יומיים בעיר זרה

כשהאב נדאף נושא דברים בשבח ישראל בערבית עוטה גלימת כמורה וצלב גדול, נציגי המדיניות הערביות במוסדות הבינלאומיים מחווירים. יומן מסע לבריסל וז'נבה