פרק מספר: שגעון ההמון – איך שיח הזהויות הורס את החברה

באמצעות הילוך אימים, אמצעי ענישה חברתיים ועזרתן המכרעת של חברות כגוגל ופייסבוק, החלה הזהותנות הרדיקלית לקבוע את המותר והאסור ברשות היחיד, ברשות הרבים ואף במדע. דאגלס מאריי מראה עד היכן הגיעו הדברים, מנתח את שורשיהם ומציע דרכי התגוננות