בלי כלכלה, אין תורה

הנסיון של מכון כת"ר לחבר בין חקיקה כלכלית לעולם ההלכה, הוא מעניין וחשוב. אלא שכאשר מחברים בין שני תחומים, יש להקפיד שבשני התחומים תהיה לכותבים הבנה מספקת