חוק הפיקדון נפסל: "בג"ץ בולם כל ניסיון להגן על ריבונות המדינה"

תושבי דרום ת"א זועמים: "השופטים הפכו לתליינים שלנו". השופט סולברג כתב בדעת מיעוט: "יש בפקדון תועלת, אין הצדקה לבטל חקיקה ראשית"

נשיאת העליון חיות ומסתננים בדרום ת"א | צילום מסך, פייסבוק

ברוב של שישה מול אחד, בית המשפט העליון פסל הערב (חמישי) את הסעיף בחוק הפקדון שמחייב מסתננים להפקיד עשרים אחוזים משכרם בחשבון בנק עד ליציאתם מישראל. מנגד, הסעיף שמאפשר לקנוס את המסתננים מתוך הסכום שמפקיד המעסיק על חשבונו נשאר על כנו.

בפסק הדין קבעה נשיאת העליון אסתר חיות כי יש לבטל באופן מיידי את הסעיף המדובר "בשל הפגיעה הבלתי-מידתית בזכות הקניין של העובד". השופט עמית הצטרף לדעתה וכתב כי "הפעלת אמצעי בלתי מידתי" בדמות נטילת עשרים אחוזים מהשכר של "אוכלוסייה מוחלשת מלכתחילה", יכולה להביא למסקנה כי "התכלית שבבסיס החוק אינה ראויה". השופט מלצר הוסיף כי הדברים מקבלים משנה תוקף "בימים אלה שבהם המשבר הכלכלי שבא עלינו בעקבות מגיפת הקורונה הביא את העובדים בהם מדובר (וכן רבים אחרים) לכדי פת לחם ממש". עוד תמכו בפסילת החוק השופטים ניל הנדל וג'ורג' קרא.

מנגד, השופט סולברג נותר בדעת מיעוט וחלק על עמיתיו כאשר כתב כי אמנם חובת הפקדון יוצרת פגיעה בזכות הקניין של המסתננים, "אך אין להפריז בחומרתה" מכיוון שלדבריו "התועלת החברתית הגלומה בהסדר הפקדון היא ממשית". עוד הוסיף סולברג כי "מתחם רחב מאד של שיקול דעת נתון למדינה בעיצוב מדיניות ההגירה" וסיכם כי עבורו "הסדר הפיקדון מניח את הדעת, ואינני רואה הצדקה לסעד החריג שהתבקש בעתירה – ביטול חקיקה ראשית של כנסת ישראל". סולברג אף מתח ביקורת על החופש שלקח לעצמו בית המשפט לפסול חוקים ובמיוחד בנושאי הגירה, וכתב: "פעם, פעמיים ושלוש, הורה בית משפט זה על ביטולו של הסדר חקיקתי בסוגיה הנדונה, ואנו עתה בפעם הרביעית. עלינו לשמור את נפשנו מן ההרגל,כי הרגל הופך לטבע". סולברג אף ציטט פסקי דין קודמים של בג"ץ בהם הציעו השופטים עצמם להקים מנגנון כלכלי כתמריץ ליציאה מהארץ של שוהים בלתי חוקיים.

מנהל המרכז למדיניות הגירה ישראלית ויוזם החוק יונתן יעקובוביץ', שצורף כמשיב בעתירה לצד המדינה, אמר ל'מידה' כי "בג"ץ מתעקש לבלום כל ניסיון של מדינת ישראל להגן על ריבונותה, זהותה, ושלומם של תושבי דרום תל-אביב וערים נוספות שנפגעו מתופעת ההסתננות". לדבריו, "החוק כבר הוכיח את יעילותו ורק בשנה האחרונה עזבו את ישראל קרוב ל- 3,000 מסתננים והסכומים שפדו בעת עזיבתם גדלו ביותר מ-300 אחוזים".

עוד הוסיף יעקובוביץ' כי "לאחר שבג"ץ כבר ביטל את החוקים למניעת הסתננות שלוש פעמים ברציפות, הוא החליט כעת לשלול גם את הכלי האחרון שנותר בידי המדינה, בניגוד גמור לרצון המפורש של המחוקק והדמוקרטיה הישראלי. זאת על אף שמדובר בפיקדון זמני בלבד של אחוז קטן משכרם של המסתננים, שאין להם זכות חוקית לעבוד בישראל מלכתחילה". הוא סיכם וקרא "למפלגות שעתידה של מדינת ישראל חשובה להם לקבוע כבר בקווי הייסוד של הממשלה שתקום את הטיפול בסוגיית המסתננים, ואף לקדם חקיקה שתאפשר התגברות על הפסיקה בעניין הזה".

חבר הכנסת ד"ר שלמה קרעי אמר ל'מידה' בעקבות החלטת בג"ץ כי "לאחר שפסל כל יוזמה ממשלתית או חקיקתית בעניין, שוב, בלי בושה פוסל בית המשפט חוק של הכנסת ומשאיר ממנו פירורים. הוא אף מגדיל לעשות ומתייחס לתזכיר ממשלתי שהוקפא בכלל, כאיזושהי אסמכתא". לדברי ח"כ קרעי, "אולי הממשלה הקרובה לא תוכל לעשות זאת אבל חייבים לגדוע את הענף המוטציוני שהרכיב בג"ץ לעצמו לפסילת חוקי הכנסת". ח"כ יואב קיש אמר ל'מידה' כי "בג"ץ טעה בהחלטתו לבטל את חוק הפיקדון אשר שימש ככלי האחרון האפקטיבי להגברת המוטיבציה ליציאת מסתננים מישראל. כיו"ר ועדת הפנים עסקתי רבות בפיקוח על החוק והגדלת האכיפה בשטח, שהגדילה את העזיבה מרצון של המסתננים והיתה בעלת השפעה חיובית. אנו פועלים מיידית בכנסת לחקיקת התגברות בנושא המסתננים".

גם תושבי דרום תל-אביב זעמו הערב על הפסיקה. שפי פז ודורון אברהמי מסרו כי פעילי המחאה דורשים מן הממשלה החדשה שתקום להבהיר "האם דרום תל-אביב סופחה רשמית לאריתריאה והחוק היחיד שחל בה הוא חוק האלימות והסחיטה באיומים, או שהם מתכוונים להזיז מתישהו את הישבן ולהציל אותנו מאנשים שמצפצפים על הקורונה?". עוד מסרו התושבים כי "שופטי בג״ץ מתפקדים כבר שנים כתליינים שלנו. עוד פסילה או פחות פסילה לא תשנה את העובדה שהופקרנו ובקרוב לא תהיה לנו ברירה אלא להתמגן בתוך הבתים או להניף נשק. מה שבטוח, מבחינתנו בג״ץ הוא בדיחה עצובה ואנחנו כופרים לחלוטין בסמכותו".

עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות מסר כי "בית המשפט בבטלו חוקים פועל כמובן בחוסר סמכות בולט, אולם חמורה עוד יותר היא העובדה שבית המשפט הורה על ביטול החוק באופן מיידי, ללא מתן אפשרות לכנסת למצוא הסדר חקיקתי אחר, ולמעשה הותיר את מדינת ישראל ללא כל אמצעי לצמצום תופעת ההסתננות".

הכלי הבלעדי

כפי שדיווחנו בהרחבה, , הודיעו השופטים בשבוע שעבר כי בדעתם לתת פסק דין בעתירה נגד החוק “בהקדם”, למעלה משלוש שנים לאחר הגשתה. הודעה זו הגיעה על רקע קמפיין שניהלו ארגוני הסיוע למסתננים על “משבר הומניטארי” שנוצר לכאורה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ואובדן מקום העבודה של מסתננים שאינם זכאים לדמי אבטלה ומבקשים לשחרר את כספי הפקדון. בעקבות הקמפיין, הממשלה פרסמה תזכיר חוק בראשון לאפריל שמאפשר למסתננים שאיבדו את מקום עבודתם לפדות כהוראת שעה בת שלושה חודשים סכום של 2,700 ₪ בחודש.

חוק הפקדון שנחקק בדצמבר 2014 מחייב מעסיקי מסתננים להפקיד עשרים אחוזים משכרם (בתוספת שווה ערך של 16% על חשבון המעסיק) לחשבון בנק מיוחד עד ליציאתם מישראל. לאחר שבג”ץ ביטל את החוקים למניעת הסתננות ולאחר סגירת מתקן ‘חולות’, החוק הוא למעשה הכלי הבלעדי שנותר בידי המדינה לעודד מסתננים השוהים בישראל לחזור למדינות מוצאם או למדינות שלישיות. מטרת החוק הייתה לצמצם את תזרים הכספים שנשלחים למדינות המוצא, יחד עם צבירת סכום משמעותי שיתמרץ את המסתננים לעזוב ולפדות את כספם. על אף שצבירת סכום שכזה אורכת זמן, לפי נתונים שהציגה המדינה לבג”ץ ביולי 2019 החוק החל להוכיח את יעילותו כאשר חלה עלייה של כמעט פי שבעה במספר המסתננים שפדו את כספם ועזבו, בהשוואה לשנת 2017.

מקור: רשות האוכלוסין וההגירה

כפי שפעלו במקרים דומים בהם ניסתה המדינה לקדם חוקי הגירה, ארגוני הסיוע למסתננים (כמו גם איגוד המסעדות) הגישו עתירה נגד חוק הפקדון במרץ 2017 יחד מספר ארגוני נשים שביקשו להצטרף כידידי בית המשפט. בג”ץ דחה את העתירה לבטל את חובת ההפקדה של 16% על חשבון המעסיק, אך הוציא צו על תנאי נגד הסעיף שמאפשר לחלט אחוזים הולכים וגדלים מסכום זה אם לא יצאו מישראל מרגע שידרשו לעשות זאת, כמו גם נגד הסעיף שמחייב להפקיד 20% משכר המסתננים עצמם. בכל התקופה שעברה מאז, בג”ץ לא הוציא צו ביניים שיאסור על הפעלת החוק עד למתן פסק דין (בדומה לעתירות נגד החוקים למניעת הסתננות).

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

34 תגובות למאמר

 1. אם ישראל לא תחסל את הבגד"צ אז הבגד"צ יחסל את ישראל as simple as that

  1. רק לא "פסקת ההתגברות" שפוליטיקאים רפי שכל מהימין מדברים עליה ושתהיה בכיה לדורות. מה שצריך זה חוק יסוד השפיטה, ששפטל מציע.

  2. בג"ץ שאופן פעילתו הינה עיוות, שם עצמו גם בלא לבקש הסכמה כשוטר על הרשויות האחרות. את זאת עשה בטוענה שקרית כאילו היות ומדינת ישראל אשמה בתפיסה לוחמתית של שטח יש לפקח על השטח ה"כבוש". בשם כך בית המשפט מרשה לעצמו פסיקות מוזרות והצידוק עצם ההתערבות במדיניות הינו שהרשויות לא הביעו התנגדות. אך בית המשפט אינו מספתק בכך, היות וכבר טעם שררה הוא גם מחליט לגבי נושאים אחרים שכלל אינם קשורים. בית משפט זה גם קבע חוקים שלא זה תפקידו ואף אסור לו, שלא ניתן לקיים כמו חוק ההתגברות לפיו רק ברוב של 61 חברי כנסת ניתן להתגבר על פסילת חוק. אין לקבל פסילות של בג"ץ לא על ידי התגברות ולא על ידי חקיקה מחודשת מתקנת. יש לבטל את פסילתו של בג"ץ. את בג"ץ יש לבטל ויפה שעה אחת קודם. שופטי בג"ץ שכך נוהגים הם למעשה עבריינים ויש לנהוג בהם ככאלה על כל המשתמע מכך.

   פסקאת התגברות זו שבית המשפט עתה כל כך מתנגד לה, היא הצעתו של אהרון ברק. שופטים כבר דאגו לדרוש להתקבלות התנגדות רוב של 70 אחר כך 80 חברי כנסת. הם כמובן רואים לעצמם זכות לקבוע זאת. כך או כך בלתי אפשרי להשיג כזה רוב, מה שמבטל את קיומה. באמת אין צורך בה כי היא רק תתן גושפנקא לבית המשפט כאילו מעשי השופטים פורעי החוק שאין גבול לחוצפתם הם חוקיים. במקום זאת יש לחוקק את חוק יסוד החקיקה ולקבוע מפורשות שאסור לשופטים לפסול חוקים. לכל היותר אולי מותר להם להעביר ביקורת על חוקים ולהמליץ דבר זה או אחר. החוקים הקיימים צריכים להספיק לכך שלשופטים אסור לנהוג בניגוד לחוק, אך שופטים הם פורעי חוק חוצפנים. לחוק צריכה להתוסף פסקאת עונש חמור. העונש צריך להיות פיטורין מיידיים ללא פיצויים, ללא גמלא וקנס כבד מאוד חליטת רכוש!

 2. בחוק, בגידה היא אי נאמנות פלילית, בדרך כלל למדינה. זהו פשע המכסה כמה מהמעשים הקיצוניים יותר נגד האומה או הריבון של האדם. זה כולל בדרך כלל דברים כמו השתתפות במלחמה נגד מדינת מולדתו, ניסיון להפיל את ממשלתה, ריגול אחר הצבא שלה, הדיפלומטים שלה, או שירותי החשאיות שלה למען עוינות זרה ועזה, או ניסיון להרוג את ראש המדינה. אדם המבצע בגידה ידוע בחוק כבוגד.

  המניעים לבגידה מגוונים: החל מהזדהות אידאולוגית עם השקפת עולמו של האויב (הערבי), דרך בצע כסף (הקרן לישראל חדשה) וכלה ברגשות נקם (רק לא ביבי) על עוול אמיתי או מדומה וכן בתסביכי נפש(שמאלנים = חולי נפש).

  התקוממות עממית ומהפכה אזרחית יהודית נגד האויב הפנימי של עם ישראל = הדיקטטורה הבולשביקית האנטישמית השמאלנית שחיסל את הדמוקרטיה….בדרך!

  1. אבל יותר משליש של היהודים במדינה כן תומכים בבג"ץ, בבגידה ונוטים לרעיונות שיובילו את המדינה לאבדון. מה שאמרתי זה לא בציניות, זאת עובדה מדהימה.

 3. לכל הטיפשים שעדיין לא מבינים…אין דמוקרטיה בארץ ישראל.
  לא מחליפים דיקטטורה בקלפי…רק בהתקוממות עממית ומהפכה אזרחית אלימה כמו ביום הבסטיליה הצרפתית.
  מי שחושב שהדיקטטורה תוותר על הכוח שלה בלי מאבק….חי בסרט.
  מי שחושב שאפשר לעשות שינוי בללכת לבחור ימין או שמאל או whatever…חי בסרט.
  רק מצור של מעל 2,000,000 מפגינים על בגצ יביא שינוי אמיתי.

 4. זה צריך להיות הקש האחרון ששבר את גב הגמל. קודם כל יש להתעלם מפסיקתם! אחר כך צריך לא להרוס את הבניין שעלה מליארדים אלא להוציא משם את השופטים שכך החליטו. על זה יכולים להחליט שר המשפטים והועדה לחוקה חוק ומשפט של הכנסת. יש לנצל את העובדה שישנה ממשלה רחבה לכן היא צריכה להיות גם חזקה. במידה ולא ובמידה שזה יגרום לפיזור הממשלה אפשר להכריז על בחירות. לא עכשיו אלא בקיץ!

 5. פעילי דרום תל אביב צריכים לקחת את החוק לידיים ולהתחיל מלחמת אזרחים נגד המסתננים!!!!
  כל עם ישראל הצטרפו אליכם!

  1. לקחת חוק בידיים?
   זה בדיוק מה ששופטי העליון רוצים וכל השמאל גם הוא משתוקק לכך. למה?
   כדי להוכיח בעליל שהנה "ההמון" משתולל ולאור המצב ידרשו להכריז מצב חירום.
   כאשר יש מצב חירום לאומי שופטי בתי המשפט, המשטרה , הצבא, התקשורת, האקדמיה, ו"אנשי הרוח" יפצחו במסע תעמולה "להכשרת הלבבות" ודעת הציבור.
   בדיוק כפי שכבר חווינו בתקופת ההתנתקות וגירוש אוכלוסיית גוש קטיף מבתיהם ומרכושם.
   יעצרו את האנשים ייפתחו משפטי שדה וכול פוליטיקאי כושל מהשמאל מסוגם של אהוד ברק יאיר לפיד עופר שלח וכו' יפצחו בהסתה מתלהמת
   דרך הפעולה חייבת להיות רפורמה במערכת המשפט. יש לבטל את זכות העמידה ולהחזיר את הפיקוח גם על שופטי בתי המשפט וגם ובעיקר על הפרקליטות.

   בנוסף לכך יש לארגן הפגנות המוניות של עשרות אלפים מול בית המשפט.

 6. במדינה נורמלית השופטים האלו היו במעצר !
  בשביל מה הקמנו מדינה? בשביל מדינת כל אזרחיה? בשביל מה לחמו חיילי צה״ל?
  לבטל את ההסכם הקואליציוני ללא פסקת התגברות!

 7. יש להם מטרה ברורה: למחוק את הזהות היהודית של מדינת ישראל. בגץ היה ונשאר הפרלמנט דה-פקטו, ממשלת העל, רק בלי לספור את הרוב המוחלט של עם ישראל. דמוקרטיה בכאילו. בכאילו. בכאילו.

 8. נמאס מהבגצוקרטיה . דיקטטורת בג"ץ שהחליטה להרוס את הצביון היהודי והדמוקרטי של המדינה

 9. הלכה על המדינה האשכנזים האלה הורסים כל חלקת אדמה בישראל
  בואי לגור בדרום תל אביב גברת שופטת נראה אותך מתמודדת עם הטרדות ברחובות
  כל המסתננים הם מפירי חוק באופן סידרתי
  כשאנחנו סגורים בבתים הם יושבים בערמות מתחת לבתים וברחובות ומצפצפים על ההסגר

  ואתם יודעים אני בהסגר שנים משעות הערב אני לא יוצאת מהבית רק בליווי
  כל יציאה שלי מהבית הארתראים חושבים שאני צריכה לספק אותם מינית
  מספר פעמים התלוננתי וכלום
  איפה הכבוד שלי כאזרחית הארץ ?

  הרסתם את המדינה
  אתם בושה לאנ6שות בישראל

  1. אל תכניסי קשקושים עדתיים לעניין.
   הרבה אשכנזים (ואני בניהם) מתנגדים לפסיקות בג"צ.

 10. מדינת ישראל חייבת למצוא כלים מעשיים להגבלת הסתננות בני אדם לתוכה! היא לא עושה די בכך ויוצאת,לכאורה,ידי חובתה,בקביעת חוקים לא אנושיים ולא מידתיים שמכרסמים ביסודותיה וערכיה[email protected]
  לכן,ההתלהמות אחר פסיקת בג"צ אין לה מקום!
  טוב עושה בג"צ ששומר על צביונה הערכי של החברה והודף את הבעיה לממשלה לךעשות צעדים ממשיים ומעשיים למנוע כניסת בני אדם ושהייתם כאן באופן לא חוקי.שהייה שמסכנת את החברה הישראלית.
  הכתובת למחאה היא הממשלה(כנסת) ולאר בג"צ!

 11. צריך לדרוש להוציא את משרדו של אהרון ברק מבניין בית המשפט העליון או לחלופין שיפרסם את יומן הפגישות שלו כולל אלו עם מנהיגי האיחוד האירופי.

 12. חוק השבות נמצא על הכוונת של הערבים ושל קבוצות השמאל מזה שנים.
  במו"מ שניהלו חברי כחול לבן (לפני הפיצול) עם הרשימה המאוחדת ביטולו של חוק השבות היה אחד הדרישות שהגישו הערבים.
  פרופ' ענת בילצקי חברת בצלם ומאנשי הקרן לישראל חדשה טענה כבר לפני שנים שאין זה אסון אם ישראל לא תהיה עוד מדינה יהודית…
  ענת ביליצקי לא לבד במסע למען זכויות אדם האוניברסליות ונגד זכויות האזרח של היהודים במדינתם הריבונית.

  רק לאחרונה פסקו השופטים דפנה ברק-ארז והשופט גרוסקופף שמילת נשים היא עילה לקבלת מעמד פליטות בישראל ובכך עקפו בסיבוב אפילו את ועדות האו"ם…

  עתה קיבלנו הוכחה נוספת לכך ששופטי העליון כולל הנשיאה חיות מזדהים עם אותה המטרה
  החותרת נגד מימוש זכויות האזרח של יהודים במדינתם הריבונית לבחור כרצונם החופשית במסגרת הדמוקרטית ברוב קולות בממשלה שתיישם את רצון הנמשלים

  השופטים לו רצו יכלו לרכך את החלטתם ולפסוק על שחרור חלק מהכספים באופן שלא פוגע ולא מבטל את החוק כפי שהציעה המדינה.
  הם בחרו במפגיע בפסק דין דורסני

 13. אותו בית משפט הנסמך על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ומנמק את פסק הדין בזכות הקניין של מסתננים אריתראים וסודנים על רכושם/שכרם, רמס לאחרונה בית משפט זה בהרכב מורחב ("דלי דליה") את זכות הקניין של אזרחי ישראל אשר בבעלותם מקרקעין חקלאיים במרכז המדינה. לגרסתם של השופטים "יפי הנפש" על המקרקעין בבעלות החקלאים לא מתקיימת הגנה מתוקף זכות הקניין. זה פסק הדין הרביעי המסכל את מאמצי הרשות המבצעת לסלק ממדינת ישראל את האזרחים הזרים אשר פרצו את גבולה ונכנסו לישראל בניגוד לחוק. שופטים פוסט ציונים רומסים את זכויותיהם של אזרחי המדינה בעודם מקדשים את זכותם של אזרחי מדינות מוסלמיות.

 14. רצו להביא רוסים על מנת לטשטש את היהדות בסוף חצי חזרו בחזרה וחצי השני הלא יהודים התגיירו וחלק חזר בתשובה
  היום 99 אחוז מעולי ברית המועצות לשעבר ימיניים
  עכשיו נותנים לגיטימציה לאפריקנים גם כאן על מנט לדלל את היהדות אבל זה לא יעזור להם כי גם גנץ מבין את זה והוא יעזור לביבי להפוך את הקערה של בג"ץ

  1. רפאל תלמד היסטוריה רוב העולים שהגיעו הם יהודים מרוסיה שעברו שואה לפני 70 שנה יחד עם יהדותאירופה ושרדו לקרוא להם רוסים זה כמו לקרוא ליהודים שעלו מארצות ערב ערבים

 15. לזוועה הזו אחראי אחד ואחד בלבד ושמו בישראל בנימין נתניהו – שומר החותם של הבג"צ.

 16. מה אזרח מהשורה אמור לעשות עם עובדה הזו?
  באים ומחליטים בבג"צ מי יחיה במדינה בצורה טובה ומי יחיה בסיוט ויגדל את ילדיו בסיוט,בסביבה של אלה שבאו מארצות שמוסר ואהבת זולת, נחשבחם אצלהם כחולשה. אין להם שום מחסום מוסרי ומצפוני אלא ההיפך. הם מאמינים ופועלים לפי מהשלמדו בארצם:מצווה לקחת בכל צורה מיהודי(שמוגדרים כופרים) מה שאפשר. החל מכסף וכולל נפשות. אם יזדמן להם ילד או ילדה בסימפטה ולא חשוב באיזה גיל, אין להם שום בעיה לעשות בהם מהשעובר בראשיהם הטמאים. הוד מלכותה , לא ילדיה ולא נכדיה גרים בסביבה כזו אך מפקירה בחן וביהירות,את ילדינו ונכדינו שכל פשעם הוא שהוריהם לא היה להם סיכוי להתברג בין גוזרי קופונים ציבוריים ויושבי בתי משפט או באקדמיה שבאופן חוקי גוזלים את קופה הציבורית וללא בושה.
  שררת הגזלנים תבוא לקיצה רק ע"י התערבות יד השם שלא מקובל עליהם. ולנו מה נשאר?רק להתפלל שחולי הרע הזה יכרת בארצינו הקדושה.

 17. בגץ משרת מיעוט קטן של יהודונים אשר עדיין מדמיין כי ישלוט ברוב היהודים בעזרת קולות ערביים ומסתננים אפריקניים. לכן הוא מחבל בכל ניסיון פשוט ומוצלח להחזיר מסתננים לארצם כשהם עשירים מעבודה והסתננות בלתי חוקיים!
  כל פעולות בגץ נגד העם היהודי בלתי חוקיות. בקרוב אראה בשידור ישיר כיצד יהודים הופכים את בנייני מערכת המשחט לפסולת בניה!

 18. התגובה הנכונה צריכה להיות – סיוע למסתננים הלא חוקיים האלה להגר ולהתיישב בשכונותיה הצפוניות של תל אביב, בעיקר בצהלה, מקום מושבה של אסתר חיות. האם אנשי ימין יוכלו להתגייס ולהחכיר כמה שיותר בתים שם, ולהשכירם למסתננים במחיר נוח לשוכר? ישראל צריכה לעבור את השינוי הזה, כדי שגם בג"צ ישתנה וימצא סוף סוף את המציאות.

 19. פניה
  אל כבוד החכ
  בנוגע למסתננים
  אני חושב שכדאי לנקוט בכמה צעדים
  שיסייעו להוצאת המסתננים
  הדבר הראשון הגדלת מענק היציאה.
  הדבר השני
  פניה לכל מדינה בעולם
  בכל היבשות.אסיה.דרום אמריקה צפון אמריקה.
  אוקינאווה.אפריקה .
  לכל מדינה והמדינה תוגש פניה לקלוט מסתננים לפי יכולתה .
  המדינה תתחייב לסייע לכל מדינה שתקלוט
  מסתננים.בכל סיוע הנדרש
  בנוסף מעבר למענק המוגדל למסתנן עצמו.
  המדינה תסייע בקליטת המסתנן בארץ הקולטת
  בסיוע חודשי למדינה הקולטת והמדינה הקולות תתמוך כספית המסתנן עד קליטתו.
  אני מציע לשקול שנה של סיוע.או מקסימום שנתיים.כך המסתנן לא יפול לנטל על המדינה שקלטה אותו.אני בטוח שניתן לפזר את המסתננים ברחבי העולם במנות קטנות לכל מדינה כי קשה מאוד למצוא מדינה שתיקח את כולם כי מדובר בעשרות אלפים.
  המענק המוגדל פלוס סיוע לקליטה יתן תמריץ
  למסתנן לשקול עתידו במדינה בה הוא מקלט באופן טבעי ללא התנגדות פנימית ועצם היותו רצוי תהיי אותו לחפש מדינה כזאת באם יתאפשר לו.בנוסף המדינה תציע מימון של עורכי דין להגירה שיסייעו למסתננים לבקש
  להגר
  רק בדרך הבונוס זה יצליח.כי כל חקיקה מבוטלת.
  תודה

 20. השיטה היחידה שיכולה ליפתור בעיה – לא להזדקק לאנשים סוד "נחות". לעשות לבד או להגביר שימוש בטכנולוגיה, במיוחד קטיף בחקלאות. ולהימנע מלעשות כסף על נשק
  שנימכר למידינות עניות כי כשמייצרים שם סיכסוכים מקבלים בורחים משם אצל יצרני נשק שלא מרגישים אשמה,כראוי לבני מזל קשת.

 21. ביבי אמר בטקס חילופי נשיאת בית המשפט העליון בשנת 2012: "מערכת המשפט ניצבה לא אחת תחת מתקפה, לא פעם כוונו החצים ישירות אלייך. ההתקפות הללו לא צלחו, לא לגבייך ולא לגבי בית המשפט. בית המשפט חזק ויציב. לא נתנו לשום דבר לפגוע בו. רק בחודשים האחרונים גנזתי כל חוק שאיים לפגוע בעצמאות המערכת: מהניסיון לקיים שימועים לשופטים בכנסת, דרך הגבלת עתירות לבית המשפט, ועד לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים".
  הלוואי שביבי יקבל שנים ארוכות בכלא. הוא הרוויח את זה ביושר…

 22. לכל המגיבים נגד פסיקת בג"ץ – יהודים אתם לא ואין לב אנוש בכם רק רוע. אימי ניצולת שואה וכל חייה גידלה אותנו על המסר של לעשות רק טוב לאחר ולחלש ולגר.
  וכן. אני גרה בדרם ת"א….

  1. טעות. יהודים אנחנו כן. נוצרים אנחנו לא. ולכן אין בנו כל אהבה לחיות הרעות שפוגעות בנו. אבל בהחלט יש לנו לב אנוש. וליבנו מלא רחמים וכאב בעבור הזקנות האומללות שהמסתננים משאירים "מתנות" ריחניות בפתח דלתם כל בוקר, פשוט כי מתחשק להם. ליבנו כואב על הצעירות העוברות מסכת אינסופית של הטרדות מיניות על ידי בריונים גסי לב מאריתריאה, שמתחזים לפליטים. ליבנו כואב על ילדים שאינם יכולים לשחק בגני השעשועים – גנים שהוקמו עבורם, ולא עבור ילדי המסתננים שתפשו חזקה על המקום.
   אולם מאידך גיסא, ליבנו לא כואב כלל וכלל על אספסוף שפל ומכוער של פורעי חוק. אין בנו כל רחמים על אנשים מרושעים וכפויי טובה שפרצו את גבולותינו, הפכו את שכונותינו למחראה הפרטית שלהם, ושאחר כך בחוצפה מדהימה עוד דורשים שירחמו עליהם.

 23. רפאל תלמד היסטוריה רוב העולים שהגיעו הם יהודים מרוסיה שעברו שואה לפני 70 שנה יחד עם יהדותאירופה ושרדו לקרוא להם רוסים זה כמו לקרוא ליהודים שעלו מארצות ערב ערבים

 24. אני לא מבין מדוע לא להתעלם מהפסק דין של בג"ץ שניתן בלא סמכות!
  הרי מי שאמור לקבוע בעניין זה – רק נבחרי ציבור !
  בג"ץ נכנס לעניינים שלא בסמכותו לכן על נבחרי ציבור להתעלם מהפסק דין שמרחם על עבריינים שנכנסו לארץ בלי רשות ותוך רמאות שהם "מבקשי מקלט" שהיום ברור לכול שזה שקר וכזב!!!!!!!
  להבהיר לבג"ץ שאין לו שום סמכות להתערב בהתנהלות המדינה מול המסתננים!!!!