סוגיית מימון המטרו

חוק ההסדרים עבר בממשלה בו סעיף הקמת ומימון המטרו, פרויקט אדיר ממדים שהקמתו ותפעולו יעלו למשק הישראלי מאה וחמישים מיליארד שקלים - יותר מפי שניים מתקציב הביטחון. חרף גודלו ועלותו, סעיף זה לא מוזכר כמעט בתקשורת.

נזקי הפמיניזם הרדיקלי

למרות שהנתונים מראים כי אין אפליה בלתי מוצדקת בשכר, יש סימטריה באלימות במשפחה ויש יותר מסורבי גט ממסורבות, הנרטיב השקרי ממשיך לשלוט בשיח הציבורי ורק צד אחד של הבעיה מטופל