פרק מספר: העיקר הבריאות, כשל הרגולציה: מי יפקח על המפקחים?

כבר עשרות שנים נלחם משרד הבריאות ברפואה הפרטית. המלחמה הזאת גובה מחיר נורא מהבריאות של כולנו. הספר הזה חושף כיצד השילוב הקטלני של רגולציה, קיבעון מחשבתי וכוונות טובות יכול להרוג. בונוס: מבצע מיוחד למנויי 'מידה'