אויב הציבור הרחב

החייל מספר 1 לשעבר, מתגלה כפוליטיקאי מהזן הישן של מפא"י. בתקופה האחרונה הוא הביא שורה של החלטות שמטיבות עם קבוצות לחץ קטנות, וכרגיל - האזרחים משלמים.

ירושלים לא ננטשת, להפך

התקשורת מסתפקת בנתונים חלקיים כדי להכריז שתושבי ירושלים נוטשים אותה ואוכלוסייתה מצטמקת, אבל מבט על התמונה המלאה מלמד לכאורה על מגמת גידול של הציבור הציוני והיצרני בבירת ישראל

זבל של שיטה

השביתה בירושלים ממחישה את העיוות במבנה השלטון המקומי בישראל: הממשלה מחלקת פטורים והנחות בארנונה, אך הגירעון נופל על כתפיו של ראש העיר, הנושא באחריות ללא סמכות