נזכור אותם בגבורתם

זכרון לאומי שמדגיש את השכול, האבל וההחמצה, אינו מכבד את הנופלים. עלינו לזכור אותם כגיבוריה וכבוניה של מדינת ישראל, שהותירו אחריהם מסורת של נכונות ואומץ לעמוד כנגד האויב

חזקת הגיל הרך: כתב הגנה

תמיכה בחזקת הגיל הרך איננה "שמאל רדיקלי" אלא דאגה לטובתם של ילדי ישראל. ההצעה להחליפה ב"הורות משותפת" נשענת על בסיס מדעי מעורער, ותגרום למאבקי כוח בלתי נגמרים על גב הילדים. תגובה