פרופ' איינהורן: החוק להגבלת הפעילות הפוליטית של נתניהו – כשל דמוקרטי חמור

ניסיונות יריביו של נתניהו להוציא אותו מחוץ למשחק הפוליטי לא פוסקים ושיאם הוא החקיקה הפרסונלית שמבקשת למנוע ממנו להיבחר. פרופסור טליה איינהורן בדקה את תקינות המהלך והמסקנות מעניינות.