הקראש האיראני של ג’ון קרי

יחסי החיבה המיוחדים שפיתח ג'ון קרי כלפי שר החוץ האיראני זריף הם עדות לשפל שאליו הידרדרה ארה"ב: העלבת בעלי ברית, חיבוק תומכי טרור ופייסנות כלפי משטר ג'נוסיידי הפכו לפרודיה על יחסי חוץ