משחקי הרעב

900,000 עניים! חרפת רעב! הכותרות אמנם זועקות מרה לקראת הפסח, אך המציאות שונה בתכלית. ככה זה כשארגוני החסד מתפרנסים מהרעב של אחרים