הליכודניקים נכנסו תחת האלונקה

בניגוד לנטען בתקשורת, הרוב המוחלט של מצביעי ׳הליכוד׳ בסבב 4 יצאו להצביע, אך חלקם הצביעו למפלגות אחרות בגוש, וחלק לסער

איבוד הקולות האמיתי: כנראה פחות מאחוז | קרדיט: חיים צח, לע״מ, חדשות

עם פרסום התוצאות הסופיות בבחירות שהתקיימו ב-23 במרץ, ובראשם העובדה ש׳הליכוד׳ קיבל 285,557 קולות פחות מאשר בבחירות שקדמו להן, פרץ גל של טענות כי הליכודניקים נשארו בבית וגרמו לכך שהימין לא זכה ביותר מנדטים. גם הירידה בכ-4 אחוזים באחוז ההצבעה הכללי בבחירות האחרונות ביחס לאלו שקדמו להן, קוּשרה באופן אסוציאטיבי לירידה בהצבעה ל׳ליכוד׳. לזה נוספה טענה נוספת ביחס לאפליקציות הבחירות ש׳הליכוד׳ השתמש בהן, שלפי הפרסום סבלו מתקלות חמורות ביום הבחירות והואשמו באחריות לתוצאות.

הבעיה עם כל הטענות הללו היא שהעובדות היבשות לא תומכות בהן; במאמר זה אנתח את הנתונים הללו. אך תחילה: ארבעה סבבי בחירות התקיימו בשנתיים האחרונות (אפריל 19, ספטמבר 19, מרץ 2020 ומרץ 2021), ואתייחס אליהם כסבבים 1 עד 4 בהתאמה.

הנתון הראשון החשוב הוא אחוז ההצבעה בבחירות האחרונות ביחס לאלו שקדמו להן.
אחוז ההצבעה לכנסת ה-23, סבב 3, היה 71.52 אחוזים (4,615,135 מצביעים).
אחוז ההצבעה לכנסת ה-24, סבב 4, היה 67.44 אחוזים (4,436,365 מצביעים).
הפער: 4.08 אחוזים (למעשה, 4 אחוזים). מה הגורם לירידה הזאת?

בסבב 3, קיבלה הרשימה המשותפת 581,507 קולות, ובסבב 4 היא התפצלה לשתי רשימות של המגזר הערבי, שקיבלו יחד 379,180 קולות. הפער הוא של 202,327 קולות. במונחים של סבב 3, מדובר ב-3.13 אחוזים פחות, ובמונחים של סבב 4 מדובר ב-3.07 אחוזים (בשל העובדה שבסבב 4 נוספו מצביעים חדשים).

מכאן עולה שהרוב המוחלט של הירידה באחוז ההצבעה (כשלושה רבעים) נובע מירידה בהצבעה למפלגות המגזר הערבי. רק אחוז נוסף (כרבע מהירידה הכללית) מגלם ירידה אצל כל השאר. במונחים של סבב 4, מדובר בכ-66 אלף קולות.

האם הימין איבד קולות?

הנתון הבא שיש לבחון הוא כמות הקולות שקיבל גוש הימין – ׳הליכוד׳, המפלגות החרדיות ומפלגות המגזר הדתי-לאומי (גם ׳זהות׳ וגם ׳עוצמה יהודית׳ כשלא עברו אחוז חסימה) – בכל ארבעת הסבבים (מצד שמאל בסוגריים מופיע האחוז מכלל המצביעים באותו סבב):

סבב 1 – 2,063,791 (47.89 אחוזים)

סבב 2 – 2,056,855 (46.35 אחוזים)

סבב 3 – 2,239,830 (48.79 אחוזים)

סבב 4 – 2,130,690 (48.32 אחוזים)

ניתן לראות שסבב 4 הוא השני בגודלו מבין ארבעת הסבבים ושבו נרשמה לגוש הימין ירידה של 0.47 אחוזים בלבד. מדובר ב-109,140 קולות.

הנתון הבא הוא כמה קולות קיבלו מפלגות המגזר הדתי-לאומי בכל ארבעת הסבבים:

סבב 1 – 416,097 קולות

סבב 2 – 344,264 קולות

סבב 3 – 260,091 קולות

סבב 4 – 499,384 קולות

כלומר בסבב 4 קיבלו מפלגות הימין הדתי 239,293 קולות יותר מאשר בסבב 3. זה גם מה שמסביר לאן נעלם החלק הארי של קולות מצביעי ׳הליכוד׳ בסבב 3 – הם הצביעו לשתי המפלגות הדתיות-לאומיות כדי לוודא שהן עוברות את אחוז החסימה. הם "נכנסו מתחת לאלונקה". ומה עשו המפלגות החרדיות בארבעת הסבבים? הנה נבחן את כמות הקולות שקיבלו בקלפי:

סבב 1 – 507,234 קולות

סבב 2 – 598,974 קולות

סבב 3 – 627,290 קולות

סבב 4 – 564,711 קולות

עולה מכאן, שכאשר ׳עוצמה יהודית׳ רצה בסבבים 1 ו-4 ברשימות חרד״ליות, קיבלו שתי המפלגות החרדיות פחות קולות מאשר בסבבים בהם רצה ׳עוצמה יהודית׳ לבד והיה חשש לשריפת קולות.

בסבב 4 קיבלו החרדים 62,579 קולות פחות מאשר בסבב 3, וייתכן שהנתון מבטא, לפחות חלקית, קבוצה של חרד״לים שבהעדר חלופה בציונות הדתית, מצביעה למפלגות חרדיות. בין סבב 1 לסבב 4, שבשניהם רצה רשימה חרד״לית, עלו המפלגות החרדיות בכ-57 אלף קולות, שהינם 24 אחוזים מכלל העלייה בכמות המצביעים (עלייה של 238,355 מצביעים מסבב 1 לסבב 4). מדובר בעלייה עצומה (בנתונים של ג׳ מדובר בעלייה של כ-3.3 אחוזים). הנתונים מראים שהתרומה החרדית לרשימת ׳הציונות הדתית׳ הייתה מינורית ונבעה מקולות בונוס של החרדים מסבבים 1 ו-2.

נתון חשוב נוסף בין סבב 3 לסבב 4 הוא התווספות 124,829 מצביעים חדשים. כאן נעשה שתי חלוקות: נעניק להם 70 אחוזי הצבעה, כלומר כ-87 אלף קולות, ונחלק אותם לכל גוש ורשימה. אם נקצה מחצית מזה לגוש הימין ואת זה נוסיף ל-109 אלף הקולות שירדו לגוש בין שני הסבבים, נגיע לכ-155 אלף קולות פחות לגוש. לצורך הפישוט נייחס את מלוא הירידה ל׳ליכוד׳.

גדעון סער: מהיכן הקולות?

הנתון הבא שיש לחשב הוא גדעון סער ו׳תקווה חדשה׳, שהכניסו משתנה מכריע בסבב 4 וגרפו 209,161 קולות. מנין הקולות של סער? בשביל לענות על כך יש לבחון מה עשה גוש השמאל – בלי המגזר הערבי, בלי סער, בלי ליברמן וכולל את זליכה – בסבב 4:

סבב 1 – 1,473,224 (34.19 אחוזים)

סבב 2 – 1,556,491 (35.09 אחוזים)

סבב 3 – 1,487,861 (32.42 אחוזים)

סבב 4 – 1,410,901 (31.99 אחוזים)

גוש זה קיבל בסבב 4 76,960 קולות פחות מסבב 3. אם נוסיף לו שליש מהמצביעים החדשים, נקבל עוד כ-29 אלף קולות, משמע ירידה של כ-105 אלף קולות. ליברמן קיבל כ-15 אלף קולות פחות, אותם נעניק לסער.

עולה מכאן שסער קיבל מגוש השמאל ומליברמן כ-120 אלף קולות, וכ-90 אלף נוספים הוא קיבל מ׳הליכוד׳ ומגוש הימין. כמו כן עולה מכאן שמתוך כ-155 אלף קולות אבודים לימין, לכ-90 אלף אחראי סער.

אם כן, נותרנו עם כ-65 אלף קולות פחות לגוש הימין, שהם כאחוז אחד מכלל הבוחרים. כבר לא מדובר כאן במאות אלפים ולא במסקנות הנובעות מכך, אלא בעשרות אלפים בלבד.

יתירה מכך, מעיון בארבעת הסבבים עולה שסבב 3 הוא שהיה היוצא מן הכלל, והוא אינו הכלל לפיו יש למדוד, כך שבסך הכול סבב 4 היה סבב טוב מבחינת ׳הליכוד׳ והימין.

שיח ציבורי מוטעה

לסיכום, יש לבחון כיצד השיג המידע המוטעה אחיזה בשיח הציבורי.

יהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ׳ישראל היום׳, פרסם ציוץ בו הוא מביא נתונים המצביעים לכאורה על ירידה בהצבעה בפריפריה. ״מה הליכודניקים היו, יותר שאננים או יותר כפויי טובה?״, כתב שלזינגר, כשהכותרת שניתנה לנתונים הייתה ״הירידה בשיעור ההצבעה בין הבחירות הקודמות לנוכחיות בפריפריה״.

ערכתי בדיקה של כל היישובים שבציוץ, ולגבי כולם הנתונים של שלזינגר מטעים: הירידה בהצבעה היא בין חצי לשליש מהמפורסם בציוץ. כך בשדרות לא נרשמה ירידה של 10 אחוזים, אלא של 5.5 אחוזים בלבד; בטבריה לא 8 אחוזים, אלא 4 בלבד; באור עקיבא לא 8 אחוזים, אלא 4.5, וכנ״ל בחצור הגלילית; בת-ים לא 8 אחוזים אלא 3.5 אחוזים; נתניה לא ירדה ב-8 אחוזים אלא ב-3.5; אילת לא ב-7 אלא ב-3.5; ואור יהודה לא 7 אחוזים אלא 2.3 אחוזים בלבד.

מה שקרה במקומות אלה הוא מה שקרה עם הרוב המוחלט של מצביעי ׳הליכוד׳ בסבב 3 אשר הגיעו להצביע, אך הצביעו למפלגות אחרות בגוש הימין כדי לסייע להן לעבור, או שמלכתחילה מדובר במצביעים אסטרטגיים בתוך הגוש.

למשל, באור יהודה בסבב 3 קיבלו שתי המפלגות הדתיות-לאומיות ׳ימינה׳ ו׳עוצמה יהודית׳ 604 קולות, ואילו בסבב 4 קיבלו ׳ימינה׳ ו׳הציונות הדתית׳ 1,514 קולות. עלייה אדירה. באילת בסבב 3 הן קיבלו 830 קולות ואילו בסבב 4 גרפו 1,814 קולות. בנתניה – 5,654 קולות בסבב 3, וכמות מרשימה של 11,885 קולות בסבב 4.

אם לסכם, במאמר זה ביצעתי את החשבון המרחיב ביותר מבחינת הקולות בגוש הימין, וגם בו עולה שהגוש כולו איבד במקסימום עד לאחוז אחד של קולות בלבד, איבוד שנבע מחוסר הצבעה. הרוב המוחלט של מצביעי ׳הליכוד׳ בסבב 4 יצאו להצביע, אך חלקם הצביעו למפלגות אחרות בגוש, וחלק קטן יותר לסער.


עקבו אחר ׳מידה׳ גם ברשתות החברתיות:

 

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

14 תגובות למאמר

 1. אסור למי שרוצה לשלוט "להכנס תחת האלונקה"…
  זהו בדיוק תפקידם של הנשלטים.

  1. הניתוח של אדון איפרגן מציג את בנט בתור ליכוד וזה ממש לא כך, בנט רץ על קלף החלפת ביבי, אולי העובדה הזאת קצת בילבלה את כותב המאמר…

  2. הכל תלוי באלונקה.
   יש מפלגות שנכון לעזור להן לעבור את אחוז החסימה ויש כאלו שיהיו כפויי טובה כלפי הליכודניקים שתמכו בהן.

  3. הבחירות הנוכחיות הם הצלחה עצומה לימין. מצביעי סער שייכים לגוש הימין, כך יוצא שהימין קיבל 65 מנדטים. סופו של דבר בלית ברירה סער יפנה לימין. קודם לכן בגין יתפטר, כדרכו, מהכנסת והבא אחריו יצטרף לימין

 2. אם כבר מביאים נתונים כאלה כדאי לסדר אותם בטבלה או בגרף כדי שיהיה נוח יותר להבין
  כמו כן, לא תזיק הגהה לטקסט

 3. ויותר חשוב: אם תקווה חדשה(פליטי הליכוד) וישראל ביתנו גנבו קולות מכחולבן(פליטי העבודה) הרי שגוש הימין שאב קולות מגוש השמאל.
  נכון שזה נתווסף למפלגות שתוקעות את כל המדינה כי הן ימניות מדי להצטרף לקואליציית לפיד-מיכאלי-הורוביץ׳ ומוסתות מדי להצטרף לממשלת נתניהו-חרדים ולכן אין קואליציה ריאלית שתזכה בתמיכה של 61 ח״כים.
  אבל זו התחלה.

 4. ועכשיו אותם מצביעים מתחרטים שהם לא הבינו את ההבדל בין להתגייס למען סמוטריץ׳ שמוכן להכיל את מי שצריך למען גוש רחב והצלת כל קול אפשרי בימין מאחוז החסימה ונשאר בצד הרתוי לבין בנט וסער שמשתמשים בקולות הללו כנגד הקמת ממשלת ליכוד והיה עדיף לימין שייפלו.
  נקווה שבסבב הבא המצביעים יבחרו ביתר זהירות מתחת לאילו אלונקות הם נכנסים.

 5. גם בסבב 1, גם ב 2, גם ב 3 וגם ב 4 – ליכודניקים רבים נשארו בבית.

  זה פחות רלוונטי כמה ירדו בין 3 ל 4, אלא בסך הכל – ליכודניקים מצביעים פחות.

  והסיבה: חוסר אמון וחוסר אהדה למפלגה ולעומד בראשה.

 6. למרות שבסבבים 2 ו 3 הצבעתי ליכוד, בסבב 4 הצבעתי ציונות דתית בכוונה בידיעה ברורה כדי להעביר אותה. בזכות יואב אליאסי ובועז גולן

 7. נשמח לעדכון על הבטחת נתניהו על חאן אל אחמר מלפני שנתיים, או בקעת הירדן מלפני שנה או על כל ההפקרות והשתלטות הערבים שמתקראים פלשטינאים על שטחי C ?
  הליכוד והעומד בראשו הפקירו את השטח ולצערי השמאל יוותר על מה שעוד נותר.
  במצב הזה גם ליכודניק שרוף נשאר בבית ולא מצביע עם כל הכאב .

 8. סתם משחק עם המספרים ללא תועלת.
  ימני שהצביע ימינה או תקווה חדשה, הוא כפוי טובה.
  בנט הכריז מראש שהוא ימליץ על עצמו
  סער וחבורת הבכיינים שלא רצו לבחירות בסיסמה רק לא ביבי.
  הליכוד לבד היה אמור לקבל 45 מנדטים רק בגלל החיסונים שהגיעו בכמות מספקת ובזמן בזכות נתניהו.

  1. ערב הבחירות הומלץ לציבור בוחרי הימין להצביע לסמוטריץ' מכיוון שהדבר יוסיף לגוש הימין לפחות עוד 4 מנדטים אם יעבור את אחוז החסימה . למען המטרה הזו נתניהו "נשכב על הגדר" והמליץ על כך. ככה "הציונות הדתית" קיבלה 7 מנדטים. היום הקשבתי לראיון עם ישראל הראל שמחלק שבחים וציוני אמינות גבוהה לראשי מפלגות השמאל ולא האמנתי למשמע אוזני. בני גנץ שיפנה את אותו ישראל הראל מביתו זוכה אצלו לשבחים, כנ"ל מירב מיכאלי. לא ייאמן. על יצר ההרסנות העצמית והאווילות של הימין כתב כברב-2015 עקיבא ביגמן כאן:
   https://mida.org.il/2015/03/12/%D7%A7%D7%9C%D7%9C%D7%AA-1992-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F/

   יחד עם זאת חיים רמון העלה רעיון שמאפשר לנתניהו לסנדל את יריביו בגוש הימין אם יציע לבנט את ראשות הממשלה ברוטציה למשך שנה/שנה וחצי בעוד נתניהו ישמש כשר האוצר. זה יכריח גם את סער להיכנס לממשלת ימין. לבנט יהיה קשה מאוד לסרב כי כול חבירה שלו אל השמאל תהפוך אותו לגוויה פוליטית.