הוצאת המסתננים מישראל היא גם חוקית וגם מוסרית

מדינת ישראל, ככל מדינה ריבונית אחרת בעולם, רשאית לקבוע מי יבוא בשעריה ומוסמכת להרחיק מתחומה גנבי גבול לא רצויים

נכנסו לישראל באופן לא חוקי. מסתננים בגינת לוינסקי | פלאש90

בעיית ההסתננות מאפריקה לישראל נמצאת על סדר היום הציבורי כבר יותר מעשור, איך עיקר העיסוק והדיון הציבורי בנושא סובל מכמות ניכרת של מידע מוטעה. ההסתננות אמנם החלה כבר בסוף שנות התשעים כטפטוף, אך הפכה החל מ-2007 למבול ונבלמה רק ב-2012 עם השלמת בניית הגדר בגבול מצרים.

לפי פרסומי רשות האוכלוסין וההגירה, נכון לחודש אוקטובר 2017, שוהים בישראל כ-38 אלף מסתננים רשומים, לא כולל ילדי מסתננים שנולדו בישראל. 99% מהם אזרחי אפריקה, מתוכם 72% אריתריאים ו-20% סודנים.

ממשלת ישראל אמנם השקיעה רבות בבניית הגדר בגבול הדרומי, אולם מעט מאוד נעשה על מנת לפתור את בעיית המסתננים שכבר נכנסו לארץ. לאחר שנים של מאבקים מול בג"ץ על דרכי ההתמודדות עם המסתננים, שכללו בין השאר גם פסילת חקיקה ראשית של הכנסת על ידי בית המשפט העליון, הגיעה הממשלה להסכמים עם מדינות באפריקה בהן יקלטו המסתננים לאחר שיעזבו את ישראל.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בעקבות החלטה זו פורסמו מספר עצומות הקוראות למנוע את הגירוש, כאשר הטענה העיקרית העולה מהן היא שהגירוש אינו מוסרי. בכל העצומות מופיעה גם ההקבלה למצב הפליטים היהודים במהלך מלחמת העולם השנייה, אך לפני שניבחן את ההיבט המוסרי של הוצאת המסתננים נסקור את ההיבט החוקי.

מסתנן מוגדר ככל מי שנכנס לגבולות המדינה שלא בצורה חוקית. לענייננו נתייחס אך ורק למסתננים דרך גבול מצרים. מסתנן יכול להגיש בקשת מקלט בישראל ואז ישתנה מעמדו למבקש מקלט. כל עוד לא הגיש בקשה כזאת הוא מוגדר באופן רשמי כמסתנן.

הרשויות בישראל אמורות לדון בבקשת המקלט ובמידה והיא תתקבל ישתנה מעמדו לפליט וזאת אך ורק בהתאם להחלטת המדינה, שהיא המעניקה את מעמד הפליט. מעמד של פליט אינו מוענק לאף אדם ללא החלטה רשמית של המדינה, ובכל מקרה אף אדם לא זכאי למעמד כזה מתוקף אף הגדרה אחרת.

פליט מוגדר בסעיף הראשון של האמנה בדבר מעמדם של פליטים מ-1951 כ"אדם הנמצא מחוץ לארץ אזרחותו בגלל פחד מבוסס מפני רדיפה מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ או אינו רוצה בכך בגלל הפחד האמור".

עם זאת, האמנה לא קובעת נהלים לאופן הסדרת מעמד הפליטות ומשאירה זאת לקביעת המדינות החתומות על האמנה. כלומר, על פי האמנה למדינת ישראל בלבד מוקנית הסמכות לקבוע מה יהיה מעמדם החוקי של מבקשי המקלט, ומי ממבקשי המקלט עונה להגדרת פליט.

בכל מקרה, ברור לפי הגדרת האמנה שמי שמהגר מסיבות כלכליות – קשות ככל יהיו – אינו זכאי למעמד של פליט, וכך גם לגבי מי שמהגר בשל שלילת חירות ממנה סובלים כל אזרחי ארצו, כגון שרות צבאי ארוך בכפייה. מעבר לכך, על פי המשפט הבינלאומי אמנת הפליטים אינה מטילה חובה על המדינות החתומות לקלוט פליטים, והעיקרון החשוב ביותר הוא האיסור לגרשם למדינה ממנה נמלטו.

הגדר בגבול מצרים | פלאש90

לכן חשוב לציין כי רובם המכריע של המסתננים מאפריקה לישראל הינם מהגרי עבודה ולא פליטים. ד"ר משה טרדמן מאוניברסיטת חיפה שהשתתף בתשאול המסתננים על ידי משרד הפנים, קבע כבר בשנת 2009 באופן חד משמעי כי רק מיעוט מזערי מבין המסתננים אכן זכאי למעמד של פליט. גם עו"ד עפרה קלינגר, כיום נציבת בתי הסוהר, קבעה כי הרכב אוכלוסיית המסתננים, המורכבת ברובה מגברים צעירים ללא משפחות, מעיד שמדובר בהגירת עבודה ולא בריחה לשם הצלת חיים.

בנוסף, למרות שהליך הגשת בקשת מקלט בישראל פשוט ונגיש וכמעט כל המסתננים שוהים בישראל כבר יותר מחמש שנים, כ-70% מתוכם כלל לא טרחו להגיש בקשה שזו, כך שלא רק שהם אינם מוגדרים כפליטים, הם אף לא במעמד של מבקשי מקלט. מתוך כ-14 אלף בקשות מקלט של אריתראים וסודנים שהוגשו עד יולי 2017 נבדקו יותר מ-6,000 בקשות, מתוכן רק בעשר נתקבל מעמד של פליט. מעל 7,000 בקשות מקלט עדיין תלויות ועומדות.

72% מהמסתננים השוהים בישראל הם אזרחי אריתריאה, להם נהגו בעבר מדינות אירופה להעניק מעמד אוטומטי של פליט אם הם טענו שעזבו את אריתריאה בצורה לא חוקית. אולם בדצמבר 2016 פרסם ה-EASO, גוף המחקר הרשמי של האיחוד האירופאי, דו"ח שלפיו לא נשקפת סכנה למי שעזב את אריתריאה בצורה לא חוקית, והוא לא צפוי לעונשים או לחיוב לשרת בצבא, לאחר תשלום מס של 2% מהכנסתו.

בחודש יוני 2017 פסק בית הדין האירופי לזכויות אדם כי ניתן לגרש אזרח אריתראי שערק מהצבא חזרה לארצו, כיוון שהשבתו לא תעמיד אותו בסכנה. כשלושה חודשים לאחר מכן קבע בית המשפט הפדרלי של שוויץ שאין סכנה בגירוש חזרה לאריתריאה של מבקשת מקלט שערקה משירותה הצבאי באריתריאה.

גם בית המשפט העליון בישראל אשר עסק ארוכות בסוגיה פסק באוגוסט 2017 בהרכב מורחב של חמישה שופטים שלמדינה סמכות להרחיק מסתננים שאינם פליטים לארצות מוצאם או למדינות שלישיות. מכל האמור לעיל עולה שאין בעיה חוקית בגירושם של מסתננים שאינם פליטים חזרה לארצם, ועל אחת כמה וכמה שאין בעיה חוקית בהעברתם למדינה שלישית.

עוול מוסרי לאזרחי ישראל

כעת לאחר שהבהרנו שמדובר בגירוש של מהגרי עבודה ולא בגירוש פליטים, נשוב לשאלה המוסרית; בבואנו לדון בשאלת מוסריותו של מעשה עלינו לשקול אילו זכויות מתנגשות ואיזה מעשה יגרום את הנזק המועט ביותר למעטים ביותר. נקודת המוצא המוסכמת כמעט על כל הגישות התיאורטיות של פילוסופיה פוליטית (למעט הגישה הדוגלת בגבולות פתוחים) היא שלמדינת לאום זכות להגביל את ההגירה לתחומיה על מנת לשמר את התרבות הייחודית לאותה מדינה.

גם בית המשפט העליון בישראל הסכים עם הטענה לפיה כל מדינה מוסמכת ורשאית לקבוע אלו זרים יבואו בשעריה ואילו מהם ישהו בתחומה, והיא מוסמכת ורשאית להרחיק מתחומיה זרים שאינם רצויים לה או שוהים בה באופן בלתי חוקי.

המדינה רשאית לקבוע מי ישהה בתחומה. הפגנת תושבי דרום ת"א | פלאש90

הדבר נכון שבעתיים במדינת ישראל, בה מרבית אזרחי המדינה מעוניינים בשימור המאפיינים הייחודיים של המדינה כמדינה יהודית, בעוד שהגירה שכזו יכולה להוות איום דמוגרפי על קיום הרוב היהודי בישראל. לאזרחי ישראל יש את הזכות לבחור את אופיו של השלטון בישראל ולהגדיר כראות עיניהם כיצד הם מעוניינים לשמר את תרבותם. לשם כך עומדת להם גם הזכות המוסרית להגביל השפעות חיצוניות כמו הגירה לא מבוקרת של מסתננים מתרבויות שונות.

ומהו הטיעון המוסרי נגד גירוש המסתננים? בהינתן שאינם פליטים ואינם בסכנה במידה ויגורשו, הטיעון היחיד הוא שעלינו לחמול עליהם ולאפשר להם ליהנות מהיתרונות הכלכליים והחברתיים של המגורים בישראל. כלומר, אין מדובר בזכות יסודית ולמעשה אין מדובר בזכות כלל. מדינת ישראל סייעה למסתננים רבות עד עתה בכך שאפשרה להם לעבוד בתחומה ולהגיע לרווחה כלכלית גבוהה יחסית לארצות המקור שלהם, וכל סיוע כזה אם ימשך ואם לאו הינו חסד ולא חובה.

אי לכך, השארת המסתננים בישראל בניגוד לרצון אזרחי המדינה כפי שמשתקף בבחירות לכנסת ובסקרי דעת קהל, הינו עוול מוסרי גדול כלפי אוכלוסייה גדולה, ויהווה עוול גדול יותר מכל עוול שיגרם לכאורה למגורשים.


ד"ר רפאל מינס הוא מרצה לפיזיקה באוניברסיטת אריאל, ומועמד מטעם מפלגת 'זהות' לכנסת ה-21

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

68 תגובות למאמר

  1. אני מכירה פליט ביוון שרצה לעבור למדינה אחרת והוא נאלץ לחזור חזרה ליוון כי אין לו מספיק כסף יוון תחזיר אותו חזרה למחנה או שתחזיר אותו למדינה מאיפה שהוא בה ותיתן לו למות?

 1. יש טענה נוספת והיא שיש מסתננים שמועילים כלכלית למדינת ישראל (יש אבטלה נמוכה, והם עובדים בעבודות שהרבה ישראלים לא אוהבים לעבוד בהם). איך מתמודדים אם הטענה הזאת?

  1. 1. ישראלי יעבוד בכל עבודה שישלמו לו בה שכר ראוי. היצע וביקוש יכתיבו למשק שכר גבוה יותר שלבסוף ימשוך עובדים למשרות.
   2. "אין מספיק עובדים" באמת? מהו שיעור המועסקים מכלל המשק? מדוע העלו את גיל ההעסקה לבני נוער לגיל 16 כשבסקנדינביה כל (!) בני הנוער עובדים מגיל 15?
   3. מי עשה את אותן עבודות לפני הגעת המסתננים? מי יעשה את העבודות הללו אחרי שיצאו לפנסיה? ילדיהם? או נביא חדשים? ברור שהטיעון לא רלוונטי.
   4. המסתננים גורמים להורדת התל"ג בכך שהם לא מועילים לפיריון ועובדים בעבודות בעלות שכר מאד נמוך.
   5. המסתננים מעכבים קידמה כלכלית. בסקנדינביה יש חוק שחייבים מדיח כלים בטמפרטורה גבוהה כדי לדאוג לחיטוי ושטיפה נאותה של כלים – ז"א טכנאים, יבואנים ופחות עובדים. כנ"ל לגבי שיטות בניה, גינון, תברואה, שטיפת רצפות (מה עם הרובוטים הקטנים?) ועוד.
   6. הנזק הכלכלי שהמסתננים גורמים לישראל בהוצאת כספים ממנה הוא אדיר. משפחה המרוויחה שכר נמוך תוציא את רוב הכנסתה כשהמדינה תקבל לאחר כמה סיבובי רכישות את כל הכסף חזרה לקופת האוצר (מע"מ, מס חברות, מיסים על עבודה וכו')
   לעומת זאת המסתנן מוציא את רוב הכסף לאפריקה. לכן יש הכי הרבה צ'יינג'ים לנפש בישראל מכל מדינה אחרת בעולם. הדבר שקול לסגירת כמה מפעלי ייצוא.
   7. ישנן הוצאות רבות אחרות שצריך לקחת אותן בחשבון – שיטור וכליאה, פשיעה חמורה וטיפול בקורבנות, עבירות על חוקי עזר עירוניים וההשלכה שלהן על איכות החיים (עסקים לא חוקיים, שוטטות, שכרות, גניבות חשמל ומים), עומס על תשתיות תחבורה וביוב, בניית בתי ספר וגנים חדשים (3 מיליון דולר לדונם אדמה כל שנה כדי לבנות בי"ס לילדים), גנים חינם וטיפולי פוריות למסתננת חינם על חשבון הברון.

   בקיצור, אין שום רווחה כלכלית בהשארת המסתננים בישראל. בעלי המסעדות והפאבים יעסיקו מבוגרים ובני נוער בעבודות השונות ויעלו את השכר. כך ילמדו להכין אוכל איכותי כדי שלא יזדקקו לשיפוץ ושינוי תפריט כל שנתיים שלוש. קבלני העירייה ילמדו להתייחס יפה לעובדים שלהם ולשלם להם שכר נאות. מי יודע, אולי ההסתדרות תתחיל לתפקד ולשמור על העובדים היותר חלשים בחברה, הרי סוף סוף יהיה גם מי שיכיר אותם.

  2. ייבוא מהגרי עבודה חוקיים באשרת עבודה מוגדרת לתקופה מוגדרת בהתאם לצרכים בכל ענף במשק.

  3. במחילה מכבודך,אם המדינה רוצה לאפשר קליטת עובדים זרים לתקופה קצובה תחת פיקוחה,זאת זכותה. למסתננים בלתי חוקיים אין שום זכות לקבל תעסוקה בישראל ולא יתכן שעבריינים יקבלו את מבוקשם.

  4. ואיך פעלה המדינה וכל העבודות והמסעדות עד סוף שנות ה-90? המדינה התמוטטה? לא היו שוטפי כלים במסעדות? היו ויש יהודים ישראלים יש ערבים ישראלים ערבים מיו"ש עובדים זרים חוקיים לתקופות מוגבלות. לא צריך מסתננים לשם כך. נהפוך הוא הידעת שמדינת ישראל מוציאה חצי מיליארד!!! שקלים בכל שנה!! על בעיות הקשורות במסתננים (בתי חולים מסגרות חינוך ועוד…) כך שהוצאת המסתננים תפתור בעיה כלכלית ולא תיצור בעיה כזו.

  5. מה שצריך זה להוריד את גיל העבודה המינימלי ולבטל את שכר המינימום. שבני נוער ילמדו להיות אחראים ועצמאיים שלמעסיקים תהיה החירות לשלם לפי הערך של העבודה ולשכור בדיוק את העובדים שהם צריכים. זה אומר גם שצריך רפורמות בנושא העבודה המאורגנת, כמו נניח לדרוש שרוב העובדים יצביעו בעד במקום רק מיעוט של שליש שכופה על כולם, שמירת היכולת לבטל את ההתאגדות, ושמירה על זכויות הקניין של המעסיק כמו הזכות לא לשלם מכספו לעובדים שהוא לא מעוניין בהם והזכות לשכור או לפטר את מי שהוא רוצה.

  6. 1) בקשר למסתננים שעושים בעיות, עוברים על החוק וכו' אני חושב שכולם מסכימים שצריך לגרש, השאלה היא לגבי מסתננים שלא עושים בעיות ועובדים.
   2) לגבי הילדים, המדינה יצרה חלק מהבעיה כי מסתננים גברים רווקים מגרשים בהרבה יותר קלות מאשר מסתננים גברים אם ילדים ולא יש הרבה מסתננים שעושים ילדים רק כדי שלא יגרשו אותם או לפחות יעכבו את הגירוש.
   3) לגבי הפריון הנמוך אז רוב השכבות העניות במדינה מורידים את הפריון. אני מניח שאף אחד לא תומך בגירוש שלהם.
   4) לגבי הכסף שהמסתננים מוציאים מהארץ אז זו לא בדיוק בעיה כי זה מתאזן בסחר חוץ (כולמר זה יגדיל את היצוא של מדינת ישראל). ככה עובד מאזן הסחר בטווח הארוך וכאשר הוא לא עובד ככה אז נוצרות בעיות במשק אבל לא נראה לי שהכסף שמסתננים שולחים לחו"ל הוא שיגרום לבעיות. זה סכום שכאחוז מהתמ"ג פשוט לא משמעותי.
   5) אני מסכים שצריך לבטל את חוק שכר מינימום ולאפשר לילדים בגיל 15 ואולי אפילו בגיל מוקדם יותר לעבוד אבל אם מודים בעובדה שאם יגרשו את המסתננים, השכר של עובדי המסעדות יעלה אז זה יעלה את המחירים ויפגע ברווחה הכוללת.
   6) אני מניח שזה לא היה ברור מההתחלה אז אני יגיד את זה עכשיו. אני בעד לגרש את כל המסתננים אבל כרגע אני משחק את התפקיד של פרקליט השטן.

  7. שלום דניאל,
   בכוונה לא עסקתי בשאלת הנטל הכלכלי שהמסתננים מהווים, ובהיבט הפלילי בטחוני.
   משום שגם אם המסתננים היו מועילים כלכלית ולא מהווים בעיה בטחונית או פלילית, למדינת ישראל זכות חוקית ומוסרית לגרשם.
   לגבי הצורך בעובדים זרים: מליוני עובדים זרים היו שמחים לקבל אשרת עבודה בישראל. אין שום סיבה לתת את אותה אשרה למי שברגל גסה רמס את החוק הישראלי ונכנס לגבולות הארץ בניגוד לרצוננו.

  8. עדיף להביא עובד זר עם אשרה ולאחר שהוא סיים את כל התהליך של מתן אשרה מאשר להעסיק מסתננים. הסיבה העיקרית היא שעובד זר אחרי זמן קצוב יחזור למדינה שלו ומסתנן ישתקע כאן.

 2. לדעתי ישראל היתה צריכה לפנות למדינות ברחבי העולם באסיה.אירופה.דרום אמריקה.מרכזה וצפונה.
  לכל מדינה בעולם שיקלטו כמה מאות לפחות.ואז הרעש היה פחות חזק.אם המסתננים היו עוברים לויטנאם.או ארגנטינה.סתם דוגמא.הרעש היה קטן יותר.
  היה אפשר להעביר כמה מאות לכל מיני מדינות וזהו.
  אבל כיוון שהמדינה החליטה שילכו למדינות באפריקה
  אז הם צריכים ללכת לשם.

 3. השמאל והסוציאליזם הם רוע שהתחפש לחמלה. הקפיטליזם זו חמלה שהתחפשה לרוע. אגב, אין חובה לקלוט פליט מסכנה של ממש די במתן שהות זמנית. היהודים בקשו שהות זמנית וגם זה לא ניתן להם

  1. ליהודים שביקשו מקלט לא היתה טריטוריה משלהם ולכל הפולשים האפריקנים הפושעים האלה (רק לפושע אפריקני יכולים להיות 5000 דולר לצורך פלישה לא חוקית למדינה לא לו) יש מדינות משלהם ושם תפקידם להילחם על מה שהם רוצים לשנות כמו שאנחנו נלחמים פה על מה שאנחנו מאמינים בו ולא לפלוש כמו עלוקות למדינות לא להם באופן לא חוקי ולעלות למדינה חצי מיליארד שח בשנה על חשבון זקניה וענייה הנזקקים.

   המסתננים הפושעים האלה אינם מועילים למדינה אלא הורסים את המרקם החברתי בה ועולים לה הון ופוגעים בבטחוננו העתידי. מדובר במוסלמים ובנוצרים שמקימים כנסיות והופכים את המדינה למוצפת גויים וחסרת זהות.

   זו מדינה ליהודים שהוקמה בעמל ודם ואחרי השואה יש לעם היהודי חובת על מוסרית אחת בלבד ואין בלתה: לדאוג להמשכיות קיומה של המדינה על מנת שלא נוצא עוד להורג עי גויים שונאי ישראל כפי שקרה בכל הדורות מאז החורבן.

   החוצה כולם. הביתה לעם למדינה לשפה לתרבות למשפחה לסבא וסבתא וליבשת שלכם.

   כולל כל הילדים שהם ייצרו פה מתוך כוונה ערמומית ומלוכלכת להיטפל אלינו לנצח. כולם הביתה. יש לכם בית משלכם.

   האפריקנים מייצרים סוג ייצור אחד ויחיד: ילדים. ואז הם גם מייצרים סוג יצוא אחד ויחיד: יצוא הילדים שלהם לעמים אחרים שיסבלו מהייצור שלהם.

   אפריקנים יקרים: איש לא זקוק ליצוא הזה ואיש לא רוצה לייבא אותו. תשמרו לכם את כל הילדים שלכם ותתחילו לקחת אחריות על הכל.

 4. כרגיל, מה שעומד מאחורי ה"חמלה" המזויפת של השמאל הוא שנאה עמוקה לתושבי דרום תל אביב והאופציה של 40 אלף מצביעי שמאל(כהתחלה, כמובן שידחפו לעוד).

 5. אאוריקה!!!! גם אם תהיה בדיקה מקיפה של ה"פליטים" ויוכח שרק נניח 5 אחוז מהם פליטים, גם אז השמאל יתנגד לגירוש המסתננים וימשיך במאבקו. באותה מידה גם אם יהיה הסכם שלום מלא עם הפלסטינאים, גם אז השמאל יתמוך בערבים וימצא לכך תירוצים. גם אם אבו מאזן או מנהיג אחר היה חותם על הסכם שלום וקץ התביעות, השמאל היה מתקומם. השמאל אומר שאם יהיה הסכם שלום אז הפלסטינים יהיו מעבר לגבול כמדינה ריבונית ואז ניתן יהיה להפציץ אותם ולהגן על עצמנו בזכות. אבל הם משקרים!! הסיפור עם ה"פליטים" הוא ההוכחה, והוא צופה פני עתיד על המצפה לנו מהשמאל.

 6. מדינת ישראל גם רשאית, ויש אומרים שכחלק ממורשתה היהודית, לפתוח את שעריה, ליבה, ותשתיתה, לאנשים במצוקה.

  הבעיה שלאנשים מהסוג שמפרסם באתרים כמו "מידה" יהדות מתחילה ומסתיימת בשמירה על טוהר הגזע, שזה בערך בדיוק ההפך ממה שהכי יפה בה.

  אתה קבעת, "משום מה", ששמירה על מאפיינים יחודיים ליהדות זהה לרוע לב, להעדר חמלה, לחוסר התחשבות בזולת, בכאבו ובמצוקתו,
  בעצם מי שמך לקבוע כך ?

  1. ומי שמך לקבוע שמיליוני אנשים שאינם שותפים להגיון שלך (עד כמה שבכלל אפשר לקרוא לזה הגיון) מחויבים לגלות "חמלה ורחמים" עד כדי גרימת סבל ומצוקה לעצמם, ושמא עד כדי איבוד עצמם לדעת?

  2. אם האתר הזה כל כך נורא, וקוראיו כל כך נבזיים, מלאי רוע וחסרי התחשבות, מדוע אתה טורח לכתוב כאן תגובה אחרי תגובה אחרי תגובה, באופן כמעט אובססיבי לאותו מאמר עצמו?
   אה, זה לא עניין של אובססיה אלא של עבודה במשכורת? הבנתי. אם כך הכל בסדר, הצ'ק החודשי כבר בדרך אליך.

  3. בדיוק בגלל שהדעות כאן בעייתיות אני טורח להציג אותן ככאלה.
   בניגוד לימין המבוהל אני לא חייב להצטופף רק עם מי שחושבים כמוני, להפך, קיומה של המדינה תלוי במחאה נגד סוג הגישות שהאתר הזה מקדם.

   קשה לראות איך כמה עשרות אלפי פליטים ומהגרים מאפריקה גורמים או יגרמו סבל ומצוקה למיליוני האנשים הגרים כאן,
   הטענה הזאת נשמעת כמו הסתה.

  4. שלום ארי,
   אזרחי מדינת ישראל רשאים לפתוח את שערי מדינתם לכל חלכאי העולם, אך הם אין חפצים בזה.
   ולא אני קבעתי שהם אינם חפצים בכך, אלא הכנסת המייצגת את העם, קבעה שהמסתננים אינם רצויים לנו.
   ואם אינך רואה בכנסת מייצגת ראויה, גם כל הסקרים מראים שאזרחי ישראל אינם חפצים לשכן את המסתננים בארצנו.

   אני מאוד מכבד את רצונך לסייע למסכנים באשר הם, ואני מניח שאתה עושה זאת ע"י תרומות לארגוני סיוע לפליטים והתנדבות בארגונים שכאלה. אך מדוע אתה מעוניין לכפות את רצונך לסייע, גם על שאר אזרחי המדינה שאינם חפצים בכך?

 7. יתכן שמי ששואל את עצמו איפה הקול, הרם מאוד בדרך כלל, של הציונות הדתית בגל המחאה נגד השחיתות השלטונית, הכוללת כמסתמן גם את הפקרת בטחונה של המדינה תמורת בצע כסף, ידע לספר למה גם כאן מי שמתיימרים לשמור ולשמר על המוסר מזדהים ללא שום ביקורת עם עמדת השלטון, המושחת.

  1. אולי אנשי הציונות הדתית תומכים בסילוק המסתננים פשוט מפני שהם חפצי חיים? חשבת על זה? אתה יודע, יש תכונה מוזרה כזאת, הבחירה בחיים על פני המוות. אף פעם לא שמעת על הנטייה המשונה הזו? נו, טוב, לא משנה.

  2. מי שתומך בהשארת המסתננים כאן, מתלונן על הפקרת ביטחונה של המדינה? lol!

 8. מהומה רבה ביחס לגודל הבעיה. אנחנו מדברים על כשלושים אלף איש, 3% מכמות האנשים שקלטה ישראל בתקופת העליה הרוסית, ולבטח מספר קטן יותר של לא-יהודים ביחס לעליה ההיא (וכנראה גם אחוז פשיעה דומה). מאחר ואוכלוסיית המסתננים כבר מדברת עברית, לחלקה כבר שורשים בארץ, והיא תורמת לכלכלת המדינה, מדוע לא ניתן היה למצוא לה פתרון פשוט יותר? לגייס אותה לצבא או לשירות לאומי? לגייר אותה? ליישב אותה באיזורי עדיפות לאומית (ולא בדרום ת״א)? נכון, כניסתם לארץ לא הייתה חוקית, אך גם לא הביאה את המדינה לאבדון או לכליה. אך נראה שישראל הרשמית מתמחה בגירוש, בין אם של עובדים לא חוקיים או של יהודים שלטעמה חיים בישובים לא חוקיים.

  1. אכן, ועל רקע זה מעניין לציין שמשום מה מספר עצום של מהגרים "לבנים" ממזרח אירופה בכלל לא זוכה להתייחסות הממשלה.
   משהו מריח כאן מאוד רע.

  2. לארי אנז, שאינו דובר אמת –
   שוב השקר הזה. כבר אלף פעמים לפחות ציינו נציגי משרד הפנים ורשות ההגירה, שבשנה האחרונה גורשו 4000 עובדים לא חוקיים מאוקראינה וגאורגיה. אבל אתה בשלך, ככלב השב על קיאו.

  3. מי שמשווה בין העלייה הרוסית להסתננות הנפשעת, ניחן בכזו רמה של זוהמה מוסרית ונפשית, בעודו מתעטף באצטלת מוסר מזויפת, עד שאין כל טעם להתייחס לדבריו ברצינות, או להתייחס אליו בכלל. אלא אם כן מדובר בניסיון פתטי להתבדח. אם כך, נקווה שתצליח קצת יותר בבדיחה הבאה שתשרבט כאן.

  4. אדרבא, לך לאריתראי הקרוב למקום מגוריך, ותציע לו להתגייס לצבא, או רחמנא ליצלן להתגייר. אם תשרוד את הניסוי המעניין, אנא ממך חזור אלינו וספר מה הייתה תגובתו העדינה והמלומדת.
   אה, אין שום אריתראי בקרבת מקום מגוריך? איזו הפתעה…

  5. לפי התאוריה הכוזבת, שמסתננים תורמים למדינה אז צריך לפתוח את שערי המדינה לעוד מיליון או כמה מיליוני מסתננים. כמה מילים בעברית ו "שורשים" לא הופכים את המסתננים ליהודים או לאוהבי ישראל, ורבים מהם מתעבים יהודים. אנו לא זקוקים לעם נוסף עוין יהודים. אם היה ניתן לגייר אותם, אז היינו מגיירים קודם כל את הערבים. מקומם של המסתננים במולדתם. ואין הבדל בין שוהים בלתי חוקיים מאירופה אסיה ואפריקה. חובה עלינו לגרש את כל המסתננים והשב"חים.

 9. מי שרוצה לקבל מידע אמין על כל נושא מבקשי המקלט.מסתננים מוזמן להכנס ללינק הבא:
  https://drive.google.com/file/d/1cLDspIjHgDaAJ0Fr7xxmQ2nFKUgPNlEd/view

  יש שם ציטוטים לא רק של אנשי שמאל אלא של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, וסגן השר מטעם ישראל ביתנו דני איילון, שסותרים לגמרי את טענת הכותב על סכנת החיים שלא נשקפת להם בחזרה לסודן ואריתריאה. ובכלל, אם לא נשקפת להם סכנה שם, למה ישראל מסתבכת עם מדינות שלישיות (שגם בהן המצב לא משהו, כפי שניתן לקרוא במצגת), ולא מחזירה אותם לסודן ואריתריאה?
  לגבי בקשות מעמד הפליט, הכותב די עונה לעצמו: " כ-70% מתוכם כלל לא טרחו להגיש בקשה שזו, כך שלא רק שהם אינם מוגדרים כפליטים, הם אף לא במעמד של מבקשי מקלט. מתוך כ-14 אלף בקשות מקלט של אריתראים וסודנים שהוגשו עד יולי 2017 נבדקו יותר מ-6,000 בקשות, מתוכן רק בעשר נתקבל מעמד של פליט" הוא מתפלא שהם לא טרחו, כשיש לבקשה סיכוי של פחות מאחד ל-600 להתקבל? וחוץ מזה, הם כן טורחים, פשוט רשות האוכלוסין מערימה עליהם קשיים רבים, כפי שכתוב במצגת – מניעת הגשת בקשות בדואר או פקס, שעות פתיחה בלתי אפשריות, אי אפשר לקבוע תור מראש, ועוד. אפילו רשות ההגירה מודה בזה שהם משתהים בטיפול בבקשות.
  אחוזי קבלת הבקשות מדברים בעד עצמם – 92% בקנדה, 72% בניו-זילנד, אחוזים גבוהים כמעט בכל מדינות הירופה, כולל 38.6% השוויץ שעליה מסתמך הכותב, ואצלנו לפי הכותב פחות מ-0.2%. מה אנחנו יודיעם שכמעט בכל המערב לא יודעים?
  " עוד שהגירה שכזו יכולה להוות איום דמוגרפי על קיום הרוב היהודי בישראל". כן, ברור, 35,000 אנשים מהווים איופ דמוגרפי על מדינה של מעל 8.5 מיליון אנשים, מתוכם מכל 6.5 מיליון יהודים.
  ולסיום, דברים מהלב: "הפליטים שהגיעו הנה מסודן זקוקים להגנה ולמקלט, וקליטתם היא חובה מוסרית עליונה נוכח ההיסטוריה של העם היהודי וערכי הדמוקרטיה וההומניות"… "הפליטים שמגיעים הנה עברו זוועות שלא ניתן לדמיין וראוי לפעול למענם, כמחויב מאמנות האו"ם בנושא זה שישראל חתומה עליהן". על החתום, בנימין נתניהו, משה גפני, אפי איתם, אסתרינה טרטמו, ואנשי פוסט ציונים שרוצים להרוס את חזון המדינה היהודית:
  https://news.walla.co.il/item/1148028

  אשמח לתגובות מאנשים שקראו/יקראו את המצגת, ומצאו בה עובדות לא נכונות.

  1. סיום דבריך עונה על הכל. כשיש סכנת חיים כמו לסודנים הנוצרים גם אפי איתם, משה גפני ובנימין נתניהו נרתמים לסייע, כשאין סכנת חיים אלא רק רצון לשפר איכות חיים אז יש לגרש. אתה ודומיך רוצים לקלוט גם את הסודנים הנרדפים, גם את אלו שרודפים אותם וגם את כל מי שצבע עורו שחור ויציג אתכם כנאורים.

  2. דעתי שונה:
   אילו היו פליטים:
   א. היינו רואים התפלגות שונה של מינים וגילאים – ראה מה קורה בגבול סוריה.
   ב. הם היו עוצרים במדינה הסמוכה אליהם. לישראל אין גבול משותף עם אף אחת מהמדינות הללו.

   נושא בקשת מעמד הפליט – גירסתו של כותב המאמר נמצאת בעיני אמינה יותר משלך. סיכויי קבלת הבקשה נמוכים בדיוק מכיוון שלא מדובר בפליטים.

   אתה שואל מה אנחנו יודעים שכמעט בכל המערב לא יודעים? מה שאנחנו לא שכחנו עם השכנים שלנו הם רק עכשיו לומדים על בשרם באירופה!

   לסיום, מול מקור שלך (שאגב – התחקירן בו הוא גלעד ליברמן "פעיל זכויות אדם", חבר של סיגל אביבי, אדם שקרא לפקיד רשויות ההגירה "רוצח, אייכמן!" ואולץ לשלם פיצויים בביהמ"ש) אני אביא מקור משלי:
   קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה – פליטים או מהגרי עבודה:
   https://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/index.php/books/81-20100105

  3. ג'ק, מאיפה הבאת את ההבחנה בין סודנים נוצרים (איפה בכתבה כתוב שם נוצרים?) לסודנים כיום, או בין סודן של 2007 לזאת של 2018? האם סודן הפכה לדמוקרטיה מאז?
   איציק, לגבי פליטים/מבקשי מקלט/מסתננים, אל תאמין לי או למה שטוען מכין המצגת. תאמין להראל לוקר, האיש שבמידה רבה אחראי לביצוע מדיניות נתניהו ואמר: ,״מרבית המסתננים מסודאן ואריתריאה,
   למדינות אלה אי אפשר לגרש,מכיוון שצפויה להם שם סכנת חיים וישראל חתומה על אמנות בינלאומיות." או לסגן השר דני איילון מ"ישראל ביתנו|, שאמר "תיתן מענה, כי זה ימנע מאותם פליטים מסכנים שצריכים עבור את כל הסהרה ואת מדבר סיני, ונתונים שם לסכנות איומות – אתה לא יודע מה עושים להם שם…"
   ואני חוזר ושואל, אם אין להם סכנת חיים בסודן ואריתריאה, למה המדינה לא מחזירה אותם לשם במקום להסתבך עם מדינות שלישיות, ו"מתקני שהייה"?
   לגבי עצירה בדרך לישראל, המצגת מתארת בעמודים 13-14 מה קורה להם שם. ובכל מקרה זה לא משנה: לפי כל ההגדרות, השאלה ם מישהו פליט או לא תלויה רק במה קורה אצלו במדינה, לא בכמה מדיות עבר בדרך ליעד. בוא נעשה תרגיל מחשבתי:
   נניח שהפלסטינים בסיוע מהגרי העבודה המרושעים מאפריקה כובשים את ישראל, ואתה מצליח למצוא סירה שתביא אותך ללבנון, הטם אתה פליט או מהגר עבודה בלבנון? ואם באותו תסריט, רגע לפני שמגיעים ללבנון, בעל הסירה מציע לקחת אותך בחינם ללונדון במקום. בהנחה שתסכים, האם העובדה שהעדפת את לונדון על פני ביירות של החיזבאלה הופכת אותך ללא פליט?

  4. שלום יורם,

   המידע שמוצג במצגת אינו אמין כלל ועיקר, משום שמוצגות בו עובדות לא עדכניות ולא רלוונטיות , וישנה התעלמות מודעות מעובדות שאינן תואמות את כותבי המסמך.
   לדוגמה:
   * ההתעלמות המכוונת מסעיף 31 לאמנה, האומר שזכויות פליט ינתנו רק למי שבא ישירות מהמדינה בה היה בסכנה.
   * ציטוטים מ-2011 על המסוכנות שבהחזרה לאריתריאה, תוך התעלמות מכוונת (למעשה הסתרה) של ממצאים עדכניים מ-2017 המראים שאין סכנה בהשבת המסתננים לאריתריאה.
   * פירוט על העינויים בסיני, שהם נחלתם של מי שפונה אל המבריחים הבדווים כדי לגנוב את הגבול לישראל. אין זה קשור כלל למעמד הפליטות המבוקש.

   לפי אמנת הפליטים לישראל הזכות לקבוע בעצמה מי הוא פליט בהתאם להגדרה המובאת באמנה. העובדה שבמדינות אירופה יש הבדלים עצומי באחוזי ההכרה (גרמניה -99% ואילו צרפת -44%) מעידה שאין קשר בין ההכרה במעמד הפליטות למצבו האמיתי של המסתנן.

   אדרבא, אם ארגוני הסיוע יודעים על מסתנן שאכן ראוי לקבל מעמד פליט ונדחה, שיוכיחו זאת.

   הקשיים שתיארת:"מניעת הגשת בקשות בדואר או פקס, שעות פתיחה בלתי אפשריות, אי אפשר לקבוע תור מראש, ועוד" מתאימים גם למנהל מקרקעי ישראל ולעוד נותני שירות ממשלתיים אחרים. אין זה מצדיק אי הגשת בקשה במשך 4 שנות שהיה בארץ.

   ולסיום דברים מהלב: לפליטים צריך לסייע, אך המסתננים אינם פליטים.

 10. בעד לשלוח לשלומם את הסודנים\אריתראים.
  אבל ביחייט רבק יא אריה תשאיר את האוקראיניות.
  אוקראיניות זה טוב ליהודים. 🙂 🙂 🙂

 11. בדיוק כך. אם זה לא מוצא חן בעיני אירגוני הסמול הקיצוני – הם יכולים לרדת גם מהארץ זה יהיה פיתרון מצויין לכל הצדדים.

 12. בית משפט מעוות מפקח על תקינות המדינה1
  בג"ץ הוקם על ידי שלטון המנדט הבריטי כך נהגו בכל המושבות שלהם. המטרה היתה להתנגד לפעולות או הוראות בלתי חוקיות של השלטון הבריטי כלפי ילידי המושבות. בבית משפט זה הורכב מששה עשר שופטים בריטים ושופט אחד מקומי. אל בג"ץ הוכפפו כל בתי הדין במדינה ואילו הוא עצמו היה פטור מכל סדרי דין תקינים. מה שנקרא "בית משפט גבוה לצדק" לא התחשב לא בחוק ולא בראיות. היות ולא רצו שנושאים אלו יידונו על ידי שופטים ילידים, הם נידונו רק בבית המשפט העליון. הערכאה עליונה לא דנה בראיות, הפסיקות נעשו על פי אומדן ואי לכך לא מתאים לקרא לזה בית משפט וודאי שלא גבוה וכמובן שלא על פי צדק. כזה היה המשפט במושבות השונה מאוד מזה הנהוג באנגליה עצמה. שופטיו גם לא היו משפטנים. לבריטים לא היו משפטנים להביא לבתי דין אלו. משפטנים אנגליים היו אנשי המעמד העליון אנשים מאוד עשירים אשר כלל לא אבו לעזוב את מולדתם ולחיות במרחקים. ברוב המדינות שהיו בעבר מושבות של הבריטים, ברגע שהאנגלים עזבו בטלו את בג"ץ כאחד המכשירים השפלים של השלטון האנגלי בו מחליטים ככל העולה על הרוח ועוד קוראים לזה משפט וצדק. לא רק שלא בטלו זאת אלא אף שכללו. הכלילוהו בחוק יסוד השפיטה. חוסר התיחסות לעובדות הוא כלל גם במשפטים אחרים, הרי לא יתכן שבמקום אחד כך יהיה מקובל ואילו בקרב אותם שופטים במקום אחר לא.

  בציבור זכורה התערבותו הבוטה של אהרון ברק בנושאים מדיניים במיוחד בנוגע לחבלי עיו"ש. לעומתו זוכרים את מאיר שמגר כמי שלא התערב בנושאים מדיניים. לאמיתו של דבר היה זה דוקא מאיר שמגר עוד בהיותו הפרקליט הצבאי הראשי אשר טען שיש לאפשר לתושבי השטחים להביא עתירותיהם בפני בית המשפט העליון הישראלי. לפי בית המשפט שטחי עיו"ש הינם שטחים של תפיסה לוחמתית על כן הדין החל עליהם צריך להיות שילוב של הדין שהיה בתחוקף תחת שלטון ירדן, חקיקה צבאית עכשיוית וכללי משפט בינלאומי העוסקים בשטחים כבושים. לכן לשיטת בית המשפט כל הנעשה בשטחים אלו צריך להבחן לפי אמות מידה אלו האחרונים זאת ועוד הממשל הצבאי חייב לפעול על פי עקרונות המשפט המינהלי הישראלי.

  הטענה היתה שכך יתקבל אישור משפטי לפעולות אשר קרא להם שנויות במחלוקת. ועוד בכך ניתן למנוע פיקוח בינלאומי. אך היכן ישנו פיקוח בינלאומי בשטח שהוא כבוש? בעת קבלת החלטה זו, לא היה תקדים לכך שבית משפט של מדינה יפקפק בחוקיות פעולותיה של המדינה בעת סכסוך מלחמתי. מה עוד ששטח זה על פי הסכם בינלאומי של חבר העמים צריך להיות שייך לעם היהודי והוא נכבש במלחמת השחרור על ידי ירדן. כלומר שטח זה כלל איננו כבוש אלא משוחרר. סמכות זו שבג"ץ לקח לעצמו גרמה להתעניינות בינלאומית בקביעתו הלכות לגבי השטחים. מדינאים זרים ציטטו את דברי בג"ץ בקביעות העוינות לישראל. כך תפס בית המשפט העליון מקום מרכזי במדיניות. מכאן שבג"ץ כלל לא מנע הרעה של יחסי ישראל עם שאר העולם אלא להפך נתן חומר בידי עוכרי ישראל. לגבי המתקראים "פלסטינאים",פעולות אלו ממלא כלל לא השביעו את רצון. אלו טענו שבית המשפט נותן הכשר לפעולות בלתי חוקיות.

 13. בית משפט מעוות מפקח על תקינות המדינה2
  בג"ץ הינו ערכאה ראשונה ואחרונה ועותרים אך ורק לערכאה העליונה הם יכולים לדרוש צווים ללא דיון משפטי בערכאות נמוכות וללא חקירת עדים, ללא כל אפשרות לחקר העובדות כל הדיונים מסתמכים על תצהירים, וכערכאה עליונה אין זכות ערעור. כך בג"ץ מחליט על צווים כמעט מידי יום ביומו. למשל שעל הממשלה לנמק תוך חמישה עשר ימים ועל היועץ המשפטי לנמק תוך חמישה ימים לגבי סוגיות שונות ומשונות. לפי הדגם המנדטורי שמו ששה עשר שופטים מהמשפחה כפי שהתבטא אהרון ברק וליתר דיוק מהמשפחה הסודית אלה השייכים ומזדהים עם הקרן לישראל חדשה. תוך גישה פוליטית מובהקת בג"ץ גם עוסק בנושאים מדיניים ואף אישיים שיש להם היבט מדיני כמו קנין אישי ביהודה ושומרון. כך מיעוט ההולך עם אויב מדיני בעזרת בית המשפט העריץ רומס את זכויות רוב העם.

  בג"ץ ממשיך את השלטון הקולוניאלי הבריטי המופנה עתה נגד מדינת ישראל וגם אזרחיה. השלטון הבריטי החליט שעתירות נגד הנציב להיות נדונות בפני שופטים בריטים והם הרכיבו את הערכאה העליונה. צורה זו נשתמרה אך ורק בישראל. בעוד שבג"ץ אמור להגן על האזרח בפני מעצר ומאסר בלתי חוקיים, בהסתמך על תצהירים בלבד וללא חקירת עדים האזרח אינו יכול לגלות את האמת לגבי התנהגות הרשות. רוב רובן של העתירות שמגישים אזרחי אזרחי ישראל באופן פרטי כ- מהן 95% נדחות ועל העותרים מוטלים עליהם קנסות כבדים ביותר של עשרות אלפי שקלים.

  בית המשפט לא דן בשאלה האם פעולתו זו הינה חוקית, האם יש לו סמכות ומה מקורה? בית המשפט הסתמך רק על אי הבעת התנגדות מצד הרשויות. לקיחת סמכות זו על ידי בג"ץ הקנתה למשפטנים חשיבות יתרה במיוחד בעיני עצמם ובעיני רוצי טובתם. כך גם עלתה חשיבותם של יועצים משפטיים ועורכי דין עוד בשלבי קבלת החלטות. בג"ץ אף הרחיב וממשיך להרחיב את הסמכויות שהוא לוקח לעצמו. לא רק עתירות בנוע ליושבי עיו"ש שהיו שם ב- 1967 אלא כל עתירה המתנגדת להחלטות הממשלה. כך בנושא החזרתם של המסתננים האפריקאים שנוגעת רק לתוך בולות 1967, וכך בנושא מתוה הגאז ואף התערבות בנושאי לומחה בעת מלחמה, או כל נושא שהוא פוגע במדינת ישראל ואזרחיה. עוד בשנת 1996 הוקמה ועדת אור למבנה בית המשפט, אהרון ברק שהופיע בה הודה כי מבנה בג"ץ הינו אנומליה מימי המנדט שיש לתקנה. לדבריו יש להוריד את העתירות לבית המשפט המחוזי כערכאה ראשונה של בית משפט מנהלי ורק ערעור יהיה בבית המשפט העליון. רק תחומים מוגבלים הורדו למחוזיים. שופטי בית המשפט העליון אינם מוכנים לותר על הכוח שנטלו לעצמם.

  נוכח הכעס המוצדק שבית המשפט העליון מעורר בקרב המדינאים וגם הסלידה הציבורית, שופטת בית המשפט העליון דליה דורנר כמבטאת הלך רוחם של שהשופטים, הציעה בציניות לחברי הכנסת לבטל את בג"ץ בתגובה להצעת חוק שהכנסת תבחר את נשיא בית המשפט העליון ומספר שופטי בית המשפט העליון בועדה לבחירת שופטים ירד לאחד. הטענה המושמעת היא שיש להזהר מפוליטיזציה של בית המשפט ואסור להפריע לו לשמור על זכויות המיעוט. זאת מבלי להתיחס לעובדה שבכך בית המשפט הוא פוליטי לחלוטין. החזרת הכוח לעם על ידי החזרת הכוח לנציגי הציבור היא לשיטת בית המשפטי ותומכיו "פגיעה בבית המשפט העליון".

 14. בית משפט מעוות מפקח על תקינות המדינה3
  דליה דורנר מתלוננת על חוסר הדמוקרטיה של חברי כנסת ומצרה על שביכולת חברי הכנסת לבטל "אפילו" חוקי יסוד אשר לשיטתה הם החוקה של מדינת ישראל. היא כלל איננה מזכירה כי בעוד שלקבלת חוקה נדרש רוב מוחץ של שני שליש לפחות, רבים מחוקי היסוד נתקבלו על ידי מיעוט של חברי כנסת. למשל עבור חוק יסוד כבוד האדם הצביעו רבע מכנסת. חוק זה אף הוצע על ידי אהרון ברק כנשיא בית המשפט העליון לפני שסיים את תפקידו למען יוכל בית המשפט לעשות בו שימוש כראות עיניו למטרות שכלל אינן מוזכרות בחוק ולא לשמן הצביעו עבורו. בעוד שעבור חוקי יסוד הצביעו לעיתים מיעוט של חברי כנסת, בית המשפט מקבל התגברות על פסילתו רק אם רוב חברי הבית לפחות ששים ואחת חברי כנסת יצביעו עבור חקיקה מתגברת. החלטה זו שכלל איננה מעוגנת בחוק.

  עוד טוענת שופטת לשעבר זו כי על הכנסת להגביל כוחה וכלל איננה מזכירה כי כל ארבע שנים לכל המאוחר ישנן בחירות ולכן כוחה של הכנסת ממילא מוגבל. מי שכוחו איננו מוגבל הוא בית המשפט אשר בהחלט עושה ככל העולה על דעתו. היא טוענת לחוסר תלות בית המשפט, וכי מה הטענה הזו שבית המשפט המתערב בסוגיות פוליטיות לחלוטין איננו פוליטי? וכלום אין לשופטים הבוחרים את עצמם לפי התאמתם להשקפה הפוליטית – כל השקפה פוליטית? בעוד שהיא מתנגדת לדוגמא של ארצות הברית בה השופטים נבחרים על ידי מדינאים אין היא כלל מתנגדת לפסילת חוקים בידי בית המשפט כדוגמאת ארצות הברית. היא רק איננה מזכירה ששם יש חוקה ושפסילה כזו נעשית נדירות ותוך הסכמה בחוק. שם שופטים מקפידים לבטא את המעוויים של הציבור. בישראל בית המשפט מנצל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו כדי לנגח את הכנסת ובעיקר לתת פרשונות משלו לחוק זה ולהחליט החלטות חסרות בסיס חוקי, ומעשית מתנגד לכל פיסקאת התגברות על פסילת חוקים על בסיס חוק זה.

  בג"ץ שאופן פעילתו הינה עיוות, שם עצמו גם בלא לבקש הסכמה כשוטר על הרשויות האחרות. את זאת עשה בטוענה שקרית כאילו היות ומדינת ישראל אשמה בתפיסה לוחמתית של שטח יש לפקח על השטח ה"כבוש". בשם כך בית המשפט מרשה לעצמו פסיקות מוזרות והצידוק עצם ההתערבות במדיניות הינו שהרשויות לא הביעו התנגדות. אך בית המשפט אינו מספתק בכך, היות וכבר טעם שררה הוא גם מחליט לגבי נושאים אחרים שכלל אינם קשורים. בית משפט זה גם קבע חוקים שלא זה תפקידו ואף אסור לו, שלא ניתן לקיים כמו חוק ההתגברות לפיו רק ברוב של 61 חברי כנסת ניתן להתגבר על פסילת חוק. אין לקבל פסילות של בג"ץ לא על ידי התגברות ולא על ידי חקיקה מחודשת מתקנת. יש לבטל את פסילתו של בג"ץ. את בג"ץ יש לבטל ויפה שעה אחת קודם. שופטי בג"ץ שכך נוהגים הם למעשה עבריינים ויש לנהוג בהם ככאלה על כל המשתמע מכך.

 15. האפריקאים לא גרמו נזק, לא היו שותפים בפיגועים, עבדו בעבודות קשות שאני לא הייתי לוקחת. מסכימה עם המאמר, וגם מוטרדת מהתגובות המתלהמות.

  1. את הבורות שלך צריך וחייבים להציג לציבור. כל דבריך מופרכים הגיב:

   הם גורמים נזקים איומים בכל מקום אליו הם פלשו בישראל. את כנראה גרה לך ברחביה והם לא מזיקים לידך ולך. תשאלי את האומללים שהם השתלטו על שכונותיהם, מתפרעים שם, משתכרים, גונבים מכל הבא ליד, מחרבנים בחצרות, משתלטים על חצרות לא להם והופכים אותן לחמרות מצחינות שם הם מתגודדים מתפרעים ושותים לשוכרה, משתלטים על מחסנים ומרתפים ומקלטים והופכים אותם לכנסיות רועשות ומבחילות, מפריעים את שלוות השבת היהודית בכל מקום שם הם נמצאים. הם עולים לנו חצי מיליארד בשנה. הפיצו מחלות כולל כאלה שנשכחו פה כמו צרעת ושחפת ועוד לא דיברנו על איידס. אנחנו משלמים להם טיפולים בסכומי עתק בבתי החולים שלנו וגם תרופות. בתי החולים קורסים בגללם. הכל משתיקים בתקשורת ואת מפיצה את ההבל שהם תורמים?

  2. איזה כיף זה לשבת מאחורי מקלדת ולכתוב תגובות גזעניות. "כנסיות רועשות ומבחילות" זה כמו "בתי כנסת רועשים ומבחילים?" – אני בטוח שכמו אנשים דתיים במקומות אחרים שום אדם לא ישמח להיות בכנסיה מבחילה . הרעש מכנסיה מפריע לך? מה עם מואזינים? מה עם תקיעות שופר? יש חופש דת ואתה צריך להיות סובלני גם אליהם . לא חוכמה לבכות על תקיפה של יהודים ברחבי העולם אבל להגיד על מיעוט נרדף שהכנסיה שלו רועשת ומבחילה.

   שכרות – אכן בעיה קשה – אבל היא בעיה גם בקרב ישראלים. כמובן שהיא קשה יותר בקרב מובטלים שיושבים בחוסר מעש, ועוד יותר בקרב מי שאין לו עתיד ולא יודע מה ילד יום. אם רוצים להוריד שכרות יש דרכים לכך – לדוגמה לאפשר לאנשים לעבוד בחקלאות במקום לרבוץ בדרום תל אביב.

   הם לא "הפיצו מחלות" אלא חולים במחלות כמו צרעת שחפת ואיידס. תודה על התזכורת של יהודים ש"מפיצים מחלות" ו"מרעילים בארות". יש קהילות אחרות בישראל שיש בהם HIV גבוה כמו הומואים ואתיופים. בשתי אוכלוסיות אלה יש בעיה לתרום דם. ועדיין מדובר בבעיה רפואית – לא במשהו שאנחנו רוצים לזרוק אותם מהמדינה בגללו.

   "בתי חולים קורסים בגללם"???? "הכל משתיקים בתקשורת"??? (מה מונע מהתקשורת הימנית כמו ישראל היום או ערוץ 7 או וואלה לפרסם את הדברים האלה?) – אולי היהודים האלה ששולטים בתקשרות ובפוליטיקה..

 16. מדוע אף אחד לא מביא הוכחה שהם משקרים לנו שהם "מבקשי מקלט" ע"י הוכחות מצולמות כגון חגיגות יום העצמאות של ארצם,ושכירת רכב יקר לחתונות שלהם מה שרוב הישראלים לא יכולים להרשות לעצמם.

 17. כמה הערות
  1.בחודש האחרון ניתן פסק דין שבו יש קבלה של מעמד פליט על רקע עריקות מהצבא. אפשר גם ללמוד בפסק דין זה על הדרישות המחמירות של קבלת פליטות.
  2. השיח על מי הגיש בקשה או מי לא הגיש לא רלוונטי משני סיבות. א- מתוך כלל בקשות המקלט שנבדקו רק 0.18% הוכרו כפליטים. בעולם אחוזי ההכרה עומדים על בין 60-80%!
  ב- עד 2013 לא היה ניתן להגיש בקשה. מאז 2013 ניתן להגיש אך ממש לא "באופן פשוט"כמו שציין כותב המאמר. מה עוד שכל מבקש מקלט מגיע לחידוש הוויזה שלו פעם בכמה חודשים. כלומר הוא מקבל אישור להשאר פה מהמדינה כל פעם. לכן פחות ממחצית המסתננים לא הגישו בקשת מקלט.(והידיעה על אחוזי הקבלה הנמוכים כ"כ) אז לטעון מכך שרובם הם מהגרי עבודה זה פשוט לא נכון. עדויות של האו"ם מספרות על פשעים נגד האנושות שנעשים באריתריאה. צריך לזכור שהעובדה שבארץ יש בעיקר גברים מגיל 18-50 זה לא כי רק הם רצו לחפש עבודה. כ260,000 אריתראים ברחו מהמדינה שלהם. רובם (כנראה יותר נשים,ומשפחות אבל גם גברים רבים) פשוט נשארו במדינות אפריקאית סמוכות. מיעוט קטן הצליח תוך כדי סיכון חיים להגיע לישראל
  3. הכותב מציין כי מי שיחזור לאריתריאה וישלם 2% מס יתקבל שם . א- מי שקורא את הדוח המלא (קישור בכתבה המקורית) מגלה שהציטוט הזה מגיע מהממשלה שלהם. להזכיר שזו מדינה דיקטטורית מהגרועות בעולם. אם ממשיכים לקרוא קצת שומעים על עדויות אחרות לגמרי שמגיעות לארגונים מערביים שעובדים שם. לגבי חוזרים מישראל למשל מוזכר כמה פעמים שלא ידוע מה עלה בגורלם. עדויות אחרות מספרות על כליאה למספר חודשים והחזרה לצבא. אבל בהקשר המוסרי- מי שההצהרה הידידותית של ממשלת אריתריאה מספקת אותו, זו זכותו.
  ב- כנראה שגם ממשלת ישראל לא מאמינה לכך (ניתם לחזור ולשלם קנס בלבד) . עם אריתריאה יש לנו יחסים דיפלומטים. טכנית אפשר מחר בבוקר להעלות אותם על מטוס חזרה למדינת המוצא. כפי שקורא מעת לעת עם אזרחים מאוקראינה וגאורגיה למשל. אבל ישראל לא עושה זאת. היא מגדירה את מבקשי המקלט מאריתריאה וסודן ( עם סודן אין לנו יחסים ולכן זה פחות רלוונטי) כזרים שאינם ברי הרחקה. למה לא ברי הרחקה? כי מסוכן להחזיר אותם לשם.

 18. אתם מטעים את הקוראים שלכם. נתחיל מהסוף (שהוא בעצם תחילת הדיון – מי הוא פליט ומי הוא מהגר עבודה) – אין בעיה לגרש מהגר עבודה חזרה לארצו- כמו שישראל מבצעת לגבי מהגרי עבודה מסין, אוקריאנה ומדינות נוספות. יש בעיה לשלוח פליט חזרה לארצו שכן הדבר מסכן את חייו.

  פליט הוא מי שברח ממלחמה או מסכנה אחרת‏. לפי אמנת הפליטים של האו"ם, פליט הוא מי שנמצא מחוץ לארצו (או שהוא חסר אזרחות ונמצא מחוץ למקום מגוריו הקבוע), ואינו יכול לחזור אליה בשל פחד "מבוסס היטב" להיות נרדף ממספר טעמים המפורטים באמנה. האמנה שנוסחה בשנת 1951 מגדירה מי הוא פליט ומגדרה את הזכויות שמדינות אמורות לספק לפליטים. אחת הזכויות היסודיות בחוק הבינלאומי היא שפליטים לא יגורשו או יוחזרו למצבים שבהם חייהם או החירות שלהם יהיו תחת סיכון. מבקש מקלט הוא מי שמבקש מקלט כפליט‏. כמובן שאלו הן הגדרות חוקיות. אנחנו מכנים פליטים מי שבורח מסכנת חיים. לדגומה פליטים יהודים לפני השואה או לאחריה – נחשבים בעינינו פליטים – גם אם לא היתה כלל אמנת פליטים של האו"ם באותה תקופה – ולכן לא יכלה לכסות אותם. האמנה היא אמנה – היא לא מכסה את כל המקרים, היא לא מעניקה הגנה מפני מצבים שלא חשבו עליהם קודם לכך כמו שלטון איימים שיגיייס אנשים לתקופה לא מוגבלת עם איומים על עינויים כליאה או הוצאה להורג לפי פקודה של המפקד הישיר. ההתחבאות מאחורי האמנה והחוקים הם בריחה למקום נוח – השאלה היא קודם כל מוסרית.

  מהגר עבודה הוא מי שעזב את ארצו כדי לחפש עבודה או השכלה בתקווה לשפר את מצבו הכלכלי. לפני שמהגר עבודה עוזב את ארצו, הוא יכול לקבל מידע על המדינה החדשה, ללמוד את שפתה, ולחפש הזדמנויות עבודה. מהגרי עבודה יכולים לנוע ללא סיכון, לקחת איתם את רכושם. מהגר עבודה יכול לחזור למולדתו בכל עת שיחפוץ. בניגוד לפליט שלא יכול לחזור לביתו בשלום, מהגר עבודה לא צפוי לעונש או איום עם שובו, הוא ימשיך לקבל הגנה מטעה הממשלה שלו.

  השאלה מדוע פליטים בחרו להגיע לכאן ולא למדינה אחרת ואיך נכנסו למדינה – אינה רלוונטית לשאלה האם הם פליטים או לא. יהודים שברחו מפולין לישראל עברו בדרך דרך מדינות אחרות – לדוגמה איטליה או צרפת. פליטים סורים שברחו מסוריה לטורקיה – אבל הם אינם עוצרים שם אלא ממשיכים לייון ומשם למדינות אחרות באירופה. עדיין מדובר בפליטים שכן החזרתם לסוריה מסכנת את חייהם. גם "הסתננות" אינה ההפך מפליטות. נזכר כי באמנה של הפליטים אסור להפנות אחורה מי שהגיע לגבול שלך בגלל פליטים יהודים שהגיעו לשוויץ וגורשו ממנה . האם מדובר בסתם "מסתננים"?

  אם האפריקאים שנמצאים בישראל הם לא פליטים ולא מבקשי מקלט – עולה השאלה מדוע ישראל אינה מגרשת אותם לאריתראה לדוגמה – מאחר שבניגוד למדינות אירופה יש לה יחסים דיפלומטים עם מדינה זו. היא היתה יכולה גם לגרש סודנים למדינה אחרת מתוך הסכמה שמדינה זו תגרש אותם חזרה לסודן – אם היה מדובר באמת במהגרי עבודה בלבד ולא פליטים.

  כל רצונה של ישראל הוא להפטר מהאנשים האלה – לא ממש אכפת לה – לא מאמנות (שהיא עצמה קידמה בעבר) ולא מבטחונם . כמובן קל לנו להגיד שהם בטוחים לגמרי בכל מקום שבו נזרוק אותם. ולשם כך נשמח לקבל כל בדל ראייה.

  לדוגמה , ד”ר משה טרדמן מאוניברסיטת חיפה שהשתתף בתשאול המסתננים קבע שהם לא פליטים. על סמך מה? על סמך זה שהוא חושב שמי שערק מהצבא אינו פליט. זה נכון לגבי צבא נורמלי ועריק נורמלי. זה לא בהכרח נכון לגבי צבא אריתארה. עוד הוא מעיד כי ישראל אינה מעוניינת לתת מעמד פליט (כבר ב 2009) משום שהדבר ירגיז את ממשלת אריתארה.

  דוגמה לבדלי ראיות שנתלים בהם הן "דצמבר 2016 פרסם ה-EASO, גוף המחקר הרשמי של האיחוד האירופאי, דו”ח שלפיו לא נשקפת סכנה למי שעזב את אריתריאה בצורה לא חוקית, והוא לא צפוי לעונשים או לחיוב לשרת בצבא, לאחר תשלום מס של 2% מהכנסתו" – האמנם? מי שקורא את הדוח באמת ולא מסתפק בטענות לגביו בתקשורת הישראלית רואה כי הדו"ח מלא אי בהירות שאותה מדווחים הכותבים – בדומה למצב בדיקטטורות כמו צפון קוריאה שבהן אין חופש עיתונות ואנשים נכאלים בצורה שרירותית – קשה להבין מה קורא במדינה זו. הדוח מצהיר כי מי שחוזרים מרצונם המלא, ושילמו והסדירו את מעמדמם כותבים מכתב התנצלות על הבריחה שלהם ואומרים שהם פשעו וכי בעתיד הם ישלמו על פשעיהם (בצורה לא ברורה), במשך 3 שנים הם פטורים משירות צבאי. לאחר 3 שנים הדו"ח מציין שאין לדעת מה יהיה מעמדם ואולי יגוסו מחדש. לגבי מי שחוזרים שלא מרצונם למדינה – הדו"ח אומר שככל הנראה מעמדם כמי שנתפסו בבריחה מהצבא – כלומר כליאה למספר חודשים (בתנאים שעלולים להיות מסכני חיים) ואז חזרה לצבא (בו חשופים לסכנות שונות כמו עבודות פרך , עינויים , משפטים על העברת ביקורת ועוד).

  השאלה אם אריתראה או סודן בטוחות ממש לא עניינה את ישראל כבר ב-2009. כל רצונה היה להפטר מהאנשים הללו בכל מחיר. כמובן שבדרך הם צוירו כאיום דמוגרפי – גם כיום כאשר ההסתננות היא אפסית וגם כאשר הם מהווים חצי אחוז מהאוכלוסייה. עדיין הפחד והשנאה לשחור היא עמוקה ומשורשת – גם אם לא רוצים להודות בכך. כי לא נעים. אנחנו גזענים ? ממש לא. השנאה לשחורים גדולה בהרבה מאשר המאבק במהגרים לא חוקיים לבנים או אחרים שהגיעו ממזרח אירופה או ממקומות אחרים בעולם – משום שהשחורים הם שונים יותר ופחות קרובים אלינו מבחינה תרבותית וכמובן מבחינת מראה.

  כך המדינה גם הזניחה את דרום תל אביב, ובמקום להתמודד עם הפשיעה ואלכוהליזם (דבר שאינו בלתי נפוץ בקרב מהגרים מיואשים ללא עבודה וללא תקווה) יצרה אפיק נוסף לשנאה נגד הזרים -אם בגלל חוסר יכולת או אכפתיות (האיזור מוזנח עוד לפני בוא הזרים וכולל מרכז לנרקומנים , זנות ופשיעה) ואם כי שנאה כזו משרתת היטב חלק מהפוליטקיאים . עוד תרוץ הוא – הם לוקחים לישראלים עבודות (רובם עובדים בנקיון או בשטיפת כלים – עבודות שישראלים לא ששים לעבוד בהם ).

  "הגירה שכזו יכולה להוות איום דמוגרפי על קיום הרוב היהודי בישראל" – בישראל חיים 8.7 מיליון אנשים. כלל המהגרים שיש בה מאפריקה מהווים 0.5 אחוז. זה לא איום דמוגרפי. היום דמוגרפי גדול בהרבה מהוה הזנחת זכויות האשה הבדוואית . לא מדובר על להביא לישראל עוד מאות אלפי סודנים או אתיופים .

  ונניח לרגע שמדובר במהגרי עבודה "סתם" – ליברלים בעבר היו בעד "הגירה חופשית" – בדיוק כמו הרצון להוריד מגבלות על הון או להוריד מכסים על סחורות – היתה טענה בעד כוח עבודה שיכול לעבור ממדינה למדינה – כך שגם הטיעון נגד "מהגרי עבודה" הוא קצת מוזר מאת אתר שמתיימר להיות בעד כלכלה חופשית – מסתבר שכאשר זה לא מתאים לך – כלכלה חופשית היא כבר לא משהו חשוב. אוי לצביעות.

 19. כל אדם שיכנס לכל מדינה (ללא קשר לישראל) בצורה חוקית (לא בכוח .לא בניצול פרצות בכניסה למדינות) יחשב לפליט בהתאם לפי חוק ג'נבה. ובתנאי שיקבל עליו את חוקי המדינה שאיליה הוא נכנס {דוגמה: דת, בטחון, משטרה, שילוב בחברה, הפקדת ערבות לחזרה באם לא תתקבל בקשתו למדינה}
  בהתאם לזו אני תומך

 20. הבעיה העיקרית היא שרוב המסתננים הם מוסלמים . הם ילכו למסגדים ויקבלו שם מנת הסתה נגד
  היהודים . התוצאה הצפויה היא שתמורת כסף חלק מהם עלול לסיע לארגוני המחבלים ואפילו בהמשך הזמן
  בעזרת ארגוני זכויות האדם לקבל אזרחות ואז עלידי הריבוי הטבעי העדיף שלהם לסייע למוסלמים להפוך לרוב בארץ . כך הפכה לדוגמה לבנון ממדינה בעלת רוב נוצרי בשנות ה-30 למדינה בעלת רוב מוסלמי מוחלט היום . למוסלמים יש תמיד יתרון בגידול דמוגרפי משום שחלקם הוא פוליגאמי . זה קורה באירופה
  ונקרא שם "הכיבוש השקט"

  1. צודק בכל מילה …זה פשוט טרור שקט!

 21. תודה רבה לך על המידע החשוב הזה , שלהערכתי אם אנשים נורמטיביים היו יודעים אותו הם היו מפסיקים לתמוך בלהט בהשארת המסתננים בארץ. המדינה שלנו היא מדינה שנוצרה למטרה אחת: "בית יהודי בארץ ישראל". ואילו המסתננים, הם אכן סרטן במדינה שלנו, מכיוון שהם אנשים שלא באו לארץ מערכי הציונות ואפילו לא על בסיס יהדותם, אלא הם מתראיינים ואומרים מול המצלמות שפה זה גם אפריקה, והם לא מכירים בלאום, אלא בגבולות חופשיים עד לאמירות שחבל שהגרמנים לא גמרו אותכם. בנוסף לכך הפשיעה הדרום תל אביב עולה, ומקרי אונס של נשותינו, ויש להם נטל כספי על החברה בפתיחת גני ילדים וכו'. העניין העיקרי שהם לא צריכים להיות פה מסיבה פשוטה: מכיוון שבמדינת ישראל יש צביון יהודי, והיא בהחלט לא מדינת כל אזרחיה, היא הובטחה לנו עוד מתקופת אברהם אבינו. ואם לאדם כזה או אחר יש בעיות כלכליות, מדינת ישראל היא בהחלט לא מקומו, כל שכן, אם הם לפחות בחלקם לא מכבדים אותנו.

 22. שלום רפאל,

  קראתי את דבריך בעיון והתרשמתי מהניסיון לבססם על בחינה שקולה ומבוססת מחקר. אינני חפץ להיכנס בשלב זה לדיון ארוך בנושא אלא רק להתמקד בדוגמא אחת בעייתית מאד במאמרך: הדברים שאתה טוען שדוח הEASO אומר אינם עולים בקנה אחד עם קריאה של הדוח ומסקנותיו. אתה כתבת:
  "בדצמבר 2016 פרסם ה-EASO, גוף המחקר הרשמי של האיחוד האירופאי, דו”ח שלפיו לא נשקפת סכנה למי שעזב את אריתריאה בצורה לא חוקית, והוא לא צפוי לעונשים או לחיוב לשרת בצבא, לאחר תשלום מס של 2% מהכנסתו."
  בעוד שבסיכום מסקנותיו בעמ׳ 11 הדוח אומר:
  According to almost all sources, individuals who leave Eritrea illegally are also subjected to extrajudicial punishment. It is unclear who is in charge of imposing penalties. No judgments are made public and there is no possibility of appeal. However, the policy currently applied by the authorities appears to allow for shorter prison sentences than those enshrined in the law. According to most reports, the detention period now commonly lasts a few months up to two years, depending on the circumstances. […]
  For voluntary returnees from abroad who had previously evaded draft, deserted or left the country illegally, the draconian laws are reportedly not applied at the moment, provided they have regularised their relationship with the Eritrean authorities prior to their return. According to a new, unpublished directive, such returnees are exempt from punishment. It is understood that the majority of the individuals who have returned according to this directive have effectively not been persecuted. Nonetheless, concerns remain.
  There is no legal certainty, because the directive has never been made public.

  לגבי ההשלכות הצפויות לחזרתו הכפויה של אזרח שברח בהמשך נאמר גם במפורש:
  There is hardly any information available regarding the treatment of forcibly returned per-sons. In the last few years, only Sudan (and possibly Egypt) forcibly repatriated Eritreans. As opposed to voluntary returnees, those forcibly returned are not able to regularise their relation with the Eritrean authorities prior to returning. The few available reports indicate that the authorities treat them similarly as persons apprehended within Eritrea or while leaving illegally. For deserters and draft evaders, this means being sent back to national service after several months of detention.

  זוהי כאמור רק התייחסות מסוימת לטענה שהעלית ובה התבבסת על מקור שהבאת. לטעמי, כוונת ותוכן הדברים המופיעים בדוח שונות עקרונית ממה שייחסת להם.

  ברמה האישית והמוסרית אני תוהה אם היית מוכן לקחת אחריות אישית על גורלם של אזרח או אזרחית אריתראה שישלחו בחזרה לאריתראה ולסמוך על הדיווחים הלא רשמיים (ושנוגדים את לשון החוק הארתיראי) שכנראה לא יקרה להם דבר למעט אולי מעצר ובכל מקרה חזרה לשירות צבאי כפוי ללא תאריך סיום. זוהי הרי המגבלה המשפטית (על פי החוק הבינ״ל והישראלי) הברורה ביותר בעניין גירוש האריתראים מהארץ: עקרון אי ההחזרה (Non -refoulement) שאותו אתה בודאי מכיר היטב הקובע כי אין להחזיר אדם למקום בו חייו או חירותו עלולים להיות בסכנה.

  יום טוב
  שי

  1. אז כלומר יוצה מדבריך שהאריתריים הם עריקים מהצבא….ואתה יודע מה החוק אומר לגבי עריקים שבורחים משרות צבאי ???
   אם כך אז הם נחשבים לעבריינים שבוריים מהחוק !!!
   אני לא מבין ?!? האם ארץ ישראל הוא מקלט לעבריינים ועריקים מפריי חוק ???
   מילותיך הם רק מחזקות את הצורך המוסרי המחייב להחזיר את אותם מסתננים המחפשים מקום נוח ומצע מצויין כמו ארץ ישראל ומדינת היהודים וניצולם מצידם של אותם התנאים המעולים יחסית למדינות מוסלמיות אחרות שבהם לא נוח להם ובכלל לא יקבלו אותם !
   חוצפה של בג"ץ לבא ולהחליט לרוב העם בארץ ולהשאיר את הנגע המסוכן הזה…"פן ירבה ויוכל לנו".
   המסתננים כבר צועקים בחוצות העיר שהאדמה הזאת של המוסלמים ואלוקים נתן אותו לכולם…לך תסמוך על זרים…?!?!

 23. גזענות!
  אין הבדל בין אדם שחור כהה לבין אדם לבן.
  יש לאזרח את האריתארים והסודנים הם עברו ג ה נ ו ם עד שבאו לכאן.
  להעניק להם תעודת זהות לאלתר.
  אין להם לאן לחזור בסודן או אריתאריה.
  אני גר בשכונת פטיו בערד ויש כאן סודנים ואריתארים שגרים כאן.
  נו אז מה????
  הם עובדים מאוד קשה בבתי המלון בים המלח בתנאים לא תנאים.
  הם כבר מדברים עברית שוטפת ,רווקים או משפחות זה לא משנה. יש לגלות אנושיות ולהעניק להם תעודת זהות.
  זה מה שגם קובע חוק הבינלאומי. אדם שמדבר את השפה במדינה באופן אוטומטי הופך לאזרח של אותה מדינה. אי אפשר לגרש.

 24. מה כואב לכם שהם גרים כאן?????
  שימו עצמכם לרגע במקום סודני ואריתארי הייתם רוצים שיגרשו אתכם?
  אין להם לאן לחזור….
  אל תשכחו שגם היהודים,הייתם, גרים במצריים.

 25. אז כלומר יוצה מדבריך שהאריתריים הם עריקים מהצבא….ואתה יודע מה החוק אומר לגבי עריקים שבורחים משרות צבאי ???
  אם כך אז הם נחשבים לעבריינים שבוריים מהחוק !!!
  אני לא מבין ?!? האם ארץ ישראל הוא מקלט לעבריינים ועריקים מפריי חוק ???
  מילותיך הם רק מחזקות את הצורך המוסרי המחייב להחזיר את אותם מסתננים המחפשים מקום נוח ומצע מצויין כמו ארץ ישראל ומדינת היהודים וניצולם מצידם של אותם התנאים המעולים יחסית למדינות מוסלמיות אחרות שבהם לא נוח להם ובכלל לא יקבלו אותם !
  חוצפה של בג"ץ לבא ולהחליט לרוב העם בארץ ולהשאיר את הנגע המסוכן הזה…"פן ירבה ויוכל לנו".
  המסתננים כבר צועקים בחוצות העיר שהאדמה הזאת של המוסלמים ואלוקים נתן אותו לכולם…לך תסמוך על זרים…?!?!

 26. עם ישראל סובל מכל המסתננים (סודנים,אנתרים וכו')
  זו מדינה יהודית אין מקום לאנשים שונאי ישראל!

  הסודנים בנתניה רוצחים,אנסים,רועשים,מלכלכים ועוד

  חשוב שתדעו בורא עולם מגן על היהודים
  ונגד כל אלה שנותנים יד לסודנים בארץ.

  ממשלת ישראל וכל גורם אחר חייבים לסלק מכאן את כל המסתננים גם עם הילדים שלהם!

  1. כל הכבוד לכל יהודי ולכל יהודייה שמתנגדים להם.אין להם שום קשר לישראל,הם מתעללים בציבור הישראלי,הם הרימו ת'אף ואומרים לנו מה לעשות כאן.הם לקחו כאן דירות,עבודה,פשוט לא השאירו כאן כלום לנו,
   בארץ ""שלנו"".ולאף אחד לא אכפת בכנסת ישראל.יש כאן כמעט מליון מהם,אבל רוצים שנאמין שיש איזה 100,000.אנחנו לא מטומטמים.

 27. לגרש את הסודיים ואת האריתראים דחוף.הם אונסים את הבנות שלנו .הם גונבים .הם רוצחים.הם יגידו לך מה לעשות במדינה שלך .גירוש מיידי עכשיו

 28. הסודנים,האריתריאים,הם כולם שקרנים.אלו לא פליטים,הם באו לכאן כדי לצחוק על העם היהודי.זו בעיה של מדינות ערב,הן עצמן מעודדות את אוכלוסייתן להגר כחלק מכיבוש האיסלם את המערב.הם צוחקים על ישראל ותופסים אותה ואת המערב כפראיירים.

 29. יש להעיף אותם,משום שהם גוזלי דירות ופרנסה מישראלים קשיי יום.
  בנוסף,הם גוזלים קשת תמיכה כלכלית,כקצבאות פליט,
  שירותי רפואה חינם,מימון דיור מלא חינם,עפ"י חוק הפליט,זכויות כי ישראלים רבים אינם זוכים להם.

  מעבר לכך,הם מלאים במחלות אובייקטיביות קשות,ודווקא בתקופת ה'קורונה',חשוב וזכות הציבור לדעת.

  סקביס;זבוב החול;סארס;אבולה;איידס;ומשרד הבריאות מעלים עין,וכך גם רשות האוכלוסין וההגירה.

 30. הי, כצעיר בעל דעות שמאליות מצאתי את המאמר מעניין ומתאגר.
  הערה אחת היא על משפט הסיום, בדבר הרצון של כלל אזרחי המדינה.
  נראה לי שלמרות שיש לטענה על מה להתבסס ברור שהיא דמגוגיה זולה, שהרי בשיטת הבחירות לא מצביעים על נושאים ספציפיים אלא על מדינות כללית, מה גם שבישראל הסוגיות הקריטיות שעל פיהן האזרח בוחר הן בעיקרן סביב הסכסוך הפלסטיני וקשה להאמין שיש אזרח שהצביע ליכוד בגלל שמעוניין בגירוש/מהגרים.