“מתפקדים עוינים”: כך ניתן לפתור את בעיית הליכודניקים החדשים

הליכודניקים החדשים מוכיחים עצמם כאיום אמיתי על הדמוקרטיה. על מנת להתמודד עם האיום זקוקים מוסדות המפלגה לחיזוק מצד הכנסת

סכנה לדמוקרטיה. הליכודניקים החדשים | צילום: פייסבוק

קבוצת המתפקדים המכונה ‘הליכודניקים החדשים’ היא התארגנות חדשה יחסית – שש שנים בסך הכול. אלא שזו איננה הקבוצה המאורגנת הראשונה של מתפקדים המבקשים להשפיע מבפנים על סדר היום של מפלגת השלטון, מבלי להיות מחויבים לערכיה – או אפילו להצביע לה. קדמו לה מגוון קבוצות, החל מחטיבת ‘מנהיגות יהודית’ של משה פיייגלין, דרך ועד העובדים של התעשייה האווירית, ועד חברי תנועת ‘קבלה לעם’.

גם המאבק הפנימי בתוך מפלגת הליכוד נגד התארגנויות אלו אינו חדש. אלא שלאחרונה, נוכח התנגדותם של הליכודניקים החדשים לכנס התמיכה המפלגתי בראש הממשלה בנימין נתניהו, החלה המפלגה בהליכים להרחקת מתפקדי הקבוצה משורותיה, במגוון אמצעים: חסימת התפקדות דרך אתר האינטרנט של המפלגה, פסילת התפקדויות כפולות למפלגות נוספות, הארכת תקופת האכשרה כתנאי להשתתפות בפריימריז, ועוד שלל סנקציות נקודתיות.

חלק מהאמצעים אלו הנם ראויים ביותר להבטחת הדמוקרטיה הפנימית בכל מפלגה המקיימת פריימריז. התפקדויות כפולות למספר מפלגות במקביל איננה חוקית, וייתכן שאף ראוי להחמיר את הענישה בנושא. תקופת אכשרה ארוכה יותר משנה מחייבת כל מתפקד לשלם את דמי החבר השנתיים פעמיים לפחות לפני שישתתף בהצבעות הפנימיות, ובכך היא משפרת את הסיכוי שמדובר במתפקד עצמאי ולא בקבלני קולות ומפקדי ארגזים. כבר היום, הליכוד היא למעשה המפלגה היחידה משלושת מפלגות הפריימריז (הליכוד, העבודה והבית היהודי) שבה תקופת האכשרה גדולה משנה ועומדת על 16 חודשים.

אלא שהדרכים הנוכחיות הננקטות במאבק לפסילת ההתפקדות העוינת של ‘הליכודניקים החדשים’ מהווים לא יותר מפלסטר שירגיע את הכאב באופן זמני, אך בטווח הארוך לא יפתור את בעיית הליכודניקים החדשים בפרט ואת ההתפקדות העוינת בכלל.

מצביעים בפריימריז, נעלמים בבחירות

כדי למנוע התפקדות עוינת, יש להבין את המוטיבציה העיקרית של המתפקדים העוינים. ראשית, יש להגדיר מהי התפקדות עוינת. לצורך העניין, אגדיר התפקדות עוינת כהתפקדות למפלגה ללא כוונה כנה להצביע לה בבחירות הכלליות. להמחשת מציאות כזו ראוי לצטט את אמירתו המדויקת של אורי אורבך ז”ל, שדיבר על דתיים-לאומיים המתפקדים לליכוד, מצביעים לאיחוד הלאומי, ובאים בטענות למפד”ל. המכון הישראלי לדמוקרטיה מכנה תופעה זו בשם ‘שודדי הקולות’.

גם סיפורם של הליכודניקים החדשים הוא מקרה קלאסי של התפקדות עוינת. כמי שמכיר באופן אישי לא מעט חברים שהתפקדו לליכוד באמצעות ‘הליכודניקים החדשים’, אני יכול להעיד שמרביתם אכן לא מתכוונים כלל להצביע בבחירות הארציות לליכוד. יתרה מכך, רבים מהם מתקשים לזכור מתי בפעם האחרונה הם הצביעו למפלגה זו, אם בכלל.

לפיכך ראוי לבחון מהם הפתרונות האפשריים למניעת התפקדות עוינת. את הפתרונות יש לחלק לשני סוגים:

 • פתרונות פנים-מפלגתיים, הנקבעים על ידי המפלגה עצמה, כאשר כל מפלגה קובעת לעצמה את החוקים והמנגנונים המתאימים.
 • פתרונות ארציים, הנקבעים באמצעות חקיקה ראשית, ומחייבים השגת רוב פוליטי לטובת שינויי חקיקה.

פתרונות פנים-מפלגתיים הן כמובן עניין קל יותר להשגה מעצם טיבו. עם זאת, היקף השפעתם מצומצם יותר ביחס לפתרונות ארציים.

במישור הפנים-מפלגתי, ניתן להציע מספר יוזמות בסיסיות: ראשית, לוודא באופן פעיל כי לספר המתפקדים של המפלגה לא נכנסו מתפקדים ממפלגות אחרות, ואולי אף לבצע בדיקה פרטנית בטרם תיקלט כל התפקדות חדשה. באופן מפתיע, המפלגות מזניחות בדרך כלל את הבדיקה הזו.

שנית, ניתן לקבוע כי בבחירות הפנימיות של המפלגה, משקלה של כל קלפי יהיה זהה לשיעור הקולות שקיבלה המפלגה באותו אזור בבחירות האחרונות לכנסת, כפי שהציע פרופ’ דניאל פרידמן כבר בשנת 2001, בעקבות בחירות 99′; מסתבר, למשל, שאחוז הערבים והדרוזים הרשומים במפלגת העבודה הוא 15% מכלל החברים, אך בקרב המצביעים למפלגה, כפי שעולה ממספר הקולות ביישובים הערבים, הם מהווים רק 4%. בדומה, חברי הקיבוצים מהווים 18% מחברי המפלגה, אך בבחירות רק 6% ממצביעי העבודה הם חברי קיבוצים.

דרך שלישית שיכולה המפלגה לנקוט היא לצאת בקמפיין לעידוד התפקדות של כלל מצביעי המפלגה. בבחירות האחרונות למשל הצביעו מיליון אזרחים ישראלים למפלגת הליכוד, אך רק כעשירית ממספר זה פקודים למפלגה. הגדלת מספר המתפקדים למפלגה מקטינה את כוחם היחסי במפלגה של אותם “שודדי הקולות”.

במישור הארצי, ראוי להנחות את גורמי אכיפת החוק לפעול באופן אפקטיבי נגד תופעת ההתפקדות הכפולה. ניתן לשקול את החמרת הענישה והסנקציות כלפי המתפקדים הכפולים, באופן שייצור הרתעה משמעותית לעשות כן.

ברמה הפוליטית ניתן להגיע להסדרים רחבים יותר המתאימים לכלל המפלגות, אך קידומם כרוך באילוצים פוליטיים מורכבים יותר. לדוגמה, הפתרון השלם ביותר, שאותו מציעים פרופ’ אבי דיסקין וד”ר עמנואל נבון, הוא קיום פריימריז פתוחים. על פי הצעה זו, ביום הבחירות יוכל הבוחר לסמן את המועמדים שהוא מעוניין בהם ברשימת המפלגה שעבורה הוא מצביע. לשיטה זו יתרונות רבים, הן בהיבטים של ייצוגיות והן בהיבטים של אחריותיות, אך לענייננו המשמעות שלה ברורה: רק מי שמצביע למפלגה יכול להשפיע על הרכב הרשימה. מכיוון שפתרון זה הנו מורכב מבחינה פוליטית, מציעים דיסקין ונבון לקדם את ההצעה באופן כזה ששיטת הרשימות הפתוחות תהיה אופציונלית. כלומר, המפלגות לא יהיו חייבות לאמץ אותה.

להפוך את הדמוקרטיה למשתלמת

כאמור, תופעת ההתפקדות העוינת מהווה תמריץ שלילי לקיום פריימריז במפלגות השונות, המצטרף לשורה של תמריצים שליליים נגד קיום דמוקרטיה פנים-מפלגתית. התפקדות למפלגות היא כלי חשוב מאין כמוהו כדי לחבר בין המפלגה לרצון תומכיה באופן רחב ככל שניתן. אלא שהשיטה בישראל איננה מתגמלת מפלגות שעורכות פריימריז. ההפך הוא הנכון: הן כפופות לשלל הגבלות סנקציות חוקיות, שאינן חלות על מפלגות שרשימתן נקבעת בהינף כחלון, לפיד, דרעי או ליברמן.

החוק בישראל איננו מחייב מפלגות לקיים הליכי דמוקרטיה פנימית, אך הוא מטיל עול הסדרה פרטני על המפלגות שבחרו לקיים פריימריז, וקובע עונשים רבים ביחס לעבירות שנעשו במהלך קיומם. על פי נתוני המכון הישראלי לדמוקרטיה, כ-75% מנפח החוק חל רק על מפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימית. לעומת זאת, יתר המפלגות שמרכיבות את רשימת מועמדיהן ומחליטות מי יהיו מנהיגיהן בדרכים שאינן כרוכות בבחירות דמוקרטיות, פטורות מההסדרה הפרטנית הזו. מתברר אפוא שחוק המפלגות לא רק שאינו מתגמל מפלגות המקיימות דמוקרטיה פנים-מפלגתית, אלא אף מזיק להן.

על כן ראוי לשקול פתרון נוסף, שיפגע באינטרס של “שודדי הקולות” לפגוע במפלגה שאליה התפקדו: מוצע לקבוע כי מי שהצביע בבחירות הפנימיות במפלגה, ייחשב כמי שהצביע לאותה המפלגה בבחירות הארציות. שמו יימחק מספר הבוחרים והוא לא יוכל להצביע בבחירות הארציות, אך הוא לא ייפגע משום שקולו כבר נספר בעת שהצביע בבחירות הפנימיות. הצעה זו תמנע התפקדויות עוינות, משום שהיא תיצור מצב שבו הצבעה בבחירות הפנימיות משמעה הצבעה בבחירות הארציות. מי שרוצה לחזק את מרצ, יימנע מלהצביע בבחירות הפנימיות בליכוד.

תופעת “שודדי הקולות” פוגעת בדמוקרטיה ובמפלגות הדמוקרטיות, באמצעות כלי דמוקרטי בסיסי: חברות במפלגה, שנועדה לבטא מעורבות אזרחית פעילה. ההצעה להוסיף את מספר המתפקדים הפעילים לסך הקולות של המפלגה תאפשר למדינת ישראל להיות דמוקרטיה משגשגת יותר, בזכות הפיכת השתתפות האזרחים מנטל פוליטי על המפלגות, לנכס האלקטורלי שלהן.

__________

עדי ארבל הוא מנהל הפרויקטים של המכון לאסטרטגיה ציונית

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

30 תגובות למאמר

 1. כנראה אין מנוס מהנהגות קהילתיות.
  היהדות מצטיינת בזה.
  כל חבר במפלגה צריך להשתייך לקהילה/סניף וכל ראש סניף צריך להיות פעיל במחוז.
  ככה שיש השגחה על הפעילות של הפעילים.
  אפשר גם קהילות וירטואליות באינטרנט.
  וצריכות להיות ועדות קבלה לחדשים ועדות הדחה לסוררים.

 2. ההצעה של חה”כ קיש היא היעילה ביותר: מי שיתפקד ויצביע בפריימריס של מפלגה אוט’ יחשב לו כאילו הצביע עבור אותה מפלגה בבחירות לכנסת. הנתון יועבר לוועדת הבחירות המרכזית בדיסקרטיות.

  1. ההצעה הזו לא חוקתית. לא ניתן, בשום מצב לפגוע בחשאיות ההצבעה.
   האפשרות היחידה להתמודד עם התופעה היא ועדה מסדרת וזה גם יחסוך תופעות מביכות כמו אורן חזן או מיקי זוהר.

 3. יש פה שלושה תופעות שהזכרת. 1)דרוזים , ערבים מפלגת העבודה 2) מגזר הקיבוצים מפלגת העבודה , 3) מתפקדי ליכוד שמצביעים למפדל/בית היהודי. נתחיל בראשון ששם בדרך כלל לצערי מדובר בקבלני קולות או במילים אחרות קניית קולות בכסף וזה כמובן פסול. השני אין בזה שום בעיה המגזר הקיבוצי זה הגרעין העמוק של מפלגת העבודה ולכן טבעי ששם יהיה הרבה מתפקדים. התופעה השלישית זה להשפיע באופן הפנימי בליכוד ולהצביע לבית היהודי כאן מדובר בקבוצה שמייחלת שהליכוד ינצח והם רוצים להשפיע מבפנים מחד גיסא, ומצד שני לחזק את הימין עם מפלגות ימין חזקות כך שהתופעה אינו פסולה בוודאות.
  התופעה החדשה זה אלו שמייחלים שהליכוד יקרוס ורוצים להכניס אנשי שמאל בכדי להפיל את השלטון. האם נראה לכם הגיוני שהמתנחלים יכנסו למפלגת העבודה במטרה להכניס אנשי ימין ? הם גם יכולים לטעון את המשפטים של רבין “לא למדינה פלסטינית” והם מייצגים את מפלגת העבודה האמתית (ואני כבר לא מדבר על בן גוריון)

 4. פשוט צריך שכל מפלגה תפסיק להיות מפלגת פריימריז שקומץ מהציבור מכתיב מי יהיה בה. למעשה זה הרבה פחות דמוקרטי ומהווה פתח לתחרויות ושחיתויות פנימיות בתוך המפלגה, ולא רק לכניסה לא אתית של גורמים קיצוניים למפלגה. לכן המעשה הדמוקרטי ביותר הוא לבטל את מפלגות הפריימריז ושראש כל מפלגה יקבע את הרשימה שלו, וכלל הציבור יקבע מי מתוך הרשימה ייכנס לכנסת לפי מספר המנדטים שהמפלגה תקבל.

 5. כדאי להוסיף. שרק מי שמצביע יקבל יום חופש בתשלום על חשבון המעסיק האומלל.
  מי שלא מצביע, שילך לעבוד או שיורידו לו יום.

 6. הפתרון האולטימטיבי הוא פשוט לבטל את מפלגות הפריימריז. הדבר ימנע לא רק התפקדות עוינת אלא גם מצבי שחיתות וחוסר הוגנות בכניסה של אנשים לרשימות המפלגה. כיוון שהדרך תהיה חסומה בפני כל מיני אורן חזנים. בנוסף, זה ימנע מצב שבו רק קומץ הוא זה שמכתיב מי יהיה חלק מהמפלגה, זה בעיניי הרבה פחות דמוקרטי מאשר מצב שבו ראש המפלגה הוא שמכתיב מי יופיע ברשימה שלה והציבור הרחב שמצביע למפלגה הוא זה שבאמת ובתמים תהיה לו נגיעה והשפעה ישירה על מי ייכנס לכנסת לפי מספר המנדטים שיעניק לה.

 7. אני התפקדתי כליכודניק חדש לפני שש שנים והצבעתי מחל בבחירות (ובחרתי בנתניהו בפריימריז). איני מסתנן ואיני מתפקד כפול. נולדתי וגדלתי בבקעת הירדן (למי שחלש בגאוגרפיה – השטחים). שתי אחיותיי גרות בשטחים, אחת בבקעה והשנייה בבנימין. דעותיי ימין מרכז ואני חילוני משכיל (בעל דוקטורט). ישנם בליכודניקים החדשים כאלה שאפשר לומר עליהם שהם מסתנני “סמול”, אך רובם אנשי ימין מתון ליברלים ששלטון החוק הוא נר לרגליהם. במקום להבין שהליכודניקים החדשים הם הדבר הכי טוב שקרה לליכוד מערבלים לכם את המוח כאילו הסובייטים נחתו על חופיכם.

  אנשי הרשימה שיבחרו תמיד יהיו ליכודניקים, השאלה איזה סוג של ליכודניקים. הליכודניקים החדשים אינם מסתכלים על העמדות המידיניות של נבחרי הליכוד אלא על הערכים של האדם, איזה מנטש’ הוא. מסיבה זו סביר שאדם כמו יהודה גליק יהיה פייבוריט, לא בגלל שהליכודניקים החדשים תומכים בעליה להר הבית אלא מכיוון שהוא אדם פלורליסטי שאינו עסוק בלסתום פיות לאחרים – איש של אדם באמונתו יחיה. כמו כן הליכודניקים החדשים הוא לובי “אנטי לוביסטי” המנסה לבטל את השפעתם המזיקה של גורמים שהתפקדו לליכוד באופן מאורגן על מנת להטות אותו לכיוונים משיחיים או לכיוונים המשרתים קבוצות לחץ בחברה הישראלית. ככזה הוא תופעת נגד שנועדה לנטרל גורמים עוינים ולהחזיר את ניקיון הכפיים, ערכיות וצניעות לנבחרי הליכוד. תסתכלו על כל אותם אלה המסיטים עתה נגד הליכודניקים החדשים ותבינו שאלה אנשים החשים שהולכים לנשל אותם ממאחזי הכח והשררה שלהם. הרעיון שמדובר בגוף מתואם הממומן ומתוחזק על ידי גורמי שמאל הוא עלבון לאינטיליגניציה: לקרוא לקבוצת פייסבוק בה אי-אלו אנשים, שהם לא באמת מנהיגים של אף אחד, קבוצת התארגנות מחתרתית היא בדיחה. בסופו של דבר הליכודניקים החדשים הם אינדיבידואלים שהבינו שיש צורך להגן על הליכוד.

  כקורא ‘מידה’ אדוק המסכים עם רבות מעמדותיו – אך לא עם כולן – אני מקווה שבימה חשובה זו לא תהפוך לעוד כיכר שוק של “מעולם לא קראתי ספר” ביטן (רעיון לשנות את הוצאת זמורה ביתן לזמורה ביטן).

  1. לשדה ורבורג – מה הטענות שלך? הלינקים הם לכלום. בלון חם. אתה רק מוכיח שאתה המון מוסט.

  2. ליכודניק חדש הוא הרבה פעמים בולשביק ישן. ליכודניקים חדשים לא חייבים לקרוא את הלינקים שלי אם הם כבר מכירים את השיטות המפורטות בהם. הלינקים נועדו לאנשים שעוד לא הבינו מיהם הבולשביקים ומהן השיטות שלהם. אבל טוב שהזכרת לי את העניין של “המון מוסט” – גם זו אחת השיטות הבולשביקיות לסתום את הפה ליריבים פוליטיים.

  3. נכנסתי לאתר של “הליכודניקים החדשים”. הם דוגלים בהעצמת כוחו של הבג”ץ , מתן זכויות לרפורמים והדברת “גזענות נגד לא יהודים” .
   בקיצור: מדובר בחדירת ארגוני הזכויות של השמאל הרדיקלי במסווה של “לאומיים הומניים” לתוך הליכוד, מה שמבטיח החלשתה של ישראל .
   אם ייפקדו כמה אלפים, ייכנסו נציגים שלהם לעשיריה שנייה שלישית והליכוד לא יוכל לממש מדיניות הגירה ומדיניות ביטחונית בכלל.
   אם הליכוד לא יסלק אותם. עדיף יהיה לפרק אותו ולהקימו מחדש.

  4. מה לעשות אבל שאט הנפש והזלזול שאתה מפגין כלפי כל מי שלא שותף להשקפותיך, מעידים על דעותיך האמיתיות. ניכר היטב שאתה סובל ומתייסר משהותך באכסנייה הלא אהובה בה התמקמת. אבל כשיש משימה בחיים – להרוס מפלגה גדולה מבפנים – נראה שאדם נעלה כמוך מצליח לאלץ את עצמו לדור בכפיפה אחת עם ניאנדרטלים נחותים, למרות שהוא בז להם ומתעב אותם כל כך. אכן, “מנטש” אמיתי, מה יש לדבר.

  5. המון מוסת, לא מוסט.
   מוסת — שהסיתו אותו לדבר עבירה.
   מוסט — שהזיזו אותו מדרכו.

 8. החשש מכוחם של ה”ליכודניקים החדשים” מוגזם. במערכת פוליטית תוססת אין מקום לכל ההגבלות שצויינו מעלה וגם אין מקום לאסור על התפקדות כפולה. אם יותר, מאמר זה של מידה רחוק מלקדם ערכים של חירות ודמוקרטיה. אדם שחשוב לו להשפיע פוליטית ומתפקד למפלגה באופן חפשי, הרי זה מבורך.
  כיוון שלמפלגה יש ד.נ.א אידיאולוגי, קשה לראות כיצד איש מרצ ואפילו איש שמאל פחות מובהק, ישקיע כסף ומאמצים בכדי להבחר במפלגה ימנית כמו הליכוד. עם זאת קל לראות כיצד עסקני קולות קולניים ימצאו את עצמם בחוץ.

  גילוי נאות, התפקדתי לליכוד דרך “הלכודניקים החדשים” ועברתי מהם ל”הליברלים בליכוד” שמייצגים יותר את עמדותיי.

 9. עדי ארבל, תודה על המאמר. אני מקווה שבליכוד יקראו אותו ואת התגובות לו.

  דעתי בנושא-

  ספירת מי שהצביע בפריימריז למפלגה מסויימת כמצביע של אותה המפלגה בבחירות הכלליות זה רעיון שצריך ליישם אבל הוא לא מספיק לבדו מאחר ובהצבעה לפריימריז של מפלגת שלטון, האפקט עלות מול תועלת עלול להיות משתלם למצביעי השמאל הקיצוני שיעדיפו לוותר על קולותיהם למפלגת שמאל קטנה וזניחה כל עוד יצליחו להשחיל מישהו משלהם באופן עויין למפלגת שלטון משפיעה.

  שילוב הצבעה לנבחרי המפלגה בעת ההצבעה בבחירות הכלליות הוא רעיון גרוע מאחר והוא מסבך את ההצבעה ואת ספירת הקולות. הסיבוך הזה מזמין צרות ועלול לגרום, עקב בילבול, לפגיעה במפלגות שלהן פריימריז כשמעטפותיהן יפסלו אם לא הוכנו כהלכה ע”י המצביעים מאחורי הפרגוד. ההצבעה בבחירות הכלליות חייבת להיות פשוטה, קצרה, קלה, מהירה ואחידה. גם בתהליך ההצבעה וגם בספירה.

  קביעת משקלה של כל קלפי בפריימריז לפי שיעור הקולות שקיבלה המפלגה באותו איזור בבחירות הכלליות הוא רעיון טוב למלחמה במצב הפרטני שנוצר בליכוד מול מצביע שמאל מהמרכז. חובה ליישם מיד אך לזמן מוגבל מאחר והוא פוגע במשקל קולם של מצביעי ליכוד כנים מאיזורים שבהם אחוז ההצבעה לליכוד נמוך. קיבוע פתרון כזה לטווח ארוך מדי (יותר מעשור?) עלול ליצור אנטגוניזם מצד אותם מצביעים כנים שמאיזורים עויינים וכן עלול ליצור מין “הבדל מעמדות” במשקל הקול של מצביעים לפי איזור גיאוגרפי.
  רעיון זה הוא כלי חזק אך יש להשתמש בו במינון זהיר ובצורה שקולה.

  התפקדות כפולה היא מעשה חבלה ציני, רשע, פוגעני ומזלזל בדמוקרטיה ובבוחרים האחרים. אי לכך וע”מ ליצור הרתעה חייבים להיות מס’ עונשים קשים שיחולו במקביל על התפקדות כפולה. לדוגמא: שלילת הזכות להצביע, להתפקד ולקחת חלק בפעילות פוליטית למס’ מערכות הבחירות הבאות בפריימריז של כל מפלגה וגם בבחירות הכלליות + קנס כספי בגובה מס’ משכורות חודשיות של הנענש + תיק פלילי במידה ואדם נתפס בפעם השניה בהתפקדות כפולה. וחמור מכך למי שנתפס בפעם השלישית.

 10. לצערי אני מכיר אנשי שמאל הזויים לדעתי:
  שתומכים במדינה פלסטינאית שרוצים מדינת כול אזרחיה עם זכות השיבה לפלטינאים מירדן וסוריה לישראל ( לגבולות 67 ). תומכים בקליטת כול מסתנני העבודה ( פליטים לדעתם שבורחים ממדינות שקשה לחיות בם למקום טוב יותר ) שתומכים בהעברת כול סמכויות הממשלה לפקידים ( שמבינים במה שהם עושים לטענתם ואת כול ההחלטות לבית המשפט). שקוראים לאבו מאזן ולערפץת לוחמי חופש קדושים כמו ( גנדי ישראלי ) .
  מיותר לומר שהם לא מצביעי ליכוד.
  הם התפקדו לליכוד כדי לחזק את אנשי השמאל בליכוד ולפגוע באנשי הימין ומקווים יום אחד להכניס לליכוד חברי כנסת מבניהם הם טוענים שכמה אלפי מצביעים מאורגנים יכולים להכניס חברי כנסת לעשריה השנייה והשלישית .
  לדעתי הציבור שמצביע ליכוד יתעורר יום אחד ויגלה שחלק גדול מחברי הכנסת שלו הם שמאלנים.
  וכך הציבור ירומה – יבחר ליכוד בשביל לתמוך ימין ויקבל חצי מפלגה שמאלנית מבלי שהציבור ישים לב.

 11. באמת אתר מידה ? האיכויות של השכל ואוחנה נראות מקילומטרים..

 12. יש לי כמה בעיות עם המאמר הזה, וגם עם הטענה נגד הליכודניקים החדשים:

  1. אפשר לקבל את הטענה שיש עיוות מסויים בשיטה אם מי שמשפיע על רשימה מסויימת הוא לא זה שמצביע עבורה. מאידך, כשחושבים על זה, העיוות לא נוראי, כי בסופו של דבר ביום הבחירות לכנסת, הבוחר יכול לבחור ברשימה אחרת אם הוא לא אוהב את הנציגים של המפלגה שהתכוון להצביע עבורה. גם כך כל אזרח נאלץ להתפשר ולהצביע למפלגה שהיא רק אחת ממספר בדיד של אפשרויות.

  2. אפילו אם אותה אוכלוסיה שבחרה את הנציגים היתה גם מצביעה בסוםו של דבר לרשימה שלהם, כל בוחר ספציפי נאלץ לבחור ברשימה שנבחרה ע”י ההעדפה הממוצעת של שאר הבוחרים. אם התפלגות ההעדפות של הבוחרים רחבה, אז הסיכוי שהנבחרים לרשימה אכן מתאימים לטעמו של בוחר ספציפי הוא קטן.

  3. ההצעה לנעול את קולם של אלה שהצביעו בפריימריז למפלגה מסויימת נשמעת לי ממש הזויה. אז כל אחד צריך להחליט כבר עכשיו למי הקול שלו הולך בבחירות שיהיו בעוד שנה? האם זו לא פגיעה (ענקית) בדמוקרטיה?

  4. אלה מהליכודניקים החדשים שאני מכיר הם כן ימין-מרכז בהשקפתם המדינית וליברלים בהשקפתם הכלכלית. (רבק, מי היה קורא לעצמו ליכודניק אם הוא שייך למחנה שכל כך שונא את הליכוד והימין?!) אז אם המדגם שלי מייצג, אין כאן השתלטות עויינת של מצביעי עבודה ושמאל.

  1. חח!
   הפריימריז הם “מיני בחירות”. כמו שכלל האזרחים בוחרים את נציגיהם לממשלה ביום הבחירות, כך כלל מצביעי המפלגה הספציפית בוחרים את נציגיהם למפלגה ביום הפריימריז.
   הרעיון הוא שמי שמתפקד למפלגה ומשלם בקביעות דמי חבר, מן הסתם נאמן למפלגה גם ביום הבחירות ומעניק לה את קולו.
   הליכודניקים החדשים מתפקדים לליכוד אך לא מתכוננים להצביע לו בבחירות.
   הליכודניקים החדשים רוצים להשפיע פעמיים: פעם אחת על תוצאות הפריימריז, בהם קולותיהם מעלים למקומות גבוהים נציגים שבחיים לא היו מגיעים לשם, ואינם מקובלים על שאר המצביעים. ופעם נוספת בבחירות- שבהם הם מצביעים למפלגות אחרות (העבודה/ מרצ/ אנא עארף)
   זהו ניסיון לשנות את אופיה של המפלגה ובהחלט מדובר בהשתלטות עוינת!
   אי לכך הפתרון הראוי הוא זה של ד”ר פרידמן שהוזכר במאמר- לתת לכל קלפי בפריימריז, את משקל הקולות שהמפלגה קיבלה בבחירות האחרונות באותו איזור. ההליך הזה יטיל את “חובת ההוכחה” על המתפקדים החדשים. הצבעתם לליכוד- תוכלו להשפיע. לא הצבעתם- לא תוכלו להשפיע.

   נקודה נוספת
   ציטוט מתגובתך: “רבק, מי היה קורא לעצמו ליכודניק אם הוא שייך למחנה שכל כך שונא את הליכוד והימין?!”
   דווקא מי ששונא את הליכוד והימין יעשה הכל כדי להפוך את המדינה לשמאלנית וזה לא סוד, אנשי השמאל מודים בכך בפה מלא. אם הם לא בוחלים להציג את ישראל כמפלצת, לתמוך בBDS שמחליש את התעשייה הישראלית, לפרסם את סירטוני “בצלם” המגמתיים והבלתי מאוזנים, אז בדיוק הם יירתעו מלקרוא לעצמם ליכודניקים? זו האסטרטגיה החדשה שלהם, ועדיף שבליכוד יתעשתו ובהקדם!

 13. אין מה לעשות בדמוקרטיה כל עם מקבל את השלטון שהוא ראוי לו ובשביל שלטון ראוי צריך להשקיע בחומר האנושי מגיל אפס (גם של הנבחרים וגם של הבוחרים)

  ההצעה שביום הבחירות הבוחר עדיין לא יודע באיזה חברי כנסת הוא בוחר כי הרשימה עצמה מורכבת בדיעבד היא ההזוייה ביותר, הפרופסורים שהציעו את זה צריכים ללכת לאוניברסיטה שנתנה להם את התואר להחזיר את התואר ולדרוש את הכסף שלהם בחזרה.

  הכי טוב שכל מפלגה תעשה מה שהיא רוצה, תחליט בעצמה על החוקה שלה ועל המוסדות שלה, תכניס לשורותיה את מי שהיא רוצה, תוציא משורותיה את מי שהיא רוצה, תייצר את רשימת המועמדים שלה איך שהיא רוצה,
  אם היא רוצה שתיתן זכות הצבעה רק למי שאינו חבר במפלגה אחרת, אם היא רוצה תדרוש “תקופת אכשרה” שרק בסיומה המתפקד יוכל לבחור, אם תרצה תתנה את הקבלה ב 3 ממליצים ומבחן בר-אור או לחלופין ציון סף בתחרות ביר-פונג.

  וביום הבחירות הבוחר יבחר במפלגה שהוא הכי סומך עליה ועל איכות הח”כים שלה או הכי מזדהה איתה בלי שום קשר להצבעה שלו בפריימריס.

 14. לדעתי צריך בכלל להפוך את הבחירות לבחירות אישיות וכך לא תהיה בעיה. השאלה שלי היא מאיפה הטענה שהליכודניקים החדשים הם שמאלנים מגיעה לא ראיתי שום אישוש לכך. לדעתי זה נראה שהימין הפופוליסטי נלחץ בגלל שהוא על הכוונת לעוף בפריימריז הבאים.

 15. נכנסתי לאתר של “הליכודניקים החדשים”. הם דוגלים בהעצמת כוחו של הבג”ץ , מתן זכויות לרפורמים והדברת “גזענות נגד לא יהודים” .
  בקיצור: מדובר בחדירת ארגוני הזכויות של השמאל הרדיקלי במסווה של “לאומיים הומניים” לתוך הליכוד, מה שמבטיח החלשתה של ישראל .
  אם ייפקדו כמה אלפים, ייכנסו נציגים שלהם לעשיריה שנייה שלישית והליכוד לא יוכל לממש מדיניות הגירה ומדיניות ביטחונית בכלל.
  אם הליכוד לא יסלק אותם. עדיף יהיה לפרק אותו ולהקימו מחדש.

 16. אחוז החסימה הגבוה, מעלה את כוחו של הפריימריס על בעיותיו.
  המצביעים כבולים למפלגות הגדולות, ולכן-
  א. יש דחיפה למתמודדים שלא מזדהים עם דרכה של המפלגה להתמודד בה, כי אין להם אפשרות להקים מפלגה משלהם, ולקבל את קולות הבוחרים שמזדהים עם דרכם.
  ב. גם אם המפלגה מוטית מדרכה על ידי גורמים משתלטים, למצביעים לא נותרת ברירה כי אם להצביע לה.

 17. ואם בין הפריימריז לבחירות הארציות צצות קלטות של ראש המפלגה מטריד נשים מינית?

  הצבעתי לליכוד בבחירות 2015 והתפקדתי אליהם לאחרונה.

  אם הרשימה תהיה מלאה באנשים מושחתים, תהיה מפלגה שאני מסכימה יותר עם האידיולוגיה שלה, ביבי יואשם, אני ארצה להחליף מפלגה, וזה נשמע אנטי דמוקרטי לא לאפשר לי להחליף דיעה שנה ויותר לפני הבחירות.

  בעיה נוספת היא הפגיעה באנונימיות הבחירות ובפרטיות הבוחרים.

 18. מר ארבל היקר,
  יותר מדאיג אותי אנשים שקוראים לעצמם ימנים ומעריצים את את מוסר החברתי של השמאל- מה שמרוקן את הימין במדינת ישראל מכל תוכן.
  נעים להכיר- גם לימין יש מוסר חברתי משלו- אחר ושונה. נעים להכיר

 19. ההצעה האחרונה, החותמת את המאמר, היא ההצעה היעילה ביותר. אך יש לציין שהבעיה הממאירה עם המתפקדים היא פחות בהצבעתם או אי הצבעתם למפלגה המסוימת (קולותיהם כמעט בטלים בשישים) אלא בעצם יכולתם להשפיע על הכיוון הפולטי של המפלגה מבפנים באמצעות הפריימריז, ואף באמצעים אחרים. זהו הנזק האמיתי, ואיתו קשה הרבה יותר להתמודד.

 20. למה כל הסיפור המסובך?! בסך הכל צריך רישום מסודר של המתפקדים לכל מפלגה, ופרסום של רשימה זו. מדוע זה לא קורה?

  הבעיה העיקרית (שהכתבה מתאמצת להסתיר) היא, שמנגנוני המפלגות הם ביוב של שחיתות. קבוצות לחץ, שוחד, נפוטיזם, ומה לא. הליכודניקים החדשים מנערים אבק, וזו הסיבה האמיתית שנלחמים בהם. למעשה, כמעט כל מי שמתפקד עכשיו לא יהיה לפות בסבך המצחין, וישפר את המצב. תקראו קצת ז’בוטינסקי ובגין, למה הם דומים יותר? לליכודניקים החדשים או למתנגדיהם?

  אני פקוד ומאמין בערכי הליכוד. אבל אם בפריימריז תיבחר חבורה של פופוליסטים עם בליל של מסורתיות שבטית, סוציאליזם מושחת, ושנאת חרות – אני אבחר במפלגה אחרת שתייצג טוב יותר את ערכי הליכוד.

 21. מיהם “הליכודניקים החדשים”? באתר שלהם – לאחר דברי פתיחה נגד נתניהו – מוצגת האג’נדה: “הליכודניקים החדשים דוגלים בהעצמת כוחו של הבג”ץ . היום הרשות השופטת מתערבת במדיניות בטחון ופוסלת חוקי הגירה שנועדו למנוע פלישת מסתננים. הן בטענות של “חוסר מידתיות” או “חוסר סבירות”, הן בדרך של צווי ביניים ודחיית פס”ד סופי, והן ע”י הגבלת אכיפת החוק. “הליכודניקים החדשים” דוגלים גם במתן זכויות לרפורמים. לא מדובר רק בנתח עסיסי מהכותל המערבי. הרפורמים מעורבים בארגוני הקרן החדשה כמו “רבנים שומרי משפט” שתומכים בבדואים שדורשים מאות אלפי דונם בנגב. הם גם תומכים בפלסטינים ביו”ש. או ארגון “בינה” שמנסה “לחנך” אותנו “לקבל את הזר” – את המסתננים והשב”חים. “הליכודניקים החדשים” קוראים להדביר “גזענות נגד לא יהודים” . כלומר – לסתום את פיות מתנגדיהם.
  בקיצור: מדובר בחדירת ארגוני הזכויות של השמאל הרדיקלי במסווה של “לאומיים הומניים” לתוך הליכוד. אם ייכנסו נציגים שלהם לעשיריה שנייה שלישית , האזרחים שיבחרו ליכוד יגלו למעשה שבחרו במר”ץ.

 22. לא הבנתי את הניתוח הסטטיסטי שלך. לטענתך אחוז הערבים והדרוזים הרשומים במפלגת העבודה הוא 15% מכלל החברים, אך בקרב המצביעים למפלגה, הם מהווים רק 4%. חברי הקיבוצים מהווים 18% מחברי המפלגה, אך בבחירות רק 6% ממצביעי העבודה הם חברי קיבוצים. מה רצית לומר בכך? הרי ברור שיש יותר מצביעים למפלגה מאשר מתפקדים ולכן אחוז המתפקדים תמיד יהיה גדול מאחוז המצביעים. למשל, 18% ממתפקדי המפלגה הם חברי קיבוצים אבל אם מספר המצביעים למפלגה גדול פי 10 ממספר המתפקדים הרי שאחוזם של חברי הקיבוצים המתפקדים שגם מצביעים למפלגה ירד ל1.8%. דווקא העובדה שאחוז המצביעים לעבודה בקרב הקיבוצים עומד על 6% מצביע על כך שהרבה מהמצביעים בקיבוצים לא התפקדו למפלגה.
  האפשרות היחידה לבדוק היתפקדות עויינת היא לבדוק לפי ישובים. אם יש ישובים שבהם 50% מבעלי זכות ההצבעה התפקדו לליכוד אבל בקלפי של הישוב ניספרו רק 5% מצביע מחל זו התפקדות עויינת וזה קרה בלא מעט התנחלויות. באותו אופן תוכל לבדוק בקיבוצים שבהם ידוע מספר המתפקדים לעבודה וניתן לספור את מספר המצביעים עבורה. לדעתי לא תימצא את אותה תופעה שהיתה בליכוד.