השמאלנים

סתיו שפיר לא לבד. מאז ומתמיד הוגים משמאל הסבירו שעם ישראל נוצר במצרים, וטענו כי ציונות משמעה עמדה מוסרית המנותקת מהארץ. יהודה הראל במבט מעמיק על המתח בין השמאל ללאומיות