונה מדתות אחרות אלא במידה שכל הדתות נבגדלות זו מזו
  בראייה פאן אנושית ללא הסתכלות גזעית או דתית או לאומית
  הדת היא תופעה חברתית תרבותית ואין לה השפעה מכרעת על תהליכים
  ונראה שהיא באה לשמור על הקיים
  אף מהפיכה לא התחילה מדת , שום דת
  כמו כן הדת היהודית היא קטנה מבחינת מספר המאמינים ולכן אין צורך להזכיר אותה יחד עם הנצרות או איסלאם או בודיהיזם
  כפי שלא מזכירים דתות רבות אחרות עם מספר מאמינים דומה

  1. להיפך הרבה מהפכות לוו באמונה דתית. לדוגמא המהפכה המדעית דטרמניסטית של ניוטון, שללא המהפכה הפרוטסטנטית של לותר שהגביל את הבחירה, לא הייתה מגיעה לעולם.

   הרבה אנשי מדע לוו בחוויה דתית של גילוי יסודות הבריאה. אפילו לאיינשטיין היו רגשות כאלה, גם אם תפיסתו של האל הייתה שונה לחלוטין מהאל של הדתות (פנתאיזם).

   ביטול העבדות גם לווה בתפיסות דתיות, וכך גם הקפיטליזם

  2. הדת היא השקפת עולם שמכוונת את התנהגות המאמין ובתור שכזו היתה ויש לה השפעה עצומה על בני אדם ועל מהלך ההיסטוריה. במאה העשרים היינו עדים לשתי דתות שלא בנויות על אמונה באל אבל השפעתן על מהלך ההיסטוריה היתה עצומה. אני מתכוון לקומוניזם ולנאציזם שהיו דתות לכל דבר וכוונו את מהלך החיים של האנשים שהאמינו בהם. כל אמונה שלא בנויה על רציונליזם ומכוונת את חיי המאמין יכולה להחשב לדת.

 20. אם כבר בישראל עסקינן ,הרי שהדמוגרפיה החיובית אלהיה אתה מתייחס נוצרת האותה אוכלוסיה שאין סכוי למצוא בה התייחסות חיובית לחיים מודרניים וזה רק מחזק את שכותב הררי על דתות ואמונות שסופן להיעלם.

  1. דווקא בעשור האחרון הילודה של החרדים והערבים בישראל יורדת, והילודה של החילונים בישראל עולה. גם אם לוקחים רק את החילונים בישראל, הילודה שלהם היא הגבוהה בעולם המפותח.

 21. חיים, נתת כאן כמה טיעונים מעניינים שמחזקים טענות נגד, אבל לא סתרת כאן בצורה מוצלחת אף אחת מטענותיו. (למעט האיסלאם) איך אתה שולל את טענותיו המציאותיות מאוד שהכל מומצא?

  1. ערכים הם "מומצאים" במובן זה שהם לא עוסקים במה שישנו במציאות, אלא במה שהאדם המסוים רוצה שיהיה במציאות. הררי, תוך התעלמות מהכשל הנטורליסטי ומעצם ההגדרה המקובלת לערכים בפילוסופיה, טועה לחשוב שאם ערכים אינם מבוססים על דברים שבטבע, הם אינם "אמיתיים". אבל הרי כל מהותם של ערכים הוא במה שראוי שיהיה, ולא במה שראוי להיות: הומניסטים רואים באדם את הטוב העליון וחושבים שראוי לשפוט כל מעשה בהתאם לכך; דתיים רואים באל את הטוב העליון וחושבים שראוי לשפוט כל מעשה בהתאם לכך; ונאצים רואים בשלטון הגזע הארי את הטוב העליון וחושבים שראוי לבחון כל מעשה בהתאם לכך. כל אלה מערכות ערכים אבסולוטיות, והעובדה שהן עוסקות במה שלדעת המחזיקים בהן ראוי שיהיה, ולא במה שישנו, לא מערערת על האבסולוטיות שלהם. ראה is-oiught problem בוויקיפדיה.

 22. פילוסופים מעטים מחזיקים כיום בעמדה הקארטזיאנית בנוגע לקשר בין הגוף והנפש. למעשה, מה שקרוי בספרות 'הבעיה הקשה של התודעה' (מדוע יש *בכלל* תודעה, להבדיל מהשאלות ה"קלות" בנוגע לתנאים הפיזיקליים המביאים לקיומם של מצבים מנטליים ספציפיים) נחשב ע"י רבים כפסיאודו-בעיה שאין מאחוריה שום מסתורין.

  יש לנו יחס מיוחד כלפי עצמנו וכלפי יצורים אחרים ויחס של אדישות כלפי דברים אחרים. ההצהרות "כואב לי", "יש לי תודעה", או "יש להם תודעה", הן אקטים פומביים שמביעים כלפי חוץ את היחס הזה שלנו לדברים השונים או שמנסים לגרום לאחרים לתת יחס מסוים לנו או ליצורים אחרים. הכשל מתחיל כשמתעקשים להתייחס למה שמראש הוגדר כפרטי-סובייקטיבי לחלוטין וחסר אינטראקציה עם כל דבר אחר, כאל 'דבר' או תכונה של דבר.

  חיפוש תשובות לשאלות אמפיריות בעלות משמעות, כלומר בנוגע לדברים ותכונות של דברים, מגדיל את היכולת שלנו לנבא תצפיות. אלא שבניגוד לכך, אין שום פעולה שנוכל לנקוט שתוכל להגדיל את היכולת שלנו לנבא תצפיות ותאפשר לנו לענות על .השאלה מתי בחיים שלנו מרגע ההפריה הופיעה לה התודעה
  אותו הדבר לגבי השאלה באיזה שלב של האבולוציה על פני כדור הארץ הופיעה תודעה, איפה בטבע נוכחת וממה היא נעדרת. שאלות מהסוג הזה פשוט לא שולחות אותנו לשום פרוצדורה של בירור ולכן אלו שאלות חסרות מובן. שאלות נונסנס.

  שאלות בעלות מובן הן שאלות לגבי סיבתם של מצבים מנטליים *ספציפיים*. למשל, מהם המצבים הפיזיקליים\נוירונליים המלווים אצלנו בתחושת צבע אדום, חוויית פחד, אהבה וכולי. ידע מהסוג הזה יאפשר לנו לגרום, למנוע או לחזות מראש את הופעתם של המצבים המנטליים הללו שהם בסופו של דבר כינויים שאנחנו, בני האדם, נתנו למצבים פונקציונליים גופניים שונים.

  מכיוון שמצבים מנטליים הם בסופו של דבר מצבים גופניים פיזיקליים, לא מתעוררת שום בעיה להסביר את הקשר בין המצבים פיזיקליים הללו למשהו אחר שאיננו פיזיקלי.

  1. מתנצל מראש אם בדברי עולה נימה של זלזול אבל אני חולק עליך לחלוטין והמחלוקת מגיעה ממקום של מקצוענות ולא ממקום של אמונה. ככל שאני יכול לשפוט, ראייתך והבנתך את המציאות החומרית הן חלקיות ושטחיות. איני מקבל את רוב הביקורת שנכתבה כאן על הררי אבל בלי שום ספק גם הררי עצמו לוקה באותן חולשות בן אתה לוקה ואני איני מוצא בו כל עומק וחידוש. הררי ארז רעיות לעוסים באריזה חדשה והנגישם לאותם אנשים אשר ממילא אפשר למכור להם כל דבר ובלבד שיהיה מונוכרומטי ונעדר עומק

  2. האמת לא נעשית פחות אמת אם מעט אנשים מאמינים בה בתקופה מסוימת, בגלל אופנה אינטלקטואלית כזו או אחרת. מדענים רבים כיום מבצעים טעות קטגורית ומסיקים מהעובדה שהמתודה המדעית חוקרת רק עצמים פיזיקליים, חומר ואנרגיה – את הטענה המטאפיזית שרק עצמים פיזיקליים קיימים. הכחשת הבעיה הקשה של התודעה לא תבטל אותה: לא רק שאין בנמצא שום מודל שיסביר תופעות סובייקטיביות (qualia) דרך הסברים מכניסטיים, אלא שאין אפילו אפשרות להעלות על הדעת שרשרת אירועים שמתחילה באירועים פיזיקליים-כימיים במוח ומסתיימת בחוויה סובייקטיבית (לדוגמה, התחושה של ראיית צבע אדם, להבדיל מהקליטה של אור באורך-גל 600nm). הטענה ששאלות על התודעה חסרות מובן היא חסרת מובן בעצמה, שהרי כפי שהרב נבון רומז במאמרו, התודעה היא נתון ראשוני, ולפני שהאדם מודע לממצאים מדעיים כלשהם הוא מודע לעובדה שהוא מרגיש, חש ורוצה. אולי אצלך "מצבים מנטליים הם בסופו של דבר מצבים גופניים פיזיקליים" (אני לא יכול לדעת אם לך יש תודעה סובייקטיבית, אני יודע רק שלי יש), אבל עבורי לפחות, התחושה של ראיית צבע אדום שונה מהעובדה הפיזיקלית שגל אור באורך גל מסוים פגע ברשתית שלי והתחיל שרשרת אירועים הכוללת שינוי קונפרמציה של מולקולה בשם רטינל, מעבר אותות ביוכימיים וחשמליים בתאיהעצב בעקבות כך, וכו'.מ

  3. תגובה לפלמוני:

   נטל ההסבר נמצא אצל מי שטוען שיכולים להתקיים דברים (או תכונות של דברים) שלא ניתן לשאול לגביהם איך נודע לנו שאותם דברים קיימים, ושמי שיודע על קיומם לא מתנהג אחרת משום בחינה ממי שאינו יודע על קיומם, ושאפילו לגבי ההתנהגות האתית שלנו, אין בהם כל תועלת כי להנחה שהם קיימים בעגבנייה אין מעמד שונה מההנחה שהם קיימים אצל אדם רעב שעומד מול העגבנייה. שום ידע שקשור לדברים הללו לא יעזור לך להכריע האם להציל את העגבנייה או את האדם הרעב וכבר ברמה העקרונית לא ניתן לעזור לאף אחד ע"י הסרת או השתלת הקוואליה הללו.

   אז למה להתעקש להשתמש בהקשר של הפן החווייתי של החיים שלנו במונחי 'קיום', אובייקטים או תכונות של אובייקטים כשאין להם שום תפקוד?

   אין מודל, לא יהיה מודל, ולא צריך מודל שיסביר קוואליה מכיוון שזהו מושג לא קוהרנטי שאין בו שימוש. מה שכן צריך ואפשר זה לשפר את ההיסקים שלנו מהתקיימותם של מצבים פיזיקליים כמו קליטה של אור באורך-גל 600nm בצירוף מצב נוירולוגי מסוים למצבים המנטליים הנלווים להם כמו 'חווית ראית אדום'. רק פה יכולות להיות בעיות פתוחות ושאלות מסתוריות.

   בעניין האמירה של חיים נבון ש"ברור שיש לאדם תודעה. למעשה, כפי שלימד אותנו דקארט, הרבה יותר קל להוכיח את קיומה של התודעה מאשר את קיומו של העולם החיצוני "

   הטענה הזו מבוססת על ההנחות של דקארט מהמאה ה-17 שמעטים מקבלים כיום. לאחר ה'מפנה הלשוני' בפילוסופיה הדעה המקובלת היא שלטעון שאפשרי שאין כלום מעבר לתודעה או שהמציאות באשר היא הינה אשליה או ש"אין עולם חיצון", זה בעצם לעשות שימוש בסימנים שקיבלו את המשמעויות המסוימות שלהם בנסיבות פומביות מסוימות, [למשל, חשוב על היווצרות הביטויים 'רק בתודעה' או 'אשליה' בשפה שלנו] כדי להצביע על מצב בו עצם האירועים הללו בהם נתקבעו המשמעויות מעולם לא התקיימו. זה אקט לשוני כושל חסר תוכן.
   ראה מאמרים שנמצאים ברשת כמו:
   Hilary Putnam, "Brains in a Vat"

   O. K. Bouwsma, "Descartes' evil genius"

   הספר "על הוודאות" של לודויג ויטגנשטיין
   ולמעשה כבר אצל קאנט בביקורת התבונה הטהורה:
   http://plato.stanford.edu/entries/kant-transcendental/#RefIde

 23. אני לא רוצה להיות גס רוח, אבל מעיניים רציונליות שוחרות השכלה כל מה שאני רואה כשראני קורא את החצי הראשון של הכתבה הזאת זה בנאדם עם מחסום פסיכולוגי עצום שלא מרשה לו לקבל ולהבין איך אפשר לחיות עם הידיעה שאתה יצור עשוי מחומר. תודעה זה תחום מדעי שכבר חוקרים עשורים והוא ממש לא הוקוס פוקוס (ראה – דן דנט וסם הריס למשל). אפשר לצפות בתופעות של תודעה ממש בתוך המוח. המעוז הזה (מהאחרונים) של התאיסטים האפולוגטיים שמנסים להגדיר עצמם רציונלים כבר נפל מזמן.
  עוד נקודה חשובה – זה שאתה יודע שישנו מיתוס, וזה כל מה שהוא – מיתוס, זה לא מונע ממך ללמוד ממנו, לפעול לפיו, להנות ממנו, לתת לו להעשיר את חייך, כמו שכשאתה משחק משחק – אתה יודע שהחוקים רק קיימים כדי ליצור מקום בזמן ובחברה שבה ישנה פעילות רצויה, ואין בהם עובדות קוסמיות. אז מה? אותם חוקים מרשים לך לשחק.
  כך גם בחיים ידידי. לדוגמה, כשאתה אוהב את אישתך, אתה יכול להבין לחלוטין שזו תוצאה של מנגנונים נפשיים. זה מוריד מהערך של קידוש ושימור הזוגיות, של ההשתאות מאהובתך, או משפחתך? ממש לא.
  כן, ישנם מיתוסים שאנו מקבלים על מנת לחיות חיים מלאים, עשירים, מלאים באהבה וסימפטיה, אמפטיה , חזון, משמעות. ישנם מיתוסים, ואתה יכול לבחור אותם, ואתה יכול לבחור אותם ולשמוח. תוך שאתה יודע שאתה בחרת אותם, לקדש את דרכך.
  יש בך את התבונה לעשות את מהלך קידוש האמת, אבל אתה מפחד. הרשה לי להתיר את חששותיך – גם מבעד לאמונה ישנם חיים ומשמעות, רק עם קצת פחות שקר. פחות שקר לעצמך, פחות שקר לסובבים אתך, ופחות עוינות שנובעת משימור השקר.
  למה להימנע מלהגיד שקר? מוסר. כיצד אנו למדים אותו? צא ולמד. "ומכל מלמדי השכלתי". כן. ממדע, מפסיכולוגיה, מאנטרופולוגיה מספרות וכן ממיתולוגיה אנו למדים שדבר שקר רע ביסודו לנפש האדם.

  אסיים עם שני ציטוטים מלקט מיטוסים קרוב במיוחד לליבי שממנו אני שואב המון השראה למוסר וחכמה בחי:
  "לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה' אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא, כִּי לֹא יְנַקֶּה ה' אֵת אֲשֶׁר יִשָּׂא אֶת שְׁמוֹ לַשָּׁוְא."
  "לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר."

  החצי השני של הכתבה מאד טוב ויש בו נקודות טובות.*

  אבקש שלא תנכס את כל ההצלחה של עם ישראל למי שבהכרח "מאמין" במיתוסים. זה לא כנה ולא מכובד כלפי חלק גדול מהציבור הפרודוקטיבי ביותר בישראל.

  1. הטענה "אפשר לצפות בתהליכים של תודעה בתוך המוח" מבהירה עד כמה אינך מבין את בעיית הגוף והנפש (body mind problem). אתה כנראה טועה לחשוב שהבעיה הקשה היא זיהוי המנגנונים המוחיים העומדים בקורלציה עם תחושות סובייקטיביות. ובכן, בעיה זו, עד כמה שהיא קשה, היא הבעיה הקלה. אין ספק שכל מצב נפשי סובייקטיבי (qualia) עומד בקורלציה עם פעילות מוחית אובייקטיבית מסוימת, פעילות חשמלית או כימית. מהמתאם ההדוק הזה, ומהעובדה ששינויים פיזיקליים יכולים להתעורר במוח בעקבות חוויות סובייקטיביות, ושינויים סובייקטיבים יכולים להתעורר בנפש בעקבות פעילות פיזיקלית במוח, לא נובע שהפעילות הסובייקטיבית היא היא הפעילות החומרית.

   הבעיה הקשה היא להסביר כיצד שרשרת אירועים אובייקטיבים, הכרוכים במעברים פיזיקליים של חומר ואנרגיה, לדוגמה פגיעת פוטון באורך גל 600nm ברשתית, שינוי קונפורמציה של מולקולת רטינל, העברת אותם חשמליים בעקבות כך, וכו' – מסתיימים בתופעה סובייקטיבית כמו ראיית אור אדום . לא דנט ולא אף פילוסוף אחר אפילו קרובים ללהציע הסבר כלשהו. אני מציע לך לקרוא את הכתבים של ג'ון סרל וישעיהו ליבוביץ בנושא.
   לתופעה זו.

 24. אין כמו תגובות של מטריאליסטים כדי לעייף את הקורא הסביר. גיבוב חרטוטים בלתי ניתנים לקריאה בנוסח עדות מרקס, פוקו ודרידה. ככה זה כשלוחצים להם על הכשלים המובנים בתיאוריות המנופחות. מוגלת השפה המנותקת מתחילה לצאת

 25. העובדה שאתה משקיע כל כך הרבה אנרגיה כדי לזלזל, לרדד, להגחיך את מה שהררי כותב עליו. מצביע על עומק האיום והשבר. הררי לא אומר משהו חדש, הוא רק ארז אותו בצורה מסודרת ונגישה מאד לקורא הממוצע. כשהדברים נאמרו לראשונה לפניו אף אחד מנציגי הדת היהודית לא יצא בגנות הרעיונות. עכשיו כן, אני אופטימי, הסדק בחומה נוצר. הרעיונות מתחילים לחלחל, מחזיקי המחשבה הישנה מתחילים להרגיש את האדמה רועדת.

 26. מגיבים רבים התייחסו לחלק הדתי והפילוסופי.
  לגבי החלק האחרון, "ההתאבדות הדמוגרפית של החברה המערבית. ":
  כניראה שרפרפת על פני חלק "קיצור תולדות האנושות" העוסק באימפריות.
  העולם נמצא בתהליך כמעט חד-סטרי של היבלעות תרבויות מקומיות בתרבויות אזוריות וגלובליות.
  אין שום בעיה שבעוד עשורים או מאות לא תהיה יותר "תרבות גרמנית" או "עם בולגרי" (כפי שהיום אין ממש תרבות באדן-וירטמברגית או עם בווארי); המהגרים לאירופה מקבלים עליהם את הצרכנות המערבית, וברובם המוחלט גם את החילוניות והליברליזם – מממילא, אליבא דיובל נח הררי, שהם יהיו בשר מבשרה של החברה המערבית, גם אם ידברו טורקית ולא גרמנית,
  יקנו מתנות לבני משפחתם בעיד-אל-פיטר ולא בכריסמס.

  הדוגמאות של סקוטלנד, חבל הבאסקים וקאטלוניה (שהופכות לכאורה את המגמה המאחדת) מראות דוקא להפיך: היות וממילא מובטח מראש שהן תהיינה חלק מאיחוד כלכלי/בטחוני/ תרבותי, פחות חשוב אם יהיה להן דגל מקומי או שהן תמשכנה להיות חלק מלאום אנגלי או ספרדי.

 27. ישר כח לרב חיים שמת על השולחן שכותב הספר מזלזל בדתות וכופר בקיומה של נשמה משום רוב המגיבים רק מחזקים את זה הם פשוט חושבים כך. אבל לאדם דתי או מאמין זה נותן ידיעה חשובה. אנחנו המאמינים נשמח לספר הסטוריה שלא דבק בכפירה

  1. שלום ידידי , ראה ספרו של הרב זאב סולטנוביץ' – "בינה לעיתים"

  2. שאלה: אני מבין היסטוריונים שחוקרים את ההיסטוריה מלפני 5,000 שנה ועד ימינו. אני מבין שיש היסטוריונים שהם גם ארכיאולוגים, ומנסים לשער מה היה לפני מאה אלף שנה. קשה לי להבין מדוע היסטוריון מחליט להיות עתידן. זה באמת מחוץ לתחום המומחיות של ההיסטוריון. אפילו הוא מוכשר ומשכנע.

 28. חיים אכן הספרים של הררי מצויינים.אין זה אומר שאין בהם עניינים מרגיזים הראויים לביקורת.לצערי מאמר הביקורת שלך הנל הינו חלש אשר לא מציב את השאלות הנכונות על הספר.חבל

 29. נהניתי לקרוא.
  יובל נוח הררי מזכיר את הביטוי…האדם מתכנן ואלהים צוחק למעלה

 30. פלמוני, נהניתי לקרוא את כל תגובותיך. את חסידי המדעיזם אתה (כנראה) לא תשכנע ואת מגפת השטחיות החומרית של דורינו אתה לא תמגר אבל אין לי צל של ספק שכל מי שיש בו מעט עומק מצא את הסבריך ונימוקיך מרעננים ומשיבי נפש

 31. כבר היו שחשבו שהדת תיעלם מעולמנו ככל שהמדע והטכנולוגיה יתפתחו. הם טעו בגדול. אנשים מחפשים משמעות, זהות וקשר למקום שבו הם חיים. דת היא אחד האמצעים להשיג זאת. לא משנה כמה המדע יתקדם הוא לעולם לא יצליח להסביר את קיומנו, וכל עוד זה המצב יישארו מספיק אנשים שיחפשו את התשובות בדת. נכון שלא כולם ככה, יש הרבה חילונים (כמוני) שלא מרגישים צורך בדת, אבל גם אנחנו מוכרחים את הזהות היהודית (חגים, חתונה, בר מצווה, לימוד תנך) בשביל להיות שלמים בזהותנו במדינת ישראל. אם תיעלם הדת אז גם לא תהיה זהות. זה לא ייקרה.

 32. תפיסת העולם התאיסטית(כפי שאנו מכנים אותה כיום) שרדה את המהפכה המדעית (במערב) רק בזכות גמישותה ויכולת הסתגלותה המופלאה. מופת לדרוויניזם של הרעיונות. אך לפתע פתאום תפיסת עולם א-תאיסטית נבעך מוגבלת "רק" (!) לחומר ואנרגיה. ואילו הדת בעצם מתעסקת בכל מה שמעבר ל"חומר ואנרגיה". מה זה בעצם כל מה שמעבר לחומר ואנרגיה? ובכן זה "מה שאינו ניתן להוכחה אמפירית וביסוס לוגי" מה שלא ניתן לחוש באף אחד מהחושים נו, נשמה ו-רוח וגם, אה, נשמה כבר אמרתי?

  זה בהחלט פליק-פלאק אולימפי לאחור כיוון שזוהי עמדה חדשה לחלוטין (בשדה הסוציולוגי-תרבותי, נכון הוא שבשדה הפילוסופי קדמו יחידי סגולה וענקי רוח כטרטוליאנוס ומימונידס\רמב"ם שמבשרים על בוא עידן ההשכלה) במשך מרבית ההיסטוריה שלה הדת היא ההסבר הדומיננטי (אם לא היחיד) לכל השאלות המטריאליסטיות וההיסטוריות. כל ההשכלה עברה דרך מוסדות דת ובסמכותה הייתה הרפואה המדע. אפילו סוגיות כנצחיות הנשמה ועולם הבא הוסברו במונחים המוחשיים ביותר, כן גם ביהדות, דת הפילוסופים! הנשמה היהודית כל כך אתרית ולא מוחשית וא-אמפירית שלאחר המוות אנחנו נאכל משור הבר והליוויתן ונשב לקרוא גמרא מתחת לאוהל בעולם הבא. מטאפורה? הצחקתם את רבי. עד היום יהודי לא יכול להקבר עם קעקוע או להישרף, ואסור להפריע לגופת יהודי באדמה כי אז מה הוא ייעשה בימות המשיח?. יתר על כן בכוחם של אנשי דת, עד היום! (אל תתנערו מהם ידידיי מבולבלי הנפש, המאמינים במרפאים העממיים הם בשר מבשרכם) להשפיע באורח על-טבעי על המציאות המוחשית עצמה- קראו בספרי הקודש, מהעתיקים ביותר ועד לימה"ב המאוחרים, הם משובצים בתיאורי ניסים ובמאגיה, היכולת של סוכני האל השונים להשפיע על המציאות המוחשית היתה כל כך מובנה מאליה שנותר רק לעסוק בהבחנות בין מאגיה טובה קדושה לבין מאגיה רעה.

  ואילו בימינו לאחר שהדת נאלצה לסגת, לא רק מיכולתה להשפיע על המציאות מתוקף כוח עליון, אלא אף מסמכותה לתאר את ההיסטוריה, לרפא חוליים, ולנצח במלחמות. אז כן, נותר לכם רבותיי שלטון בלתי מעורער ומלוכה נצחית על כל מה שלא ניתן להוכיח אמפירית או לבסס לוגית. ברכותיי

  1. היחס לגוף הנפטר ואיסור שריפה לא קשורים לימות המשיח, (למעשה, ימות המשיח ותחיית המתים אינם בהכרח חופפים). בתקופת המקרא היו מחכים שיתאכל הבשר ואחרי שנה אוספים את העצמות ('קבורה משנית') לחלל הקבורה המשפחתי, מה שנקרא "ויאסף אל אבותיו". לאף אחד לא היתה מחשבה שאנשים יקומו מהקברם כמו שנחנסו אליו – כצרור עצמות.
   יש פה עניין של כבוד המת. הוא הכיל נשמה אלוקית ומייצג את הנפטר ולכן יש להתייחס אליו בכבוד

 33. תודה על המאמר המצוין אם כי אני דווקא מצאתי בספרו של הררי עושר וחיזןוק לאמונתי הדתית. תפיסה סוביקטיבית מיוחסת לאדם הנבון בלבד, והתפתחה גם אליבא דהררי אצל המין הנקרא הומו ספיינס בלבד, כלומר אמונה באלקים ובקיומם של ערכים מוסריים יכולה להתפתח אך ורק במקביל להתפתחות של תפיסה סוביקטיבית, הינה לך תכנון אלקי של התפתחות הבריאה. אני לא מוצא שהתפתחות המדע מציבה אתגר קשה לדת היהודית. הדת עוסקת בתפיסה סוביקטיבית וחכמיה תוהים על פרטי התפיסה הסוביקטיבית של האדם בבחינת הסתכל באורייתא וברא עלמא, והמדע במציאות האוביקטיבית ואין קשר בין הדברים. להיפך תפיסה המבטלת ערכים מוסריים היא מפלצתית גם אם היא מסתתרת מאחורי דמות חייכנית כהררי.. הניהליזם של היטלר וסטלין הביאו יותר רוע לעולם מכל דת. ככלל יש לי הרגשה שהדוברים גבוהה גבוהה אודות טפילות הדתיים הינם בדרך כלל כאלה החיים על חשבון אחרים דרך משכורות "ציבוריות" וכמה חרדים תמצא בין הפקידים הציבוריים הטפיליים? ,

 34. התיאור של דו שיח אנושי יתקבל כמוזר….אבל זה מה יש…

  ראובן מתרגם ידיעות מעולמו הפנימי שלו, לצירופי אותיות המופיעים בעולם החיצוני

  המשותף לכל בני האדם.

  לוי נמצא בעולם החיצוני, שבו הופיעו צירופי אותיות, והוא מתרגם אותם לידיעות

  הבאות אל עולמו הפנימי שלו.

  האם נוצר קשר בין עולמו הפנימי של ראובן לעולמו הפנימי של לוי ?

  קשר מסוים כן נוצר, אבל בהחלט אינו מלא ומושלם.

  הקשר המסוים מבוסס על הרעיון שכל צירוף אותיות הוא רק שם.

  אם ראובן ולוי גדלו באותו עולם, ועשו אותם מעשים המביאים לידיעה, והם גם

  מכירים את צירוף האותיות, הממלא תפקיד של שם לידיעה, אז נוצר קשר בין

  העולמות הפנימיים שלהם.

  בלי מעשים – אין קשר.

  בלי קבלת הרעיון, שכל צירוף אותיות הוא רק שם – אין קשר.

  כאמור, ההסבר נשמע מוזר….אבל זה מה יש

  א.עצבר

 35. יובל נח הררי מניח את קיומן של 3 מהפכות

  המהפכה הבלשנית לפני 70000 שנים
  המהפכה החקלאית לפני 18000 שנים
  והמהפכה המדעית לפני 500 שנים.

  את המהפכה החקלאית קל לתאר במלים, כיוון שהשפה כבר הומצאה 52000 שנים לפני המהפכה החקלאית.
  גם את המהפכה המדעית קל לתאר במלים.

  אבל איך נתאר את המהפכה הבלשנית ? הרי השפה עוד לא הומצאה ?

  אז אולי בכלל לא התרחשה מהפכה בלשנית ?
  אולי , כמו שהאדם יודע לנשום, כך הוא יודע לדבר.

  א.עצבר

  1. א.עצבר ברור שהאדם ידע לדבר.
   בין השפה שלנו לשפה הווקאלית שיש לכל מיני חיות וזו שהייתה לאדם לפני המהפכה הלשונית אין הבדל גדול כל כך. ההבדל העצום עליו הררי מדבר הוא היכולת לחשוב באופן מופשט, במילים ולדמיין גם דברים שלא ראית מעולם.

 36. יפה כתבת. נהניתי מחשיפת הכשלים הלוגים ואיזכור ההשמטה של היהדות במשפט מפתח. מעולה! לפעמים טעות אחת מספיקה כדי להציג את דמותו האמיתית של הכותב. התחלתי לקרוא את ספרו הראשון של הררי והשלכתי לפח (לא כמטאפורה) אחרי כמאה עמודים. הוא כותב רהוט אבל אני לא סובל כתיבה אקדמאית-פופולארית שמשרתת את עולם הערכים והאמונות של הכותב. להררי יש אג'נדה ערכית ברורה (למשל צמחונות ואתאיזם) והוא מנסה להוכיח את תקפותה בדיון פסוידו מדעי שבו הוא רוקח ביחד עובדות (סלקטיביות) והשערות (לגיטימיות) מבלי להציג שום ספק ושום ממצא סותר. אצל הררי הכל ברור בהיסטוריה האנושית. מיקצת מהרעיונות שלו מעניינים (ולא בהכרח מקוריים) אבל אין אצלו ספקות. אין מחלוקות, אין תיזות סותרות, אין ממצא שמתאים ליותר מתיאוריה אחרת. גאון מולד שהתגלה קצת באיחור (והומלך בעיקר על ידי ההמונים). אני תמיד חושד במי שהמונים מכתירים עליהם למלך הבינה, בין אם מדובר באישיות פוליטית ובין אם מדובר בפרופסור.

 37. פה כתבת. נהניתי מחשיפת הכשלים הלוגים ואיזכור ההשמטה של היהדות במשפט מפתח. מעולה! לפעמים טעות אחת מספיקה כדי להציג את דמותו האמיתית של הכותב. התחלתי לקרוא את ספרו הראשון של הררי והשלכתי לפח (לא כמטאפורה) אחרי כמאה עמודים. הוא כותב רהוט אבל אני לא סובל כתיבה אקדמאית-פופולארית שמשרתת את עולם הערכים והאמונות של הכותב. להררי יש אג'נדה ערכית ברורה (למשל צמחונות ואתאיזם) והוא מנסה להוכיח את תקפותה בדיון פסוידו מדעי שבו הוא רוקח ביחד עובדות (סלקטיביות) והשערות (לגיטימיות) מבלי להציג שום ספק ושום ממצא סותר. אצל הררי הכל ברור בהיסטוריה האנושית. מיקצת מהרעיונות שלו מעניינים (ולא בהכרח מקוריים) אבל אין אצלו ספקות. אין מחלוקות, אין תיזות סותרות, אין ממצא שמתאים ליותר מתיאוריה אחרת. גאון מולד שהתגלה קצת באיחור (והומלך בעיקר על ידי ההמונים). אני תמיד חושד במי שהמונים מכתירים עליהם למלך הבינה, בין אם מדובר באישיות פוליטית ובין אם מדובר בפרופסור.

 38. מאמר טרחני של אדם מתוסכל.
  נסכם זאת כך:
  אין אלוהים.
  חבל שלא אחיה כאשר האנושות תבין זאת לבד – הדתות הן השקר הגדול של ההיסטוריה האנושית.

 39. יש מספר בעיות עם הניתוח שמובא במאמר.

  ראשית, הררי מעולם לא טען שכל מה שהאדם אומר הוא סיפור מדומיין.

  למעשה, הררי טוען כי בזכות המהפכה הלשונית, האדם רכש לעצמו את היכולות להעביר מידע רב ומפורט, לרכל, ומעל הכל- לדבר על דברים של קיימים במציאות, שהם לחלוטין פרי דמיונו של האדם.

  סיפור מדומיין הוא אותה בדיה, שבהכרח נגזרת ממנה מערכת חוקים ״על טבעית״ (שהמקור הסמכותי שלה הוא הסיפור המדומיין) שעל האדם לפעול על פיה.

  כאשר מספר רב של אנשים ״מאמין״ לאותו סיפור מדומיין, ובשל כך גם במערכת החוקים הנגזרת ממנו, ניתן ליצור שיתופי פעולה מורכבים וגמישים, בין רבבות ואף מיליוניי בני אדם, הזרים לחלוטין זה לזה, ומכאן נגזרת עוצמת המין האנושי.

  הררי לא מספר לנו סיפור על משהו שלא באמת קיים, והוא לא ״מנחית״ עלינו מערכת של חוקים על טבעית בעקבות אותו סיפור. לכן זאת פשוט טעות להגיד שהררי מספר בעצמו סיפור מדומיין.

  כמו כן, הטענה לפיה ברגע שהררי ״יגלה לנו״ שהסדר העולמי בנוי על בדיות, התוצאה המתבקשת תהייה אנרכיה שתשלוט על האנושות, משום שאנשים יפסיקו לכבד ולפעול בהתאם לסדר הקיים לכשנפקחו עינייהם, גם בה יש כשל חמור.

  כאשר אנו רואים כי הגילוי החדש של הררי, כי הסדר העולמי והלאומי בנוי על בדיות, לא יוצר תוהו ובוהו, הדבר לא מלמד על כך שהתאוריה של הררי שגוייה ומוטעית, וכי גם קוראיו של הררי לא מאמינים לתאוריה שלו.

  ניתוח זה של כותב המאמר, הוא פשוט טעות, ודי טיפשית.

  עצם הידיעה וההבנה שהסדר העולמי בנוי על בדיות, לא מחייב התחוללות של אנרכיה וכאוס בקרב בני האדם.ֿ

  אנו יכולים לקיים סדר הנתמך על סיפור מומצא ומדומיין, גם כשאנחנו מודעים למקור הסדר.
  כיוון שהסיפורים המדומיינים ששולטים כיום בחיינו הם כה מורכבים, בנויים מאלפי שכבות, שכבה על גבי שכבה ורובד על גבי רובד, והם טמועים בתודעתנו כה עמוק, מהיום שבו נולדנו, שאנו מסוגלים לקיים את הסדר העולמי גם כשאנו מודעים למקורותיו המומצאים, ואולי אין ביכולתניו כלל להימנע מלהמשיך ולקיים את אותו סדר שהשתלט על חיינו.

  לדוג׳, כולנו נסכים כי הסיפור שביוון העתיקה שלטו אלים כגון זאוס והרקולס, אשר חיו על הר האולימפוס, הוא סיפור מדומיין ולא אמיתי. ועובדה, שבעקבות סיפור זה, יכל להתקיים סדר חברתי אחד לאלפי (ויותר) אנשים, שרובם אינם מכירים זה את זה באופן אישי.

  כך גם לגביי הכסף שלנו. כיום, כולנו יודעים שהבנקים לא מחזיקים באמת בכל הכספים של כל לקוחותיהם, ואם מחר כולם יבקשו למשוך את כל כספם מהבנק, רק עשרות אחוזים בודדים, אולי, יקבלו את כסם והשאר יוותר חסר כל ולמעשה יווצר כאוס ומשבר כלכלי בממדים חסרי תקדים.

  אולם, גם כשאנחנו כבר יודעים את האמת המרה הזאת על הפיקציה של הכסף, אנשים לא מושכים את כל כספם מהבנק, אין משבר כלכלי בקנה מידה חסר תקדים, והסדר הכלכלי ממשיך להתנהל כהרגלו.

  וכך היו סיפורים רבים במשך אלפי שנות היסטוריה.

  אז מה מחבר המאמר רוצה להגיד? שהתאוריה של הררי נכונה לגבי כל הסיפורים שהמציא האדם, ורק היהדות היא הסיפור האמיתי והנכון, שאיננו סיפור מדומיין ומומצא?

  יודע מה, קודם כל תסכים איתי שהניתוח של הררי נכון לגבי כל האנושות, למעט העם היהודי ולתוכנו של התנ״ך, ומשם נמשיך.

 40. צר לי חיים. קצת שעשעת אותי. לי נראה שאתה הוא זה שמושפע מהאמונות שלך. לא אתפלא אם הררי יסכים אם 90 אחוז ממה שרשמת בעקרון – למשל – מובן שהוא לא מצפה מהאנושות להאמין לסיפורים שלו. קראתי את המאמר הזה שלך כי מהכותרת התיימרת להתוכח עם "עובדות" שהררי מציג, בפועל אתה באמת מציג רק דיעות, או צורות הסתכלות סובייקטיביות, פילוסופיות…

 41. כמעט סיימתי את הספר קיצור תולדות האנושות. הוא ספר מעניין אבל מעצבן. ולמה? מאוד מעניין ללמוד על ההיסטוריה של האדם, על תרבויות, על מלחמות, על אימפריאליזם. מאוד מעצבן שהררי כורך את דעותיו הקיצוניות בתוך ההיסטוריה ומערבב דעות עם עובדות.

  הטיעונים הלוגיים שלו לא משכנעים, כי אני מוצאת הרבה טעויות באינטרפטציה שלו של המציאות ובסלקטיביות שבה הוא נוקט. למשל הוא שואל איך הדת הזואוריסטית נעלמה מהמזרח התיכון? הוא אומר שאי אפשר לדעת מה גורם לכך. ובכן, רוב הדתות במזרח התיכון נעלמו בגלל "דת החרב" – האסלאם שהפכה את זה כמעט בלתי אפשרי להמשיך לקיים את התרבות והמסורת שלך. או כי הם פשוט הרגו אותך, או כי הם דאגו להשפיל אותך ולהקשות מאוד מאוד על אורח החיים שלך. זה קורה גם היום – וזוכה בהתעלמות אלגנטית מהררי בהתאם לדת הרלטיביסטית שנמצאת אצלו בראש.

  לגבי המושג "סדר מדומיין" – זה סתם סמנטיקה שנועדה לעצבן ולהתריס. כי בהמשך הספר הוא מדבר על תרבויות וציביליזציות.

  אין דבר כזה "סדר מדומיין" – כי שום דבר בו לא מדומיין. יש חברה, ולחברה יש נורמות, ערכים אידיאולוגיה, היסטוריה, דת, וזהות. האדם מרגיש שייך למשפחה ולחברה ולנורמות וערכים. החברה בונה מערכות התומכות בנורמות, ובערכים, ובאמונות – כמו מערכת בתי משפט, מוסדות מדינה, בתי ספר, מתנסים, בתי כנסת, מוזיאונים. כלום לא מדומיין פה – אולי לא הכל ביולוגי או פיזי, אבל אלו ערכים מופשטים אמיתיים לאותה חברה/תרבות/ציביליזציה.

  מה כן נכון? שאדם שנולד לחברה מסויימת, ולתרבות מסויימת ומזדהה עם ערכיה – יעדיף העדפות אישיות המחוברות לתרבות הזאת. כלומר, כל נקודת המבט האישית שלו תלויה וקשורה מאוד לתרבות שבה הוא גדל.
  מכאן, פשוט יש לחקור את הציביליזציות השונות ואת ההתנגשות ביניהן. אפשר גם "רחמנא לצלן" לדבר על ערכים טובים, או רעים בתרבות מסויימת. כן, הררי, אנחנו נרשה לעצמינו להיות שיפוטיים ולא רלטיביסטים. ההבדל בין ביולוגיה לבין מערכת ערכים לא הופכת את המערכת למדומיינת. היא מציאותית ממש כאן ועכשיו, וגם בהיסטוריה באימפריית האינקה.

 42. חיים נבון כתב סקירה מאוד מעניינת על הספר. אין ספק שקשה לאנשים דתיים כל כך אינטליגנטיים כמו חיים נבון להתמודד עם מציאות. בכך כמובן שנוח הררי אינו אשם.

 43. הכרתם בכך שהוא כותב ממעוף הלןןין על הסטוריה האנושית,שבספר לא ארוך הוא מזהה מגמות ותהליכים ואז אתם עטים עליו בטענה שהוא לא מתיחסת לתופעה בת 30 שנה,אז…זה בסדר לא להסכים עם מליוני קוראים בעולם שקראו אותו בשקיקה ,כולל אומה שהמליץ על הספר,אבל אי אפשר לתקוף אותו על שאינו מתיחסת לנקודת זמן זעירה על רצף של 70,000 שנה
  בקיצור מאמר מתוחכם שמה שעומד מאחריו זה עלבונות של הכותב על שהרי לא מניח תפילין כל בוקר

 44. הררי צודק בקשר לאסלאם הרדיקלי.
  מה כבר יכול לעשות האסלאם הרדיקלי כנגד מחלות ביוניות שייתכן שיופעלו נגדו משלב מסוים? שהרי אף אחד שם לא מתעסק במחקר מדעי.
  בנוגע לרעיון המניפסט הרלטיביסטי, יש בכתבה טעות חמורה. הררי לא מוחה כנגד קיומם של סיפורים מדומיינים אלא על כך שהם הופכים להיות חשובים יותר מדברים אמיתיים שקיימים בעולמנו, כמו עצים, נהרות וסבל של בעלי חיים. לדעתו, סיפורים מדומיינים צריכים להיות קיימים אבל שדברים אמיתיים יהיו חשובים יותר.
  בנוגע לעניין הצמחונות והטבעונות שאליו הררי מטיף, יש בסיס לדבריו. אמנם נכון שאף בעל חיים לא מטיף לצמחונות או טבעונות, אבל אף בעל חיים לא מחזיק בעל חיים אחר בשבי לצורכי מאכל או ניצול אחר.
  ובסיום, המחבר אמנם טוען שישראל היא המדינה המפותחת היחידה שיש בה אוכלוסייה יציבה, אבל הוא לא מבין שבקרב אלו שמהווים את כוח העבודה שלה שיעור הילודה ירד כמו באירופה, ושהחרדים, אשר רובם מהווים נטל על משלם המסים, הם שמולידים הרבה. כך שאם לא יגבילו את שיעורי הילודה כאן לכל האוכלוסייה, יווצר מצב שבו רוב האוכלוסייה לומדת תורה במקום לעבוד, דבר שיגרום לקריסתה של הכלכלה הישראלית. כדאי שהמחבר ייקח זאת בחשבון.

 45. נסיון להקטין את את החשיבות הגדולה שעולה מהממצאים שהררי מציג.
  מה האלטרנטיבה? להצדיק בכוח את קיומם של רעיונות מופשטים שאף אחד לא ראה וגם לא יכול להוכיח.

  תמיד היה
  תמיד יהיה

  שושנת הים

 46. מעניין. לא בהכרח מסכים עם כל הדברים, אבל בהחלט מעורר מחשבה.

 47. השמאל זרק את אלוהים. יחד איתו הוא זרק את האמונה עצמה. את האמונה בערכים שהשמאל לא הצליח למצוא דרך לשמור על חיותם. אולי יש דרך, אבל השמאל לא גילה אותה. זה לא נעצר שם אחרי הזנחת האמונה עצמה נעלמה בהדרגה המודעות העצמית עצמה.

  כתבתי בלוג שלם המוקדש לספר "קיצור תולדות האנושות" שהוא סימפטום לחוסר המודעות העצמית המוחלטת הקיימת היום בשמאל.

  https://kizurblog.wordpress.com/

  1. זה לא נכון להחשיב כשמאל על כול אדם חכם שלא חושב כמוך ,הררי בסך הכול הביע דעה מנקודת מבט היסטורית ובין אם אתה בוחר לכבד אותו או לא , אני לא רואה שום קשר בין זה לבין פעולה של הצבעה למפלגה שמאלנית, מוזר שעדיין יש אנשים כמוך בעולם, אני בטוח שאתה גם צועק שמאלני על שליח פיצה שאיחר להגיע אליך או על הכלב המעצבן של השכנים, אם אתה לא יודע מה זה פירוש המילה אני מציע לך לבדוק , אולי דווקא תגלה שלמעשה חשבת לא נכון

 48. כי אם כל טענה שאי אפשר למשש היא רק "סיפור" שהאנושות ממציאה, הרי גם הטיעון הזה עצמו הוא רק "סיפור".
  דמגוגיה
  היסטורית, בני אדם המציאו את כל מערכות הסדר המדומיין, זה נכון היסטורית זה לא סיפור ממוצא וזו איננה הבעת דעה. כל הבעות הדעה מהמקום של דת(אידאולוגיה) הן בעצם של סיפור.
  זה נראה כאילו לכותב הביקורת קצת כאב לשמוע את האמת על דתו אז הוא מתרץ בשטויות וממציא פרדוקס לא מדויק במיוחד.

  "שהרי אין שום בעל חיים אחר המטיף לצמחונות אידיאולוגית. האריה טורף צבאים ללא היסוס. הצבי אינו טורף אריות, וגם לא חלזונות, אבל זאת לא מחמת שיקולים מוסריים, אלא בגלל אינסטינקטים, טכניקות שרידה ומבנה מערכת העיכול שלו. האם עצם העובדה שהררי יכול לנסח טיעון בדבר הזהות הבסיסית שבינינו לבין בעלי החיים, ולנסות לשכנע אותנו בהשלכות המוסריות שלו, אינו עוקר את הזיהוי המדומה שבינינו לבין החיות, שעליו מבוסס הטיעון הזה עצמו?"
  קודם כל, מעבר לצמחונות איננו "עוקר את הזיהוי המדומה שבינינו לבין החיות", זה ברור שלנו יש אפשרות בחירה ולהן אין, זה מרגיש כאילו לא ממש הבנת מהו ההבדל הקיים בינינו לבין בעלי חיים, לפי הגדרתך, זה או שאנחנו זהים לגמרי בצורת החשיבה שלנו לשאר בעלי החיים או שאנחנו נפרדים מהם ועילאיים מהם, זה פשוט לא נכון, יש לנו את האפשרות לפתח שיח על סבלם של בעלי החיים ולהמציא להם זכויות (מעבר לכך, אנו פשוט לא קרניבורים. אין שום דבר לא טבעי במעבר לטבעונות) חוץ מזה, המחבר איננו מטיף לצמחונות אידאולוגית, הוא מציג את האמת הקשה (ומעט מאוד ממנה) על תעשיית המזון מן החי, הוא לא מטיף לשינוי תזונה אלא הוא מציג כמה סבל עובר על בעלי החיים שהם גם בעלי מודעות כמותנו ואם הוא היה מטיף זה לא היה מהמקום של צמחונות בכוונה לשנות את הטבע לפיו אנו אוכלים בעלי חיים אלא לשחרר את בעלי החיים מאותן התעשיות.

 49. יובל נח הררי דווקא אדם חכם ולא בא לשלול אמונה או רעיון. הררי מדבר שהאדם המציא עולם מדומה כמו הכלכלה, המציא מטבע ושטרות ודרכם הוא משיג דברים חומריים, המצאה(לקחת נייר וברזל ולתת לו ערך שאין לו,ערך מנופח ומוגזם). מול העולם הקיים והפיזי, האדם ממציא דברים מתוך מחשבה שהוא יודע, אך הוא לא באמת יודע, זה משהו שעובר מדור לדור ואין אחד שבטוח במאה אחוז אם יש אמת. אנחנו קטנים וחסרי יכולות להוכיח דברים שאין יכולת להוכיח אותם. על הילודה ועל ישראל, אז אנחנו עם כל הכבוד למדינה המפוארת הזאת, לא ממש משפיעים על אחוז הילודה. עדיף לחקור מאשר לקבל דברים בצורה עיוורת. לבריאות

 50. השגות מעניינות ומעודדות שלא לקבל כל תיאוריה (לאו דוקא של הררי) כזה ראה וקדש, ויש בתובנה זו התקדמות מחשבתית להיות פתוח לרעיונות נוספים, תודה

 51. שלוש התייחסויות גולמיות:

  1. נבון טוען: "ככל מניפסט רלטיביסטי, גם לגבי "קיצור תולדות האנושות" ניתן לתמוה מניין הוא מגייס להט אידאולוגי כנגד כל להט אידאולוגי באשר הוא. הררי מציג את הטענה שכל האמונות הן "סיפורים" מומצאים בהתלהבות מלאת עונג,כמי שחושף את האמת העירומה בפני התמימים הנדהמים. אבל הטיעון שלו מביס את עצמו. כי אם כל טענה שאי אפשר למשש היא רק "סיפור" שהאנושות ממציאה, הרי גם הטיעון הזה עצמו הוא רק "סיפור". ואם כבר, יש סיפורים הרבה יותר מוצלחים ממנו. במילים אחרות: צריך לנתץ גם את המטא-נרטיב הקורא לנתץ את כל המטא-נרטיבים."
  אני דווקא חושבת שההיסק של נבון שגוי. אינני חושבת שהטיעון מביס את עצמו, אלא תומך בעצמו. בניגוד לטיעונים רבים כמו ההיגד הפוסט-מודרני "אין אמת אחת", שהם פרדוקסאלים כלפי עצמם, המטא-טיעון שכל טענה שאי אפשר למשש היא רק "סיפור" שהאנושות ממציאה מוכל בעצמו, ולא מנוגד לעצמו.
  לדוגמא: הטיעון "אין אמת אחת" מבקש להיות אותה אמת אחת, ולכן המשפט עצמו אינו מוכל במשמעות שאליו מכוון.
  לעומת זאת, הטיעון ""כל טענה שאי-אפשר למשש היא רק "סיפור"" היא טענה שלא ניתן לממש, ולכן רק מחזקת את עצמה, נותנת דוגמא לעצמה. במילים אחרות: אם המטא-נרטיב הקורא לנתץ את כל המטא-נרטיבים – מנותץ בעצמו, אין דוגמא טובה יותר ממנו.

  2. נבון טוען:
  " אם כך, הררי כנראה מניח שהספרים שלו לא באמת יצליחו. כי מה שהוא מכנה "סיפורים", כלומר: האמונות שלנו, יעבדו רק כל זמן שאנחנו מאמינים שהן אמונות אמיתיות ולא סיפורים מומצאים. באחד הסיפורים של אסימוב מגלה מדען שחוש ההומור של בני האדם הוא ניסוי שעורכים בנו חייזרים. באותו רגע מאבדים כל בני האדם את חוש ההומור שלהם. בדומה, הרי שאם נאמין להררי, מיד יפסיקו כל "הסיפורים" לשכנע אותנו, וממילא נפסיק לשתף פעולה, ונביא חורבן על המין האנושי. אם הררי מקווה שבכל זאת יש עתיד לאנושות, ומספריו נראה שהוא סבור כך, התקווה הזו כנראה נסמכת על ההנחה שקוראיו לא באמת יאמינו לו."
  לדעתי להבדיל מ"סיפורי" הדת אליהם מתייחס נבון, הררי מנסה להסתמך על "סיפורים" המבוססים באופן אחר, ולכן ניתן ניתן להפרידם מאותה משוואה גורפת. הוא קושר את טיעוניו בפילוסופיה אחרת, שאינה אמונית-דתית אלא אמונית-פונדמנטליסטית, זו הקוראת להאמין במה שאנו מסוגלים להוכיח באמצעות חושינו ו/או באמצעות המתמטיקה. כלומר "סיפורים" בעלי עקביות אמפירית. "סיפורים" שאת תוצאותיהם ניתן לחזות (משתי הבחינות) באמצעות כלים שברשות האדם. אמנם בבסיס אותם "סיפורים" עומדת אמנוה פונדמנטליסטית במספר אמיתות, אך ניתן להוכיח אותם באופן לוגי מסתבר בהתבסס על אילו. זאת, להבדיל מאמונות אחרות, הנשענות על אמונה בפני עצמה ואין לה עקביות אמפירית.
  אם כך, לעומת נבון לדעתי אין אמונה אחת, ויש להפריד בין היתר, בין אמונה דתית לאמונה פונדמנטליסטית-אמפירית. מכיוון שניתן לבחון באופן זה או אחר את האמונה השניה מבין השתיים, היא אינה נופלת להגדרה "סיפור". ולכן הקוראים יכולים להאמין לטענותיו של הררי, ואף נדמה שהם כבר מיישמים זאת.

  3. נבון: "איך אמור להיראות העולם במאה ה-21. בתיאוריה שהוא בונה אין מקום לדתות המסורתיות. עם זאת, הכוח הכי משפיע במישור הבינלאומי בעשור וחצי הראשונים של המאה הזו הוא דווקא האיסלם הקיצוני, שאין לו שום תפקיד במציאות העכשווית, כפי שמבין אותה הררי. ההשפעה של האיסלם הרדיקלי היא שלילית מאוד, אבל גם חזקה מאוד. איך מיישבים את התיאוריה עם המציאות? הררי מסביר שהמציאות מתעלמת מהתיאוריה, ולפיכך אין לה תוקף. ואולי דווקא הררי הוא זה שאינו מבין את העולם של המאה ה-21?"
  נבון עוד הפעם מבקש להנכיח גישה היסטוריונית יחידה ונוקשה, כזו שדנה בתקופות קצרות או כאלו שהשפעותיהן הן זמניות. הררי טוען שלאסלאם הרדיקאלי אין תפקיד במציאות העכשווית. זאת, מכיוון (שפרט לעיכוב ההתפתחות האנושית בשל מלחמות ו/או במקרה קיצוני הרס העולם) אין ביכולתו של האסלאם לגרום לשינוי בעצמו. דיון בדבר עיכובים בהתפתחות, היא תפלה. זאת מכיוון והיא סוטה מנושא הספר והוא ההתפתחות עצמה, כמו גם שההתפתחות הזו תקרה בין כה וכה. הרס העולם הוא בדבר אנומליה שיכולה להתקיים בכל תקופה מול כל קבוצה רדיקאלית, ובמקרה כזה מילותיו של הררי ישרפו יחד עם העולם בכל מקרה. לכן אין לדון במקרה קצה זה.

 52. שאפו גדול בהחלט לחיים נבון על התגובה המנומקת היטב ורחבת ראיה.
  הצבעה ממוקדת על חלק מהכשלים המרכזיים בתזה של הררי.
  ברם אולם, יש מקום לתזה של הררי, ולביקורת, כי הרי בסופו של דבר ההיסטוריה לא קוראת ספרים אלא מתרחשת מעצמה.
  כך גם ההיסטוריה, המקומית כאן, שגם היא תשנה את פני האזור והחברה בטווח הקרוב, לא כפי שרובנו צופים, וודאי לא כפי שרובנו רוצים- שקט ושלום…

 53. הטענה העיקרית של הררי הינה כי הדתות כמו גם תפיסות אידיאוליגיות – קומוניזם, קפיטליזם וכו'
  הינן אמונה בסט ערכים הגבוה מכולנו המכתיב סדרי עולם.
  היהדות והתנך מקבלים מקום נכבד ב' היסטוריה של המחר'.

  ישנו מקום לסט ערכים כזה או אחר, בעיקר באם משרת את האדם ולא יישות וירטואלית כזו או אחרת.

  מומלץ לקריאה!

 54. בדבר אחד הוא צודק, הדת תהיה אפיזודה חולפת בתולדות האנושות. אתם רואים כאן ועכשיו. הררי רואה על פני עשרות אלפי ואולי מאות אלפי שנים. הקידמה תנצח בסוף.

 55. רוב הישראלים לא מאמינים באלוהים. וגם הדתיים הם קטני אמונה..

 56. הספר של הררי, כמו כל טקסט אחר שקודם לו, איננו מקודש ואיננו חף מטעויות. אך אין בטעויות שיש בו כדי להוכיח קיומו של אל…
  לו רק כותב המאמר היה מתייחס באותה רמת ביקורתיות כלפי התנך…כלפי הקוראן או כלפי כל טקסט דתי…
  תמיד זיכרו שאנו יהודים לא בגלל שבחרנו אלא בגלל שהורינו הם כאלו… לו נולדנו להורים מוסלמים במצרים – היינו כפי הנראה מוסלמים מאמינים…והיינו מאמינים בג'יהד וגן עדן עם 72 בתולות… לו נולדנו להורים נוצרים – היינו מאמינים בישו…החינוך הדתי מתאפיין בשטיפת מוח ובשמרנו מחשבתית…
  כח הכבידה הוא תזה מוכחת – תנועת כוכבי הלכת סביב השמש מוכיחה זאת, עוד ראיות רבות אחרות…
  האלקטרון הוא תזה מוכחת – המחשב שאני ואתם משתמשים בו מוכיח זאת , יחד עם עוד ראיות רבות נוספות.
  יגלים אלקטרומגנטים הם תזה מוכחת – הפלאפון, הטלויזיה , הווייפיי הם רק מקצת הראיות המוכיחות…
  כך גם לגבי תורות מדעיות נוספות, כמו תורת יחסות, תורת קוונטים…
  כולנו מוזמנים לנסות להפריך מי מהן… ומי שיצליח יזכה בפרס נובל ובתהילת עולם…
  אלוהים – זו תזה שאיננה מוכחת… או שישנו, או שאיננו…
  תחת הנחה שיש אלוהים, אז האם העם היהודי הוא העם המועדף עליו?? לצערי הרב נראה לי שלא…משה רבינו תמיד נהג לטעון כנגד בורא עולם "למה יאמרו בגויים?". כלומר, אל תפגע בעם ישראל – כדי שלא יגידו בגויים – "איה אלוהיכם?". אחרי 2000 שנים של סבל והכחדה של מרבית העםהישראלי והיהודי, גם הגויים וגם היהודים שואלים "איה אלוהיכם/אלוהינו?"

 57. יובל אכן נראה כמטיף… וזה חבל כי הספר מעולה. תיקונים למה שרשמת פה:
  1. המהפכה החקלאית התרחשה לפני כ 12000 שנים ולא 10000 כפי שכתבת (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neolithic_Revolution)
  2. מהפכה נוספת שחשיבותה מודגשת היא המצאת הכתב לפני כ 5000 שנה.

 58. הררי, עלה פפירוס נידף ברוח ההיסטוריה.
  לא יותר.
  ד"ש מאובמה

 59. נו, קשה למאמינים לקבל את האמת המרה.
  כן, כל הדתות והאלילים הם פרי דמיונו והמצאתו של האדם.
  ככל שאת "התחלת היקום" לא ניתן להפריך או לאמת, הדתות הן מופרכות מיסודן, מלאות בכשלים לוגיים ואחרים.

 60. אני במקצועי עו"ד ובני הבכור (28) אגרונום אנחנו צופים בצוותא בסדרת ההרצאות של פרופ' הררי שניתנה באוניברסיטה העיברית והמבוססת על ספרו.
  אני חייב לומר שאני מתרשם מההרצאות ומהתיזה המועלית בהן ולא פחות מדברי הביקורת המאזנים במידה מסוימת את התיזה המועלת. במיוחד האמור לעניין סוד התודעה שהיא מעבר למוסבר בתיזה של פרופ' הררי
  שא ברכה, שנה טובה וגמר חתימה טובה
  אבי

 61. "התודעה אינה ניתנת להסבר במונחים מטריאליסטיים, והקשר בינה לבין עולם החומר הוא תעלומה בלתי ניתנת להבנה"

  רק על ידי מי שאינו מעונין להבין. ההסבר פשוט ואין כל סתירה בינו לבין הגישה הדטרמיניסטית-מטריאליסטית: התודעה מנהלת את המוח והמוח – את האורגדאניזמים האלה שנוצרו בדרך האבולוציה. לא הגיוני שהאבולוציה תבנה רובוטים בלי שתיצור להם מחשב שינהל אותם, נכון?

 62. נכתב לפני כ-13 שנה

  יום כיפור נראה לי אחלה יום להשיק את ספינת הרהורי בכל מה שקשור באלוהים, דתות, צביעות, כח והתפקיד שאני מוכן לקחת ב"משחק החיים".

  נראה די הגיוני שהבריאה לא נוצרה מעצמה. נראה שבאמת יש יד מכוונת שהבריאה היא הפרויקט שלה. היד הזו היא מה שאנחנו קוראים לו אלוהים. לפי מה שאנחנו מצליחים לראות, עם הכלים הדלים שניתנו לנו, אנחנו באמת הדבר הגדול ביותר בתוך הפרויקט שלו. מהי הסיבה אם כך שיש מחלות בעולם? למה הוא ממית את היצורים הכי נעלים בפרויקט שלו? אם נסתכל עליו כעל הורה, לא סביר שהוא ימית חלק מילדיו. אם נסתכל עליו כעל מנהל פרויקט, לא סביר שהוא יפוצץ את כיתת המחשבים בבית הספר שהוא בונה. האם מנהל הפרויקט שלנו לא מצליח להשתלט על העניינים?

  נניח שאני הקטן, באמצעות הכלים ש"הוא" נתן לי, הייתי נדרש כקבלן משנה להקים איזה גלאקסיה קטנה חדשה, הכוללת כוכבון עם חיים אנושיים. הייתי מת על המקום. מזל שהוא קיים כדי להציל אותי. לאחר שהתאוששתי גיליתי שדרישת סף היא שהפרויקט יחזיק מעמד כמה מיליארד מיליארדי שנים, ושיש לי כמיליון שנה להתארגנות.

  הדרישות נראו לי מטורפות אבל … נמצאו הוכחות לקיום יצורים אנושיים "הומנידיים" לפני כ-18 מליון שנה. אני לא כל כך מבין איך זיהו אותם אבל האם לא יתכן שקצת יותר קשה לזהות שרידים ש"שכבו בשמש" מליון שנה קודם לכן. ומה עם אלה שהיו עוד 50 מליון שנה קודם? מתי יגלו שה"קמח" הצהבהב שנמצא על מחבת בטימבקטו הוא שרידי אדם קדמון בן 30 מליון שנה?

  אני מתאר לעצמי שתוך חמש שנים, כשיהיה כבר פנטיום 7, נצליח לגלות גם את השרידים בני 25 מליון שנה.

  נסחפנו? לא! הקמת גלאקסיה קטנה זה לא דבר פשוט. כדי להתארגן נכון לניהול הפרויקט צריך תוכנה לניהול זמנים. וואוו, לפני כ-60 שנה (שבריר שניה יחסית לתקופות שמדובר בהן) לא היה מחשב ולא היתה פצצת אטום, ולפני 2010 שנים (כמה שניות) ישו לא היה קיים. קשה לדמיין מה היה קורה אם
  ב-1945 היה מתברר שגם להיטלר ואולי גם ליפאנים יש פצצה גרעינית. מי היה נשאר כדי לכתוב על כך?

  בקצב הזה אני עלול למות לפני שאספיק להקים את הגלאקסיה. אלוהים עלול למצוא את עצמו בלי קבלן משנה לפרויקטון הזה. יום כיפור היום. יותר בטוח לרוץ (סליחה, ללכת) לבית הכנסת במקום לכתוב שטויות ליד המחשב, ולהגיד כל כך הרבה פעמים את המילה "אלוהים"? ניחשתם נכון, החלטתי בכל זאת להמשיך לכתוב.

  אתם יודעים למה? אני סומך על אלוהים שידע להבחין בין חשוב יותר לחשוב פחות. הרי מדובר בהקמת גלאקסיה. נכון שמה שהוא בנה עד כה זה הרבה יותר מגלאקסיה אחת קטנה אבל אם אני לא אספיק בגלל איזושהי פצצת אטום מסכנה, הוא עלול להזדקק לשני מנהלי פרויקטים. מתגנבת לי איזו מחשבה שהוא גם יודע שאני מעריץ שלו. שהוא יודע שאני יודע ש"פנטיום 7" (בשם זה או אחר) כבר הופיע בעולם שלו במקביל לפצצות אטום המון פעמים. בדיוק כמו שקראו לו (כל כמה אלפי שנים) כבר ב"אלף שמות". אני אמנם לא מאמין בשטויות האלה של יום כיפור אבל אני מאמין בו לא פחות מכל אחד אחר.

  אצלי יש לו רקורד מכאן ועד הודעה חדשה. היכולת הזאת לברוא את האדם כך שישמש מין "טייס אוטומטי" שמנהל את תת פרויקטון כדור הארץ היא מדהימה. בגוף האדם "שהוא לא משהו" המשמש לפעולות הבסיסיות לצורך חיי היום יום הוא הכניס "קופסה" משוכללת יותר מזו של החיות האחרות. הוא הכניס מנגנון הגורם לכך שכל תחושת כוח גורמת להנאה ולרצון להשיג יותר כוח. את השאר הוא משאיר לנו. לדעתי, לא אכפת לו מיהו ג'ורג' בוש, מי האפיפיור ומתי חל יום כיפור. יש לו מספיק גלקסיות וכוכבונים לטפל בהם, ואסור לו להתעכב על זוטות..

  מנגנון ההנאה מכוח התחיל בכך שמספר סיפורים אחד ראה שהאנשים מתקבצים סביבו כל ערב ומביאים איתם גם מזון עבורו. מה עשה? הושיב לידו את אלה שהביאו אוכל טוב יותר. אלה שכישרון הבישול שלהם לא היה "משהו" נאלצו לשבת רחוק או לתרום לו בדרך אחרת. התוצאה היתה שככל שהשקיע יותר באיכות הסיפורים כך גדל כוחו. לאט לאט רבו מספרי הסיפורים והשתפרו הטבחים, ומספרי הסיפורים ובעלי המסעדות תפשו כח.

  רוב הקהל אוהב סיפורי נסים ונפלאות. חלקים קטנים יותר אוהבים סיפורי היסטוריה, פילוסופיה ומדע. בכל חוג כזה התבססו מספר מובילים שכוחם הלך ונעשה רב משל האחרים. מידי פעם נוצר הצורך לגשר בין סיפורי הנסים והנפלאות לבין סיפורי המדע.

  היתרון הגדול של מספרי הנסים והנפלאות על מספרי המדע הוא שתוכן הסיפור שלהם מייצר את השליטה שלהם על המאזינים. אנשים מאמינים מוכנים לזרוק אבנים ולהרוג את נהג האמבולנס עם החולה שבתוכו כיון שהוא נוסע ביום כיפור…, ואולי לבקש סליחה על כך ביום כיפור הבא. אחרים מוכנים לנדות, להחרים ולסקול את אלה שאינם מכבדים את מספרי הנסים והנפלאות.

  כדור הארץ הקטן שלנו הוא כה עמיד שמרכיב מנגנון "הטייס האוטומטי" הנמצא אצל כל אחד מאיתנו מספיק כדי לקיים אותו. תאוות הכוח שלנו מהווה מזון לצבירת הידע הדרוש לקיום כדור הארץ. כרגע חיים על כדור הארץ מעל ששה מיליארד איש שתפקידם לתחזק את הכדור ברמה טובה. הידע הטכנולוגי שנצבר מאפשר תקשורת תחבורתית ואלקטרונית ברמה גבוהה. היות שכך, קצב רכישת הידע הנוסף הולך וגדל. הידע והטכנולוגיה הרפואיים גורמים לקצב גידול אוכלוסיה מואץ מדי. חייב להיות משהו שיעצור את התהליך לפני שהכדורון של אלוהים יפגע.

  אחד ממנגנוני הבלימה של קצב גידול האוכלוסיה הוא מחלות, אך אין ספק שהמנגנון העיקרי המשמש למטרה זו הוא הדתות. אלו נוצרו כמובן כתוצאה מהקופסה המיוחדת שלנו ששולט בה המנגנון המפיק הנאה מכוח וגורם לנו לרצות להשיג עוד כוח.

  לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שאלו הם מפעלי הרג שעושים באמצעות מלחמות הדת עבודה "טובה בהרבה" מזו של החידקים, הוירוסים, חיות הטרף
  ואסונות הטבע. המפעל האחד קורא לבוס שלי אלוהים, השני קורא לו אללה והשלישי קורא לו ישו. הבוס שלי דוקא מבסוט מזה. הטייס האוטומטי שלו מתפקד עשר. המשימות שלהם הן ליצור ספרים, לערוך תפילות ודרשות, להגדיר אדמות קודש. ליצור קבוצות כח שבמקרה "הטוב" מטילות חרם על מי שלא נשמע לכללים שלהם ובמקרה "הרע" הורגות אותו.

  תפקיד האדם הוא לאזן את העולם דרך פעולות מתוכננות המשרתות את צרכיו. הוא הורג את החיות המפריעות לו או המשמשות לו מזון אך לא משמיד גזעים שלמים. הוא אינו מתרבה במידה מסוכנת העלולה לחסל את תפקוד המערכת. אין ספק שהבוס שלי בנה מערכת מדהימה המכילה אינסוף יצורים מתוחכמים שכולם ביחד מצליחים לקיים אותה מליוני שנים. "הטייס האוטומטי" הוא מושלם. המוח עם הפטנט הזה של הנאה עקב כוח…

  1. יש כל כך הרבה דברים לא נכוננים בתגובה הארוכה שלך שקשה לבחור במה להתחיל.

   אולי בזה שמלחמות לא הרגו כל כך הרבה אנשים כמו שנדמה לך וכאשר הן הורגות זה לרוב גברים. אבל אין בעיה לגבר אחד להרבות הרבה נשים. ההשפעה של מגפות ומחלות לעומת זאת היא הרבה יותר דרמטית. עד שנת 1880 כ 40% מהילדים שנולדו כילדים בריאים בגרמניה מתו לפני גיל חמש. בזמן מחלות זה גדל עוד יותר. בפלישת הספרדים לדרום אמריקה מתה 97% מהאוכלוסייה משילוב של שלוש מחלות שהאירופאים הביאו איתם.

   לא צריך ליצור גלקסיות – הן נוצרות מעצמן – על ידי שילוב של כוח כבידה , פיזור לא אחיד של חומר ועל ידי הכוח הגרעיני החזק והחלש. באופן כללי לא תמיד צריך יד מכוונת כדי ליצור סדר – יש תהליכים של סדר ספונטני (ארגון עצמי) – כמו שאם תיקח קופסא עם גרגרים קטנים וגדולים ותנער אותה תמיד הקטנים ירדו למטה והגדולים ישארו למעלה.

   דתות אחריות דווקא לגידול אוכלוסין על ידי ציווי דתי להוליד הרבה ילדים.

   המין האנושי מתרבה בקצב מעריכי ב-200 השנים האחרונות. בזמן זה הוא החל את "הההכחדה ההמונית בהולוקון" הכחיד כבר הרבה בעלי חיים וצמחים, ועוד הרבה יותר נמצאים בסכנת הכחדה . היום רוב החיות הגדולות כולל פילים, אריות, קופים גדולים קרנפים נמצאים בסכנת הכחדה. המין האנושי גם משבש את מחזורי היסודות בטבע – מחזור הפחמן (התחממות עולמית, החמצת אוקיינוסים) מחזור הזרחן והחנקן (הרעלות של אגמים ונהרות) לא יודע איך הגעת למסקנה שזה לא מסוכן , דוח מצב הטבע העולמי יצא בשנת 2019 על ידי עבודה משותפת של מאות מדענים. לפי הדו"ח, הטבע והתרומות החיוניות שהוא מספק לבני האדם, שכוללים את מגוון המינים ואת השירותים והתפקודים של המערכות האקולוגיות מתדרדרים ברחבי העולם כולו. השפעות שמעודדות את הרס הטבע האיצו ב-50 השנים האחרונות.

   לפי הדו"ח פעילות האדם כבר השפיע בצורה משמעותית על 75% מהשטח היבשתי של כדור הארץ, ועל 40% משטחי הים. כ-87% מבתי הגידול הלחים (ביצות ואזורים דומים כמו אגם החולה) הושמדו. עקב פעילות האדם קצב הכחדת המינים הוא הגבוה ביותר ב-10 מיליון השנים האחרונות.

 63. מאמר זה מונחה על ידי אמונה דוגמטית (שרצוי היה בכל מקרה לנפות ממנו כמה מעידות לשוניות מביכות). על מה מתבססות הטענות כי: "התודעה אינה ניתנת להסבר במונחים מטריאליסטיים, והקשר בינה לבין עולם החומר הוא תעלומה בלתי ניתנת להבנה. האם עצם העובדה הזו אינו מערער את היומרה להסביר את העולם על בסיס חומרי בלבד?". האמור איננו עובדה ולפיכך הוא אינו מערער דבר. תודעה איננה תעלומה והיא אינה בלתי ניתנת להבנה. התהליכים החומריים המורכבים של הביולוגיה, דווקא הם התעלומה הגדולה. אבל התודעה? האם אי פעם מישהו צפה (להבדיל מ – האמין) בתודעה מנותקת מחומר? תודעה היא פעילות מורכבת ביותר שמתרחשת בבסביבה מולקולרית של "פחמן ומים". היא קורית אך ורק בתוך החומר והיא איננה אפשרית בלעדיו. אין כל עדות לקיומה של תודעה לא מטריאלית. כל טענה כזאת היא ספקולציה פרימיטיבית, הנובעת במרבית המקרים מעיצוב תודעתי כפוי, אשר לא יהיה הוגן להאשים בו את בעל התודעה. על אותו משקל ניתן לטעון, שהקשר בין תוכנת מחשב לבין חומרת מחשב הוא "תעלומה בלתי ניתנת להבנה". מחד – רצף וירטאולי לחלוטין של ביטים בינאריים. כשלעצמם – אין בהם כלום. מאידך – הם גורמים לדבר אמיתי לגמרי להתרחש בחומר (לדוגמא – התמונה הנצפית ברגע זה על מסך המחשב שלי). אינני מצוייד אישית בידע מספיק כדי להבין כיצד זה באמת קורה. אבל קיים אי שם מישהו שיודע.

 64. הספרים הללו אינם 'ספרי עיון מעולים. הם כתובים היטב, מחכימים, מעניינים ולא שגרתיים'.

  הם ספרי הגות פוסט מודרניסטית, בלבוש קל ומסווה. אלה למעשה ספרי ביטוי לשמאל החדש (שלא קשור בדבר לשמאל של שנות הששים ולפני, או הסוציאליסטי או הקומוניסטי), שעוסק ב'אחר' ב'קורבן' ובהתנגדות לכל מסורת שהיא.

  אמנם גישת המחבר היתה דתית, אבל אין טעם לעסוק בדת כי מבחינת הררי, דת היא דבר שקיים בכל מקום, וגם המדע הוא 'דת' וגם הקפיטליזם הוא 'דת', וכולם מראים על הקיום הפוסט-מודרניסטי והרליטיוויסטי של כולם.

 65. מדהים! נהנתי לקרוא.
  גם אני נכנסתי לשוק כשקראתי את השורות בהן מדבר הררי על הנשמה. פשוט לא הצלחתי להבין אם הוא רציני או צוחק. יומרני כ"כ, לא אהבתי בכלל את השורה הזאת. מעבר לכך אכן מדובר בספר שזורק אותך להרבה כיווני חשיבה מאוד מעניינים ומפתח ברמה האישית, אך עלול להציב את האדם בפני שאלות קיומיות עמוקות וקשות שיובילו למצבים של חרדה ודכאון לא מוצדקים.

 66. גם בפרק שעוסק בקפיטליזם יובל לא התאפק והשתמש במונחים סוציאליסטים כמו שכר הוגן

 67. אני חולק על הטענה שהתודעה אינה ניתנת להבנה במונחים מטריאליסטיים. אנו נמצאים בשלב שבו האנשות מבינה יותר מאי פעם את מבנה המח והתודעה (כמובן שעדיין לא לחלוטין) במונחים מדעיים ומחקריים של איבריל במח ותגובות כימיות, מערכת העצבים וכיוצא בזאת. לא קשה למצוא באינטרנט מקורות מידע מוסמכים בנושא.
  כמו כן, נאמר שהתודעה נחוצה לשרידתינו, ונשאלת השאלה מדוע היא התפתחה. עצם שיאלת השאלה מעיד בחוסר הבנה של רעיון תורת האבולוציה. באבולוציה מוטציות קטנות מתרחשות באופן עצמאי בהבאת צאצאים ובמשך הזמן נוצרים שינויים. השינויים הם לעיתים חסרי שימוש, חסרי עזר בהשרדות האורגניזם. לא כל האיבריים והתכונות של בני האדם חיוניים להשרדותנו. גם אנחנו, כמו בעלי חיים אחרים, בעלי סקפטרום מסויים של תודעה. תודעה היא לא בינארית: או שישנה או שאיננה, לבעלי חיים יש תודעה פשוט במידה שונה על ספקטרום התודעה. מידת התודעה היא פונקציה של גודל המוח, ובפרט איבריים מסויימים, מבנה המוח, ועוד.

 68. אני חולק על הטענה שהתודעה אינה ניתנת להבנה במונחים מטריאליסטיים. אנו נמצאים בשלב שבו האנשות מבינה יותר מאי פעם את מבנה המח והתודעה (כמובן שעדיין לא לחלוטין) במונחים מדעיים ומחקריים של איברים מוחיים ותגובות כימיות, מערכת העצבים וכיוצא בזאת. לא קשה למצוא באינטרנט מקורות מידע מוסמכים בנושא.
  כמו כן, נאמר שהתודעה נחוצה לשרידתינו, ונשאלת השאלה מדוע היא התפתחה. עצם שיאלת השאלה מעיד בחוסר הבנה של רעיון תורת האבולוציה. באבולוציה מוטציות קטנות מתרחשות באופן אקראי בתהליך הבאת צאצאים ובמשך הזמן נוצרים שינויים במבנה האורגניזם. השינויים הם לעיתים חסרי שימוש, חסרי עזר בהשרדות האורגניזם. לא כל האיבריים והתכונות של בני האדם חיוניים להשרדותנו. גם אנחנו, כמו בעלי חיים אחרים, בעלי סקפטרום מסויים של תודעה. תודעה היא לא בינארית: או שישנה או שאיננה, לבעלי חיים יש תודעה פשוט במידה שונה על ספקטרום התודעה. מידת התודעה היא פונקציה של גודל המוח, ובפרט איבריים מסויימים, מבנה המוח, ועוד.

 69. ביקורת משתלחת, קטנונית ("שימו לב איך הררי מזכיר את כל הדתות חוץ מ…"), עמוסה בארס פאסיבי-אגרסיבי, שטיעוניה עמוסי הכשלים הלוגיים אינם מנומקים בצורה שאפילו תתחיל להניח את הדעת, ולחילופין מנסים ללא הצלחה לתקוף את טיעוניו של הררי דרך התפלפלויות פילוסופיות מעגליות וחסרות כל ערך מכגון "אבל הטיעון שלו מביס את עצמו. כי אם כל טענה שאי אפשר למשש היא רק “סיפור” שהאנושות ממציאה, הרי גם הטיעון הזה עצמו הוא רק “סיפור”. ואם כבר, יש סיפורים הרבה יותר מוצלחים ממנו. במילים אחרות: צריך לנתץ גם את המטא-נרטיב הקורא לנתץ את כל המטא-נרטיבים". איזה מזל שיש מטא-נרטיבים שאפשר לקשקש עליהם כמה שורות כדי שיחשבו שיש מספיק ערך אינטלקטואלי בדבריי.
  מאד מפתיע לקרוא זאת מעוד אולטרה-תאיסט מתנשא שפגעו לו בקודש המיתולוגיות המסוימות שבמקרה נולד אליהן.

 70. הכתב ״שכח״ שהמדינה שעליה הוא רומז, שהיא טכנולוגית ומערבית וגם ״התברכה״ בילודה גבוהה – מפולגת בצורה כזו, שבה אלו שהן מערביים וטכנולוגיים אינם אלו שמביאים הרבה ילדים (בדומה לשאר המדינות המערביות), ומאידך אלו שמשריצים ילדים אינם טכנולוגים ואינם מערביים, אלא בורים גמורים ופרזיטים שבוודאי לא יצעידו את המדינה קדימה. ולכן התחזית של הררי עודנה עומדת בעיניה.

 71. מאמר שטחי למדי. האם ניתן להסביר את פעילות המחשב באמצעות עולם "חומרי" – זה די מסובך – צריך לתאר גם העולם הלא חומרי של התכנה ולא רק את הרמות של שערים לוגיים – כי זה יותר מידי מסובך – המסקנה מכאן היא שהתוכנות במחשב הן קסם? לא צריך להניח קיומה של נשמה מסתורית.

  הררי לא מזלזל בכוחם של סיפורים – הוא פשוט אומר שכדי לשתף פעולה בקבוצה שגדולה מ-500 אנשים צריך סיפור מספיק טוב שיאחד אותם לקבוצה אחת. הסיפור יכול להיות דמיוני יותר או פחות – בדרך כלל אנחנו נוטים לזלזל בסיפורים רחוקים יותר מאיתנו – אבל חייבים סיפור.

 72. ביקורת מעולה, יש לציין שרק קצה קצהו של הקטגוריה שניתן להעמיד מול הררי אבל גם זה משהו. שלא נשכח: 1. מדובר באדם שניכס לעצמו מאות פריטים המופיעים בספרות של סופרים, היסטוריונים ואנתרופולוגים אחרים מבלי להעניק להם קרדיט. 2. דעותיו אינם מקוריות אלא אופן הצגתם הפרובוקטיבי. 3. המושך בספרים אינו תוכן הדעות שהיו קיימות תמיד אלא האשליה שהררי מעניק לקוראיו: שניתן להבין את ההיסטוריה בכזו קלות ולנבא גם את העתיד במהירות וביעילות. ולא היא. 3. הפישוט הרדוקטיבי האלים שהוא נוקט בהיסטוריה מרוקן את התחום מתוכן. הטקסט נבוב, עלוב, מתעתע. ניתן לסתור את כולו למי שיש כוח לשעמום הזה. 4. מדובר באדם צבוע, פתלתל ושרלטני, חסר כל אחריות לידע או לאמת ואין זה פלא שהצטרף לאותם סופרים אשר הגנו על ידי עיוות המילה הכתובה על משטרים דכאניים והרסניים, וזאת במקרה של תרגום הספר שלו לרוסית. מעשה זה הוא בלתי נסלח, קיצוני ביותר ויש לתמוהה כיצד לא הפך עליו את גורלו. המין האנושי תמיד התלהב מקולות סוחפים וזו דוגמא נוספת. 5. הטיעון המטריאליסטי הוא טיפשי מאוד. אם אשלייה מזיזה מציאות ומכוננת אותה כיצד מבחינים בינה לבין כוחות "ממשיים" כדוגמת אבולוציה או מאבק זכרים על נקבה?

 73. בספר שלו 21 מחשבות על המאה 21 אני מוצא עצמי שוב ושוב קורא דעה/פרשנות של הכותב שמתאר מצב עתידי של האדם האנושי אל מול אדם מחשב/מחשב בשוק העבודה. בנושא זה מתאר הכותב את מצבו של האדם (הכותב מכנה אותו המעמד המיותר) הרגיל שמתייתר לחלוטין אל מול מציאות שאלגוריתמים ורובוטים יתפסו את מקומו בשוק העבודה, וייתרו אותו. ואני חושב שהמחבר שבוי עדיין בתפיסת המציאות בכלים מיושנים מה שמפריך לחלוטין את התאוריה שלו. על פי דעתו של המחבר, האדם חייב לצאת לעבוד. למה??. לא יכולה להיות מציאות שבה האדם לא יצטרך יותר לעבוד?, הרי רובוטים ואלגוריתמים יבצעו במקומו את מרבית העבודות. מי קבע שאדם אנוש חייב לצאת לעבוד? האם אי אפשר לחשוב על אפשרות שממשלות ישלמו לאזרח תשלום חודשי כדי למשל לשבת ללמוד?, לטייל בעולם ולגלות מקומות שבהם הוא עדיין לא היה? וכו'. הקונספציה שהאדם חייב לעבוד הינה קונספציה מיושנת בה חוטא המחבר כאשר הוא מנסה לחזות את עתידו של האדם. כדי לחזות עתיד חייבים מחשבה יותר מעמיקה ומאתגרת.

 74. נתת להררי תשובה כמו שצריך.
  התזה השקרית שלו שבנויה על הזיות תחלוף כמו המיתולוגיה היוונית.

 75. הספר הומלץ על ידי אובאמה כי הוא מזרע עבדים לפי התנך, מצא חן בעיניו לצאת המגבלה שלו.
  כנ"ל נוח לשוטים להאמין בדת הכפירה, כי חיי הפקרות נעימים להם, אבל בסוף צריך לשלם את החשבון.

 76. חיים נבון. התגובה שלך לספריו של פרופ' יובל נח הררי היא ראויה יחד עם זאת השימוש במילה "סילוף" אולי חמור משום שמאחרויו מסתתרת כוונה זדונית. האומנם הררי רוצה לסלף את ההסטוריה?. הפולמוס שנוצר סביב ספריו מעיד על הצלחתו. הוא גורם לנו לחשוב ולהרהר. סיביב ספריו וספרים אחרים בתחום מדעי הרוח והפילוסופיה נתקשה לייצר קונסנזוס. במדעים המדוייקים אנו עושים שימוש בשגיאות בכדי תאר את גבולות הגזרה של טענותינו. מה אם כן השגיאה הקשורה למשל לטענה שהתרומה של היהודים לאנושות היא קטנה (מתוך ספרו – "21 מחשבות במאה ה- 21" ). זו שאלה שבכלל מביאה לחשוב כיצד נמדדת תרומה לאנושות. טענות איכותיות רבות נאמרות באמצעות מומחים שונים וללא אנדקס הולם העומד מאחרויי הטענות הללו נתקשה להגיע להסכמה.

 77. אני חושב שיש פיקשוש בפרשנות של דברי הררי ש"הכל סיפורים". אינני יודע אם הררי הוא רלטביסט (זה לא נובע במישרין מ"קיצור תולדות האנושות) אבל למעשה הגישה שלו לתפיסת המציאות היא בדיוק ההיפך ממטריאליזם, ולמעשה מציגה את המציאות כפי שנתפסת על ידי האדם כאוסף של אמונות.

  הררי טוען בספרו שהתפיסה של המציאות איננה מצומצמת למציאות הפיזית. בני אדם טוו סיפורים (לשון אחרת: אמונות) ומבחינתם סיפורים אלו הם המציאות. זו בפירוש אינה גישה מטריאליסטית. גם אם ניתן לפתח אותה לכיוון רלטביזם, הררי, לפחות בספר הראשון, לא עושה את זה. הוא מציג השקפות מתחרות בעלות מוסר שונה אחת משל השנייה, ומאד ברור מספרו באיזה מוסר הוא תומך.

  אינני מחבב את הררי. הוא דוגמטי ומציג מצג שווא של נקיון כפיים (בעודו משמיט את הביקורת על פוטין מהמהדורה ברוסית), אבל לטעמי הביקורת הזו נבחה מתחת לעץ הלא נכון.

 78. היה מן ההגינות שחיים נבון יגיד שהוא אדם מאמין ותוקף זאת מנסה לערער על הספר כי סותר את עולמו בזה שהספר אומר הכל דמיון. ז נקרא גילוי נאות.

 79. שפת המלים ושפת המספרים.

  המהפכה הלשונית של פרופ' יובל נוח הררי, מעולם לא התרחשה, מכיוון
  ששפת המלים האנושית הקיימת כיום היא שפה של שמות.

  כל מלה בשפה האנושית , היא רק צירוף של אותיות, וכל צירוף כזה, יכול למלא רק תפקיד של שם.

  אז איזו מהפכה יכולים ליצור צירופים של אותיות ? .

  צירוף של אותיות הוא צירוף של אותיות, וזה הכל.

  כל מילה בשפה האנושית היא רק שם, וזה גבול יכולתה.

  שפת המלים האנושית, לא יכולה ליצור מהפכה.

  שפת המספרים האנושית, כן יכולה ליצור מהפכה.

  מדוע ?
  כל מספר מביע כמות ערטילאית, ושפת המספרים מאפשרת להביע כל כמות שנרצה, באופן מדויק.

  יש בעולם שני מדעים מדויקים, והם הגיאומטריה והפיזיקה.

  שפת המספרים מתארת אותם בדיוק רב.

  שפת המספרים יצרה את המהפכה המדעית לפני 500 שנים.

  שפת המלים לא יצרה כל מהפכה, אלא היא רק יצרה צירופי אותיות חדשים ללא הגבלה.

  אין במציאות מדע של צירופי אותיות.

  לכן, המהפכה הלשונית של פרופ' יובל נוח הררי, מעולם לא התרחשה.

  א.עצבר

 80. ה”אמת החילונית” של הררי – מניפסט של בורות : להלן מאמר תגובה למאמר של הררי ב"ידיעות" משנת 2015 שמסכם ועונה במאמר אחד ארוך על כל הטיעונים השקריים הרבים של הררי. אדון הררי הוא פשוט בור ושקרן מיקצועי…כמה חבל שכל-כך הרבה אנשים חושבים שיש איזה ערך לגיבוב המילים שלו…

  https://rationalbelief.org.il/%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a4%d7%a1%d7%98-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa/

 81. ניפוץ הפוסטמודרניזם באמצעות טיעון לוגי פשוט.
  טענת הפוסטמודרניזם/רלטיביזם מוסרי: "אין אמת".
  אם אין אמת, גם הטענה "אין אמת" איננה אמת, מכאן שהיא שקר, ולכן יש אמת. מש"ל.

 82. הררי טוען שכל מה שלא מוחשי הוא "סדר מדומיין" או לא קיים באמת במציאות. זה כמובן שגוי.
  האמיתות המתמטיות אינן מוחשיות, אלא מופשטות, וכמעט כולם יסכימו שהן שרירות וקיימות: 1+0=1 בין אם קיימים בני אדם שיודעים זאת ובין אם לאו. ואם הררי ינסה להתחכם ולומר שהמספרים איכשהו קיימים מוחשית כי אפשר לספור אבנים, המתמטיקאים בנו קבוצות אינסופיות גדולות כל כך שאפילו אי אפשר לתאר את כל איבריהן במילים, אותיות, מספרים או סימנים.

  לכן, כמו שקיימים דברים לא מוחשיים כמו המתמטיקה, אמיתותיה והיישויות שבהן היא עוסקת, כך ייתכן שקיימים יישויות מופשטות כמו אלוהים, נשמות ותודעה.