מחלת המאה הישראלית

תחושת התסכול של אזרחי ישראל תחת הרודנות המשפטנית והפקידותית היא בלתי נמנעת. לכך מתווספת הטהרנות האידאליסטית של גורמים בימין המסרבים לראות את המציאות – שרק מחמירה את המצב