אמנסטי אינטרנשיונל מציג: הגנה עצמית היא "פשע מלחמה"

דמוקרטיות שמנסות להגן על אזרחיהן מואשמות ב"עינויים" ו"פשעי מלחמה", אבל פעילי אסלאם רדיקלי זוכים להגנה והתעלמות. הדו"חות המגמתיים של אמנסטי מבטאים בלבול מוסרי והטיה אנטי־מערבית גרוטסקית