ירושלים לא ננטשת, להפך

התקשורת מסתפקת בנתונים חלקיים כדי להכריז שתושבי ירושלים נוטשים אותה ואוכלוסייתה מצטמקת, אבל מבט על התמונה המלאה מלמד לכאורה על מגמת גידול של הציבור הציוני והיצרני בבירת ישראל

זבל של שיטה

השביתה בירושלים ממחישה את העיוות במבנה השלטון המקומי בישראל: הממשלה מחלקת פטורים והנחות בארנונה, אך הגירעון נופל על כתפיו של ראש העיר, הנושא באחריות ללא סמכות