חנין זועבי לא לבד

למה מתכוונים מנהיגי הציבור הערבי בישראל כשהם מדברים על "פתרון שתי המדינות"? האמירות הגלויות אינן מותירות מקום לספק: הקמת מדינה פלסטינית לא תשים קץ לשאיפה לחסל את המדינה היהודית