עשרות מיליונים ומלחמה משפטית: כך פירק כסף זר את חוקי ההגירה של ישראל

שורת ארגונים הנהנים ממימון זר נדיב הצליחו בשנים האחרונות לבטל למעשה את מדיניות ההגירה ולבלום כל ניסיון להוצאת המסתננים

אילוסטרציה | Rudychaimg, MabelAmber

בעשור האחרון אנו עדים לתופעה מתרחבת בה ארגונים המכנים עצמם מגני "זכויות אדם" מנצלים סוגיות אזרחיות שונות כדי למנף קמפיינים שמטרתם היחידה היא ערעור מעמד מדינת ישראל בעולם והחלשת החברה מבפנים. אפשר לקחת כדוגמא את סוגיית הבניה הלא-חוקית של הבדואים, את חוק הלאום וההקשר הדרוזי, הגנה על מחבלים ועוד, אולם בין המאפיינים העיקריים של התופעה נמצאת סוגיית המסתננים. אחת המטרות המוצהרות של אותם ארגונים בעניין היא שינוי מבפנים של מדיניות ההגירה של ישראל, אזרוח מסתננים ומהגרי עבודה בישראל, במימון ממשלות זרות והקרן לישראל חדשה ותוך פגיעה קשה בתושבי דרום תל-אביב וערים אחרות הסובלות מתופעת המסתננים.

מלבד קמפיינים תקשורתיים ארסיים נגד מדינת ישראל, הכלי העיקרי בו משתמשים הארגונים הן העתירות התכופות שמוגשות לבג"ץ ומתנהלות בהליכים משפטיים ממושכים, שהפכו לכלי משמעותי לקידום מדיניות פוליטית, חלקה במימון ממשלות זרות. למעשה, בית המשפט העליון הפך לכלי במאבק פוליטי, אותו מנצלים הארגונים הממומנים מכספים זרים כמנוף נגד ממשלת ישראל והכנסת ובניסיון לעקוף את נבחרי הציבור ולחתור תחת ריבונות המדינה.

במאבק נגד הוצאת המסתננים הלא-חוקיים מישראל לוקחות חלק עשרות התאגדויות רשומות או לא רשומות (עמותות כגון 'המרכז לפלורליזם יהודי', וקליניקות "לזכויות אדם" מפקולטות למשפטים), אך חוד החנית שעוסק בעניין מורכב ממספר ארגונים קבועים אשר יחדיו זכו לסיוע של יותר מ-65 מיליון ש"ח ממשלות זרות החל מ-2012, ולעוד סכום של כ-15 מיליון דולר מהקרן החדשה החל משנת 2008. כפי שניתן לראות בטבלה המצורפת, כל ששת הארגונים היו שותפים למרבית העתירות שהוגשו לבג"ץ בנושא המסתננים, החל מהעתירה נגד נוהל "החזרה חמה" בשנת 2007 ועד העתירה נגד חוק הפיקדון אשר בוטל בפסיקת בג"ץ בשבוע שעבר.

להלן תמצית העתירות שהוגשו באמצעות הארגונים במימון זר, במטרה לשנות את מדיניות הממשלה בנושא ההסתננות לישראל:

2007: הארגונים פועלים נגד נוהל "החזרה חמה"

'המוקד לפליטים ולמהגרים' (לשעבר: מוקד סיוע לעובדים זרים), 'האגודה לזכויות האזרח בישראל', א.ס.ף, 'המרכז לפלורליזם יהודי – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל', 'רופאים לזכויות אדם' והקליניקה לזכויות הפליטים באוניברסיטת תל-אביב) מגישים עתירה נגד נוהל "החזרה חמה".

עד שנת 2007, כוחות צה"ל בגבול הדרום החזירו באופן מיידי למצרים את המסתננים שניסו לחדור לישראל, בנוהל הנהוג במדינות כמו איטליה, ספרד ואוסטריה. בעקבות העתירה המדינה הורתה לחדול מהנוהל, הגבול נפרץ לחלוטין ואחריו החלו גלי ההסתננות הגדולים (בתוך שנה אחת הוכפל זרם הנכנסים פי שלושה עד לשיא של 17,000 מסתננים ב-2011 בלבד). היכולת להתמודד עם הבעיה ולו באופן חלקי בזמן שהמספרים היו נסבלים, נמנעה.

2008: פעילות נגד החוק למניעת הסתננות
תיקון מספר 3 לחוק המסתננים כלל פגיעה משמעותית בתנאי ההעסקה של מסתננים לא-חוקיים, והפך את הגעתם של מהגרי עבודה לישראל להרבה פחות כדאית. במקביל לבניית הגדר בדרום, החוק הביא לבלימה כמעט מוחלטת של ההסתננות (117 מסתננים בלבד נכנסו בשנת 2013), ולעזיבתם מרצון של כ-9,000 מסתננים במהלך השנים 2013-14, נתון חסר-תקדים ביחס למדינות אירופה שהתמודדו עם משבר דומה.

במשך כל התקופה פעלו הארגונים הבאים לביטול ושינוי מדיניות הממשלה, תחילה במישור הפוליטי ובהמשך בעתירה לבג"ץ נגד החוק: א.ס.ף, 'המוקד לפליטים ולמהגרים', 'האגודה לזכויות האזרח', 'קו לעובד', 'המרכז לקידום פליטים אפריקאיים', הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב והקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ועסקים.

2008: 'הפורום לזכויות הפליטים'

שנת 2008 היא נקודה חשובה בציר הזמן, שכן בשנה זו הארגונים מקימים את 'הפורום לזכויות הפליטים' בסיוע נדיב של הקרן החדשה. חברי הפורום כוללים את הקליניקה לזכויות פליטים, 'האגודה לזכויות האזרח', 'המוקד לפליטים ולמהגרים', 'רופאים לזכויות אדם', 'אמנסטי אינטרנשיונל', א.ס.ף, 'המרכז לפיתוח פליטים אפריקנים' ו'קו לעובד'.

הפורום פרסם מסמך ובו עקרונות מנחים "להגנה על פליטים ומבקשי מקלט במדינת ישראל", הקובעים בין השאר כי "על מדינת ישראל להבטיח את זכותם של מבקשי המקלט והפליטים לקיום נאות בכבוד. בכלל זה יש להבטיח את הזכויות לעבודה, לדיור, לרווחה, לבריאות ולחינוך". בנוסף קובע הפורום כי "על מדינת ישראל להגן על זכותם של פליטים ושל בני משפחתם לקיים חיי משפחה", ו"לפעול למען שילובם של פליטים בחברה הישראלית, ולאפשר להם, לאחר פרק זמן שיקבע, לרכוש מעמד של קבע בישראל".

מדובר כאן בהרחבה משמעותית של זכויות המסתננים, כאשר המטרה הסופית היא כמובן השארתם בישראל כתושבי קבע. כדי לקדם את המטרה הזו, הפורום פרסם שורת מסמכים הפטרים את הדרך לשינוי מדיניות הממשלה כמו למשל עקרון איסור הגירוש, עקרונות להגנה על פליטים ועל מבקשי מקלט ומעצר מבקשי מקלט ופליטים.

2009: עתירה נגד מדיניות "חדרה-גדרה"

הארגונים השותפים: 'המרכז לקידום פליטים אפריקאים', 'המוקד לפליטים ולמהגרים', 'האגודה לזכויות האזרח בישראל', אס"ף, 'קו לעובד', 'המרכז לפלורליזם יהודי', 'רופאים לזכויות אדם', 'שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם' והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב. כולם עתרו לבג"ץ נגד מדיניות הממשלה שביקשה לפזר את המסתננים ולמנוע את התבססותם בדרום תל-אביב.

2013: עתירה נגד תיקון מספר 4 לחוק למניעת הסתננות

הארגונים השותפים: 'המוקד לפליטים ולמהגרים', 'האגודה לזכויות האזרח בישראל', א.ס.ף, 'קו לעובד', 'רופאים לזכויות אדם', 'המרכז לקידום פליטים אפריקאים', הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב והקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ועסקים. כולם עתרו לבג"ץ נגד התיקון לחוק בפעם השנייה. בג"ץ קבע לבסוף כי גם תיקון זה אינו חוקתי וביטל חלק עיקרי ממנו.

2014: עתירה לבג”ץ נגד תיקון מס’ 5 לחוק למניעת הסתננות

הארגונים השותפים: 'המוקד לפליטים ולמהגרים', 'האגודה לזכויות האזרח בישראל', א.ס.ף, 'קו לעובד', 'רופאים לזכויות אדם', 'המרכז לקידום פליטים אפריקאים', הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב והקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ועסקים. כולם עתרו לבג"ץ נגד התיקון לחוק בפעם השלישית, וגם במקרה הזה בית המשפט סירס את חלקו המהותי של החוק.

2015: עתירות נגד העברת המסתננים למדינה שלישית

הארגונים השותפים פעלו על מנת לבטל ולשנות את מדיניות הממשלה שנקבעה בהסכמים בינלאומיים שעניינה העברת המסתננים מישראל מדינה אחרת על פי המשפט הבינלאומי. שתי עתירות בעניין הוגשו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי 'המוקד לפליטים ולמהגרים', 'האגודה לזכויות האזרח', ARDC, רופאים לזכויות אדם – ישראל, קו לעובד, א.ס.ף והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב.

לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את העתירות ואישר את הסכם העברת המסתננים, הארגונים הגישו ערעור לבג"ץ שקבע גם הוא כי לא נשקפת סכנה למסתננים שיעזבו את ישראל למדינות אפריקאיות בטוחות. העברת המסתננים למדינה שלישית לא התרחשה לבסוף, בעקבות קמפיין תקשורתי וציבורי נרחב הכלל גם לחץ נגד מדינות אפריקה ועל ממשלת ישראל.

2017: עתירה לבג"צ נגד חוק הפיקדון

הארגונים השותפים: 'המוקד לפליטים ולמהגרים', 'האגודה לזכויות האזרח', א.ס.ף, 'קו לעובד', 'רופאים לזכויות אדם', 'המרכז לקידום פליטים אפריקאים' והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב. כולם עתרו לבג"ץ נגד התיקון לחוק שמחייב את המסתננים ואת מעסיקיהם להפקיד חלק ממשכורתם בפקדון מיוחד שיועבר להם כאשר יעזבו את ישראל. בשבוע שעבר פסקו שופטי בג"ץ על ביטול הסעיף המהותי בחוק ולמעשה פסלו את החוק כולו ואת מטרתו.

המאבק נמשך

במאבק על מדיניות ההגירה של ישראל נראה עד כה כי ידן של הממשלות הזרות והקרן החדשה על העלינוה, באמצעות הארגונים "הישראלים" אותם הן מממנות. פעם אחר פעם, חוקי הכנסת והחלטות הממשלה נפסלים בעקבות הסינרגיה בין הארגונים לבג"ץ, ושערי המדינה נותרים פרוצים.

קואליציית ארגוני הסיוע למסתננים זכתה עד כה להצלחות רבות, אך עדיין לא השיגה את מטרתה המוצהרת של השארת המסתננים בישראל בדרך קבע. על מנת שהשלב הזה בתכנית לא יתגשם, הממשלה הקרובה חייבת לבצע טיפול שורש בכל הנוגע לפעילות מדינות זרות נגד ממשלת ישראל. ממשלת ישראל אינה מתערבת בענייניה הפנימיים של אירופה, ובהתאם עליה להציב תמרור עצור מפורש לממשלות זרות שמתערבות בענייני ישראל.

על מנת להגביל את סכומי הכסף האדירים שזורמים לאותם ארגוני שמאל המנהלים נגדה מערכה משפטית, הממשלה צריכה לקדם חוק מיסוי לארגונים הממומנים על ידי ממשלות זרות. בנוסף, יש לשקול את הסדרת זכות העמידה הניתנת כיום בחופשיות לכל דורש, כולל לארגונים הממומנים על ידי ממשלות זרות. לבסוף, עלינו להבין שכאשר בית המשפט כושל מלשמור על ישראל כיהודית ודמוקרטית, הממשלה והכנסת חייבות להחזיר את האיזון בין הרשויות ולבצע רפורמת עומק בכל הקשור ליחסים מול הרשות השופטת וסמכויותיה בענייני חקיקה.


אלון שוורצר הוא ראש אגף מדיניות בתנועת ‘אם תרצו

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

36 תגובות למאמר

 1. בחוק, בגידה היא אי נאמנות פלילית, בדרך כלל למדינה. זהו פשע המכסה כמה מהמעשים הקיצוניים יותר נגד האומה או הריבון של האדם. זה כולל בדרך כלל דברים כמו השתתפות במלחמה נגד מדינת מולדתו, ניסיון להפיל את ממשלתה, ריגול אחר הצבא שלה, הדיפלומטים שלה, או שירותי החשאיות שלה למען עוינות זרה ועזה, או ניסיון להרוג את ראש המדינה. אדם המבצע בגידה ידוע בחוק כבוגד.

  המניעים לבגידה מגוונים: החל מהזדהות אידאולוגית עם השקפת עולמו של האויב (הערבי), דרך בצע כסף (הקרן לישראל חדשה) וכלה ברגשות נקם (רק לא ביבי) על עוול אמיתי או מדומה וכן בתסביכי נפש(שמאלנים = חולי נפש).

  התקוממות עממית ומהפכה אזרחית יהודית נגד האויב הפנימי של עם ישראל = הדיקטטורה הבולשביקית האנטישמית השמאלנית שחיסל את הדמוקרטיה….בדרך!

 2. בחוק, בגידה היא אי נאמנות פלילית, בדרך כלל למדינה. זהו פשע המכסה כמה מהמעשים הקיצוניים יותר נגד האומה או הריבון של האדם. זה כולל בדרך כלל דברים כמו השתתפות במלחמה נגד מדינת מולדתו, ניסיון להפיל את ממשלתה, ריגול אחר הצבא שלה, הדיפלומטים שלה, או שירותי החשאיות שלה למען עוינות זרה ועזה, או ניסיון להרוג את ראש המדינה. אדם המבצע בגידה ידוע בחוק כבוגד.

  המניעים לבגידה מגוונים: החל מהזדהות אידאולוגית עם השקפת עולמו של האויב (הערבי), דרך בצע כסף (הקרן לישראל חדשה) וכלה ברגשות נקם (רק לא ביבי) על עוול אמיתי או מדומה וכן בתסביכי נפש(שמאלנים = חולי נפש).

  התקוממות עממית ומהפכה אזרחית יהודית נגד האויב הפנימי של עם ישראל = הדיקטטורה הבולשביקית האנטישמית השמאלנית שחיסל את הדמוקרטיה….בדרך!

 3. פיתרון פשוט כל כך!!!
  יש לעתור – **ביחד עם ארגוני זכויות האדם**
  או לקבוע בחוק
  שאסור לאף עיר להגביל את מיקום המסתננים ולתחום את שטח המחיה שלהם.
  התוצאה – מסתננים יושבים בגינות צפון תל אביב ולמשטרה אסור להטרידם.
  ברגע שהמסתננים יגיעו לחצר האחורית של השמאל האשכנזי – הם כבר יעיפו אותם בעצמם.
  השמאל לא יוכל להתנגד לחופש התנועה של המסתננים! תכנית מעולה

  1. עשו את זה בבריכת גורדון לפני כמה שנים. הסמאלניד דרשו להחליף את המים בבריכה, הצבועים

  2. מה שצריך לעשות זה פשוט לבטל את עבירת השוטטות. מדובר בכלי בידי המשטרה להשאיר אוכלוסיות "לא אסתטיות" באיזורים חלשים. אם לשמאלנים העשירים מפריעים שחומי העור המסתננים או הנרקומנים והיצאניות שיתכבדו ויממנו להם מרכזי שהיה בעצמם ולא ישתמשו במשטרה לנוחיותיהם. אולי אם המסתננים יעברו למדשאות הסטריליות של צפון תל אביב לאליטה ששולטת במדינה יהיה אינטרס להיפטר מהם

 4. ותודה לביבי שלא מזיז אצבע ונותן לרשע שמאלני אנטישמי לממן את המטורללים.

 5. הסיבה פשוטה וברורה: המפלגות היהודיות והציוניות וסיעותיהן בכנסת, השרים וראש הממשלה – רדומים. לא ברור?

 6. הפתרון: שנוי ה- DNA של מערכת המשפט ע"י שנוי הוועדה לבחירת שופטים כך שכנסת ישראל + שר המשפטים ימנו שופטים.

  מנוי יעוץ משפטי במשרדי הממשלה כמשרת אמון של השר.

  מנוי יועץ הכנסת כמשרת אמון של יו"ר הכנסת.

  עד אז, לא תוכל לעצור את מקורות הכסף.

  יש הרצאה מרתקת של פרו"פ אומן והשיחה שהיתה לו עם אהרון ברק:

  דניאל פרידמן (שר המשפטים בתקופת אולמרט) נשט נאום ואמר שביהמ"ש מחוקק חוקים במדינת ישראל.
  לדבריו הוא ניגש ושאל אותו אם כך הם פני הדברים וזה אהרון ברק השיב: בוודאי, אנחנו כמו הסנהדרין גם מחוקקים וגם שופטים.

  ראו: https://www.youtube.com/watch?v=gX9h1CkQ-68

  דקה שלישית.

  כאשר ביהמ"ש ממנה את עצמו ופרו"פ מבריקה למשפטים כמו רות גביזון לא מתקבלת כי יש לה אגנדה ברור מה החומר האנושי בביהמ"ש.

  זה לא משנה מה יכתב בחוקים כאשר מי ששופט החליט שהוא גם מחוקק.

  ללא שנוי ה- DNA של מערכת המשפט המדינה בדרך לאבדון וחורבן בית שלישי.

  רק היום פורסם שביהמ"ש קיבל עתירה כנגד מניעת הכנסת חמץ בפסח לבתי החולים הממשלתיים. נשאלת השאלה מי זה הבג"ץ שיורה על פעולה זו? האם המשרות של שר הפנים, שר הבריאות ורוה"מ לא רלוונטיות?

  בנימין נתניהו בעשרים השנים שהיה רוה"מ שמר על הבג"ץ מכל משמר.

  ולתפארת מדינת ישראל.

 7. כל הפעילות מתנקזת בעתירות לבגץ, וזה כמו האום הוא גוף אנטי ישראלי מובהק.
  ביום ראשון יהיה דיון בעתירות נגד נתניהו ונגד ההסכם עם כחולבן. ברור לי שהחלטת בגץ כבר התקבלה ותפורס מיד לאחר סיום ההצגה של השמעת הטיעונים.

 8. אירופה נכנסת לעוני ומצוקה כלכלית גדולה , התרומות יפסקו , גם בארץ לא יהיה כסף מהגרים העבודה ימשיכו הלאה

  1. אמן.
   גיא בכור אף אומר שהאיחוד על סף פירוק.
   בכל מקרה, מישהו שמע על משהו שעשה האיחוד בקשר לקורונה?
   כל מדינה לעצמה.

   נקודה נוספת:
   המסעדות סגורות ברובן. איפה עובדים כל המסתננים?
   בטוח שהכסף האירופי ל"עמותות" לא מגיע כדי לסייע להם לשרוד.
   האם תהייה לכך השפעה על מצבת המסתננים בארץ?

 9. כתבה מעולה. מסכמת את הפרשה של פלישת המסתננים והונאת הפליטים.

 10. בוגדים !!
  אין מילה אחרת לתאר את הקואליציה של הארגונים בשיתוף עם בג"צ שמנסים לרסק את מהותה של המדינה היהודית ולהפכה למדינת כל תושביה ומסתנניה.
  הממשלה חייבת להגיע להסכם עם מדינה אחרת ולהעביר במבצע בזק את כל מסתנני העבודה והשוהים הבלתי חוקיים שהגיעו לכאן
  בג"צ כבר נתן אור ירוק לכך ואין שום סיבה להמתין לדחות או לחכות.
  מלבד כך: על הממשלה לחוקק חוק שימנע קיומם של ארגונים התומכים בשוהים שנכנסו לישראל בניגוד לחוק.
  ובנוסף לקבוע בחוק כי כל ארגון הממומן מכספים זרים יהיה חייב ב-95% מס.
  אלו ארגוני טרור המקבלים סיוע ותמיכה מהמערכת המשפטית המעוותת שגם היא חייבת ניקוי אורוות יסודי והפכה למושחתת ומסואבת.
  לא אני לא תומך ביבי המושחת.
  אבל בטוח שאיני בעד המושחתים הרקובים מבית המשפט.

 11. הפוך גוטה. הפוך. המקור וסיבת הקיום לכל האירגונים הללו הוא קיום בג"צ במתכונתו הנוכחית. השלטון הפוסט ציוני ואנטי יהודי של הבג"צ הוא שמזמין את האירגונים ומממניהם האנטישמיים מכל העולם כולל לצערי חלק מיהדות ארה"ב, לתיאטרון האבסורד המישפטי.

 12. הפוך גוטה. הפוך. המקור וסיבת הקיום לכל האירגונים הללו הוא קיום בג"צ במתכונתו הנוכחית. השלטון הפוסט ציוני ואנטי יהודי של הבג"צ הוא שמזמין את האירגונים ומממניהם האנטישמיים מכל העולם כולל לצערי חלק מיהדות ארה"ב, לתיאטרון האבסורד המישפטי.

 13. אני רק שאלה – האם המסתננים הם אזרחי ישראל?
  לכולם ברור שלא – אז מדוע "האגודה לזכויות האזרח" דואגת למסתננים??
  איפה הם היו "אירגוני זכויות אדם" בזמן פינוי גוש קטיף?
  האם לתושבי גוש קטיף אין להם זכויות??

  זכויות יהודים או המדינה היהודית לא קיים אצלם, זה לא קיים! כי הם לא בעלי זכויות אדם רק מי שנגד מדינת ישראל או המדינה יהודית מגיע לו זכויות!

 14. בארץ ישנם 400000 מסתננים
  250000 אפריקאים 150000 אחרים
  המטרה היא אחת
  להביא להם זכות בחירה כדי לשנות את המצב הפוליטי
  תתעוררו

  1. ראובן, זו בדיוק השיטה של הסמאל בארה"ב.
   בישראל המטרה היא כפולה: גם לגייס מצביעים וגם לקעקע את יהדותה של המדינה.

 15. כתבה מצוינת בזכות כתיבה בהירה והסתמכות על נתונים שמובאים בצורה ברורה. ההתבוננות לאורך ציר הזמן וזיהוי תבנית הפעולה של עוכרי ישראל (האירופאים) והרשעים (ארגוני השמאל ה"ישראלים") חשובה. ביטוי מועט ניתן לעליבותם של "מנהיגי" המדינה בשני העשורים האחרונים ואף יותר, שבמחדל ובחוסר מעש ובכניעה מוחלטת נותנים יד להחלשת המדינה ולנסיונות להפכה למדינת כל ערבייה ומסתנניה.

 16. בשום מדינה מערבית דמוקרטית אין לבית המשפט העליון ולפסקי הדין שלו כוח אכיפה על יתר הרשויות אלא אם כן זה מתבצע על פי המוסכם בחוקה של אותה מדינה.

  בבריטניה שאין לה חוקה, בית המשפט העליון יכול לתת המלצה בלבד לתקן את החוק של הפרלמנט אך האחרון רשאי שלא לקבל את עמדת בית המשפט

  בהיסטוריה של ארה"ב כבר קרה שבית המשפט העליון פסק מה שפסק ואילו הרשות המבצעת והעומד בראשה התעלמו למעשה מפסיקתו. בכול מקרה בארה"ב בית המשפט העליון פוסק על פי החוקה ומשם הוא שואב את הסמכות הזאת.

  בישראל אין חוקה.
  למרות זאת, השופט אהרן ברק בתפקידו כנשיא בית המשפט העליון החליט באופן חד צדדי ועל דעת עצמו להגדיר 2 חוקים שעברו באישון לילה, ברוב מקרי כאל חוקה וזאת בלי לבקש את הסכמת הרשות המחוקקת.
  אגב, מי שהביא אותם 2 חוקים להצבעה -הח"כ אוריאל לין, שהתגלה כשליחו של אהרן ברק, הבטיח במפורש ברחל בתך הקטנה שחוקים אלו לא מעניקים ולא יעניקו לבית המשפט העליון את הסמכות לבטל חוקים…

  ואז התעוררנו יום אחד ופתאום גילינו שמישהו שלא מוסמך לכך החליט להפוך 2 חוקים שאמנם אין בהם כדי להסמיך את בית המשפט לבטל חוקי הכנסת אלו לחוקה כביכול שמכוחה הוא שואב סמכות לבטל חוקי הכנסת
  בית המשפט בשבתו כבג"ץ ביטל כבר בין 18 ל-24 (תלוי איך סופרים), חוקים שנחקקו בחקיקה ראשית
  ובנוסף לכך הוא הביא לחסימה ולביטול כמות עצומה של חוקים בחקיקה משנית באמצעות היועצים המשפטיים המצויים בכל אחד ממשרדי הממשלה ובכך הוא חסם את השגת היעדים המדיניים שלשמם פועלים נבחרי הציבור. לכך יש להוסיף את היועץ המשפטי של הכנסת. וכולם כפופים ליועמ"ש שבעצמו כזרוע הארוכה של לבית המשפט העליון ועריצותו

  זאת ועוד, הבג"ץ משמש כערכאה ראשונה ואחרונה.
  הראיות לא נידונות ולא נבדקות בבג"ץ. עיקרון זכות העמידה בוטל.
  כל גוף קיקיוני שממומן ע"י גורמים עוינים לישראל הפועל לקעקע את היציבות במדינה מגיש עתירות לבג"ץ. והשופטים המתמנים לכל החיים (עד הגיעם לגיל 70) לא נושאים באחריות כלשהי להשלכות הקשות של פסיקותיהם.
  לאור כל זאת, הגיע הזמן להפסיק לציית לפסיקות של בג"ץ. שכן נראה בבירור שהשופטים וקהילת חסידיהם שואפים להחליף את העם במדינת ישראל מכיוון שכך

  על השופטים וחסידיהם להקים לעצמם מדינה משלהם .
  למען המטרה הנעלה הזו, שאין ראויה ממנה ולמען ההגנה על האינטרס הציבורי יש בדחיפות להקצות למדינתם שטח במרחבי הנגב.

 17. אם המאמר הזה מגיע לישראל היום
  בבחירות הבאות 80 מנדטים לימין

 18. מה עם כל הימנים המזרחיים
  שחלקם דתיים גם
  שיש להם דירות
  בנווה שאנן ובהתקווה
  שמשכירים למסתננים את הבתים
  אילולי הם
  המסתננים היו יושנים ברחוב
  ונאלצים להגר מפה מזמן.

  1. מה עם כל השמאלנים האשכנזים שחלקם חילונים, שיש להם דירות ביוון ובגרמניה ולא אכפת להם שהמסתננים יהרסו את החיים לתושבי דרום תל אביב כי יש להם דרכון נוסף וחשבונות בנק במדינות נוספות?
   אילולא הם, היה אפשר לגבש כאן המונים נגד ההסתננות והנזקים שהיא גורמת.

  2. לפני שמדברים על השמאל
   קשוט עצמך תחילה
   השמאל ידוע כשאת וזה לא חדש
   אבל האם הימין נקי התשובה לא!
   דרעי רצה להשאיר חצי מהמסתננים.
   ונתניהו גם הסכים לכך כמעט רק נכנע מהלחץ.
   וכל הדירות שמושכרים להם
   הם של ימנים מזרחיים
   אז האם אין להם חלק בזה
   זה לא פוטר אותם בגלל שגם השמאל
   האשם העיקרי.שניהם שותפים לפשע

 19. שינויים בועדה למינוי שופטים כבר לא יעזרו. יקח 20 שנה להחליף את מרבית שופטי בג"צ והנזק שהם יגרמו עד אז יהיה אדיר.
  הפתרון היחיד הוא שינויי חקיקה כדלקמן :
  1. הגבלת זכות העמידה.
  2. חיוב מערכת השפיטה לשפוט על פי החוק הכתוב ולא על פי המונחים שהמציאו : מידתיות, סבירות וכו'. שופט שיפסוק שלא על פי החוק יפוטר לאלתר.
  3. איסור על מערכת המשפט לבטל חוקים. מקסימום, הם יכולים להעיר את תשומת לב המחוקק לבעיות או לקונות.
  4. הקמת גוף ביקורת חזק שיבקר את השופטים. לדוגמא : שופטים כמעט ואינם פוסלים את עצמם גם כשיש עילת פסלות טובה. שופט שיסרב לפסול את עצמו כשיש עילת פסלות, יפוטר לאלתר.
  5. הקמת גוף ביקורת חזק לפרקליטות.
  6. הוצאת המינויים הבכירים במערכת המשפט מידי הפקידות והעברתם לנבחרי הציבור.
  7. פרקליט שיתפס בתפירת תיק ישפט וישב בכלא.
  8. פרקליטים שלא ישתפו פעולה עם המנהלים שמונו להם יסולקו לאלתר.

  זה אולי יעזור

 20. מי שאשם זה לא מדינות זרות, ולא ארגונים אנטי ציוניים, ולא מימון זר, ולא עמותות שמאל, ולא שופטי בג"צ … האשמים היחידים הם אנחנו הציבור השפוי של המדינה שרואה את הדיקטטורה של בית המשפט העליון ואנו ונציגינו בכנסת לא עושים מאומה …..

 21. לא העכבר גנב אלא החור גנב בגץ נותן במה לכל אחד והם לוקחים, פשוט מאד.

 22. אירופה תעשה הכל כדי שהמהגרים לא יגיעו אליה. לטורקיה היא שילמה כ 8מיליארד יורו כדי שארדואן יבלום את הפליטים. אז מה זה 30 מיליון לקבוצת צבועים ותאבי בצע שימכרו את אימא שלהם ביורו בודד ואולי פחות. בסוף גם זה נעבור ונבוא חשבון עם הבוגדים הנאלחים.

 23. משפטנים בעד חיסולה של ישראל
  הממסד המשפטי בישראל – בית המשפט והפרקליטות סנגוריה ציבורית ומרצים למשפטים הוא זרוע מרכזית לביצוע מטרות 'הקרן לישראל חדשה' – זהו שמה האמיתי שכן זהו התרגום מ: The new Israel fund על פי כללי התחביר של השם והתואר, ולא כפי שהיא מציגה את עצמה בשם 'הקרן החדשה לישראל. תרגום שגוי זה איננו מיקרי, הוא נועד להטעות ולהסתיר את הכונה האמיתית של האירגון והיא לשנות את אופיה של מדינת ישראל, לבטל את אופיה היהודי ולהפכה למדינת כל אזרחיה ומסתנניה. משפטנים אלו שייכים למשפחה הסודית כפי שהם מכנים את עצמם. כאשר מדובר בהם עצמם אין חובת מנהל תקין ושקיפות. הממסד המשפטי הפך לכוח פוליטי מוסווה החותר תחת אוישות הדמוקרטיה (אהרון ברק נהג לצעוק תוך הקשת אצבעו בשולחן שפוגעים באושיות הדמוקרטיה) מבלי להיבחר על ידי הציבור מבלי לתת לו דין וחשבון או אף לשאת באחריות. כל זאת תוך גניבת דעת על ידי הסתרת כוונותיו האמיתיות.

  מאז אהרון ברק, בית המשפט העליון הביא את מה שהוא מכנה "הדמוקרטיה המהותית" – שהיא מערכת הערכים של היושבים בו ולשיטתם הם המחייבים בלא להתחשב בבחירת רוב העם. כלומר לשיטתם דמוקרטיה אין פירושה שלטון העם לפי הכרעתו וכפי שמתגלה אף לא למענו. לפי שופטי בית המשפט העליון יש להפעיל "דמוקרטיה מהותית" לפי אותם ערכים "נכונים". הקובעים במדינת ישראל הם אותם חברי עלית הבוחרים את עצמם ולהם זכות לכפות את רצונם על העם. שופטי בית המשפט העליון קובעים על פי השקפת עולם פרוגרסיבית השוללת כל גישה יחודית של נאמנות ללאום לתרבות. גישתם הינה אוניברסליסטית מנוגדת אף אם בדרך זו מקדמת את הגישה היחודית של המתחרה האויב. כל זה ללא כל קשר לעובדות או לצדק. את החלטות בית המשפט לפי תורתם זו, על הציבור לקבל כדבר מקודש! גישה זו בישראל נתקבעה בימיו של אהרון ברק וממשיכיו, לפי נאוה ברק ארז:

  לגבי ביקורת על בתי המשפט לפי הטענה: "ביקורת על בתי המשפט צריכה להטריד את כל מי שחרד לחוסן הלאומי והדמוקרטי… ביקורת על היושרה הבסיסית והשיקולים של השופטים או הפרקליטות, פוגעת באמון הבסיסי במערכות השלטון"… לשיטתה ממש מסוכן לבקר את בית המשפט או הפרקליטות. עוד לשיטתה צריך לתת אמון ללא סייג באגפים שלטוניים אלו. הדוצ'ה תמיד צודק… לדבריה ביקורת על שופטים "פשוט הורסת את התשתית הדמוקרטית של המדינה". זוהי בורות מוחלטת וחמורה בענין יחסי אזרח ורשויות בדמוקרטיה. עוד טוענת "הדבר הזה פוגע במתדיינים, ביכולת לשמר מערכת משפט שהיא עצמאית, וביכולת של אנשים להרגיש טוב כשהם נכנסים לאולמו של שופט ולהרגיש שהם יקבלו שירות שהם ראויים לו". השופטת מרים נאור אף טוענת שהמבקרים צריכים להענש (מגיע לי עונש). תפיסה פאשיסטית סותמת פיות זו לגופים ציבוריים בכלל וכלפי מערכת המשפט בפרט דורשת חסינות מפני ביקורת עניינית. לידיעתה של השופטת נאוה ברק ארז כמו גם מרים נאור הזכות לבקר ולבחון את מוסדות השלטון היא מיסודות המשטר הדמוקרטי. התיקון הראשון לחוקה האמריקנית, אוסר על שלוש הרשויות לפגוע בחופש הביטוי ולהגביל את הזכות לבקר את השלטון. בישראל ישנו חוק זילות בית המשפט האוסר להעליב שופט ומה זה להעליב? גם לבקרו קשות! עליה להפנים שמי שפוגע באלו הם שופטים עצמם ובאי יכולתם לקבל ביקורת ובחוסר קיומו של פיקוח חי צו ני! על בית המשפט. —————-

  באשר לפגיעה ביכולת להרגיש טוב כאשר נכנסים לאולמו של שופט כי יקבלו שירות ראוי, הפוך ברק ארז הפוך, מי שפוגע הם לא אחרים משופטים עצמם כשאינם מאפשרים לבעלי דין לקבל את יומם בבית המשפט. התנהלותם המחפירה הזו היא שהורסת כל אמון בבית המשפט.

  לגבי המדינאים לפי הטענה: מקבלי ההחלטות צריכים להפנים שהביקורת של בית המשפט נועדה לשפר את החלטותיהם ואם ימתחו ביקורת על כך הם יכרו בור לעצמם, בדמות אובדן האמון גם בהם. השופטת דפנה ברק ארז כמו רוב שופטי בית המשפט העליון רואה עצמה כבעלת עליונות מוסרית ובעלת זכות מובנית לשפוט מוסרית את המדינאים. את "העליונות המוסרית" הזו רואים למשל בדרך השפיטה. חשודים נעצרים לשנים עוד לפני שמתחיל המשפט ובמשך כל מהלכו, באם גם השופטים הודו שאין אשמה הרי שזו ההתנהלות ועל אומללים אלו לקבל זאת ללא כל פיצוי. אלא שרוב החשודים מורשעים ובינהם חפים רבים האומללים אף יותר. אחוז ההרשעות בארץ אינו דומה לשום מדינה אחרת דמוקרטית וגם בין המדינות הבלתי דמוקרטיות! לדוגמא באירן שיעור ההרשעות נמוך יותר. בג"ץ נוצר באנגליה במאה 17 כדי למנוע מעצרים שרירותיים של אזרחים. על השלטונות היה לנמק חוקית את צו המעצר. בג"ץ הישראלי עושה את ההפך המוחלט, הוא מחזיר לכלא את מי ששלטונות הכלא החליטו לשחרר.

  את המוסר של בית המשפט רואים גם במדיניות שהוא כופה על הדרג המדיני על האסונות שבית המשפט מביא. ב -1992 בית המשפט עצר גירושם של 415 מחבלי חמאס ללבנון. ב-2004 נסעה משפחת חטואל בגוש קטיף. מתוך בניין שבג"ץ אסר להרוס ירה עלייה המחבל ורצח את משפחת חטואל. בג"ץ אסר על הרס הבניין בשם כל מיני ערכים לא ברורים וכך התבצע נרצחה משפחת חטואל. דמה של משפחת חטואל על הידיים של בג"ץ. בג"ץ כפה שינוי תוואי של גדר בטחון נגד כל שיקול בטחוני למען נוחות הגישה של פלאחים ערביים לשדות על חשבון חייהם של ישראלים. בג"ץ נענה לאירגונים עוכרי ישראל בהגישם עתירות נגד פעולות צה"ל המונעות רציחתם של ישראלים. למשל איסור על נוהל שכן – שליחת שכן להאיץ פנוי בניין בטרם הריסתו וכך לחסוך בחיי אדם, גם נענה לעתירות שהפריעו לצה"ל בפעילות לחימה. בג"ץ מתעלם מחוק איסור הסתננות ודואג להשאיר את המסתננים מאפריקה בישראל ומתעלם מזכויות תושבי דרום תל אביב. בג"ץ ממהר לפסוק הריסת בתים ליהודים ומתנגד להריסת בתים למחבלים. ישובים לערבים בלבד כן, ישובים ליהודים בלבד לא.

  למותר לציין כי איש לא הסמיך את בית המשפט לפקח על המדינאים, את זאת עושה העם הבוחר לפחות כל ארבע שנים במיצגיו. בית המשפט במדינה דמוקרטית צריך להתבסס על עקרון החוקיות ולא על ערכיהם הפרטיים של השופטים. בית המשפט צבר כוח מוחלט במסווה משפטי, דוקא את זאת יש לרסן. דוגמא התערבות בעניין הבניה ביהודה ושומרון. הערכאה היחידה הדנה בעתירות בנוגע לבנייה בלתי חוקית הינה בג"ץ – בית הדין הגבוה לצדק המורכב משופטי בית המשפט העליון. בית המשפט העלין אינו דן ואינו עוסק בראיות, כך מתקבלות החלטות שיפוטיות בלי עדויות או בחינת ראיות או חקירות נגדיות. מה שקובע שם בלעדית הם תצהירים וסיכומים. בתור הערכאה היחידה פסק הדין סופי ולא ניתן לערער עליו, זאת בניגוד מוחלט לעקרון היסוד של שתי ערכאות . אלו הם תנאים שלא רק שאינם דמוקרטים אלא הם פאשיסטים גם אם אינם מכוונים להעצים את כוח המדינה והעם אלא להחלישם. ——————–

  מערכת המשפט הינה ערלת לב לכאב האזרחים בישראל אשר עבורם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אינו קיים בין כותלי בית המשפט כיון שרוב השופטים הם חסרי מצפון ואנושיות וכמובן הגינות . את כל מידת החסד והרחמים שלהם הם מפנים כלפי מחבלים ,כלומר בית המשפט העליון לקח לעצמו כוח פאשיסטי אך לא לטובת המדינה והעם אלא לרעתו ולטובת אויביו. מה שלא עושה את אופן פעולתו פחות טוטליטרי פאשיסטי. שופטים בהבחרם נשבעים אמונים למדינה ולציונות והם כמעשה של יום יום מפריהם את שבועתם. בדמוקרטיה "שלטון על העם על ידי העם ולמען העם לא ימוגר מעל פני האדמה" כפי שאמר נשיא ארצות הברית אברהם לינקולן. בית המשפט העליון הסמיך את עצמו להתערב בכל תחום "לפקח" על מדינאים ואילו עליו אין שום פיקוח על אופן עבודתו. בתלונות על שופטים מטפל הנציב מטעם בית המשפט העליון. את שלטון עלית למען עצמה לפי רצון האויבים יש למגר לפזר לאלתר!

  זוהי מערכת משפט שהשתלטה על המדינה ומקיימת שלטון רודני חסר מעצורים. מאפייני הרודנות: הרודן נוטל לעצמו סמכויות בכוח או בערמה. בכוח כפי שבית המשפט בישראל עושה בעזרת הפרקליטות וזו בעזרת המשטרה מטילה חיתתה על כל מי שאינו נושא פוליטית חן, או בערמה כמו אהרון ברק אשר הציג עצמו כדואג לדמוקרטיה ובקש לחוקק חוקים להם החליט לקרא חוקה ובעטיה החליט שהיא מאפשרת ל.התערב במדיניות. בייניש באדיקות רבה הראתה חוק זה בכל התערבות בנושאים לא לה.

  בתור רודן, בית המשפט אינו רואה עצמו ואינו מתנהג כמי שכפוף לחוק ועל אחת כמה וכמה לא נתון לבקורת ציבורית או כל סמכות אחרת זולת הוא עצמו. כרודן, בית המשפט פוסק בכל עניין משעמעותי ועל פי הערכים שלו בלבד ותכופות בניגוד לערכי החברה או רובה. כרודן שופטיו משכפלים עצמם מעבירים את סמכותיותיהם לבני דמותם. כרודן בית המשפט הופך ליותר ויותר כוחני כדי להבטיח את המשך כוחם וזכויות היתר החוקיות המשפטיות והכלכליות של היושבים בו ושל יורשיהם. המערכת המשפטית הפכה לממשלת על באמצעות ההפיכה החוקתית השיקרית ללא כל סמכות או רשות מהכנסת. במדינות דמוקרטיות נורמליות אין לשופטים דריסת רגל בכל הקשור לבחירת שופטים. אצלנו הם הקובעים. שופטים בהבחרם נשבעים אמונים למדינה ולציונות והם כמעשה של יום יום מפרים את שבועתם.

 24. כל מי שנלחם במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים ניצב אל מול חיילים סודנים. צאצאיהם של חיילים אלו הם המסתננים בחלקם. שופטים פוסט ציוניים חפצים לקעקע ביסודות קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ולהפוך אותה למדינת כל מסתנניה. שופטים אלו מגינים על המסתננים הם מסכלים בכונת מכון את מאמצי הממשלות השונות להשיב את המסתננים לארצותיהם. אותם השופטים המזכים את המסתננים בהגנה מתוקף זכות הקניין, גורעים זכות זו מאזרחיה הנאמנים של מדינת ישראל.

 25. שישים וחמש מיליון שח זה המון משכורות לפעילים והמון שכ"ט עו"ד

 26. הבעיה שביבי פחדן
  החמא מרוחה לו על הראש בגלל שרה וכל השטויות שלו.
  יש לעצור את בג״ץ שלא מגן על דמוקרטיה אלה מחסל את מדינת ישראל.
  תבינו פעמיים התקיימה מדינה יהודית בהסטוריה של 3000 שנה ופעמיים התפרקה אחרי 73 שנה.
  עכשיו פעם שלישית אנחנו נכנסנו לשנה ה73
  אם לא נגן ותתפרק לא תהיה תקומה לנצח.
  לשחרר את ביבי שיתעסק עם שרה ונתחיל לתקן את נהג״ץ לעבור את כל ה אירגונים כזה לא דמוקרטיה אלה חתרנות.
  ביבי שחרר ותן לנו להחזיר את המדינה לפסים ללא מורא ופחד מול השמאל הההזוי.