זה רק ספורט?

עם ישראל מצטיין במספר תחומים, ספורט אינו אחד מהם. בעוד כשרון זו תכונה מולדת, יסודיות היא מרכיב מנטלי שאפשר לפתח. פרשת בן רייכרט במבט רחב