השליטה במדינה עברה מידי העם לקומץ שופטים

בית המשפט העליון משליט את עמדותיו הרדיקליות על הציבור כולו, ופוגע פגיעה מתמשכת בהפרדת הרשויות הנחוצה בכל דמוקרטיה

העם דורש שינוי יסודי בבג"ץ. השר יריב לוין על רקע בית המשפט העליון | פלאש90

מאמר זה פורסם לראשונה בגיליון מס’ 211 של רבעון ‘האומה’: הבמה למחשבה לאומית, לתיעוד ולספרות, היוצא לאור על-ידי מסדר ז’בוטינסקי ונערך בידי יוסי אחימאיר. המאמר מתפרסם באדיבות מערכת ‘האומה’.


ישראל היא מדינה דמוקרטית, מתקיימים בה סממנים בסיסיים של דמוקרטיה, כמו בחירות חופשיות, חופש דיבור רחב וחופש תנועה לכל אזרח. אולם, מתחת לכסות החיצונית של סממנים אלה, מסתתר מהלך מדאיג וחמור של כירסום מתמשך בעקרון העל שביסוד כל דמוקרטיה, לפיו הריבון הוא העם.

מהלך זה הוא חלק ממאמץ מתמשך של קבוצת מיעוט, בעיקרה בעלת השקפת עולם שמאלית-רדיקאלית, להשליט את עמדותיה ואת השקפת עולמה על הציבור שאינו רוצה בכך. קבוצת מיעוט, השמה עצמה כריבון-על במקום העם, באמצעות פגיעה מתמשכת בסמכות ההחלטה האמורה להיות בידי נבחרי הציבור. אותם אנשים, אשר מפסידים פעם אחר פעם בבחירות לכנסת, אך פועלים על מנת לכפות את ערכיהם ואת השקפת עולמם, באמצעות שליטתה במערכות שאינן נבחרות ובהן האקדמיה, חלקים ניכרים בתקשורת ובראש ובראשונה מערכת המשפט.

נשיאת העליון אסתר חיות | פלאש90

הניסיון להשליט עמדה של מיעוט קטן נעשה תוך יצירת הקבלה בין דמוקרטיה ועקרון שלטון החוק, לבין שלטון השופט. אלא, ששלטון השופט הוא היפוכה המוחלט של דמוקרטיה. אין הוא שונה בדבר מהנחת היסוד העומדת ביסוד משטר דיקטטורי. הנחת המוצא בשני המקרים היא, שיש מי שיודע טוב יותר מן העם, מי שערכיו נעלים יותר, מי שצריך לשמור על המדינה מפני נבערותו של הציבור.

בשני המקרים, מקפידים לקיים הליכים של בחירות דמוקרטיות, אך פועלים כדי לצמצם את מרחב ההחלטה של הנבחרים ולהותיר את השליטה בידי מעטים, שלא נבחרו לכך. שלטון השופט, השם את עצמו ואת שיקול דעתו מעל אלה של נבחרי הציבור, הוא לפיכך ההיפך הגמור מדמוקרטיה וההיפך הגמור משלטון החוק, ומהווה פגיעה אנושה בעיקרון הבסיסי של ריבונות העם. הוא מתרחש תוך פלישה מתמשכת של הרשות השופטת לתחומן של הרשות המחוקקת והמבצעת, בדרך שמוחקת הלכה למעשה את עיקרון ההפרדה והאיזון שבין שלוש רשויות השלטון.

עיוות השיטה הדמוקרטית על-ידי העומדים בראש מערכת המשפט, בא לידי ביטוי בישראל בהיקף רחב ובמגוון נרחב של אופנים. החל מאופן פעולת מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, אשר שם עצמו פעמים רבות כקובע המדיניות, ומכתיב לשרי הממשלה כיצד עליהם לפעול ולנהוג. המשך בהתערבות הפרועה של הייעוץ המשפטי והרשות השופטת בהליכי החקיקה בכנסת, אם זה מלכתחילה, בקביעה שחוק זה או אחר לא יעבור את מבחן בג"ץ בעתיד, ואם זה בדיעבד בביטול של חוקים אשר נכנס ולספר החוקים והוצבעו בכנסת על-ידי הרוב הדרוש בשלוש קריאות.

האקטיביזם השיפוטי ממשיך להרים את ראשו גם בפסיקות היוצאות מבית המשפט העליון חדשות לבקרים, פסיקות אשר כביכול מקדשות את כבודו של האדם, חירותו וזכויותיו. בפועל, פסיקותיה של הגבוהה שבערכאות הצדק שלנו, נסמכות באופן בלעדי על השקפת עולמם של השופטים היושבים בדין, תוך שלא אחת הפסיקות תלויות יותר בזהות מבקש הזכות מאשר במהות הזכות עצמה.

בין חקלאי יהודי לחקלאי ערבי

כך למשל, בג"ץ מיהר לאשר את גירושם של תושבי גוש קטיף וצפון השומרון מבתיהם תוך ידיעה ברורה שמתן צווים שיחייבו הקמת מבני מגורים לכל המפונים ומציאת מקומות עבודה לכולם, יביאו בהכרח לדחיית הפינוי ולאובדן הרוב הדחוק שהיה לממשלה כדי לבצעו. במקרה זה, נשכחו כל עקרונות היסוד של השיטה כפי שהשופטים חוזרים עליהם בפסיקותיהם – החל מזכות הקניין וכלה בשמירה על תנאים מינימאליים של קיום לקהילות ולפרטים שנעקרו מבתיהם.

לעומת זאת, עקרונות אלה זכו ל"תחייה" ולמשקל מכריע כשדובר בעתירותיהם של חקלאים ערבים כנגד תוואי גדר ההפרדה. שם, למרות הסיכון הכרוך בכך לחיי אדם ולביטחון אזרחי ישראל, העדיפו השופטים ליתן ביד נדיבה צווי מניעה ועיכוב ביצוע להקמת הגדר, עד להסטת התוואי באופן שהבטיח את יכולת החקלאים לעבד את אדמותיהם בתנאים הטובים ביותר האפשריים.

פינוי מתיישבים מנווה דקלים | דובר צה"ל

אם כן, כשמדובר בחקלאי יהודי מגוש קטיף, לא ראו שופטי בג"ץ כל מניעה לנשלו באחת מאדמתו, ללא שום הסדרה שתבטיח את עתידו. מצד שני, כשמדובר בחקלאי ערבי, הקפידו השופטים הקפדה יתרה על יכולתו להיצמד לאותה אדמה שעיבד גם במחיר עלויות עתק של הסטת הגדר או סיכון ביטחונם של אזרחי המדינה. המקרים דומים אבל הפסיקה כתוצאה מהשקפת עולמם של השופטים, הפוכה לגמרי.

דמותו של בית המשפט העליון הייתה שונה לחלוטין בעשורים הראשונים לקיום המדינה. ענקי המשפט שכיהנו בו אז היו דמוקרטים אמיתיים. הם כיבדו את בחירת הציבור ונהגו זהירות רבה בכל התערבות בהחלטות הכנסת והממשלה ובשיקול הדעת של נבחרי הציבור שקיבלו החלטות אלה. נשיאי בית המשפט העליון שכיהנו אחריהם היו ההיפך הגמור.

לשיטתם של האחרונים, החברה הישראלית נחלקת לשני מעמדות. האחד, פשוטי העם הנבערים מדעת, הם אלה הבוחרים את נציגיהם לכנסת, ואילו המעמד השני, אליו משתייכים יחידי הסגולה היושבים בהיכל המשפט, הם "הנאורים." הם היודעים מה "סביר", מה "מידתי" ומה "חוקתי". מכבסת מילים שכל תכליתה להפוך את הבחירות לכנסת להצגה, את הכנסת והממשלה לתאטרון בובות ואת בית המשפט העליון למוקד הכוח האמיתי.

נתק מציבור האזרחים

כדי לבצע את ההשתלטות האנטי-דמוקרטית הזו נאחזים השופטים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אין עיוות משפטי גדול מזה. כלל בסיסי בדמוקרטיה הוא, כי עקרונות חוקתיים מתקבלים לאחר דיון ציבורי וברוב מוחלט בפרלמנט. חוקה מאושררת במשאל עם. רק בישראל הפכו השופטים את הוראות חוק היסוד לנורמה חוקתית עליונה, למרות שהחוק התקבל בתמיכת 32 חברי כנסת בלבד, אשר לא שיערו שהם מצביעים באותו רגע על כינון חוקה.

אהרן ברק | ויקיפדיה

בלי דיון ציבורי, בלי רוב מיוחס ובלי אישור במשאל עם, כל ההיבטים המשפטיים הבסיסיים נרמסו באחת לטובת היעד של העברת השליטה במדינה מידי העם לידיהם של קומץ שופטים. הנשיא בדימוס אהרן ברק ושותפיו הפכו בדרך הזו את מה שיהודי וציוני ללא-מידתי , לא סביר ולא חוקתי. גאולת אדמות והתיישבות יהודית, עליה הושתתה המדינה בראשית ימיה, נהפכה בפסק דין קעדאן לאפליה פסולה. גירוש מהגרי עבודה, שגנבו את הגבול והסתננו לישראל, נהפך לבלתי חוקי.

השתלטות על אדמות מדינה בנגב בהיקף עצום נתקלת ביחס סלחני ומתחשב, ואילו מתיישבי נתיב האבות מצטווים להרוס את בתיהם בגלל חריגה של סנטימטרים שאינם אחראים לה כלל. סולם הערכים העקום שניכפה עלינו מעדיף את סביבתם התומכת של מחבלים על פני שימוש ב "נוהל שכן" שיכול לחסוך פגיעות בחיילינו. השופטים קובעים מי יכול להיות רמטכ"ל, מי צריך להיות ראש רשות המיסים. הם לוקחים לעצמם את כל הסמכות ומותירים בידי נבחרי הציבור רק את האחריות.

הניתוק הקיים של שופטי בית המשפט העליון מציבור האזרחים בישראל ומנבחריו מביא גם פעמים רבות לפגיעה קשה באופייה היהודי של המדינה. מאז קום המדינה חוקקו נבחרי הציבור חוקים אשר נועדו לשמור על זהותה של המדינה כמדינת הלאום היהודי, אולם הכירסום המתמשך של בית המשפט בסמכויותיו של המחוקק הביא, הלכה למעשה, לפגיעה ישירה במעמדו של הלאום היהודי במדינת ישראל. זאת תוך היתלות מלאכותית של השופטים בזכויות אוניברסאליות כביכול, והעדפתן על פני ערכי יסוד העומדים ביסודה של הציונות .

לעומת זאת, מה שעבור רוב הציבור נתפס כערך יסוד ראשון במעלה – זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל כולה – אינו מקבל כל משקל בפסיקות בג"ץ, בדרך שדוחקת הלכה למעשה ערך יסוד זה, ומעדיפה על פניו ערכים אחרים אשר השופטים, ולא הציבור , רואים אותם כחשובים יותר.

מאז שהכריז בג"ץ, באופן חד צדדי, על המהפכה החוקתית ועל קיומה של חוקה, הוא הלך והרחיב את ה "זכויות הבלתי מנויות". בית המשפט מחוקק חוקי יסוד חדשים בדרך של חקיקה שיפוטית. החקיקה השיפוטית הולכת ומשתנה מפסיקה לפסיקה על פי משאלת ליבם של השופטים ומבלי שיש לה כל אחיזה עלי ספר, דבר אשר לצד הפגיעה בריבונות העם, יוצר גם מציאות של חוסר ודאות הפוגעת במישורים רבים ובראשם בחיי הכלכלה.

יתרה מכך, לאחרונה הגדילו לעשות שופטי בג"ץ והחלו בפסילת חקיקה מבלי להסתמך על חוקי היסוד ואף לא בשם ההגנה על זכויות אדם. כך, בחרו השופטים לפסול את חוק מס דירה שלישית בעילה פרוצדוראלית וללא שיש לכך הסמכה כלשהי בחוק. פסיקות אלו מערערות עוד יותר את היסודות עליהן אמור להישען משטר תקין. התהליך שהחל בפלישה לתחומה של הרשות המבצעת וברמיסת סמכותה, הולך וקונה לו אחיזה גם בפלישה לתחומה של הרשות המחוקקת באופן שאין לו אח ורע באף מדינה דמוקרטית אחרת.

שיטת "חבר מביא חבר"

מצב בו שופטים נוטלים לעצמם סמכויות לקבוע אילו חוקים יישארו בספר החוקים, ואילו יימחקו ממנו, כאשר אין למדינת ישראל חוקה ואין הסמכה בחוק לפעולה כזו, הוא דבר שאין לו מקבילה בעולם כולו. כשהדבר נעשה על ידי שופטים הנבחרים בחדרי חדרים, בשיטת "חבר מביא חבר" ללא כל שיקוף של השקפות העולם הרווחות בציבור, הרי שהפגיעה בדמוקרטיה היא אנושה.

ראוי להדגיש, כי פסיקות אלו של בג"ץ יוצרות ערעור של אמון הציבור בבית המשפט העליון ומקנות לו מעמד של שחקן במגרש הפוליטי. במצב שנוצר, מאבקים פוליטיים שהוכרעו על ידי העם בבחירות, עוברים להכרעה מחודשת בבתי המשפט באמצעות עתירות של גופים פוליטיים במטרה למנוע מהממשלה להוציא לפועל את תוכניותיה, אותן תוכניות המייצגות את המדיניות שלשמה היא נבחרה. התמונה המצטיירת בפנינו היא קשה ובעייתית. כך, במהלך מחושב ושיטתי אנו עדים החל משנות התשעים לשינוי יסודי ולפגיעה באיזון בין רשויות השלטון.

ישיבת הוועדה לבחירת שופטים | פלאש90

לאור זאת, אין להתפלא על כך שהדרישה הציבורית לעריכת שינויים יסודיים במערכת המשפט, להשבת האיזון בין שלוש הרשויות ולתיקון המשטר הדמוקרטי, צוברת עוצמה הולכת וגוברת. אנו נמצאים בעיצומו של מאבק מתמשך לשינוי פניה של מערכת המשפט ולהשבת הדמוקרטיה. על מנת להשיב את הסדר על כנו, אנו נדרשים לבצע שורה של תיקונים יסודיים.

ראשית, הגיעה העת לשנות את שיטת בחירת השופטים ולשים סוף למצב בו השופטים בוחרים את חבריהם לכס המשפט. הכוח המרכזי בוועדה לבחירת שופטים שמור לשופטי בית המשפט העליון ובמקרים רבים משקלם היחסי של נציגי הציבור בוועדה אינו בא לידי ביטוי באופן ממשי במהלך פרקי זמן לא מבוטלים.

התוצאה המעשית היא ששיטת "חבר מביא חבר" מאפשרת למיעוט השולט במערכת המשפט להנציח את שליטתו, תוך שציבורים רבים (דוגמת הציבור החרדי) ממודרים לחלוטין מהערכאה העליונה. שנית, יש להשאיר בידי נציגי הציבור בכנסת את הזכות להגיד את המילה האחרונה בכל הנוגע להצעות חוק. יש לאמץ את המודל הבריטי, שאינו מאפשר לשופטים לפסול חוקים, או לכל הפחות לאמץ מודל התגברות אשר ישיב את האיזון בין הרשויות ויקנה לכנסת את האפשרות להתגבר ברוב חבריה על פסילה של חוק . בד בבד, יש לקבוע חובה לאשרר ברוב מיוחס חוקי יסוד שלא התקבלו ברוב של לפחות 61 חברי כנסת בשלוש קריאות, על מנת שנורמות היסוד של השיטה תהיינה כאלה שהתקבלו לאחר דיון ציבורי מעמיק, ברוב גדול בכנסת ולא בדרך של מחטף וממקום של חוסר הבנה. זאת ועוד, ראוי כי תוקפם של חוקי יסוד יותנה באישרורם במשאל עם.

כמו בכל דיקטטורה "נאורה", מזדעקים עכשיו ראשי מערכת המשפט והמיעוט התומך בהם, כדי לנסות ולבלום את הדרישה הצודקת של הציבור להשיב לו את זכויותיו הדמוקרטיות. אלא שרוב העם אינו מוכן עוד לקבל זאת ודורש שינוי עמוק ויסודי. השינויים הדרושים שנזכרו לעיל, לצד תיקונים נוספים ומהותיים דוגמת הקפדה על עקרון זכות העמידה, ימשיכו לעמוד במוקד המאבק על עתידה של ישראל כמדינה בעלת ערכים יהודיים ומשטר דמוקרטי תקין. אנו נידרש לסבלנות ולנחישות, אך השינוי הגדול כבר ניצב בפתח.

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

70 תגובות למאמר

 1. למה לא מוזכרת בשמה אילת שקד, שכושלת כ"כ בכל הנקודות הנזכרות במאמר.

  1. הסיבה פשטה מאוד. שר משפטים לא יכול לקדם דברים בלי גיבוי של ראש הממשלה. נתניהו בטקס הפרישה של בייניש הבהיר את עמדתו:""בית המשפט חזק ויציב לא נתתי ולא אתן לאף אחד לפגוע בו. רק בחודשים האחרונים גנזתי כל חוק שאיים לפגוע בעצמאות המערכת. אני אמשיך לפעול כך ובכל פעם שיגיע לשולחני חוק שעלול לפגוע בעצמאות ביהמ"ש בישראל אנו נוריד אותו". כשזו המדיניות של ראש הממשלה כמעט בלתי אפשרי ששר משפטים יצליח לתקן משהו. עובדה שעד איילת שקד אף שר משפטים לא הצליח לתקן שום דבר. ההשגים של שקד רחוקים מאוד מהרצוי אבל בהתחשב בחומת המגן של נתניהו על מערכת המשפט השגיה יפים מאוד.

  2. כי היא לא כושלת. מבחינת המטרה שהיתה לה (ולנפתלי בנט): לתפוס טרמפ על מפלגה דתית-לאומית (אחרי שבליכוד קלטו למה הם חותרים) כדי לחזק את האג'נדה של "יש עתיד" – היא מצליחה יפה מאוד. שמעת על "הליכודניקים החדשים"? שקד (ובנט) היא "המפד"לניקית החדשה":

   http://www.news1.co.il/Archive/003-D-80440-00.html

   http://rotter.net/forum/scoops1/479308.shtml

   http://rotter.net/forum/scoops1/371219.shtml

   http://www.news1.co.il/Archive/002-D-118475-00.html

  3. דודו , תגיד את באמת עיוור? אתה לא רואה את כל הנזקים שעשתה איילת שקד? היא בשירות השמאל במסווה של ימין. והתקשורת בכאילו מעודדת אותה וכאילו היא מבצעת מהפכה כשי שימניים ואדיוטים כמוך יקנו זאת ויתנו קול לבית היהודי שימשיכו לבצע מדיניות שמאל

  4. אור. אני בהחלט רואה נזקים שעשתה איילת שקד ובהחלט רואה גם דברים טובים שעשתה איילת שקד. בהחלט רואה דברים טובים שעשה נתניהו ורואה גם נזקים שעשה נתניהו. – עם בעיניך זה עיוורון שיהיה. אם אצלך ראיה מפוקחת זה לא לראות שום חסרון אצל נתניהו כל מה שהוא עושה זה נפלא ושום דבר טוב אצל איילת שקד כל מה שהיא עושה זה נורא ואיום שיהיה. כל אחד וההגדרות שלו לעיוורון ופיקחות. אצלי זה לראות בכל אחד הן את הדברים הטובים והן את הכשלונות. אצלך זה לראות אצל אחד הכל נפלא ואצל אחר הכל נורא.

  5. כי היא לא כושלת.
   איילת שקד ממוקדת במטרה אחת-לשנות את בג"ץ על מנת שהכנסת תוכל למשול בלי שבג"ץ יטיל וטו על כל החלטה טובה.
   בדרך, היא נאלצת לשלם מחיר ולתת לאחרים כדי לקבל מהם(לדוגמא, לחזק את לשכת עורכי הדין ברמה שפוגעת בעו"ד צעירים בתמורה לתמיכת הלשכה במינוים שלה לבג"ץ).
   אבל בסופו של דבר, בג"ץ תומך יותר יאפשר לממשלה לעשות שינויים נדרשים עם פחות פחד מבעלי כח למיניהם.

  6. ברק אובמה היה נשיא כושל? תלוי את מי שואלים: אם שואלים את אלה שמעוניינים להחליש את ארה"ב ולערער את מעמדה – הוא היה נשיא מוצלח מאוד. כנ"ל לגבי השאלה אם איילת שקד שרת משפטים כושלת.

  7. אדרבה יגיש השר לוין הצעת חוק פרטית או ממשלתית שתנסח שיטת בחירה אחרת חדשה לעליון. עד אז, הוא לא אמר כלום ולא עשה כלום. האם השר לוין מקווה או מאמין שהענינים יסתדרו בעצמם?למה להלאות שוב ושוב את הציבור עם ביקורת על העליון? לשם מה? הבעיות ברורות. אומר השר לוין לא ראוי שהשופטים בעליון יתערבו במינויים. הבננו. לא חידש כלום ולא אמר כלום. שינוי כזה צריך להיות מעוגן בחוק או בתקנון המתווה את דרך הבחירה לעליון. יגיש השר לוין הצעה חליפית לממשלה או לכנסת

 2. צריך לפרט שיטה חליפית לבחירת שופטי העליון, הנה הצעה: שר המשפטים זכאי לבחור 2 שופטים כראות עיניו ובאישור הממשלה. שופטי המחוזי כולם זכאים לבחור 2 שופטים מתוכם. השופטים עצמם יודעים טוב מכולם מי טוב. כיצד זה יפעל, הצעת מועמדים וכו' אפשר להרחיב אבל זה העיקרון. וועדת חוקה ומשפט תבחר 2 שופטים. שוב אפשר להרחיב באשר למנגנון של הצעת מועמדים אבל זה העיקרון. יש צורך בחוק שיפרט תכונות של שופט כגון, עבר ללא רבב, נקי מקשרים עם גופים מוטים פוליטית בצורה קיצונית וכו'. ועוד עקרון חשוב, כהונת השופט מוגבלת בזמן, לאחריה הוא יעמוד לבחירה חוזרת, למשל, נבחרי הוועדה, הוועדה תדון בבחירת המחודשת . לשאלה של פסילת חוקים, יש להבחין בין פסילה מטעמים פורמליים שהיא חייבת להתקיים לולא כן הכנסת תצפצף על הצרכים הפורמליים, ובפסילה מטעמים מהותיים, לעניין זה די בחוק שיקבע שבפסילת חוק צריך הרכב של 9 שופטים והוא חייב להתקבל פה אחד, עם חוק כזה, כל הבעיה הפכה לברת פתרון, ואין צורך בהגבלות אחרות

 3. מאמר יפה ונכון. חבל ששרי הממשלה עסוקים בלכתוב מאמרים במקום לישם את מה שהם כותבים. הכותב הוא שר בממשלה וח"כ, והוא יכול לדאוג להעברת החוקים הנצרכים.

  1. הוא לא יכול כי ראש הממשלה בולם חוקים כאלה (ביחד עם שר האוצר). למעשה ראש הממשלה שלח אותו לוועדת השרים לחקיקה כדי לשמש "נציגו" או במילים אחרות לבלום את איילת שקד (שאותה הוא שונא בלי קשר).

  2. נתניהו בולם כל חוק מועיל, הוא מפריע לתפקוד משרדי הממשלה, הוא שונא את כל השרים הכי מוצלחים, הוא הורס גשרים כבישים וערוצי תחבורה, הוא מקלקל את כל יחסי החוץ שלנו עם מדינות העולם, הוא מחבל בכלכלה החופשית. הגיע הזמן שהוא יפנה את מקומו לאיילת שקד, משה כחלון, אריה דרעי ויואל חסון. כך לפחות ניתן להבין מתגובותיהם של המגיבים המלומדים שלא מחמיצים אף מאמר כדי לשרבב את התגובה התולה בנתניהו את האשמה למקלות בגלגלי המשילות ששמים שלוחיהם מבית של אויבי ישראל.

 4. איזה השגים יש לימין בתחום ב10 הממשלות שהוביל בשנים האחרונות?

  איזה השגים לנתניהו ב4 הקדנציות שעמד בראש ממשלות ימין?

  33 שנה הליכוד בשלטון.

  33 שנה של גרירת רגליים והבטחות באויר והתקרבנות ובקשת הזדמנות נוספת ועבודה בעיניים והאשמות אנשים שכבר מזמן בקבר.

  1977-1981
  1981-1984
  1986-1988
  1988-1992
  1996-1999
  2000-2003
  2003-2005
  2009-2013
  2013-2015
  2015-2018

  1. הנה בולשביק המחמד שלנו שיודע תמיד לבוא ולטפטף רעל בין החרכים כדי להחליש בשיטותיו החתרניות את הממשלה הנבחרת. מעניין כמה הוא מקבל וממי? אלו התגובות שלו באופן עקבי – 'הימין ככה, והימין ככה, וביבי לא באמת ימין, או שהוא יותר מדי ימין, או שהוא עובד עלינו..' ועוד שאר מטעמים.
   זה אולי נראה לפעמים כמו ביקורת רצינית ונוקבת, אבל בעצם זה רק הטלת רפש וזריעת חרדה וספק. הבוגד מאחורי השער – קיקרו כבר הזהיר מפניו. נמשיך לאתר את תגובותיו הארסיות ולהצביע עליהן בתור הפרופגנדה שהן.
   הרבה שנים לוקח לבנות מחדש את מה שהשמאל השמיד, וכל מיני פוליטרוקים כאלה מנסים למנוע מאיתנו לבנות כאן את הפרויקט של העם היהודי. לא ניתן לכם.

  2. "אני יותר ימני מנתניהו" – ככה אומר משה פייגלין וככה אומר שמחה גולדין וככה אומר אורן חזן וככה היה אומר אבישי רביב: "אני הכי ימני בעולם". ככה מספרים על עצמם כל המריונטות של השמאל.

  3. אורוול לא היה יכול לנסח את זה יותר טוב.

   מי שמבקר את נתניהו מימין הוא מריונטה שמאלנית. (כולל שמחה גולדין).

 5. דברים נהדרים.
  רק חסרה נקודה אחת קריטית:
  עקרון נוסף שנרמס פה הוא שמירת האיזונים והבלמים בין רשויות השלטון.
  כרגע, הן הרשות המחוקקת(הכנסת) והן הרשות המבצעת(הממשלה) לא מחזיקים בשום בלם שהם יכולים להפעיל על הרשות המחוקקת(בג"ץ):
  -אין להם יכולת להטיל וטו על שום החלטה של בג"ץ או להפוך החלטה שלו(ואפילו ברוב מיוחס של הכנסת)
  -איש(כולל מבקר המדינה) לא מבקר את התנהלות בג"ץ
  -אני בספק אם ניתן לדרוש ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה שתחקור את בג"ץ(יש לשים לב שהיות וכל שופט שהוא יהיה אוטומטית חבר של לפחות חלקי משופטי בג"ץ-לא יהיה אפשרי למנות שופט להיות חלק מהועדה הזו!).

  חבל שהימין לא מצביע על הבעיתיות הזו ולא מציע הצעות שמכוונות לתקן אותה באופן ספציפי, זו תהיה התחלה מצוינת.

  1. דווקא יש בלם. לא נראה לי שכתוב באיזה שהוא מקום שלכנסת אסור לבטל החלטות של בגץ ולכן הכנסת יכולה לקחת לעצמה את הסמכות הזאת (אפילו ברוב רגיל!)
   כמו כן, הממשלה יכולה פשוט להתעלם פעם אחת מהחלטה של בגץ שניתנה ללא סמכות (כי לא כתוב בשום מקום שחייבים לפעול לפי הבגץ) ומייד האוויר יצא מהבלון ששמו בגץ.

 6. בג"ץ הוא ההגנה של האזרח מול הכח של הממשלה.
  המאמר הוא עוד ביטוי של השאיפה המסוכנת של הממשלה לכח בלתי מוגבל.

  1. בג"ץ *אמור* להיות ההגנה של האזרח מול הכוח של הממשלה, בין היתר.
   בפועל, אם בג"ץ אינו ממונה על ידי האזרח, אינו מבוקר על ידי האזרח ואינו ניתן לשינוי/תיקון/החלפה על ידי האזרח, הרי שהוא הופך לעיוות אנטי-דמוקרטי קיצוני.
   מה שאתה מציג הוא כשל לוגי מסוג דיכוטומיה שקרית; זה לא אמור להיות הממשלה או בג"ץ, אלא שתיהן גם יחד (בנוסף לרשות המחוקקת שמשום מה השמטת) שמאזנות האחת את השניה במערכת של איזונים ובלמים.
   אזרחות בסיסית.

 7. תכלס מדובר על מאפיה.
  כל השיטה בנויה על תפירת תיקים אינסטרומנטאלית למטרת סיכול ממוקד והרתעה של מי שחושב אפילו לקום נגד העיוות (רמון, נאמן הן הדוגמאות הבולטות).
  זו הסיבה שלבג"ץ יש כ"כ הרבה כוח: קוזה נוסטרה.
  רק כאשר המערכת המשפטית + תקשורת לא יצליחו יותר להלך איימים על הפוליטיקאים, נראה שינוי, ומהיר.
  אבל זה לא נראה קרוב, לצערי.

 8. לא חדש. חבל שאתם בממשלה מגלים זאת רק עתה.

 9. דברים נכונים. הבעיה היא שלוין אומר את אותם דברים נכונים כבר 10 שנים, אבל לא עושה כלום כדי לטפל בבעיה. במקום זאת הוא נהנה ממנעמי הפוליטיקה כח"כ ושר ולא משקיע אפילו 1% מההון הפוליטי שלו לקידום הנושא. עצם העובדה שאת האמרמ הזה הוא מפרסם בבטחון בעל תפוצה אפסית מדברת בעד עצמה.

 10. אפשר לחשוב שיריב לוין איזה מועמד בפריימריז או פרשן פוליטי, אחד מהאנשים החזקים בממשלה בעשור האחרון מחלק עצות כאילו הוא מהאו"ם.
  מזכיר לי את הטור המופתי (נראה לי של אדם גולד) על "אגודת המשקיפים" של לוין וחבריו אשר לא מפסיקים לדבר כמה ממשלת הימין חשובה אבל לא עושים כלום כדי לשנות את כללי המשחק

  1. בעשר שנים האחרונות יש בממשלה אדם חזק אחד שבא מהליכוד: בנימין נתניהו. כל השאר לא ימרו את פיו (ברצון או שלא ברצון).
   אם נתניהו ירצה להחליש את בגץ, שרי הליכוד ילכו איתו, וגם הח"כים (חוץ מבני בגין). ואם נתניהו ירצה מאוד להחליש את בגץ הוא יפעיל לחץ על כחלון שלא יפריע לו במהלך (ויתרכז בענייני משרדו).

 11. שכחת לציין את הדבר החשוב ביותר: זכות העמידה. יש להשיב את הדרישה לזכות עמידה בבג"צ אך ורק לנפגע אישי וישיר. סוגיות ציבוריות אינן צריכות להגיע לבית המשפט בכלל.

  1. לא שכח, זה מופיע בסוף:
   "…לצד תיקונים נוספים ומהותיים דוגמת הקפדה על עקרון זכות העמידה…"

  2. לא צריך להשיב. הזכות הזאת נקבעה בחוק וכל עוד המחוקק לא ביטל אותה היא עדין קיימת. צריך להתעקש עליה, ולהודיע לבגץ שהחלטה שתתקבל ללא התייחסות לזכות העמידה, לא תכובד.

 12. אם אתם הרוב הדמוקרטי, תחוקקו חוק נגד ההשתלטות של בג"ץ.
  אולי בכל זאת רוב העם רוצה את בג"ץ יציב?

  1. "אתם"?
   מי זה "אתם"?
   כנראה שאתה לא חלק מאיתנו אם כן, אז הפטפטת שלך די מגוחכת.
   אבל, מכיון שאתה "שם לב", אז הרי לך קצת לוגיקה בסיסית שלא שמת אליה לב: אם בית המשפט לקח לעצמו את הזכות לבטל חוקים, הכיצד חקיקה נוספת תסייע?
   אתה הבנת את זה ברוך?

 13. חוק יסוד : כבוד האדם וחרותו *מחייב* את השופטים לשפוט על פי מה ש*ראוי* בעיניהם. זה החוק, ושופט שאינו נוהג כך מועל בתפקידו. רוצים לשנות את המצב – בבקשה, תשנו את החוק.

  1. ממש לא, אין שום סעיף כזה בחוק הנ"ל, המצאת את זה כרגע.

 14. יריב הוא אישיות מיוחדת וערכית. מקווה שבקדנציה הבאה יהיה שר המשפטים במקום איילת שקד שהעצימה את בג"צ ואת המערכת המשפטית בכלל . לא קונה את האמירות הכאילו "ימניות" שלה. חבל היא דיברה ימין וביצעה שמאל!!!! מקווה שיריב לוין יבצע את השינוי לאחר הבחירות כשימונה לשר המשפטים

  1. ב40 השנה האחרונות היו 11 ממשלות בהובלת הימין? ששלטו כ33 שנה מתוך התקופה. מתוכן 4 קדנציות של נתניהו.
   מישהו עדיין מאמין להם שהם מתכוונים לשנות משהו?

   יריב לוין שר בממשלה – לא טוקבקיסט – הוא לא אמור להביע את דעתו אלא להגיש קבלות על ביצוע.

   להזכירכם:
   1977 ממשלת בגין הראשונה
   1981 ממשלת בגין השנייה
   1983 ממשלת שמיר לאחר התפטרות בגין
   1986 שמיר ראש ממשלה במסגרת הרוטציה
   1988 ממשלת שמיר
   1996 ממשלת נתניהו הראשונה
   2001 ממשלת שרון הראשונה
   2003 ממשלת שרון השנייה
   2009 ממשלת נתניהו.
   2013 ממשלת נתניהו.
   2015 ממשלת נתניהו.

 15. והשאלה היא איך מארגנים הפגנת מיליונים נגד מערכת המשפט ובג״צ. רק משהו כמו המהפיכה הצרפתית יעזור פה. המצב מסוכן ונואש עבורנו הגיב:

  הקרן להשמדה החוצה מפה. בג״צ במתכונתו הנוכחית בה השופטים האלה בוחרים את עצמם בעצמם באמצעות ועדת דילים מסריחים ואפלים יחוסל מיידית ואת השופטים תבחרנה ממשלות ישראל כמו בכל העולם הדמוקרטי ואך ורק לאחר שימוע עומק בכנסת במהלכו ירואיינו המועמדים ונדע אם הם נגד ההמנון הדגל והאומה היהודית ומדינתה היחידה. מי שלא יעמוד למשמע ההמנון שיהיה שופט בבריסל או בעזה – לא פה.

  את חוק כבוד האדם הערבי והמסתנן וחירות המחבל יש לבטל ומיד ועימו את הררי הפסיקה המגעילה של אהרון ברק שודד הים כהגדרת פוזנר והדיקטטור שכמו נפוליאון הכתיר עצמו לאפיפיור – פסיקה שמחסלת את זכותנו על מדינתנו.

  על בג״צ ייאסר לחלוטין לבטל חוקים שנבחרי העם מחוקקים ולהתערב בחיים הפוליטיים בישראל.

  בג״צ הוא לא יותר מבית משפט.

 16. הצבוע הדו פרצופי כחלון אשם במצב. הוא שמונע תיקון ומגן על הדיקטטורה הנאלחת הזאת. כחלון ומצביעי כחלון אשמים ויהיו אשמים לעד בהרס המדינה!!! הגיב:

  לא איילת שקד יכולה לעשות משהו ולא אף אחד יכול כל עוד אחד כמו כחלון מונע חקיקה לתיקון המצב מהממשלה, שכרגע יש לה יכולת חקיקה מעולה אילו רק היו לרשותה עוד שתי אצבעות להעברת חוק שיחסל את בג״צ במתכונתו הנוכחית, בה מדובר בשלטון דיקטטורי של השמאל שאיבד כוחו בכנסת כדברי פרופ׳ מאוטנר, והעביר את פעילותו הפוליטית לבג״צ ולשאר צמרות מוסדות המדינה ומשם מנהל אותה מעל ראשם של נבחרי הציבור בגניבה ובגניבת דעת.

  מדוע אתם באים בטענות לשקד ולא למנוול המכוער מבפנים ומבחוץ כחלון?

  מדובר בצבוע דו פרצופי שמציג עצמו כמחנה לאומי בשעה שהוא ואנשי כולנו אינם אלא חבורת שמאל קומוניסטי.

  תיראו מיהו רועי פולקמן עליו כתב אדם גולד ששקל להצטרף למר״צ. תיראו מיהי רחל עזריה הצווחנית!

  כחלון יהיה אשם לדורות בבעיית המסתננים משום שהוא שמונע מהממשלה את חקיקת פיסקת ההתגברות שהממשלה רוצה לחוקק. הוא ורק הוא אשם.

  כחלון ובג״צ הדיקטטורי חד המה!!!

  תצביעו ליכוד בבחירות הבאות וכשיהיו לו חמישים מנדטים יהיה ועוד איך יהיה תיקון המצב!!!

  אל תייללו. תפסיקו לבחור אידיוטים שימושיים כמו כחלון, לפיד, גבאי, ליבני ושאר הירקות האלה. אחרת תאכלו את הסלט המרעיל הזה עוד הרבה הרבה שנים.

  בג״צ הורס את המדינה הודות לאנשים כמו כחלון ודומיו.

 17. לא הבנתי נדמה לי שאתה שר בממשלה או שאני טועה אם אתה לא יכול לעשות כלום אז תגיד למה לבלבל לנו את המוח להראות כמה שאתה בסדר לכן לכול אלה שחושבים שהוא בסדר הוא זורק סיסמאות לבחירות . אתה שר דפוק על שולחן תגיד לביבי עד פה .אתה כותב מאמר כי אתה יודע שהעדר שבוחר בליכוד לא מבין שאתה צוחק להם בפרצוף

 18. מאמר חשוב ביותר.
  אם נמשיך בדרך הנוכחית, כשהממשלה והכנסת מסורסות ע"י בג"צ, ניפול לתהום.
  הציבור הרחב חייב להבין עד כמה המצב חמור כדי שיוכל לבחור נציגים בהתאם.

 19. עורך דין ימני ושמרן כמוני יכול להגיד רק דבר אחד- בגצ הוא סרטן בגוף האומה ולא משנה אם אלו שופטים ימניים כגון רובינשטיין וסולברג או שמאלניים כמו פוגלמן, ענת ברון או מרים נאור. חובה לבטל את סעיף 15 (ג) לחוק יסוד השפיטה ולהקים בית משפט לחוקה ברוח עקרונות הפרופסורים דיסקין ופרידמן, ששופטיו ייבחרו ע"י הכנסת ולא ע"י ועדה בה יש רוב לשופטי העליון והכי חושב תובטח עצמאותם מרגע הבחירה. רק כך ניפתר מסרטן האקטיביזם השיפוטי מבית מדרשם של ברק ובייניש, שהרסו את מערכת המשפט שלנו.

 20. גם החכים והשרים תומנים ידם בצלחת. בהעברת חוקים ותנאים שמנתקים את תיפקודם את שכרם ואת החוקים ששומרים עליהם משאר העם. הגיע הזמן לבטל חוקים רעים אלו ולהחזיר את הכנסת לגובה עיניי העם.

 21. אהרון ברק אך גם מעט קודמיו צעדו לתוך חלל גדול של חוסר מוסדות והמעט שיש אינם מאוישים כיאות. ישנו רק בית נבחרים אחד קטן שכיום מזמן אינו עונה על הצרכים.
  נא לחשבן אם בהיות מספר התושבים במדינת ישראל 600,000 שש מאות אלף הכנסת מנתה 120 חברים כמה חברי כנסת צריך היום? דחוף יש להגדיל את הכנסת. אמנם ישנם חברי כנסת שאינם מבצעים עבודתם אך גם ישנם אחרים העובדים קשה אך מספר כה זעום של חברי כנסת אינו יכול להספיק גם אם כולם עובדים קשה. מתוך מספר גדול של חברי כנסת קל יותר לנפות את הלא עובדים ולהחליפם לאחר שיכון מנגנון לפיקוח על עבודת חברי הכנסת. את מספר חברי הכנסת יש להגדיל בהדרגה כדי לתת אפשרות ללמוד את המלאכה. לדוגמא כל קדנציה להוסיף עוד עשירית.
  בעיה אין בכלל מקום באולם המליאה הוא בנוי ל120 חברים ותו לו. נודע לי ולא בטוח שזה כך, שיש עוד הרבה מקום לא בנוי בבנין משכן הכנסת. אם אין יצטרכו להוסיף עוד קומה!
  יש לבנות אולם חדש שיוכל להכיל אפילו 200,0 אלפיים חברי כנסת ואולי יותר. . באם ימצא היכן לבנות אולם מליאה גדול אפשר להוסיף עוד בקדנציה הבאה עוד עשירית וישבו זמנית במעברים.

  לאחר זאת יש להקים כפי שנהוג בדמוקרטיות בעולם בית מחוקקים גבוה שיפקח על כולם כולל בית המשפט כולל העליון היהיר על שופיטיו וישפוט אותם לעת צורך. הרי ידוע שבית המשפט עליון חושב שתפקידו לפקח על המדינה והוא לפי כך קבע לעצמו על דעת עצמו את מיקומו בנקודה הגבוהה ביותר בגבעת רם. לאחר שכבר התישב, עצם ישיבתו במקום זה מחזקת את הרגשתו שתפקידו עליון מעל כולם. עד כדי כך בית המשפט העליון בטוח שהוא עליון גם על הממשלה והכנסת שמדריכי מבקרים כך מסבירים את גובה המקום הטופוגרפי כמתאים לגובה התפקיד מעל שאר הרשויות. גם מדריכי טיולים לוקים באותו ההסבר. באופן זה בית המשפט העליון גם אינו נגיש לעם לעירעורים שזה צריך להיות תפקידו שהוא ממלא ממעט לעשות. על כן מתבקש מנגנון שלא מקרב השופטים אשר יעמיד את השופטים על מקומם וישפוט אותם ואף ירחיקם אם יתבקש.
  יש לבטל את ההפיכה השיפוטית ואת בג"צ בכלל. מבנין משכן בית המשפט העליון יש לסלק את בית המשפט כלומר את כל השופטים ולמצא לו חלופה במקום נגיש לקהל הרחב. בבנין זה יש לשכן את בית הנבחרים הגבוה לכשיקום והוא חייב לקום.
  "נשיאי" בית המשפט העליון לפני פרישתם יושבים מול צייר לציור פורטרט שלהם בעלות של חמישים אלף שקל מכספנו?? ציורים אלו נמצאים במרתף בניין בית המשפט העליון. יש להחרים ציורים אלו ובטווח הארוך לפתוח בירושלים מוזאון הרהב שיכיל פורטרטים אלו תוך סיפור מעלליהם של כל אחד מנשיאים אלו. זה יהיה הבסיס למוזאון הרהב, כמו כן שיכיל את ספור הקרן להשמדת ישראל והתנהגות האירופאים הצבועים.

 22. מאיפה הקרצתם שרובינשטיין הוא איש ימין? ממש לא ימין ולא נעליים. מזעזע!!!

 23. בית המשפט אינו מבין בדמוקרטיה1
  בית המשפט העליון לקח לעצמו גם את התפקיד לפרש עקרונות חוקתיים. שופטי ישראל הינם צרי השכלה במיוחד היות ושלא כבשאר הארצות לימודי משפטים נלמדים רק החל מתואר שני בארץ לימודי משפטים הם לתואר ראשון ולרוב השופטים בישראל כולל שופטי בית המשפט העליון תואר ראשון במשפטים בלבד. נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק קבע ששילוב בין היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית תעשה על פי מבחן "הציבור הנאור" לשיטתו כמובן! לא על פי ערכיו ושאיפותיו של רוב רובו של הציבור כפי שהוא מתבטא בתוצאות הבחירות אלא לפי שאיפותיו של מה שהוא מכנה "הציבור הנאור" המועדף ולזה הוא קורא דמוקרטיה. אין רוצים להבין שם שעל התערבותו התחיקתית להשען על הבנת רצון הכלל.זולת ידיעת החוק הישראלי אין לשופטים כל ידע אודות הגות דמוקרטית תאוריה הפוליטית הדמוקרטית או ערכים יהודים. כפי שאין לכלל המשפטנים ידע לא במדעי המדינה או בתאוריה דמוקרטית ולא ביהדות.

  החוק אינו מתיר לבית המשפט לפסול חוקים. בדמוקרטיה לאזרחים מבחינה חוקית מותר לעשות ככל העולה על רוחם כל זמן שאינם עוברים על שום חוק. לעומת זאת לאנשי שלטון בתור שכאלה כלומר לא כאשר הם פועלים לעצמם באופן פרטי אסור לעשות כל מה שהחוק לא הסמיכם מפורשות לעשות כך. את זה בדיוק עושה בית המשפט כאשר הוא פוסל חוקים! את חוסר בסוס החלטותיו של בית המשפט על שאיפות וערכי האומה מצדיקים בטענה שתפקידו ללכת נגד הציבור "למנוע עריצות הרוב" – זה יכול להיות נכון במקרים יוצאים מהכלל כאשר ישנן קבוצות נרדפות ולא הן הרודפות המצב איננו כזה בישראל ברוב המקרים וכאשר ישנם קורבנות אמיתיים בית המשפט איננו מקור הישועה.

  עקרון הבלמים והאיזונים שבשמם פועל בית המשפט מיושם אצלו רק בכיון אחד. בית המשפט מתנגד לכל ביקורת פרלמנטרית עליו וטוען שהוא מפקח על עצמו. בית המשפט הינו הגוף המושחת ביותר במדינה העושה עולות נוראיות. בתפקידו כבית משפט הוא פועל כגוף טוטליטרי ברמה פאשיסטית. בדמוקרטיה על הגופים הנבחרים לפקח על בית המשפט ולא להפך!

  בית המשפט החליט שחוקי יסוד הינם חוקה ובמיוחד בחוק יסוד כבוד האדם וחוק חופש העיסוק.
  חוק יסוד כבוד האדם וחרותו וגם חוק חופש העיסוק אינם מהווה חוקה, חזור א י- נ- ם מהווה חוקה. אלו שני חוקים בודדים שאינם ממפורטים דים והם חסרים.
  קיומה של חוקה איננו מחייב חזור א י נ נ ו מחייב התערבות בית המשפט העליון בפסילת חוקים.
  קיומה של חוקה הינו תנאי הכרחי במידה וניתנת לבית המשפט העליון הזכות לבטל חוקים.
  בישראל אין חוקה לא מתקיים התנאי ההכרחי.
  לא קיים חוק המסמיך את בית המשפט להתערב בחקיקת חוקים.
  בית המשפט לקח לעצמו בלא כל הסכמה זכות לבטל
  בדמוקרטיה על השלטון להיות למען העם ואילו בית המשפט הינו תמיד לרעת עם ישראל ולמען מי שאינם עם ישראל גם אם הינם אויבים מרים כמו ערביי יהודה ושומרון וכן אם נעשות עולות נוראיות ליהודים תושבי השטחים.

 24. בית המשפט אינו מבין בדמוקרטיה2
  יש לחוקק את חוק יסוד החקיקה! הקושי – הטרור המשפטי המשמש את בית המשפט. באמצעות תפירת התיקים בפרקליטות על פי צו בית המשפט (הפושע). תובעים ממלאים תפקיד מכונן בכוחם של שופטים. אישי ציבור ופוליטקאים הפועלים שלא כפי שדעתם של שופטים נוחה, "זוכים" לתפירת תיק במיוחד מטעם הפרקליטות. טרור משפטי זה הינו מקור כוחו של בית המשפט ומקור הענות הפוליטיקאים, ביניהם חברי כנסת האמורים ליצג את הציבור – לכל חפצו של בית המשפט. בשל כך ובשל עריצותו הכללית של בית המשפט שאיננו עושה צדק אלא עולות ואי צדק יש למצא שעת כושר ולפזר את בית המשפט! חייבים גם לדאוג להפרדה מוחלטת בין התביעה לבית המשפט. מי שבוחר בקריירה של תובע לעולם לעולם לא יוכל להיות שופט. הפרדה זו גם מצוינת למען ההתמצאות הכללית של השופטים לא כמרשיעים בלבד. (חוץ מהעובדה שיש לעבור לשיטת חבר המושבעים)

 25. כל אלה שמספרים לנו שאיילת שקד מחזקת את בג"ץ רק לכאורה ולמעשה מחלישה אותו בדרך כל כך מתוחכמת ש"רק חכמים רואים" – מנסים לתפור לשקד את בגדי המלך החדשים ש"רק חכמים רואים". אבל, מה לעשות, "המלך הוא עירום": כל הפעילות של החיילת הנאמנה של אהרון ברק נועדה לקדם את האינטרסים של החונטה המשפטית תוך יצירת מראית עין של "מלחמה נמרצת" בחונטה הזאת. בג"ץ אחרי הקדנציה של שקד חזק מתמיד, אין פסקת התגברות, אין גירוש מסתנן אחד, אין הוצאה מחוץ לחוק של עמותות טרור, אין פיצול של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יש רק חברי חונטה שמזהירים אותנו כי היא "לוחמנית מדי" כדי שנהיה אידיוטים שימושיים ונעניק לה עוד קדנציה בשירות החונטה.

  https://www.facebook.com/NewIsraelFund.IL/posts/777846722248817

  1. לא צריך להיות חכם מאוד בשביל לראות את השינוי ששקד עשתה בבית המשפט העליון מספיק לדעת לספור. עד שקד מעולם לא היה בבית המשפט העליון פחות מעשרה שופטים ששייכים לשמאל הקיצוני. כעת חמישה שופטים שאינם שמאל קיצוני.

  2. אין באתר הזה תגובה ביקורתית אחת על שקד שהאדון "דודו" לא ממהר (ממש ממהר, תראו את פערי הזמנים בין התגובה המקורית לתגובה שלו) להציג כתגובה של מי שלא רואה את מה שרק "חכמים" רואים.

   http://rotter.net/forum/scoops1/432897.shtml

   http://rotter.net/forum/scoops1/371219.shtml

   https://tinyurl.com/ybd3pouy

  3. השר לוין מדבר כאלו עסקינן בפרשן ולא בפוליטיקאי בעל שררה.

   העובדות היבשות במאמר נכונות – חסר לי תאור של מה הפעולות שהשר מציע לעשות על מנת לשנות את המצב הרע בו מיעוט שמייצג את האליטה הישנה מושל במדינה עם כל הסמכות אבל ללא האחריות שיש לגוף שלטוני.

   לדעתי יש לשנות את חוק יסוד השפיטה כך ש:

   א) מנוי שופט שלום ודומיו באשור ועדת החוקה לאחר חקירה עמוקה של כל שופט ושופטת.

   ב) שופט מחוזי \ נשיא \ סגן ביהמ"ש שלום ודומיו באשור הכנסת – ברב של 61 ח"כ.

   ג) מנוי נשיא \ סגן ביהמ"ש מחוזי \ שופט עליון – באשור של לפחות 61 ח"כ + הצבעת בעד של שר\ת המשפטים + הצבעת בעד של יו"ר וועדת החוקה.

   המצב יצור מצב בו ישנו קשר בין עולם הערכים של הצבור באמצעות נציגיו בכנסת לבין עולם הערכים של שופטי ישראל.

   ד) חזקת התגברות של הכנסת – ביטל ביהמ"ש חוק של הכנסת – והדבר יכול להעשות רק בהרכב מורחב של ביהמ"ש העליון (לפחות 2/3 משופטי העליון הצביעו בעד פסילת החוק) – תוכל הכנסת ברב מיוחס של 61 ח"כ להחזיר את החוק לספר החוקים וכל שופט שהצביע בעד הפסילה יקבל זמון לקראת הדחה – רב של 61 ח"כ יוכל לשלוח שופט ספציפי שפסל חוק הביתה. כאשר בעקבות השבת החוק – תדון שאלת ההדחה לכל שופט בנפרד.

   ה) יכתב מפורשות כי לבית המשפט המחוזי \ עליון לא נתונה כל סמכות להזיז גדרות בטחון לרבות גדר הפרדה כשם שלא בסמכותו להורות האם מטוס F16 מעל לבנון רשאי להטיל טילי אוויר – קרקע לסוריה – האם היתה כאן פגיעה בזכות הקניין של לבנון. בית המשפט נכנס לתחום שהוא לא בסמכותו בשום מקום בעולם.

   ו) הדגשת חשיבות זכות העמידה ובירור פרטני של הראיות – לא יפנה מנדהו לביהמ"ש אם הסעד המבוקש לא נוגע לו באופן ישיר. לא יפסוק ביהמ"ש ללא שיש תשתית ראייתית שתחייב זאת – לדוגמא לא יתן ביהמ"ש צו הריסה למבנה באם לא הגיע מנדהו שטוען שהקרקע שייכת לו – ויש לו את הניירת להוכיח זאת. במקרה שהבית נבנה "בטעות" של המדינה – תוכל המדינה להורות על סעדיים כמו פצוי התובע, מתן קרקע חלופית, הריסה חלקית וכ"ו.

   ז) השתלט מנדהו על הקרקע ללא ניירת מתאימה והמדינה דורשת צו הריסה – באם לא יוכל להוכיח את רשום הטאבו על שמו – ביהמ"ש יהיה מחוייב להוציא צו הריסה ופצוי המדינה בתוך זמן קצר. החוק גם יגדיר והיה וארוע הריסה ילווה בהתפרעות של צדדים שלישים יהיה רשאי קצין משטרה מדרגת פקד להורות על צו מאסר מיידי כנגד בעל הנכס של לפחות 5 שנים + קנס של לפחות 200,000 ש"ח. כיום חלק מהריסה של בניה בלתי חוקית מחייב בהגעה עם פלוגת מג"ב – יש לוודא כי מי שמצריך כזה מצב שישלם.

   חובה להפנים כי הרשות החשובה ביותר היא הכנסת ולא הממשלה \ ביהמ"ש.

   הכנסת היא היחידה שעומדת כל 4 שנים לכל היותר למבחן הצבור ומקבלת את אמונו.

   אסור כי ביהמ"ש וצבא של יועצים משפטיים יוכלו להתערב בהחלטות שהם לא נושאים באחריות – הדבר גרוע מדקטטורה שלפחות אחראית על החלטותיה.

   יש ללבן בצורה מפורשת את מושג ה- 61 ח"כ.

   כל החלטה חשובה כמו מנוי ממשלה, השבעת שר, אשור תקציב המדינה וחוק ההסדרים, מנוי שופט עליון \ נשיא ביהמ"ש המחוזי וסגנו, החזרת חוק לספר החוקים של מדינת ישראל חרף פסילת ביהמ"ש, הצבעה על חוק שיוגדר כחוק יסוד (כבוד האדם וחירותו היה ברב של כ- 32 ח"כ בסה"כ), הדחת שופט מכהן, ביטול פס"ד והוראה כי ישמש מעתה תקדים הפוך, נסיגה משטח בהסכם עם צד ג', ביטול חוק יסוד או פיסקה ממנו, הצבעת אי אמון בממשלה, וכדומה יהיה רק ברב של 61 ח"כ לפחות.

   יש להבהיר הבהר היטב את חשיבות הרב המיוחס 61 ח"כ – כל החלטה שקיבלה 61 מייצגת את רצון הצבור במדינה דמוקרטית – וכוחה גובר על כל דעה ומחשבה חשוב ככל שיהיה בעיני עצמו.

  4. וגם אין באתר הזה תגובה ביקורתית אחת על ביבי ש-"דורון בורשטיין" לא רץ לתקוף אותה בצורה מגוחכת.

   והאמת: שניכם צודקים (בביקורת) וטועים (בהגנה), הן ביבי (ולוין) והן שקד בסופו של יום מעוניינים בהמשך המצב הקיים שהוא שלטונה של החונטה המשפטית בישראל, ואינם מעוניינים לשנות אותו, ומעשיהם משקפים זאת.

  5. מקור הכוח של בית המשפט הוא הקשר עם הפרקליטות וגם אותה יש להחליף. ישנם יחסים משלימים בין בית המשפט לפרקליטות כיון שפרקליטים מקודמים להיות שופטים. משהו לא מוצא חן בעיני השופטים הם דואגים שיהיה כתב אישום. יש להפריד בין הפרקליטות לבית המשפט. במדינות תקינות ישנה הפרדה מוחלטת, מי שבחר קריירה של תובע לעולם לעולם לא יוכל להיות שופט!!.
   הסיבה המוזכרת הינה רק אחת הסיבות שבגללה יש להפריד. הסיבה הברורה היא ששופטים בארץ הם הרבה יותר תובעים מאשר שופטים. הם תמיד מרשיעים

 26. ומה עשיתם בשביל המדינה חוץ מלכתוב מאמרים. לא הפגנתם משילות במשך זמן רב, הסכמתם בשתיקה להמשך המצב הבלתי נסבל הזה ! הפוגע באזרחים שומרי החוק בכל יום (המסתננים, הפשיעה הלאומנית והפלילית, המצב בחוטף עזה, ממשלות חוץ בחוצפתם הרבה פועלות כנגד המדינה באמצעות הזרמות כספים). לכן חשוב שתניחו את המפתחות ותפזרו את הכנסת ותכריזו על בחירות בזק תוך 90 יום.

 27. בגץ הנוכחי מייתר את הכנסת והבחירות ובפועל הופך את ישראל לתאוקרטיה "ליברלית" הנשלטת בידי אוליגרכיה של קבוצת אנשים הבוחרים את עצמם עם הרבה נפוטיזם……..

  במצב הנוכחי אין דמוקרטיה בישראל…. לא יתכן שאותו גוף פוליט גם יפסול חוקים וגם ישפוט לפיהם….

  במהלך ההיסטוריה של אירופה היו דיקטטורים אשר מסיבות שונות פעלו בין היתר להחלשת או ביטול הפרלמנטים…. כולם נכשלו… ביניהם ניתן למצוא את…

  יוליוס קיסר ומלחמתו ברפובליקה הרומית

  מלך אנגליה צ'ארלס הראשון ומאבקו באוליבר קרומוול מייסד הפרלמנט הבריטי

  לואי ה 16 כגורם למהפכה הצרפתית נפוליאון וביטול הפרלמנט לפני הכתרתו לקיסר צרפת…

  פון מטרניך האוסטרי ומלחמתו נגד הפרלמנטים באירופה שגרמה במאה 19 לאביב העמים

  שריפת הרייכסטאג בגרמניה…

  בגץ בישראל שהשטלת על שלטון החוק והפך אותו למפלגה פוליטית בעלת סמכויות שלטוניות אשר בוחרת את עצמה בעצמה (מי אמר נפוליאון)… גם רות גביזון המבריקה "אינה מתאימה" לטעמם

  ובעתיד מי ישורינו…

  אנו משאירים לילדינו מדינה לא דמוקרטית… הנשלטת בידי אוליגרכיה אשר בטענות סרק מבטלת את הכנסת שהיא רצון העם

  מדוע להמתין לבחירות הבאות… הרי הנשיאה הבאה של בגץ כבר… ברק ארז תחליט בכל הנושאים המהותיים בחיינו… כולל חוק איחוד משפחות… שהוא בפועל מתן זכות שיבה לערבים הסונים…. אם זאת לא דיקטטורה אז אינני מבין דיקטטורה מהיא

 28. אכן מדובר בפשע מאורגן ולא מערכת משפט. יש לפעול לשינוי מיידי.

 29. לוין צריך לזכור מה אמר מנחם בגין – יש שופטים בירושלים – ואם הכנסת פועלת לא בסדר בית המשפט
  מתקן.

 30. אני המום ממרבית התגובות באתר זה. אני אורח די חדש כאן, ובכל זאת אכתוב משהו. הכעס מפעפע בי זה קרוב לעשוריים, לחץ דמי עולה ואין לי יכולת להשפיע כלל, למרות היותי ידוען, אבל מתגורר במדינה זרה, שאין לי ענין לכתוב את שמה. ארץ ישראל בוערת בי, ומעי חמרמרו כשעיניי רואות ואזניי שומעות ומרגישות את הבעבועות הארס שנוטפות ממרבית אושיות השמאל ונבחרי ימין כאלה ואחרים. במקום לצאת לרחובות ולהפגין בהפגנות מיליונים, נגד חיסול הדמוקרטיה בישראל, ע"י בית משפט חצוף, אנו מצפים ממשהו בפוליטיקה החושש לעורו… לשנות משהו. אמת, אני גם לא מצפה ממשהו לארגן זאת, גם עורו יכול להיות חשוף לאותם אנשי משפטקויזיציה. (ראו ערך כל אותם פעילי ימין עצורים ללא כל סיבה).

 31. כיון שהעליון אינו בית משפט יצוגי, לאמור עיקרי השקפות העולם הרווחות בעם אינן מיוצגות בו לכן הוא בית משפט עליון לא לגיטימי. במקום לדבר ולדבר יואיל בטובו יריב לוין להכריז שמבחינתו העליון אינו לגיטימי ואין צורך להשמע לו ובכלל לא להופיע בו. ויצטרפו איליו עוד יברי כנסת ושרים.

 32. מר לוין אתה אומר כבר כמה שנים את אותם הדברים, אתה נמצא קרוב מאד לראש הממשלה ושום דבר לדאבוני לא הזזת. שכן הרבה מאד תלוי בראש הממשלה.
  חבל חבל חבל.

  1. מר מלכה, אתה משרבב כבר כמה שנים את אותה תגובה באתר הזה – בכל נושא, בכל עניין: ביבי אשם ביבי אשם ביבי אשם. כנראה שהתגמול על שרבוב תגובה קצרה וקבועה כזאת של לוחמה פסיכולוגית מפתה יותר מנאמנות לאינטרס של המדינה היהודית.
   חבל חבל חבל.

  2. לרגינה היקרה
   וואללה חשפת אותי
   משמח שמישהו עוקב אחרי כבר כמה שנים
   רק בגלל זה מגיע לי הון מה….מתגמל שלי (אילו היה לי)

 33. נכון אמר בן דרור ימיני: במקביל ל'אקטיביזם השיפוטי', מתקיים 'אקטיביזם פוליטי' המביא להשתלטות פוליטיקאים, שברי מפלגות ומפלגות מיעוט, האונסים את המרחב הציבורי ופועלים בעשרות תחומים חשובים בניגוד גמור ל'רצון העם' ובאמונה משחיתה שבדמוקרטיה הרוב אמור לדרוס את המיעוט ללא התחשבות בזכויות הפרט. מבין שני סוגי ה'אקטיביסטים' האלה, אני סומך הרבה יותר על השופטים מאשר על הפוליטיקאים כולם

 34. הקם להורגך השכם להורגו, טפלו בפרקליטות ובג״ץ כי אם לא תעמידו אותם במקומם הם יחסלו אתכם.

 35. אם ברק היה צריך לשלם מס על דירה שלישית בחישוב מהיר 16 דירות כפול גודל הקנס וברק בפשיטות רגל

 36. כולם משתפים פעולה בהעברת השליטה
  לבית המשפט ! – גם נציב תלונות שופטים
  זה לא רק איילת שקד, זה כל חברי הכנסת.